Социальный проект - бесплатные юридические консультации UaPravo.com В нашей жизни правда всегда торжествует,
но жизни часто не хватает.
                               С. Эйзенштейн
Социальный проект, юридические консультации UaPravo.com

Врахування думки дитини при вирішенні питань, що стосуються її життя

Вопрос:
При разводе в 2004 году суд не определил, с кем будет проживать ребенок. С апреля 2010 я с сыном переехал от жены, с которой продолжал жить после развода. С какого возраста сына суд учтет его желание жить со мной?
Ответ:

Стаття 171 Сімейного кодексу України закріплює право дитини на врахування її думки при вирішенні питань, що стосуються її життя. Визнання за дитиною вказаного пра­ва на рівні закону є важливою гарантією дотримання її інтересів при вирішенні спорів про її виховання, питань влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування, а також важливою складовою її соціалізації. Крім того, право дити­ни на врахування її думки є свідченням утвердження у суспільстві поваги до дитини і відповідає світовим стандартам охорони прав дитини. Так, у ст. 12 Кон­венції про права дитини закріплюється, що дитина, здатна сформулювати власні погляди, має право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що торкаються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю. З цією метою дитині зокрема надається можливість бути заслуханою в ході будь-якого судового чи адміністративного розгляду, що торкається дитини, безпосередньо або через представника чи відповідний орган у порядку, передба­ченому процесуальними нормами. На національному рівні зазначене право впер­ше було закріплене у ст. 9 Закону України «Про охорону дитинства». Відповідно до цієї статті кожна дитина має право на вільне висловлювання особистої думки, формування власних поглядів, розвиток власної суспільної активності, отриман­ня інформації, що відповідає її віку.

Рубрики:
Реклама: