За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Ресурсы к разделу знаний :    
     

Количество найденных ресурсов :: 5585
Предыдущая страница 1601 - 1700 Следующая страница
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

 1601 Библиографическое описание  
До питання про тимчасове збереження смертної кари в кримінальному законодавстві України
Даньшин I.М. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Обгрунтовується необхiднiсть збереження смертної кари на сучасному етапi розвитку українського суспiльства. Автор пропонує звернутися до Ради Європи з проханням надати вiдстрочку Українi у скасуваннi смертної кари.

 1602 Библиографическое описание  
Коментар до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права
Ковальська Н. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про актуальнiсть основних положень Пакту та завдання, що стоять перед Україною, в свiтлi цих положень.

 1603 Библиографическое описание  
Справа Ван Мехелен та інші проти Нідерландів.
1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Дана справа була порушена на пiдставi заяви чотирьох громадян Нiдерландiв, засуджених за спробу умисного убивства та пограбування iз застосуванням насильства до чотирнадцяти рокiв ув'язнення, якi скаржилися, що їх засудження грунтувалося в основному на свiдченнi анонiмних офiцерiв полiцiї, яких не було заслухано нi у вiдкритому судовому засiданнi, нi в присутностi заявникiв.
Суд постановив, що мало мiсце порушення ст. 6 п.1 Конвенцiї у поєднаннi зi ст. 6 п. 3 (d), а також постановив, що Держава-вiдповiдач повинна сплатити заявникам вiдповiднi витрати та видатки.
Наводятся неофiцiйний стислий виклад та обставини справи, витяг з рiшення Суду та окремi думки суддiв.

 1604 Нормативный документ  
Про затвердження форми радіожурналу ГМЗЛБ та переліку документів з радіозв'язку й електрорадіонавігації
03.12.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1605 Библиографическое описание  
Роль Конституційного Суду України в забезпеченні конституційних прав і свобод громадян України
Тодика Ю.М., Марцеляк О.В. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Роль Конституційного Суду України ще не спирається на широку реальну практику, тому в статті вона розглядається здебільшого в теоретичному плані з посиланнями на зарубіжну практику.

 1606 Нормативный документ  
Про національний архівний фонд і архівні установи (витяг)
24.12.1993 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1607 Бланки и образцы документов  
Типовий зразок звернення
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1608 Нормативный документ  
Угода про поштові посилки (витяг), 1994 рік
14.09.1994 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1609 Нормативный документ  
Про затвердження положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій (витяг)
05.04.1994 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1610 Бланки и образцы документов  
Протокол роз'яснення обвинуваченому процесуальних прав
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1611 Нормативный документ  
Про затвердження загальних положень забезпечення безпеки атомних станцій [Державна адміністрація ядерного регулювання] [4353] (витяг)
09.12.1999 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1612 Бланки и образцы документов  
Витяг з протоколу №9 про відмову в реєстрації кандидатів у депутати міської ради
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1613 Нормативный документ  
Угода про поштові посилки (витяг), 1994 рік
01.02.1999 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1614 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 2 сентября 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Назначение судом наказания, не соответствующего тяжести преступления и личности осужденного, повлекло отмену приговора.

 1615 Нормативный документ  
Про затвердження положення про державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, що призначаються Головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища
03.08.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1616 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 4 февраля 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Осужденные к лишению свободы мужчины за тяжкое преступление, не отбывавшие наказание в местах лишения свободы, направляются в исправительно-трудовую колонию усиленного режима.

 1617 Нормативный документ  
Глава 7. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури (статті з 52 по 92) (витяг)
14.12.1984 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1618 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 23 мая 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Назначение женщинам, осужденным к лишению свободы, отбывание в исправительно-трудовой колонии усиленного режима Законом не предусмотрено.

 1619 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (витяг)
03.01.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1620 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 4 февраля 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд дал неправильную оценку имеющимся в деле доказательствам и ошибочно пришел к выводу о наличии в действиях виновных проникновения в жилище.

 1621 Нормативный документ  
Про затвердження нормативно-правових актів з питань медико-санітарного забезпечення осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах та виправно-трудових установах державного департаменту України з питань виконання покарань (витяг)
18.01.2000 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1622 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 16 декабря 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Отказ от защитника не может быть принят по делам о преступлениях лиц, которые в силу своих физических или психических недостатков не могут сами реализовать свое право на защиту.

 1623 Нормативный документ  
Про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів (витяг)
19.11.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1624 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 24 октября 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Отмена судом санкции прокурора на арест после окончания предварительного следствия не допускается. Принимая решение по жалобе, суд не вправе высказывать мнение о доказанности обвинения.

 1625 Нормативный документ  
Про затвердження інструкції щодо умов і правил здійснення посередницької діяльності з приватизаційними паперами та контролю за їх дотриманням [ФДМУ, Ліцензійна палата при Мінекономіки] [1895] (витяг)
19.02.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1626 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 10 октября 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд первой инстанции не вправе ухудшать положение подсудимого, квалифицировать его действия по более тяжкому закону, чем предъявлено обвинение, без направления дела на дополнительное расследование.

 1627 Нормативный документ  
Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів (витяг)
26.03.99 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1628 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 19 декабря 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Протест прокурора по вновь открывшимся обстоятельствам оставлен без удовлетворения, так как по делу не установлено таких обстоятельств.

 1629 Нормативный документ  
Про затвердження порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України (витяг)
5.10.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1630 Судебная практика  
Постановление и.о. председателя Харьковского областного суда от октября 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Деятельность лица, уполномоченного на исполнение функций государства, направленная на противоправное использование предоставленных ему полномочий не для получения материальных благ, услуг, льгот или иных преимуществ, не содержит состава административного правонарушения, предусмотренного Законом Украины "О борьбе с коррупцией"

 1631 Нормативный документ  
Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про емісію акцій відкритих акціонерних товариств, створених відповідно до Указу Президента України від 26 листопада 1994 р. №699 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання
12.02.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1632 Судебная практика  
ДЕ ХАЭС (DE HAES) и ГИЙСЕЛС (GIJSELS) против БЕЛЬГИИ Судебное решение от 24 февраля 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Во время событий, о которых идет речь в данном деле, г-н Лео Де Хаэс и г-н Хуго Гийселс работали соответственно редактором и журналистом еженедельника "Хум".
В июне — ноябре 1986 г. они опубликовали пять статей, в которых обстоятельно и в весьма резких выражениях критиковали четырех магистратов — трех судей и генерального адвоката Апелляционного суда Антверпена за то, что в деле о разводе они вынесли решение оставить детей при отце, неком г-не X, бельгийском нотариусе. Жена, тесть и теща г-на Х обвиняли его в инцесте и совращении детей. В статьях, о которых идет речь, указанные судьи и генеральный адвокат были обвинены в пристрастности и попустительстве г-ну X, чью симпатию к правоэкстремистским движениям они якобы разделяли.
Г-н Х возбудил дело о диффамации, но проиграл его. Упомянутые в статьях судьи и генеральный адвокат предъявили заявителям и некоторым другим сотрудникам еженедельника иск в Суд первой инстанции Брюсселя. Они жаловались, что утверждения г-на Де Хаэса и г-на Гийселса носили оскорбительный и диффамационный характер, и потребовали номинального возмещения ущерба в один франк, а также публикации судебного решения в еженедельнике "Хум" и шести ежедневных газетах за счет ответчиков.
В ходе судебного разбирательства ответчики безуспешно пытались добиться представления документов из досье бракоразводного процесса г-на X, упомянутых в обжалуемых статьях, в частности отчетов некоторых экспертов о состоянии здоровья детей. 29 сентября 1988 г. суд вынес решение в пользу истцов, указав, что они стали жертвами неоправданных нападок на их честь и репутацию.
Заявители обжаловали это решение, вновь безуспешно пытаясь добиться представления документов и заслушивания свидетелей, чтобы подтвердить истинность содержавшихся в статьях утверждений, о февраля 1990 г. Апелляционный суд Брюсселя оставил в силе решение суда первой инстанции.
13 сентября 1991 г. Кассационный суд отклонил жалобу заявителей по вопросам права.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
Поданная 12 марта 1992 г. жалоба на нарушение статьи 10 (свобода слова) и статьи 6 п 1 (справедливое судебное разбирательство) была объявлена Комиссией приемлемой 24 февраля 1995 г.
В своем докладе от 29 ноября 1995 г. Комиссия установила факты и выразила мнение, что были нарушены статья 10 (шестью голосами против трех) и статья 6 п 1 (единогласно).
Комиссия передала дело в Суд 25 января 1996 г.

 1633 Нормативный документ  
Про господарські товариства (витяг)
19.09.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1634 Судебная практика  
ЭЙРИ (AIREY) против ИРЛАНДИИ Судебное решение от 9 октября 1979 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
В июне 1972 г. муж г-жи Эйри — ирландской гражданки 1933 г. рождения — который ранее был осужден за нанесение ей побоев, оставил супружеский кров в Корке. Жить туда он не вернулся. В Ирландии в то время расторжение брака путем развода было невозможно. Однако супруги могли заключить соглашение о раздельном проживании. Сделав несколько безуспешных попыток заключить такое соглашение с мужем, г-жа Эйри попыталась, начиная с 1972 г., добиться судебного постановления о раздельном проживании, которое выносится Высоким Судом. Она консультировалась у юристов, но не смогла найти никого, кто бы согласился действовать по ее поручению. Бесплатная судебная помощь по делам такого рода не предоставляется, а у г-жи Эйри не было достаточно средств, чтобы самой оплатить стоимость судебного процесса.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В своей жалобе в Комиссию от 14 июня 1973 г. г-жа Эйри утверждала, что подвергалась жестокому обращению со стороны мужа, а государство ранее не защитило ее, и теперь, когда семья окончательно распалась, лишило ее возможности получить судебное решение о раздельном проживании. Нарушена статья 6 п. 1 Конвенции, поскольку она лишена права доступа в суд из-за дороговизны процесса, а также в том, что отсутствует судебная процедура, гарантирующая права и обязанности в сфере семейных отношений. Заявительница считала также, что подверглась дискриминации (статья 14), поскольку оказалась лишена судебной защиты, которой могут пользоваться состоятельные люди. Жалоба была признана частично-приемлемой 7 июля 1977 г. В своем докладе от 9 марта 1978 г. Комиссия выразила мнение: — единогласно, что неспособность государства обеспечить заявителю реальную возможность доступа в суд, чтобы получить судебное решение о Раздельном проживании супругов, равносильна нарушению статьи 6 п. 1 Конвенции; — что нет необходимости, учитывая это заключение, рассматривать жалобы по статьям 13 й 14 (единогласно) или статье 8 (двенадцатью голосами против одного при одном воздержавшемся).

 1635 Нормативный документ  
Про запровадження марок акцизного збору на імпортні алкогольні напої з вмістом спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць та внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету міністрів (витяг)
10.12.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1636 Судебная практика  
БЕЛИЛОС (BELILOS) против ШВЕЙЦАРИИ Судебное решение от 29 апреля 1988 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Г-жа Марлен Белилос проживает в Лозанне 29 мая 1981 г полицейская Комиссия при муниципалитете Лозанны за участие в несанкционированной демонстрации на улицах города наложила на нее штраф в размере 200 швейцарских франков, который затем был уменьшен до 120 швейцарских франков Заявительница обратилась с публично-правовой жалобой о признании решения Комиссии недействительным в Кассационное отделение по уголовным делам Кантонального суда, который отклонил ее 25 ноября 1981 г Жалоба в Федеральный суд на решение Кантонального суда была отклонена 2 ноября 1982 г.
Решение этого дела оказалось связанным с оговорками, сделанными Швейцарией при ратификации Конвенции в отношении применения статьи 6 Конвенции, причем одна из них носила характер так называемого заявления о толковании, смысл которого в том, что государство признает действие нормы Конвенции в том истолковании, которое определяется особенностями правовой системы государства.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе, поданной в Комиссию 24 марта 1983 г, заявительница утверждала, что она была лишена возможности предстать перед независимым и беспристрастным судом в смысле статьи 6 п. 1 Конвенции, поскольку полицейская Комиссия при муниципалитете таковым не является и законодательство не предусматривает возможность обычного апелляционного обжалования ее решений Жалоба была признана приемлемой 8 июля 1985 г.
В докладе от 7 мая 1986 г Комиссия установила факты и выразила единогласно мнение о том, что нарушение статьи 6 п 1 Конвенции имело место.
Дело было передано в Суд Комиссией 18 июля 1986 г и Правительством Швейцарской Конфедерации 22 сентября 1986 г.

 1637 Нормативный документ  
Про затвердження правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі [Держстандарт] [1586] (витяг)
20.09.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1638 Судебная практика  
ОБЕРШЛИК (OBERSCHLICK) против АВСТРИИ Судебное решение от 23 мая 1991 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты.
Заявитель, господин Обершлик, австрийский журналист, проживающий в Вене, был главным редактором журнала "Форум".
29 марта 1983 г., в ходе избирательной кампании по выборам Национального Собрания — нижней палаты австрийского Парламента — Генеральный секретарь Либеральной партии г-н Вальтер Грабхер-Мейер, выступая по телевидению, предложил увеличить на 50% семейные пособия женщинам, имеющим австрийское гражданство, и, наоборот, уменьшить наполовину такое пособие женщинам-иммигранткам. Г-н Грабхер-Мейер ссылался при этом на пример других европейских стран, где якобы существуют подобные дискриминационные меры.
29 апреля 1983 г. заявитель и ряд других лиц обратились в прокуратуру с требованием привлечь г-на Грабхер-Мейера к ответственности по статье 283 Уголовного кодекса (подстрекательство к национальной розни), но получили отказ. Однако одновременно с обращением в прокуратуру заявитель опубликовал в журнале "Форум" его полный текст- Это послужило г-ну Грабхер-Мейеру основанием для возбуждения уголовного дела против заявителя и других лиц по обвинению в диффамации (ст. 111 Уголовного кодекса) и требования об аресте тиража данного номера журнала "Форум". Земельный уголовный суд Вены посчитал, что опубликованный материал не может служить основанием для уголовного преследования. Однако Высший земельный суд отменил это решение и вернул дело в первую инстанцию на новое рассмотрение. Обершлик был приговорен к штрафу в 4000 австрийских шиллингов (или 24 дням тюремного заключения). Номер журнала был арестован, редакцию обязали опубликовать приговор суда и заплатить Грабхер-Мейеру компенсацию в 5000 шиллингов. Апелляционный суд 17 декабря 1984 г. оставил приговор в силе.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе, поданной в Комиссию 16 июня 1985 г., заявитель утверждал, что была нарушена статья 10 Конвенции (свобода выражения мнения) и его право на справедливое судебное разбирательство (статья 6 п. 1). Комиссия объявила жалобу приемлемой 10 мая 1988 г.
После нескольких безуспешных попыток добиться мирового соглашения Комиссия составила 14 декабря 1989 г. доклад, в котором установила факты и выразила мнение что: имело место нарушение статьи 10 (девятнадцатью голосами против двух); при разбирательстве в суде второй инстанции имело место нарушение статьи б п. 1 (двадцатью голосами против одного), но при разбирательстве в Земельном суде нарушения статьи 6 п. 1 не было (единогласно).

 1639 Нормативный документ  
Про антимонопольний комітет України (витяг)
26.11.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1640 Нормативный документ  
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (витяг)
14.05.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1641 Бланки и образцы документов  
Протокол допроса обвиняемого
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1642 Нормативный документ  
Про тваринний світ (витяг)
3.03.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1643 Бланки и образцы документов  
Письмо Председателю Государственной налоговой инспекции Харьковского института социальных исследований
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1644 Нормативный документ  
Гірничий закон України (витяг)
6.10.99 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1645 Бланки и образцы документов  
Статут партії МБР (проект)
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1646 Нормативный документ  
Про молодіжні та дитячі громадські організації (витяг)
1.12.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1647 Международные нормативные акты  
Воззвание Тегеранской конференции, 1968 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1648 Нормативный документ  
Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів (витяг)
23.09.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1649 Международные нормативные акты  
Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают, 1985 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1650 Нормативный документ  
Про дипломатичний та службовий паспорти України (витяг)
26.02.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1651 Международные нормативные акты  
Додатковий протокол ІІ,1949 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1652 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства у справах про порушення правил адміністративного нагляду
28.03.86 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1653 Международные нормативные акты  
Конвенція про примусову чи обов'язкову працю,1930 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1654 Нормативный документ  
Основи законодавства України про охорону здоров'я
19.11.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1655 Международные нормативные акты  
Конвенция о статусе апатридов,1978 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1656 Нормативный документ  
Конвенція про права дитини (витяг)
20.11.89 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1657 Международные нормативные акты  
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир , 1975 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1658 Нормативный документ  
Про колективні договори і угоди (витяг)
1.07.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1659 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 12
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1660 Нормативный документ  
Про попереднє ув'язнення (витяг)
30.06.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1661 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Частина IV
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1662 Нормативный документ  
Про охорону праці (витяг)
14.10.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1663 Международные нормативные акты  
Резолюция 1803 (XVII) Генеральной Ассамблеи ,1962 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1664 Нормативный документ  
Угода про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав (витяг)
24.09.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1665 Нормативный документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1666 Нормативный документ  
Регламент Верховної Ради України
27.07.1994 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1667 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я людини
01.05.1994 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1668 Нормативный документ  
Про міліцію
20.12.1990 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1669 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності
25.12.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1670 Нормативный документ  
Кодекс кримінально-процесуальний (витяг)
01/05/1961 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1671 Нормативный документ  
Конституція України (витяг)
28.06.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1672 Нормативный документ  
Кодекс кримінально-процесуальний
06.04. 1961 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1673 Судебная практика  
Постанова Пленуму Верховного Суду України Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину, та судових витрат
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1674 Нормативный документ  
Конституція України
28.06.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1675 Нормативный документ  
Тимчасова інструкція про організацію роботи органів внутрішніх справ та органів виконання покарань, що не пов'язані з позбавленням волі, щодо контролю за поведінкою осіб, засуджених до позбавлення волі,щодо контролю за поведінкою осіб засуджених до
17.07. 1999. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1676 Нормативный документ  
Декрет Кабінету Міністрів України Про державне мито
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1677 Нормативный документ  
Постановление Президиума Верховного Совета СССР
03.09.1965. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1678 Нормативный документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
02.04.1961. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1679 Нормативный документ  
Про адвокатуру (витяг)
19.12.1992. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1680 Нормативный документ  
Про державний кордон України (витяг)
04.11.1991. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1681 Нормативный документ  
Про створення державної акціонерної компанії "Ліки України" (витяг)
07,07,1997, :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1682 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про злочини, пов'язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі
26.03.1993. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1683 Нормативный документ  
Про державний кордон України
04.11.1991. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1684 Нормативный документ  
Про затвердження порядку застосування векселів державного казначейства
27.06.1996. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1685 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок застосування ст.16 Декрету Кабінету міністрів України від 19.02.93 р. "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"
04.07.1997. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1686 Нормативный документ  
Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів - юридичних осіб
04.09.1998. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1687 Нормативный документ  
Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2000 рік (витяг)
01.06.2000. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1688 Нормативный документ  
Кодекс кримінально-процесуальний (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 1689 Отчеты и статистика  
Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 2000 рік.
IV. Громадянські та особисті права в Україні: стан законодавчого забезпечення і реалізації
:: Отчеты и статистика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсами
    Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини "Про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні" за період з 14 квітня 1998 р. по 31 грудня 1999 р. знайомить читача з висновками та рекомендаціями щодо дотримання окремих прав , спрямованих на поліпшення в цілому стану забезпечення прав і свобод людини в Україні, які вміщені в кожному параграфі Доповіді. Зроблений Уповноваженим аналіз дає достатні підстави стверджувати, що в Україні попри наявне демократичне законодавство у сфері прав людини в умовах соціально-економічної кризи, падіння загального рівня культури і моралі відсутні ефективні механізми захисту прав людини, що призводить до масових та систематичних порушень прав та свобод людини, а інколи унеможливлює їх реалізацію.Ситуація ускладнюється через бідність, яка також є порушенням прав людини.

 1690 Отчеты и статистика  
Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 2000 рік.
3. Право на освіту
:: Отчеты и статистика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсами
    Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини "Про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні" за період з 14 квітня 1998 р. по 31 грудня 1999 р. знайомить читача з висновками та рекомендаціями щодо дотримання окремих прав , спрямованих на поліпшення в цілому стану забезпечення прав і свобод людини в Україні, які вміщені в кожному параграфі Доповіді. Зроблений Уповноваженим аналіз дає достатні підстави стверджувати, що в Україні попри наявне демократичне законодавство у сфері прав людини в умовах соціально-економічної кризи, падіння загального рівня культури і моралі відсутні ефективні механізми захисту прав людини, що призводить до масових та систематичних порушень прав та свобод людини, а інколи унеможливлює їх реалізацію.Ситуація ускладнюється через бідність, яка також є порушенням прав людини.

 1691 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1692 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1693 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1694 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1695 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 70. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1696 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1697 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 101. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1698 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраним Президентом України.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1699 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 1700 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їх
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний