За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Ресурсы к разделу знаний :    
     

Количество найденных ресурсов :: 5585
Предыдущая страница 2101 - 2200 Следующая страница
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

 2101 Ресурс Internet  
Забезпечує охорону прав тих, кому загрожує смертна кара
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеgopher://gopher.un.org:70/00/esc/recs/1984/50
    Резолюція Економічної і Соціальної Ради1984/50.

 2102 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 155-4 (стаття виключена згідно з законом №2547-12 від 07.07.92)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2103 Ресурс Internet  
Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.unog.ch/russian/pravach/evroprav.htm
    Набув чинності 11 березня 1994 року

 2104 Ресурс Internet  
Європейський Суд із прав людини: база даних HUDOC
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.dhcour.coe.fr/hudoc
    База даних HUDOC, це частина Інтернет-сайту Європейського суду із прав людини. База даних містить повні тексти усіх вироків Суду, рішення і доповіді Комісії, а також резолюції Ради Міністрів від 1959 року до сьогоднішнього моменту. Є також інформація щодо відповідного національного законодавства та прецедентного права.

 2105 Ресурс Internet  
Смертна кара для жінок-злочинців
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.law.onu.edu/faculty/streib/femdeath.htm
    Надання і регулярне оновлення інформації здійснюється Віктором Страйбом, професором університету Нортерн, штат Огайо, США.

 2106 Ресурс Internet  
Центр дітей Європи
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://eurochild.gla.ac.uk/Default.htm
    Центр дітей Європи є центром документації та інформації, створений в рамках започаткованої Радою Європи спільно з фондом ЮНІСЕФ Дитячої Програми, якою передбачається пропаганда Конвенції ООН з прав дитини. Завданням робочої стратегії Програми є стимулювання і надання практичного керівництва вищим посадовим особам, відповідальним за формування стратегії, а також усім, хто бере активну участь у проведенні благодійних заходів по відношенню до дітей. Метою діяльності Центру є пропаганда в Європі прав дитини шляхом створення інформаційної бази, підтримка позитивного практичного і стратегічного досвіду; стимулювання досліджень і аналізу; формування і розвиток робочої мережі з обміну ідеями та інформацією за участю розробників стратегій та усіх зацікавлених сторін.

 2107 Библиографическое описание  
Проти катувань
1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Випуск присвячено проблемi запобiгання катувань та жорстокого поводження. Друкуються тексти Конвенцiї ООН проти катувань та iнших жорстоких, нелюдських або принижуючих гiднiсть видiв поводження й покарання та Європейської Конвенцiї з аналогiчною назвою, тексти другої та та третьої перiодичної доповiдi України Комiтету ООН проти катувань, матерiали обговорення цих доповiдей експертами Комiтету, коментарi Мiжнародної Амнiстiї та чотирьох українських правозахисних органiзацiй до третьої перiодичної доповiдi України.

Книга включає пояснення щодо порядку подання скарги до Європейської комiсiї з прав людини, звiт Спецiально доповiдача Комiтету ООН з прав людини про умови утримання в'язнiв у Росiйськiй Федерацiї тощо.


 2108 Библиографическое описание  
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме. = Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment.
:: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 2109 Библиографическое описание  
Європейська конвенція з прав людини.
1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Набрала чинності 3 вересня 1953 р. Конвенція є основою, на якій базується вся європейська система по захисту основних прав і свобод людини. Ці права постійно розвиваються, уточняються і конкретизуються як прийняттям нових протоколів до Конвенції, так і в результаті рішень Європейського Суду з прав людини, які мають силу прецеденту.

 2110 Библиографическое описание  
Основи управління в органах внутрішніх справ України:
Бандурка О.М. 1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про мiжнародне спiвробiтництво органiв внутрiшнiх справ у сферi боротьби зi злочиннiстю та захисту прав i свобод людини, див.: с.332-364.

 2111 Библиографическое описание  
Права человека в международном и внутригосударственном праве
Карташкин В.А. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В монографии исследуются проблемы соотношения международного и внутригосударственного права в области прав человека, развития межгосударственного сотрудничества по правам человека, а также статус личности в международном праве и внутригосударственные юридические механизмы его защиты. Рассмотрены международные универсальные органы по контролю за соблюдением государствами прав человека (Комиссия ООН по правам человека, Верховный комиссар ООН по правам человека и др.), полномочия региональных органов, в частности, Европейской комиссии и Европейского суда по правам человека.

 2112 Библиографическое описание  
Права людини та їх юридичне забезпечення
Рабінович П.М. 1992 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Дається загальнотеоретична характеристика юридичного забезпечення прав людини. Розроблено практикум для студентів з цього питання. Правова держава розглядається як гарантія здійснення та захисту прав людини.

 2113 Библиографическое описание  
The management of criminal justice = Управління кримінальним правосуддям
1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В наведеній публікації Ради Європи викладені рекомендації щодо організаційних та управлінських проблем кримінального права, що стоять перед країнами членами Ради Європи. Рекомендації стосуються принципів, загальної стратегії та методів, що безпосередньо стосуються до означеної проблеми, приділяючи особливу увагу дотриманню вимог, закладених у Європейській конвенції з прав людини щодо прав обвинувачуваного, законних гарантій сторін, незалежності судової системи.

 2114 Библиографическое описание  
Report to the Government of the Czech Republic on the visit to Czech Republic carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 16 to 26 February 1997 = Доповідь Урядо
15 April 1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В опублікованій доповіді Комітету проти катувань (КПК) викладені результати перевірки стану справ у Чеській Республиці щодо дотримання прав людини, запобігання поводженню, яке принижує людську гідність в установах поліції, тюрмах та місцях ув`язнення чи утримання під вартою. Перевірка проводиться з широкого кола питань, зокрема, із загальної інформації про діяльність поліції, фактів жорстокого поводження з затриманими, доступу затриманих до захисника, медичного огляду затриманих, їх інформування про права, умов поліцейського опитування, реєстрації затриманих, жорстокого поводження з ув`язненими, загальних умов утримання в`язнів, права в`язнів на медичну допомогу та конфіденційність медичного обстеження, запобігання розповсюдженню СНІД серед в`язнів, запобігання самогубству, стосунків в`язнів з оточуючим світом, стосунків з персоналом тюрем та ін.

Результати перевірки та висновки комісії наведені в зазначеній доповіді.


 2115 Библиографическое описание  
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила). =
United Nations Standard Minimum Rules for Non- custodial Measures ( The Tokyo Rules)
:: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 2116 Библиографическое описание  
Смертная казнь: за и против.
1989 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В полемическом сборнике публицистического характера помещены статьи русских и советских авторов - юристов, философов, социологов, историков, писателей, представи-телей духовенства, государственных и общественных деятелей - противников и сторонни-ков смертной казни. Публикуется материал об истории смертной казни в бывшем СССР и обзор по западным странам. Книга снабжена обширным библиографическим материалом по данному вопросу.
Для широкого круга читателей.

 2117 Библиографическое описание  
Права человека:
1990 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В сборник включены основные международные документы в области прав человека. Среди них: Хартия прав человека, принятая 10 дек. 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН, Американская конвенция о правах человека, принятая 22 ноября 1969 г. (вступила в силу в 1978 г.), Африканская хартия прав человека и народов, принятая в июне 1981 г. (вступила в силу в янв. 1988 г.) и др.

 2118 Библиографическое описание  
Комітет проти катувань
1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Комiтет проти катувань - контролюючий орган ООН, головним завданням якого є забезпечення дотримання i застосування Конвенцiї проти катувань та iнших жорстоких, нелюдських або принижуючих людську гiднiсть видiв поводження i покарання. Подається iнформацiя про дiяльнiсть та повноваження Комiтету, наводиться текст згаданої Конвенцiї та перелiк держав, що пiдписали чи ратифiкували Конвенцiю.

 2119 Библиографическое описание  
The judiciary and Constitutionalism in a Democratic Society.
Mahomed I. 1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Розглядаються вимоги до судової влади у демократичному суспільстві.

 2120 Библиографическое описание  
Історичні джерела Загальної декларації прав людини
Мироненко О.М. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Розглядається Декларація прав людини і громадянина, ухвалена Національними зборами Франції у 1789 р., та інші документи Великої французької революції.

 2121 Библиографическое описание  
Проблеми юридичного забезпечення прав людини
Рабінович П. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про впровадження міжнародно-правових норм охорони та захисту прав людини в сучасне українське суспільство та державно-юридичний механізм цього впровадження. Розглядається, що саме слід узаконювати для забезпечення прав людини; як це узаконення зробити дієвим за допомогою юридичних інструментів тощо.

 2122 Библиографическое описание  
Смертная казнь в США.
Квашис В.Е. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Задачей статьи, по словам автора, являлось ознакомление с материалом, практически неизвестным отечественным исследователям, поэтому автор стремился к максимальной информативности. В статье приведены данные, характеризующие уровень и динамику преступности, вынесения смертных приговоров и их исполнения. Приведена информация, характеризующая экономические, политические, моральные и психологические аспекты применения высшей меры наказания в США.

 2123 Библиографическое описание  
Права людини в Україні. Проблеми і перспективи
Андрусяк Т. 1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В центрi уваги автора - аналiз позитивних та негативних тенденцiй, якi впливають на процес формування демократичних основ правового статусу особи в сучаснiй Українi. Особлива увага придiляється правовим i моральним аспектам дiяльностi правоохоронних органiв.

 2124 Библиографическое описание  
Право на справедливое правосудие. Международные нормы и правоприменительная практика в области прав человека
Алексеева Л.Б. 1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В свете требований международных актов о правах человека рассматриваются вопросы независимости и беспристрасности судебных органов, презумпция невиновности, права обвиняемого иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты, быть судимым без неоправданной задержки, право несовершеннолетних на справедливое судебное разбирательство и др.

 2125 Библиографическое описание  
Деякі питання щодо захисту прав особи відповідно до нового Кримінального та Кримінально-процесуального кодексу України
Мацко А. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про початок реалізації практичного забезпечення прав людини, передбачених міжнародними документами, у національному законодавстві.

 2126 Библиографическое описание  
Справа Чагал проти Об'єднаного Королівства.
1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Дана справа була порушена на пiдставi заяви сiм`ї iндiйських громадян, якi є громадянами Великої Британiї, з проханням надати пану Чагалу, який на той час був ув`язнений, полiтичного притулку в Великiй Британiї та вiдмiнити рiшення мiнiстра внутрiшнiх справ про його депортацiю, яке грунтувалося на обвинуваченнi його в плануваннi та керiвництвi рерористичними актами, що загрожє нацiональнiй безпецi Об`єднаного королiвства.
Суд ухвалив, що у разi виконання рiшення мiнiстра про депортацiю першого заявника до Iндiї сталося б порушення ст. 3 Конвенцiї, також наявне порушення § 4 ст. 5, ст. 13 у поєднаннi зi ст. 3 Конвенцiї. Крiм того суд ухвалив, що Держава-вiдповiдач повинна сплатити заявникам вiдшкодування витрат та видаткiв.
Наводятся неофiцiйний стислий виклад та обставини справи, витяг з рiшення Суду та окремi думки суддiв.

 2127 Нормативный документ  
Конвенция об открытом море (извлечение)
29.04.1958 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2128 Библиографическое описание  
Справа “Мюллер проти Франції”
1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    

Одна з 23 найбільш показових справ Європейського Суду з прав людини, надрукованих в Українському часописі. Дана справа була порушена на підставі заяви щодо тривалості утримання заявника під вартою до суду. Суд постановив, що був порушеним п. 3 ст. 5 Конвенції. Суд постановив, що дане рішення становить достатню сатисфакцію моральної шкоди, а ткож постановив, що Дрежава-відповідач має виплатити заявникові відшкодування витрат.

Наводятся неофіційний стислий виклад та обставини справи, витяг з рішення Суду та коментар доктора юридичних наук Євінтова В.І.


 2129 Нормативный документ  
Постанова №1 від 01.04.94 (витяг)
01.04.1994 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2130 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність (витяг)
23 12 83 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2131 Бланки и образцы документов  
Список учредителей городской общественной организации "За культурно-языковое равноправие"
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2132 Нормативный документ  
Про затвердження правил користування послугами поштового зв'язку (витяг)
22.12.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2133 Бланки и образцы документов  
Лист про ініціацію утворення органу самоорганізації м. Чугуєва
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2134 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства, спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму, викоренення самогоноваріння (витяг)
11.10.1985 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2135 Бланки и образцы документов  
Скарга (в порядку нагляду) про опротестування вироку Шполянського районного суду Черкаської області про засудження М. за ч. З ст. 144 та ч. 1 ст. 165 КК України.
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2136 Нормативный документ  
Про питання, що виникли в судовій практиці в справах про знищення та пошкодження державного і колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення правил пожежної безпеки (витяг)
02.07.1976 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2137 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 22 августа 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    При определении осужденным вида исправительно-трудовой колонии суды должны учитывать судимости в республиках бывшего Союза ССР до 11 июля 1992 года.

 2138 Нормативный документ  
Водний кодекс України (витяг)
06.06.1995 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2139 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 4 марта 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд, рассматривающий вопрос о признании особо опасным рецидивистом, должен учитывать не только количество судимостей, но и личность виновного, степень общественной опасности совершенных преступлений, их мотивы, степень осуществления преступных намерений, степень и характер участия в совершении преступления, другие обстоятельства по делу.

 2140 Нормативный документ  
Про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, що можуть використовуватися для створення озброєння, військової чи спеціальної техніки (витяг)
22.08.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2141 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 24 января 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Назначая осужденному наказание в виде лишения свободы или исправительных работ условно с испытательным сроком, суд не вправе назначать дополнительное наказание - конфискацию имущества.

 2142 Нормативный документ  
Про державну реєстрацію лікарських засобів [Міністерство охорони здоров'я] [2802] (витяг)
15.05.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2143 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 15апреля 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Действия виновных, причинивших потерпевшему тяжкие телесные повреждения, от которых наступила его смерть, правильно квалифицированы по ч.З ст,101 УК Украины.

 2144 Нормативный документ  
Про затвердження інструкції про порядок виробництва, зберігання, перевезення і реалізації прекурсорів [Мінпром] [2143] (витяг)
19.06.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2145 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 11 апреля 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Действия лица, причинившего потерпевшему умышленно легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья, на почве хулиганских побуждений, подлежат квалификации по ч.2 ст.206 УК Украины.

 2146 Нормативный документ  
Про затвердження положень щодо захисту прав споживачів (витяг)
25.01.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2147 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делами Харьковского областного суда от 20мая 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Отсутствие в деле постановления о возбуждении уголовного дела явилось основанием к отмене приговора.

 2148 Нормативный документ  
Про підприємництво (витяг)
07.02.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2149 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 24 июня 1997года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Показания обвиняемого, подсудимого, в том числе и такие, в которых он признает себя виновным, подлежат проверке и могут быть положены в основу обвинения лишь при подтверждении этого признания совокупностью доказательств, которые имеются в деле.

 2150 Нормативный документ  
Про систему оподаткування (витяг)
25.06.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2151 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 28 февраля 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Направляя несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение - общеобразовательную школу социальной реабилитации, суд должен учитывать его состояние здоровья.

 2152 Нормативный документ  
Про підприємства в Україні (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2153 Судебная практика  
Постановление и.о председателя Харьковского областного суда от 27 октября 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Дела об административном правонарушении рассматриваются по месту его совершения.

 2154 Нормативный документ  
Про міліцію (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2155 Судебная практика  
ГУДВИН (GOODWIN) против СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА Судебное решение от 27 марта 1996 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    В жалобе, поданной в Комиссию 27 сентября 1990 г., заявитель, г-н Уильям Гудвин, английский подданный, журналист, проживающий в Лондоне, утверждал, что требование раскрыть источник информации, по которой печаталась его статья, для привлечения в дальнейшем этого лица к ответственности и запрещение публикации статьи заявителя нарушают статью 10 Конвенции. Жалоба была объявлена приемлемой 7 сентября 1993 г. В своем докладе от 1 марта 1994 г. Комиссия установила факты и выразила мнение, что имело место нарушение статьи 10 Конвенции (одиннадцатью голосами против шести).

 2156 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок випуску та обіг депозитних сертифікатів Національного банку України (витяг)
26.01.99 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2157 Судебная практика  
КЬЕЛДСЕН (KJELDSEN), БУСК МАДСЕН (BUSK MADSEN) и ПЕДЕРСЕН (PEDERSEN) против ДАНИИ Судебное решение от 7 декабря 1976 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А.. Основные факты
Заявители, которые являются родителями детей школьного возраста, возражали против обязательного полового воспитания, введенного в государственных школах Дании Законом от 27 мая 1970 г. Они полагали, что половое воспитание поднимает этические вопросы, и поэтому предпочитали сами проводить обучение своих детей в этой сфере. Однако компетентные органы отказали им в просьбе освободить их детей от школьного обучения по этому предмету.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
Родители, обратились в Европейскую Комиссию по правам человека в 1971 и 1972 гг., утверждая в своих жалобах, что половое воспитание в школе противоречит их христианским убеждениям и статье 2 Протокола № 1. Комиссия, признав жалобы приемлемыми, объединила их в одно производство 19 июля 1972 г. В своем докладе Комиссия пришла к выводу об отсутствии нарушений статьи 2 Протокола № 1 (семью голосами против семи, Председатель воспользовался своим правом решающего голоса), статей 8 или 9 Конвенции (единогласно) и статьи 14 Конвенции (семью голосами против четырех при трех воздержавшихся). Дело было передано Европейской Комиссией в Суд 24 июля 1975 г.

 2158 Нормативный документ  
Правила роботи підприємств громадського харчування (витяг)
20.07.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2159 Судебная практика  
Х и Y против НИДЕРЛАНДОВ Судебное решение от 26 марта 1985 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Г-н X, 1929 г. рождения, является. отцом мисс Y, 1961 г. рождения, которая как умственно неполноценная жила в детском доме для детей с такими недостатками. В ночь с 14 на 15 декабря некто В ,зять директрисы дома, проживавший с супругой там же (хотя и не был сотрудником дома), разбудил молодую девушку, увел ее в свою квартиру, заставил раздеться и вступить в ним в сексуальные отношения. Это произошло на следующий день после того как девушке исполнилось шестнадцать лет, и вызвало у нее серьезное психическое потрясение. 16 декабря 1977 г. г-н Х подал жалобу в полицию, хотя по закону (статья 248 Уголовного кодекса Нидерландов) такая жалоба могла быть заявлена только самой потерпевшей- Комиссар полиции принял жалобу за подписью отца, поскольку посчитал, что сама дочь не могла сделать это по причине ее умственной неполноценности. Однако прокуратура, куда из полиции была передана жалоба, отказала в возбуждении уголовного преследования против В, ограничившись сделанным ему предупреждением. Жалобу, поданную г-ном Х на это решение в Апелляционный суд Арн-хема, последний отклонил, в частности, на том основании, что названная выше статья Уголовного кодекса может быть применена только в том случае, если с жалобой обращается сама потерпевшая. В соответствии со статьей 445 Уголовно-процессуального кодекса решение Апелляционного суда не могло быть обжаловано в Кассационный суд.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе, поданной в Комиссию в январе 1980 г. г-ном Х от собственного имени и от имени мисс Y, он утверждал, что его дочь подверглась обращению, которое явилось "бесчеловечным и унижающим достоинство" по смыслу статьи 3 Конвенции, и что и он, и его дочь явились жертвами нарушения их права на "уважение частной жизни", гарантированного статьей 8. Он полагал, что право на "уважение семейной жизни", о чем говорит та статья, означает, что родители должны иметь возможность прибегнуть к средствам правовой защиты в случае сексуального насилия над их детьми, особенно если дети несовершеннолетние и отец является их законным представителем. Он также утверждал, что ему и его дочери не были предоставлены "эффективные средства правовой защиты перед государственным органом", как того требует статья 13, и что ситуация, на которую жаловался заявитель, была дискриминационной в нарушение статьи 14. Комиссия признала жалобу приемлемой 17 декабря 1981 г. В своем докладе от 5 июля 1983 г. она выразила следующее мнение: — в отношении мисс Y; — что имело место нарушение статьи 8 Конвенции (единогласно), но не статьи 3 (пятнадцатью голосами против одного); — что нет необходимости рассматривать жалобу по статье 14, взятой в сочетании со статьями 8 или 3, или по статье 13; — что касается г-на X, то отдельного спорного вопроса относительно его права на уважение семейной жизни не возникало. Комиссия передала дело в Суд 13 декабря 1983 г.

 2160 Нормативный документ  
Про заходи щодо стабілізації споживчого ринку (витяг)
10.09.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2161 Судебная практика  
W. против ШВЕЙЦАРИИ Судебное решение от 26 января 1993 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Г-н W., швейцарский гражданин, подозревался в совершении ряда экономических преступлений. 27 марта 1985 г. он был, подвергнут предварительному заключению в связи с опасностью уклонения от правосудия, сговора и повторения правонарушений. Обвинения были связаны с деятельностью примерно 60 контролируемых им швейцарских и иностранных компаний и относились частично к 1977 г. Обвинения были также выдвинуты против 11 его соучастников. Следствие проводилось двумя специально назначенными судьями. Оно касалось проверки примерно 200 банковских счетов, включало около 350 допросов заявителя, его сообвиняемых и других лиц, при этом было составлено 711 томов основной документации по делу в дополнение к оригинальным документам, которые заняли 120 метров полок. Выявленный по делу ущерб был оценен, по меньшей мере, в 50000000 швейцарских франков. В период с марта 1985 г. по май 1988 г. заявитель подал 8 ходатайств об освобождении из предварительного заключения, все они были отклонены. 2 сентября 1988 г. его дело было передано для рассмотрения в Суд по уголовным экономическим преступлениям кантона Берн, который 30 марта 1989 г. после разбирательства, длившегося почти 6 недель, признал его виновным в должностном мошенничестве, злостном банкротстве, подделке документов и умышленном незаконном ведении дел компаний. Он был приговорен к 11 годам тюремного заключения и штрафу в 10 000 швейцарских франков; 1465 дней, которые он провел в предварительном заключении, были зачтены в тюремный срок.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе, поданной в Комиссию 20 сентября 1988 г., заявитель утверждал, что была нарушена статья 5 л. 3 Конвенции. Жалоба была признана приемлемой 9 октября 1990 г.
В своем докладе от 10 сентября 1991 г. Комиссия установила обстоятельства дела и выразила мнение, что имело место нарушение статьи 5 п. 3 Конвенции (девятнадцатью голосами против одного).
Дело было передано Комиссией в Суд 13 декабря 1991 г.

 2162 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок реєстрації і застосування електронних контрольно-касових апаратів при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг [Державна податкова] (витяг)
18.09.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2163 Нормативный документ  
РІШЕННЯ СУДУ (Лишнее)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2164 Нормативный документ  
Про підприємництво (витяг)
7.02.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2165 Нормативный документ  
Про затвердження такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю (витяг)
20.01.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2166 Бланки и образцы документов  
Протокол №1 заседания Правления Международной ассоциации историков права
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2167 Нормативный документ  
Про затвердження режимів рибальства в 1999 році [Держкомрибгосп] [3275] (витяг)
29.12.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2168 Бланки и образцы документов  
Скарга на ім'я Голови обласного суду на перегляд рішення районного та обласного судів у порядку нагляду
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2169 Нормативный документ  
Про положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні (витяг)
10.06.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2170 Нормативный документ  
Про прикордонні війська України (витяг)
4.11.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2171 Международные нормативные акты  
Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов. 1974 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2172 Нормативный документ  
Про затвердження інструкції з військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування [Міноборони] [946] (витяг)
27.06.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2173 Международные нормативные акты  
Декларация относительно трансплантации человеческих органов,1987 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2174 Нормативный документ  
Про затвердження положення про АС "Диплом"
06.08.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2175 Международные нормативные акты  
Конвенція про захист цивільного населення під час війни ,1949 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2176 Нормативный документ  
Про оренду землі (витяг)
06.10.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2177 Международные нормативные акты  
Конвенция о равном вознаграждении,1951 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2178 Нормативный документ  
Правило опіки і піклування (витяг)
26.05.99 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2179 Международные нормативные акты  
Конвеция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него,1948 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2180 Нормативный документ  
Конвенція про боротьбу із торгівлею людьми та із експлуатацією проституції третіми особами (витяг)
21.03.50 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2181 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 6
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2182 Нормативный документ  
Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини (витяг)
4.11.50 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2183 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 22
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2184 Нормативный документ  
Кодекс про адміністративні правопорушення (витяг)
12.12.84 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2185 Международные нормативные акты  
Принципы международного сотрудничества в отношении обнаружения,ареста,выдачи и наказания лиц, виновных в военных,1973 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2186 Нормативный документ  
Типове положення про навчання з питань охорони праці (витяг)
3.08.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2187 Нормативный документ  
Про захист інформації в автоматизованих системах (витяг)
5.07.94 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2188 Нормативный документ  
Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2189 Нормативный документ  
Кодекс кримінально-процесуальний
02.04.1961 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2190 Нормативный документ  
Кодекс цивільний
03.01.1963 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2191 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про хабарництво
07.10.1994 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2192 Нормативный документ  
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 24, 58-60, 93, 1901 КК України в частині, що передбачає смертну кару як вид
3-9/02/2000 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2193 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я людини
01,04,1994, :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2194 Нормативный документ  
Про практику призначення судами кримінального покарання
22.1.1995. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2195 Нормативный документ  
Про практику призначення судами кримінального покарання
22.12. 1995. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2196 Нормативный документ  
Конституція України
28.01.1996. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2197 Нормативный документ  
Про практику призначення судами кримінального покарання
22.12.1995. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2198 Нормативный документ  
Конституція України
28.05.1996. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2199 Нормативный документ  
Конституція України (витяг)
28.06.1996. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2200 Нормативный документ  
Про державну таємницю (витяг)
21.01.1994 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний