За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Ресурсы к разделу знаний :    
     

Количество найденных ресурсов :: 5585
Предыдущая страница 2001 - 2100 Следующая страница
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

 2001 Библиографическое описание  
Prison and criminological aspects of the control of transmissible diseases including Aids and related health problem in prison = Тюрма та кримінологічні аспекти контролю інфекційних захворювань, у тім числі СНІД, та відповідні проблеми охорон
1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Реагуючи на проблему, що постала перед тюрмами у зв`язку з поширенням епідемії СНІД, країни Ради Європи розробили та запровадили, у відповідності до національних, Європейської та загальносвітової стратегії, заходи із запобігання СНІД у тюрмах, адресовані як усім в`язням, так і персоналові тюрем. Загальна спрямованість рекомендацій базується на дотриманні права людини на захист здоров`я як одного з основних. Виходячи з цього в рекомендації закладено принципи, що передбачають заходи із профілактики та охорони здоров`я, вільного та рівного права на отримання медичної допомоги, створюють умови для реалізації цих прав в`язнями.

 2002 Библиографическое описание  
Report to the Turkish Government on the visit to Turkey carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 5 to 17 October 1997 = Доповідь Урядові Туреччини про візит д
23 February 1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В опублікованій доповіді Комітету проти катувань (КПК) викладені результати перевірки стану справ у Туреччини щодо дотримання прав людини, запобігання поводженню, яке принижує людську гідність в установах поліції, тюрмах та місцях ув`язнення чи утримання під вартою. Перевірка проводиться з широкого кола питань, зокрема, із загальної інформації про діяльність поліції, фактів жорстокого поводження з затриманими, доступу затриманих до захисника, медичного огляду затриманих, їх інформування про права, умов поліцейського опитування, реєстрації затриманих, жорстокого поводження з ув`язненими, загальних умов утримання в`язнів, права в`язнів на медичну допомогу та конфіденційність медичного обстеження, запобігання розповсюдженню СНІД серед в`язнів, запобігання самогубству, стосунків в`язнів з оточуючим світом, стосунків з персоналом тюрем та ін.

Результати перевірки та висновки комісії наведені в зазначеній доповіді.


 2003 Библиографическое описание  
Кримінальне переслідування. Досудова стадія.
1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Досудове провадження є важливим елементом кримінального переслідування. Результат судового розгляду справи залежить від результатів досудового провадження, адже тут збираються докази і відбудовується картина злочину чи його відсутності. Видання не є рецептом від неправомірного засудження особи. Автори намагалися прояснити деякі найбільш важливі елементи, які варто знати кожному, аби хоч мати можливість у певній ситуації розуміти свої права і права органів, які проводять слідчі дії чи дізнання.

 2004 Библиографическое описание  
Нужна ли Украине смертная казнь?
Шевченко О.Т. 1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В специальном выпуске информационно-аналитического бюллетеня Харьковской правозащитной группы Права людини № 28 подробно излагаются различные аспекты проблемы смертной казни и убедительно доказывается необходимость ее отмены.

Ольга Шевченко - доцент Национальной академии внутренних дел, автор единственной в Украине кандидатской диссертации, посвященной смертной казни.

Книга будет полезна как специалистам-юристам, так и всем, кто интересуется проблематикой прав человека.


 2005 Библиографическое описание  
Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи
1992 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    До збiрника включено тексти ратифiкованих Україною мiжнародних договорiв, що регламентують дiї та спiвробiтництво держав по забезпеченню i захисту основних прав i свобод людини.

 2006 Библиографическое описание  
Національні установи, які займаються захистом і заохоченням прав людини
1994 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Iсторiя створення названих установ та розгляд їх основних категорiй: комiсiй з прав людини, омбудсменiв, спецiалiзованих.

 2007 Библиографическое описание  
Тора
Рабiнович С.П. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 2008 Библиографическое описание  
Уголовная ответственность за сговор на совершение преступления и права человека
Киричко В.Н. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Критика ст. 21 проекта Уголовного кодекса Украины, по которой сговор на совершение преступления влечет уголовную ответственность. О возможном произволе судов при ведении соответствующих дел и нарушении прав обвиняемых.

 2009 Библиографическое описание  
Розробка карного кодексу: основні права людини
Глушков В. Щорічник. 1994 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Йдеться про проект карного кодексу України, що його розробила робоча група Кабінету Міністрів. На думку автора закон, що буде прийнятий на основі даного проекту, зможе забезпечити стабільну кримінально-правову політику держави, в центрі якої стояла б охорона прав і свобод людини.

 2010 Библиографическое описание  
Current Topic: The Right to Scilence.
Michael J., Emmerson B. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Обговорюються ст. 34 - 36 Закону Великої Британії про кримінальне судочинство та громадський порядок від 1994 року, у яких йдеться про права особи, затриманою поліцією, не давати будь-яких свідчень.

 2011 Библиографическое описание  
Практика судово-психіатричної експертизи і КПК України
Мельник В., Арсенюк Т. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Розглядається проблема недосконалого законодавчого регулювання процесу проведення судово-психiатричної експертизи в Українi, через що правоохоронними органами нерiдко порушуються права обвинувачених i пiдозрюваних.

 2012 Библиографическое описание  
The Development of Offending.
Loeber R., Stouthamer-Loeber M. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Розглядаються деякі історичні напрямки розвитку обвинувачувального процесу та чинники, що можуть впливати на початок, розвиток, згортання та припинення обвинувачення особи.

 2013 Библиографическое описание  
Зарубіжний досвід: французький посередник з прав людини
Євiнтов В. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Досвiд правового регулювання статусу та дiяльностi Посередника Республiки (так зветься омбудсмен Францiї).

 2014 Библиографическое описание  
Справа Пакеллі проти Німеччини.
1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Справа була порушена на пiдставi заяви, в якiй заявник скаржився, що федеральний суд вiдмовив у призначеннi йому офiцiйного адвоката, чим було порушено його право на справедливий суд i особливо засаду рiвностi обвинувачення i захисту, а також його право на безкоштовну юридичну допомогу. Суд постановив, що було порушення § 3 (в) статтi 6 Конвенцiї, а також Держава-вiдповiдач має сплатити заявниковi компенсацi. Судових витрат.
Наводятся неофiцiйний стислий виклад та обставини справи, витяг з рiшення Суду.

 2015 Нормативный документ  
Постанова від 26 вересня 1997 р. №1069 (витяг)
29.09.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2016 Библиографическое описание  
Справа “Лінгенс проти Австрії”
1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    

Одна з 23 найбільш показових справ Європейського Суду з прав людини, надрукованих в Українському часописі. Дана справа була порушена на підставі заяви журналіста пана Лінгенса, який оскаржує своє засудження до штрафу за дифамацію Федерального канцлера Б.Крайського в пресі, вбачаючи в ньому неприпустиме посягання на свободу слова, що її гарантує ст. 10 Європейської конвенції з прав людини.

Суд постановив, що було порушення ст. 10 Конвенції, а також, що Австрія повинна виплатити заявникові “справедливу сатисфакцію”. Водночас Суд висловив цілц низку міркувань, які мають загальний характер і набули сили правового прецеденту для подальшої діяльності самого Суду.

Наводятся неофіційний стислий виклад та обставини справи, витяг з рішення Суду та коментар доктора юридичних наук Євінтова В.І.


 2017 Нормативный документ  
Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури (витяг)
14.12.1984 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2018 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства в справах про злочини неповнолітніх і про втягнення їх у злочинну та іншу антигромадську діяльність (витяг)
26 06 81 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2019 Бланки и образцы документов  
Зразок автобіографії
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2020 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про хуліганство (витяг)
28.06.1991 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2021 Бланки и образцы документов  
Протокол наради узгоджувальної групи міськвиконкому щодо проведення зборів, мітингів, демонстрацій
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2022 Нормативный документ  
Про дорожній рух (витяг)
30.06.1993 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2023 Нормативный документ  
Про затвердження положення про дозвільну систему (витяг)
12.10.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2024 Судебная практика  
Постановление судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 2 сентября 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Действия лица, покушавшегося совершить кражу, ошибочно квалифицированы судом, как оконченное преступление.

 2025 Нормативный документ  
Про охорону атмосферного повітря (витяг)
16.10.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2026 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 2 декабря 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Действия лица, признанного ранее особо опасным рецидивистом и совершившего новое умышленное преступление, правильно квалифицированы как совершенные особо опасным рецидивистом, по ч. 4 ст. 140 УК Украины.

 2027 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї (витяг)
12.03.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2028 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 4 июля 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    При осуждении к лишению свободы условно с испытательным сроком дополнительная мера наказания в виде конфискации имущества не применяется.

 2029 Нормативный документ  
Пояснювальна записка до переліку лікарських препаратів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек, аптечних пунктів та аптечних кіосків (витяг)
24.09.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2030 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 4 июля 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Ответственность за неуплату алиментов на содержание детей наступает лишь при установлении злостности уклонения от уплаты алиментов.

 2031 Нормативный документ  
Про затвердження порядку розпорядження медикаментами, наркотичними засобами, прекурсорами, психотропними речовинами та іншими хімічними сполуками, що переходять у власність держави (витяг)
26.01.1999 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2032 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 24 октября 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Уголовное дело не может быть прекращено в связи со смертью подсудимого, если производство по делу необходимо для реабилитации умершего или возобновления дела в отношении других лиц по вновь открывшимся обстоятельствам.

 2033 Нормативный документ  
Про порядок вилучення неякісних товарів, документів та інших предметів, що свідчать про порушення прав споживачів (витяг)
25.01.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2034 Судебная практика  
Определение судебной коллегии Харьковского областного суда от 17 июня 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Отсутствие в деле постановления о возбуждении уголовного дела является существенным нарушением требований уголовно-процессуального Закона и влечет отмену приговора.

 2035 Нормативный документ  
Про правила торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді (витяг)
04.06.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2036 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 14 марта 1997 года
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд необоснованно возбудил уголовное дело по признакам ч.З ст. 125 УК Украины и направил прокурору для производства предварительного следствия.

 2037 Нормативный документ  
Про оподаткування прибутку підприємств (попередня редакція закону, діяла до 01.07.97 р.) (витяг)
28.12.94 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2038 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 16 мая 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд первой инстанции обязан своевременно уведомить участников судебного процесса о дне рассмотрения дела в кассационной инстанции. Невыполнение этого требования - безусловное основание к отмене судебного решения.

 2039 Нормативный документ  
Про оперативно-розшукову діяльність (витяг)
18.02.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2040 Судебная практика  
Постановление председателя Харьковского областного суда от 4 апреля 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Судья без должной проверки и оценки материалов об административном правонарушении необоснованно признал наличие административного правонарушения в действиях государственного служащего.

 2041 Нормативный документ  
Про цінні папери і фондову біржу (витяг)
18.06.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2042 Судебная практика  
АКДИВАР (AKDIVAR) и другие против ТУРЦИИ Судебное решение от 16 сентября 1996 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    В жалобе, поданной в Комиссию по правам человека 3 мая 1993 г., заявители утверждали, что в результате действий турецких властей были нарушены их права, гарантированные статьями 3, 5, 6, 8, 13, 14, 18 Конвенции и статьей 1 Протокола № 1. Жалоба была объявлена приемлемой 19 октября 1994 г.
В докладе от 26 октября 1995 г. Комиссия установила факты и выразила мнение, что были нарушены статья 8 Конвенции (каждый человек имеет право на уважение его личной и симейной жизни, жилища и тайны переписки), статья 1 Протокола № 1 (восемнадцатью голосами против одного), статья 3 (ни один человек не может поддаваться пыткам или нечеловеческому или такому, которое унижает его честь, поведению или наказанию. Конвенции (четырнадцатью голосами против пяти), что не было нарушения статьи 5 п. 1 (единогласно), что были нарушены статья 6 п. 1 (право на справедливое и открытое рассмотрение независимым и безсторонним судом и статья 13 (каждый человек имеет эффективный способ защиты в соответствующем национальном органе, независимо от того, что нарушение было совершено лицами, которые действовали в официальном качестве) (двенадцатью голосами против семи), что не были нарушены статья 14 и статья 18 (единогласно), а также, что Турция нарушила свои обязательства, предусмотренные статьей 25 п. 1 (двенадцатью голосами против семи).

 2043 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок випуску та обігу облігацій місцевої позики (витяг)
13.10.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2044 Судебная практика  
КЁНИГ (KONIG) против ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ Судебное решение от 28 июня 1978 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Заявитель, гражданин Германии, по профессии врач-отоларинголог, открыл в 1960 г. в Бад-Хомбурге, земля Гессен (ФРГ), собственную клинику; он был единственным практикующим врачом, работающим в клинике, которой сам же руководил и где занимался, в частности, пластической хирургией. 16 октября 1962 г. Региональное медицинское общество обратилось в Медицинский суд при Административном суде Франкфурта с иском о нарушении заявителем профессиональной этики. 9 июля 1964 г. он был признан недостойным заниматься медицинской практикой. Земельный суд по медицинским профессиям при Высшем земельном административном суде отклонил апелляционную жалобу заявителя. Последнему, в частности, вменялось: производство операций, не связанных с его профессиональной подготовкой; неоправданные обещания в успехе лечения, если клиент соглашается на оплату услуг, не предусмотренных страхованием на случай болезни; выплата денежных вознаграждений тем, кто посылал к нему клиентов; нарушение профессиональных правил в рекламе своей клиники и др. В 1967 г. у заявителя отозвали разрешение держать клинику, а затем, в 1971 г., и разрешение на занятие медицинской практикой. В 1972 г. против него было возбуждено уголовное преследование за inter alia незаконное занятие медицинской практикой.
Поданные заявителем жалобы об отмене решений об отзыве разрешений рассматривались в компетентных административных судах с ноября 1967 г. и с октября 1971 г. соответственно.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
Жалоба была подана в Комиссию 3 июля 1973 г. и имела своим предметом длительность разбирательства в судах жалоб заявителя, оспаривавшето отзыв разрешений. Комиссия посчитала жалобу приемлемой и, установив обстоятельства дела, в докладе от 14 декабря 1976 г. пришла к выводу десятью голосами против шести, что статья 6 п. 1 Конвенции подлежит применению в отношении прав, за защитой которых заявитель обратился в административные суды; девятью голосами против шести, при одном воздержавшемся, что в данном случае имело место нарушение статьи 6 п. 1 Конвенции. Доклад Комиссии содержал особые мнения. Дело было передано в Суд 28 февраля 1978 г Правительством Федеративной Республики Германии, а 14 марта 1977 г Европейской Комиссией по правам человека.

 2045 Нормативный документ  
Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби (витяг)
15.09.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2046 Судебная практика  
ДОЙМЕЛАНД (DEUMELAND) против ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ Судебное решение от 29 мая 1986 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Заявитель г-н Клаус Дитер Доймеланд родился в 1940 г. в Берлине. В качестве правопреемника своей матери (которая умерла в декабре 1976 г.) он продолжил судебное дело, начатое ею. Г-жа Доймеланд добивалась предоставления ей дополнительной пенсии в связи со смертью мужа, утверждая, что ее муж, бывший земельный служащий, умер в марте 1970 г. в результате несчастного случая на производстве: в январе 1970 г., возвращаясь после консультации у врача, он поскользнулся на покрытом снегом тротуаре и сломал шейку бедра левой ноги. 25 октября 1972 г. Социальный суд Берлина по первой инстанции отклонил иск г-жи Доймеланд, посчитав, что этот несчастный случай нельзя рассматривать как происшедший на производстве или по пути на работу или с работы домой. Берлинский апелляционный социальный суд от 14 августа 1973 г. оставил это решение в силе. 13 марта 1975 г- Федеральный социальный суд отменил последнее решение и направил дело на новое рассмотрение в Апелляционный социальный суд Берлина, который 16 января 1979 г. вновь отказал в иске и в разрешении на жалобу по вопросам права. Г-н Доймеланд безуспешно оспаривал это решение в Федеральном социальном суде и в Федеральном Конституционном Суде. Он просил Берлинский апелляционный суд вновь вернуться к делу, но его просьба была отклонена 6 августа 1981 г. 23 ноября 1981 г. Федеральный социальный суд отклонил жалобу заявителя по вопросам права на это решение.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе, поданной в Комиссию 15 апреля 1981 г., заявитель утверждал, что было нарушено его право на справедливое судебное разбирательство и разумный срок в смысле статьи б п. 1 Конвенции- Жалоба была объявлена приемлемой 15 ноября 1983 г. В своем докладе Комиссия установила факты и пришла к выводу, что статья 6 п. 1 не подлежит применению к обстоятельствам настоящего дела и соответственно нарушения статьи 6 п. 1 не было (восемь голосов против шести). Комиссия передала дело в Суд 12 октября 1984 г.

 2047 Нормативный документ  
Про удосконалення порядку формування цін (витяг)
18.12.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2048 Судебная практика  
БРАННИГАН (BRANNIGAN) и МАКБРАЙД (McBRIDE) против СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА Судебное решение от 26 мая 1993 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Заявители, г-н Питер Бранниган, 1964 г. рождения, и г-н Патрик Макбрайд, 1951 г. рождения, жители Северной Ирландии.
Первый заявитель был арестован 9 января 1989 г. и доставлен в центр допросов в казарме Гау Бараке, Арма. Его арестовали на основании статьи 12 п. 1 (b) Закона о предотвращении терроризма (временные положения) 1984 г., который позволяет производить арест лица без ордера в том случае, когда есть основание подозревать, что он имеет или имел отношение к совершению, подготовке или подстрекательству к террористической деятельности. Продление его задержания на 2 дня было разрешено министром внутренних дел 10 января. Оно было продлено затем на 3 дня. Заявитель был освобожден 15 января, после того как провел в заключении 6 дней 14 часов и 30 минут. Он сорок три раза подвергался допросу, был лишен книг, газет и других средств информации.
Второй заявитель был арестован 5 января 1989 г. в соответствии с тем же самым Законом и был доставлен в центр допросов в Каслри. 6 января министр внутренних дел дал согласие на продление его заключения на 3 дня. Он был освобожден 9 января, проведя в заключении в том же режиме, что и первый заявитель, 4 дня 6 часов и 25 минут. Позже Макбрайд был застрелен в Белфасте 4 февраля 1992 г. полицейским.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобах, поданных 19 января 1989 г. в Комиссию и объединенных 5 октября 1990 г. в одно производство, заявители настаивали на нарушении статьи 5 п. 3 Конвенции, поскольку после задержания они не были доставлены к судье, а также статьи 5 п. 5 и статьи 13. Жалобы были признаны приемлемыми 28 февраля 1991 г.
В своем докладе от 3 декабря 1991 г. Комиссия установила факты и пришла к заключению восемью голосами против пяти, что не было нарушения статьи 5 п. 3 и 5 Конвенции, поскольку Великобритания 23 декабря 1988 г. в соответствии со статьей 15 п. 1 Конвенции сделала оговорку о том, что она временно отступает от своих обязательств по Конвенции в связи с чрезвычайной ситуацией. Комиссия также единогласно решила, что никакие отдельные вопросы не возникли по статье 13.
Комиссия передала дело в Суд 21 февраля 1992 г.

 2049 Нормативный документ  
Про порядок застосування ст.155-2 Кримінального кодексу УРСР (витяг)
24.09.81 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2050 Нормативный документ  
Про прибутковий податок з громадян (витяг)
26.12.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2051 Нормативный документ  
Про затвердження правил рубок головного користування в лісах України (витяг)
27.07.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2052 Бланки и образцы документов  
Справжня форма Доручення затверджена Правлінням Організації Протокол №1 від 31.03.99 р.
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2053 Нормативный документ  
Про затвердження режимів рибальства в 1999 році [Держкомрибгосп] [3275] (витяг)
18.12.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2054 Бланки и образцы документов  
Заявление о просьбе возместить ущерб, нанесенный действиями органа предварительного следствия
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2055 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про хуліганство (витяг)
28.06.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2056 Нормативный документ  
Про державну податкову службу в Україні (витяг)
4.12.90 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2057 Международные нормативные акты  
Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин, 1967 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2058 Нормативный документ  
Про підприємства в Україні (витяг)
27.03.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2059 Международные нормативные акты  
Декларация по борьбе с травматизмом,1990 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2060 Нормативный документ  
Про затвердження інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних
11.01.99 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2061 Международные нормативные акты  
Конвенція про поводження з військовополоненими , 1949 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2062 Нормативный документ  
Про основи містобудування (витяг)
16.11.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2063 Международные нормативные акты  
Конвенция о содействии занятости и защите от безработицы (Конвенция 168),1988 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2064 Нормативный документ  
Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім'ю України (витяг)
12.06.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2065 Международные нормативные акты  
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права , 1989 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2066 Нормативный документ  
Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації по відношенню до жінок (витяг)
18.12.79 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2067 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 8
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2068 Нормативный документ  
Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2069 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 24
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2070 Нормативный документ  
Про охорону праці (витяг)
14.10.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2071 Международные нормативные акты  
Протокол о внесении изменений в Конвенцию о рабстве, подписанную в Женеве, 1926 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2072 Нормативный документ  
Перелік посад посадових осїб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці (витяг)
11.10.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2073 Нормативный документ  
Про видавничу справу (витяг)
5.06.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2074 Нормативный документ  
Про громадянство України
08.10.1991 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2075 Нормативный документ  
Положення про загальноосвітню школу соціальної реабілітації
13.10.1993 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2076 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства про примусове лікування і трудове виховання хронічних алкоголіків
25.12.1981 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2077 Нормативный документ  
Конституція України
28.06.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2078 Нормативный документ  
Конституція України (витяг)
28/06/1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2079 Нормативный документ  
Виправно-трудовий кодекс України (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2080 Нормативный документ  
Конституція України
28.06.1996. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2081 Нормативный документ  
Закон Української РСР
01. 01.1994. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2082 Нормативный документ  
Кодекс законів про працю України
02.06. 1972. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2083 Нормативный документ  
Устав международного военного трибунала от 8 августа 1945 г. (МПД. - М., 1982. - с. 827-828) (извлечение)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2084 Нормативный документ  
Виправно-трудовий кодекс України
01.07. 1971. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2085 Нормативный документ  
Про статус суддів (витяг)
15.12.1992. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2086 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок і механізм формування та опублікування зводу відомостей, що становлять державну таємницю (витяг)
29,04,1994, :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2087 Нормативный документ  
Митний кодекс України (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2088 Нормативный документ  
Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу
27.01.1997 . :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2089 Нормативный документ  
Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України
27.02.1995. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2090 Нормативный документ  
Про приватизаційні папери
06.03.1992. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2091 Нормативный документ  
Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними
18.11.1997. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2092 Нормативный документ  
Про систему валютного регулювання і валютного контролю
19.02.1993. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2093 Нормативный документ  
Про заборону закупівлі закладами і установами охорони здоров'я, що фінансуються з державного бюджету, діагностикумів, вакцин, сироваток та інших медичних імунобіологічних препаратів імпортного виробництва (витяг)
19.011998. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2094 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності
25.12.1992. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2095 Нормативный документ  
Порядок медико-санітарного забезпечення осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах та виправно-трудових установах державного департаменту україни з питань виконання покарань (витяг)
18.01.2000. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2096 Отчеты и статистика  
Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 2000 рік.
III. Забезпечення конституційного права на звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
:: Отчеты и статистика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсами
    Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини "Про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні" за період з 14 квітня 1998 р. по 31 грудня 1999 р. знайомить читача з висновками та рекомендаціями щодо дотримання окремих прав , спрямованих на поліпшення в цілому стану забезпечення прав і свобод людини в Україні, які вміщені в кожному параграфі Доповіді. Зроблений Уповноваженим аналіз дає достатні підстави стверджувати, що в Україні попри наявне демократичне законодавство у сфері прав людини в умовах соціально-економічної кризи, падіння загального рівня культури і моралі відсутні ефективні механізми захисту прав людини, що призводить до масових та систематичних порушень прав та свобод людини, а інколи унеможливлює їх реалізацію.Ситуація ускладнюється через бідність, яка також є порушенням прав людини.

 2097 Отчеты и статистика  
Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 2000 рік.
4. Право на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб
:: Отчеты и статистика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсами
    Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини "Про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні" за період з 14 квітня 1998 р. по 31 грудня 1999 р. знайомить читача з висновками та рекомендаціями щодо дотримання окремих прав , спрямованих на поліпшення в цілому стану забезпечення прав і свобод людини в Україні, які вміщені в кожному параграфі Доповіді. Зроблений Уповноваженим аналіз дає достатні підстави стверджувати, що в Україні попри наявне демократичне законодавство у сфері прав людини в умовах соціально-економічної кризи, падіння загального рівня культури і моралі відсутні ефективні механізми захисту прав людини, що призводить до масових та систематичних порушень прав та свобод людини, а інколи унеможливлює їх реалізацію.Ситуація ускладнюється через бідність, яка також є порушенням прав людини.

 2098 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2099 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2100 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну д
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний