Социальный проект - бесплатные юридические консультации UaPravo.com В нашей жизни правда всегда торжествует,
но жизни часто не хватает.
                               С. Эйзенштейн
Социальный проект, юридические консультации UaPravo.com

Позбавлення батьківських прав

Вопрос:
Подскажите пожалуйста, какие документы нужны для того, чтобы лишить отца ребенка родительских прав и куда их нужно отнести?
Ответ:

 

   Право на звернення  до  суду  з  позовом  про  позбавлення батьківських  прав  мають  один з батьків,  опікун,  піклувальник, особа,  в  сім`ї  якої  проживає  дитина, заклад охорони здоров`я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки  та  піклування,  прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

 

   Ви можете заздалегідь звернутися до органу опіки та піклування за допомогою та викласти усі обставини справи та надати докази, адже висновки цього органу в подальшому приймаються до уваги судом та можуть стати запорукою винесення рішення, в якому Ви зацікавленні. 

   Отже до суду необхідно подати позовну заяву. До заяви слід також додати документи, що підтверджують факт перебування в шлюбі, факт його припинення, відомості про дитину (свідоцтво про народження, умови виховання та проживання тощо). Відповідно до того, що зміст позовних вимог становитиме вимога про позбавлення батьківських прав, викладаючи обставини, якими обґрунтовується така вимога, слід послідовно навести факти, якими можна буде довести навмисність ухилення винного з батьків від виконання обов`язків по вихованню своїх дітей (дитини), визначити коло осіб, які можуть бути викликані свідками для дачі пояснень з цих фактів. 

 

Рубрики:
Реклама: