Социальный проект - бесплатные юридические консультации UaPravo.com В нашей жизни правда всегда торжествует,
но жизни часто не хватает.
                               С. Эйзенштейн
Социальный проект, юридические консультации UaPravo.com

Воспитание ребенка родителями, которые разведены

Вопрос:
Мне бывшая жена не дает ребенка я подал заявление в органы опеки. Если после решения она будет уклоняться от его решения, чем ей это грозит и как мне дальше поступать? И имею ли я право проводить с ребенком какое-то время? Могу ли я с ним находиться без присутствия матери, чем это регламентируется?
Ответ:


   Мати,  батько  мають рівні права та обов`язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками,  проживання їх  окремо  від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов`язків щодо дитини.

   Той із батьків,  з  ким  проживає  дитина,  не  має  права перешкоджати тому з батьків,  хто проживає окремо,  спілкуватися з дитиною та брати участь у її вихованні,  якщо таке спілкування  не перешкоджає нормальному розвиткові дитини.

   За заявою матері,  батька дитини орган опіки та піклування визначає способи участі у вихованні дитини та  спілкуванні  з  нею того з батьків, хто проживає окремо від неї.


     Рішення про  це  орган  опіки  та  піклування  постановляє на підставі вивчення умов життя батьків, їхнього ставлення до дитини, інших обставин, що мають істотне значення.

   Рішення  органу  опіки  та  піклування  є  обов`язковим до виконання.  Особа,  яка ухиляється від  виконання  рішення  органу опіки  та  піклування,  зобов`язана  відшкодувати  матеріальну  та моральну шкоду,  завдану тому з батьків,  хто проживає окремо  від дитини.

   Якщо  той  із  батьків,  з  ким  проживає  дитина,  чинить перешкоди тому з батьків,  хто проживає окремо,  у  спілкуванні  з дитиною  та  у  її  вихованні,  зокрема  якщо  він  ухиляється від виконання рішення органу опіки та піклування,  другий  із  батьків має право звернутися до суду з позовом про усунення цих перешкод.

   Суд  визначає  способи участі одного з батьків у вихованні дитин(періодичні чи систематичні побачення, можливість спільного відпочинку,  відвідування  дитиною  місця  його  проживання тощо), місце  та  час  їхнього спілкування. В окремих випадках,  якщо це викликано інтересами дитини, суд може обумовити побачення з дитиною присутністю іншої особи. Під  час  вирішення  спору  щодо  участі  одного  з батьків у вихованні  дитини береться до уваги ставлення батьків до виконання своїх  обов`язків,  особиста прихильність дитини до кожного з них, вік  дитини,  стан її здоров`я та інші обставини, що мають істотне значення,  в тому числі стан психічного здоров`я одного з батьків, зловживання  ним  алкогольними  напоями або наркотичними засобами.

    У разі ухилення від виконання рішення суду особою,  з якою проживає  дитина,  суд  за  заявою  того  з батьків,  хто проживає окремо, може передати дитину для проживання з ним.
Рубрики:
Реклама: Самая подробная информация гарантийный ремонт ресанта на сайте.