Социальный проект - бесплатные юридические консультации UaPravo.com В нашей жизни правда всегда торжествует,
но жизни часто не хватает.
                               С. Эйзенштейн
Социальный проект, юридические консультации UaPravo.com

Позовна заява про розірвання шлюбу і поділ майна

До ____________________________________
                (найменування місцевого суду)
Позивач _______________________________
                                                (п. і. б.)
що проживає за адресою: індекс ___________
                                                  (місце проживання)                 
Номер засобу зв'язку _____________________

Відповідач _____________________________
                                           (п. і. б.)
що проживає за адресою: індекс ___________
                                                  (місце проживання)
Номер засобу зв'язку _____________________)


ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ І ПОДІЛ МАЙНА

Ціна позову __________

Я, ______________________________________________________________________________________________

(дата народження ____________________; місце народження ___________________________________________),

зареєстрував(ла) з відповідачем (дата народження ___________________; місце народження ______________________________________________________________) шлюб "___" _________________ ____ р.
Від цього шлюбу у нас є дитина (діти) _______________________________________________________________.
                                                                                    (П. І. Б., число, місяць та рік народження дитини (дітей)
Спільне життя з відповідачем у нас не склалося _______________________________________________________.
                                                                                                               (вказати причини)
Шлюбні відносини між нами припинилися з _________________________________________________________,
                                                                                                                      (місяць, рік)
спільне господарство не ведеться.


Примирення між мною та відповідачем неможливе. Подальше спільне життя мене і відповідача як подружжя і збереження шлюбу суперечило б моїм інтересам щодо _______________________________________________________________________________, а також інтересам
                                                (зазначити інтереси, що мають істотне значення)
наших дітей щодо ________________________________________________________________________________.
                                                                      (зазначити інтереси, що мають істотне значення)
Незгоди з питань  утримання та виховання дітей (дитини) немає, оскільки ________________________________________________________________________________________________
                                  (вказати, з ким із подружжя буде проживати дитина або хто з дітей; чи будуть
________________________________________________________________________________________________.
                     виплачуватися кошти на утримання дитини (дітей) добровільно або за рішенням суду)


Відповідач не погоджується розірвати шлюб в порядку ст. 109 Сімейного кодексу України.
Домовленості про добровільний поділ майна, що є спільною сумісною власністю подружжя, між нами не досягнуто. За час проживання у шлюбі нами набуто таке майно (в тому числі грошові суми) ________________________________________________________________________________________________
                        (найменування, вартість і час набуття кожного предмета, місце його знаходження)
________________________________________________________________________________________________.

Загальна вартість майна, що є нашою з відповідачем спільною сумісною власністю,

становить _______________________________ грн.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 70, 71, 105, 110 Сімейного кодексу України, ст. ст. __________ Цивільного процесуального кодексу України,


ПРОШУ:

1. Розірвати шлюб між мною та ___________________________________________________________________
                                                                                                      (П. І. Б. відповідача)
зареєстрований "___" _______________ ____ р. в ____________________________________________________
                                                                                                                 (найменування РАГСу)
___________________________________ міста (області), актовий запис N ______.

2. Поділити майно, що є нашою з відповідачем спільною сумісною власністю, виділивши мені _____________________________________________________________________________________________, а
                                                           (найменування речей та їх вартість)
відповідачеві виділити __________________________________________________________________________
                                                           (найменування, вартість кожної речі)
_____________________________________________________________________________________________
на загальну суму ______________________ грн.


Додатки:

1. Копія Свідоцтва про шлюб.
2. Копія свідоцтва про народження дитини (дітей).
3. Документи про заробіток та інші доходи позивача та відповідача.
4. Квитанція про сплату державного мита.
5. Квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу
6. Копія позовної заяви та копії доданих до неї документів для надіслання відповідачу
7. Опис спільного майна.
8. ___________________

_______________________
Дата

____________________________________   ________________
Підпис


 

 
 
Рубрики:
Реклама: http://sad6sotok.ru/ статьи и публикации выгонка тюльпанов. . Услуги ваш адвокат по уголовным делам advokat-vitebsk.by.