За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Ресурсы к разделу знаний :    
     

Количество найденных ресурсов :: 5585
Предыдущая страница 2701 - 2800 Следующая страница
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

 2701 Библиографическое описание  
Типовой договор о передаче уголовного судопроизводства. =
Model Treaty on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters
:: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 2702 Библиографическое описание  
Коли держава вбиває: Смертна кара проти прав людини.
1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Iнформацiйна добiрка є складовою частиною кампанiї, що проводиться органiзацiєю Мiжнародна Амнiстiя у всесвiтньому масшабi i спрямована на мiжнародний захист прав людини. У представленому в добiрцi матерiалi наведенi численнi приклади здiйснення смерної кари в рiзних країнах. Всi наведенi приклади супроводжуються коментарями, якi засуджують вирок та його виконання. Фактичний матерiал багато iлюстрований документальними фото.

 2703 Библиографическое описание  
Права человека при аресте и нахождении в следственном изоляторе: Сборник нормативных актов. Рекомендации адвокату и арестованному.
1994 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    

В издании собраны нормативные акты о правах человека при аресте и нахождении его в условно следственном изоляторе, изложены рекомендации адвокату и арестованному по обжалованию в суд ареста и продления срока содержания под стражей.

Книга будет полезна широкому кругу читателей, включая адвокатов, предпринимателей, студентов и преподавателей юридических вузов.


 2704 Библиографическое описание  
Национальные учреждения по правам человека
1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Рассматривается история вопроса, отдельные элементы эффективного функционирования национальных учреждений (независимость, доступность и т.д.), процедура расследования жалоб и др.

 2705 Библиографическое описание  
Біблія
Остапенко Л.М. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Автор поділяє думку про те, що юристи, навіть будучи атеїстами і не знаходячи у Біблії морального натхнення, повинні принаймні знати про історичні корені правових цінностей. Він вважає, що у Біблії значна увага приділяється зокрема правилам судового розгляду суперечок, конфліктів, притягнення до відповідальності, що ряд її положень спрямований на те, щоб забезпечити справедливість, захист права кожної людини. Це положення про рівність людей перед судом, про неприпустимість зворотної дії закону, про обов'язок суддів бути чесними і непідкупними, про обов'язок свідчити у суді тільки правдиво та ін.

 2706 Библиографическое описание  
Исторические вехи становления института прав человека и реализация его идей в международно-правовых актах
Жданова В.Д. 1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    История прав человека рассмотрена начиная с древневавилонского законника царя Хаммурапи.

 2707 Библиографическое описание  
Міжнародно-правові акти та реалізація кримінально-правової політики в Україні
Мацко А. Щорічник. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Розглянуто деякі проблеми, пов’язані з практичною діяльністю органів внутрішніх справ та внесенням змін до законодавства України з урахуванням міжнародно-правових норм, що регламентують права людини та принципи міжнародного кримінального права.

 2708 Библиографическое описание  
Права людини в Україні.
1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Звiт держдепартаменту США за 1993 рiк складається з 6 частин, в кожнiй з яких коротко характеризується стан дотримання прав людини в Українi. Зокрема стисло викладена iнформацiя щодо поваги до недоторканостi особи та захисту її вiд полiтичних та iнших позасудових убивств, зникнення, тортур та iншого жорстокого, негуманного, принижуючого особу поводження чи покарання, свавiльного арешту, затримання та вислання, вiдмови у справедливому, вiдкритому судовому процесi, свавiльного втручання в особисте i сiмейне життя, посягання на житло i таємницю листування.

 2709 Библиографическое описание  
Адміністративний нагляд: як не ущемити права громадян
Сухомлинов С. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Розкривається проблема недосконалостi та протирiч в Законi про адмiнiстративний нагляд за особами, звiльненими з мiсць позбавлення волi, тому встановлення адмiннагляду за особою, є часто невиправданим.

 2710 Библиографическое описание  
Право на свободу и личную неприкосновенность
Алексеева Л.Б. 1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Проблема рассматривается в свете требований международных актов о правах человека. Особое внимание уделяется процедурным гарантиям лишения свободы, правилам обращения с лицами, находящимися под арестом или ожидающими суда.

 2711 Библиографическое описание  
Американське конституційне право і міжнародні стандарти з прав людини
Мережко О. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Розглядається американська конституцiйна концепцiя прав людини, а також спiввiдношення Конституцiї США та мiжнародних стандартiв з прав людини, в основному Пактiв 1966 р.

 2712 Библиографическое описание  
Справа Губер проти Швейцарії.
1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Дана справа була порушена на пiдставi заяви про те, що районним прокурором був порушений принцип незалежностi, оскiльки вiн наказав повернути звiльнену з-пiд арешту заявницю пiд варту, потiм обвинуватив її за обвинувальним актом i зрештоє взяв на себе повноваження обвинувача у судi першої iнстанцiї. Суд постановив, що було порушено ст. 5, § 3 Конвенцiї, а також, що Країна-вiдповiдач має компенсувати заявниковi витрати та видатки.
Наводятся неофiцiйний стислий виклад та обставини справи, витяг з рiшення Суду та окремi думки суддiв.

 2713 Нормативный документ  
Постанова від 8 червня 1998 р. №814 (витяг)
08.06.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2714 Библиографическое описание  
Справа “Кастельз проти Іспанії”
1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    

Одна з 23 найбільш показових справ Європейського Суду з прав людини, надрукованих в Українському часописі. Дана справа була порушена на підставі заяви сенатора пана Кастелза, в якій він стверджував, що звинувачення його Верховним Судом в образі Уряду внаслідок публікації статті, в якій він привертав увагу громадської думки до вбивств і нападів, вчинених озброєними угрупуваннями проти баскських громадян, обмежувало його свободу вираження поглядів, особливо тому, що йому не було дозволено доводити справедливість вміщених в його статті тверджень.

Суд постановив, що наявне порушення ст. 10 Конвенції, а також, що Королівство Іспанія повинно сплатити заявникові відшкодування витрат та видатків.

Наводятся неофіційний стислий виклад та обставини справи, витяг з рішення Суду та окремі думки суддів.


 2715 Нормативный документ  
Про охорону і використання пам'яток історії та культури (витяг), 1978 рік
13.07.1978 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2716 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства, спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму, викоренення самогоноваріння
11 10 1985 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2717 Бланки и образцы документов  
Перелік документів, які необхідно здати у міську виборчу комісію для реєстрації кандидатом у депутати і на посаду міського голови
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2718 Нормативный документ  
Про дорожній рух (витяг)
30.06.1993 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2719 Бланки и образцы документов  
Протокол зборів виборців трудового колективу середньої школи № 1 м. Харкова
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2720 Нормативный документ  
Про залізничний транспорт (витяг)
04.07.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2721 Бланки и образцы документов  
Протокол роз'яснення свідку змісту ч. 1 ст. 63 Конституції України
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2722 Нормативный документ  
Про затвердження інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для від (витяг)
21.08.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2723 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 24 июня 1997года
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Неоконченное преступление органами предварительного следствия и судом неправильно квалифицировано как оконченное.

 2724 Нормативный документ  
Про затвердження правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами (витяг)
25.03.1999 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2725 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 21 октября 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Особо опасным рецидивистом лицо может быть признано только приговором суда. Закон не требует, чтобы в обвинительном заключении органы предварительного следствия указывали о возможности признания обвиняемого особо опасным рецидивистом.

 2726 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї (витяг)
22.04.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2727 Судебная практика  
Постановление президиума областного суда от 24 января 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Нарушение судом требований ст.51 УК Украины повлекло отмену постановления об освобождении лица от уголовной ответственности с применением мер административного взыскания.

 2728 Нормативный документ  
Пояснювальна записка до переліку лікарських препаратів, дозволених до застосування в Україні, які містять сильнодіючі речовини (витяг)
25.07.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2729 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 12 августа 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
     По ч.1 ст.125 УК Украины лицо может быть привлечено лишь тогда, когда оно распространяет в какой-либо форме заведомо ложные сведения, которые унижают другое лицо.

 2730 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок надання державною акціонерною компанією "Ліки України" погодження на закупівлю (зокрема, імпортування за зовнішньо-економічними договорами купівлі-продажу) (витяг)
19.08.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2731 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 26 июня 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд не вправе рассматривать уголовное дело единолично, если имеется ходатайство обвиняемых о рассмотрении его в коллегиальном составе.

 2732 Нормативный документ  
Про подальше вдосконалення контролю за якістю лікеро-горілчаних виробів, що імпортуються в Україну (витяг)
30.07.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2733 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 21 ноября 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд не вправе рассматривать жалобу на отказ следователя в возбуждении уголовного дела до результатов рассмотрения такой жалобы прокурором.

 2734 Нормативный документ  
Про затвердження правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (витяг)
25.03.99 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2735 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 19 декабря 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Судья, принявший заявление о совершенном преступлении по делу, не подлежащему его ведению, должен направить это заявление по принадлежности.

 2736 Нормативный документ  
Про податок на додану вартість (витяг)
03.04.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2737 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 26 августа 1997 года
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Восстановление срока на кассационное обжалование может иметь место только при уважительности причин пропуска срока.

 2738 Нормативный документ  
Про службу безпеки України (витяг)
25.03.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2739 Судебная практика  
Постановление председателя Харьковского областного суда от 12 мая 1997 года
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Врач-серолог и ветсанэксперт не являются субъектами правонарушений, предусмотренных Законом Украины "О борьбе с коррупцией".

 2740 Нормативный документ  
Про внесення змін та доповнень до тимчасового положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх випуск (07-01/96) (витяг)
12.02.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2741 Судебная практика  
ЧАХАЛ (CHAHAL) против СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА Судебное решение от 15 ноября 1996 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Заявители — Карамджит Сингх Чахал и его жена Даршан Каур Чахал, граждане Индии, и двое их детей, Киранприит Каур Чахал и Бикарамджит Сингх Чахал, британские подданные. Все заявители по национальности сикхи.
Первый заявитель незаконно прибыл в Соединенное Королевство в 1971 г. В 1974 г., в соответствии с условиями амнистии по отношению к лицам, незаконно въехавшим в страну, он получил разрешение Министерства внутренних дел проживать в Соединенном Королевстве в течение неограниченного срока. Второй заявитель поселилась в Соединенном Королевстве в 1975 г., где родились их дети.
В 1984 г., незадолго до штурма Золотого храма в Амритсаре индийской армией, г-н Чахал посетил Пенджаб. Во время пребывания там он стал приверженцем учения ортодоксального сикхизма и принял участие в организации пассивного сопротивления в поддержку создания независимого сикхского государства Халистан, примерно в границах нынешнего индийского штата Пенджаб. Он был арестован полицией Пенджаба, в течение 21 дня содержался иод стражей и подвергался пыткам.
По возвращении в Соединенное Королевство он стал заметной фигурой в движении британских сикхов. Дважды ему предъявлялось обвинение в нападении и драке в общественном месте, возникавших в связи с беспорядками в храмах, но в первом случае Апелляционный суд отменил обвинительный приговор, а во втором — Чахал был оправдан- Сведений о выдвижении против него каких-либо других уголовных обвинений ни в Соединенном Королевстве, ни в Индии, ни где бы то ни было еще не имеется.
14 августа 1990 г. министр внутренних дел принял решение о высылке г-на Чахала из Соединенного Королевства в интересах национальной безопасности и международной борьбы с терроризмом. Утверждалось inter alia, что он участвовал в финансировании и организации поставок боевой техники террористам в Пенджабе, планировании терактов и руководстве ими в Индии, Соединенном Королевстве и других странах, а также в проведении кампаний запугивания против сикхов умеренного толка в Соединенном Королевстве. Г-н Чахал категорически отрицал эти обвинения.
16 августа 1990 г. он был доставлен в тюрьму Бедфорд, где с тех пор и содержится.
Он обратился с просьбой о политическом убежище, утверждая, что, если его вышлют в Индию, он станет жертвой пыток и преследований. 27 марта 1991 г, министр внутренних дел отклонил его просьбу.
Г-н Чахал не имел права обжаловать это решение в независимом суде, поскольку дело связано с вопросами национальной безопасности. Однако 10 июля 1991 г. дело было рассмотрено Консультативным комитетом в составе члена Апелляционного суда, судьи Ллойда, и бывшего председателя Апелляционной комиссии по вопросам иммиграции. Г-на Чахала не информировали относительно доказательств, на которых основаны обвинения против него, адвокату г-на Чахала не было разрешено представлять его интересы в ходе этого разбирательства, и г-на Чахала не информировали о заключении, представленном Консультативным комитетом министру внутренних дел, который в любом случае не был обязан следовать ему.
Министр внутренних дел в конце концов подписал приказ о высылке 25 июля 1991 г- Прошение г-на Чахала о судебном пересмотре решения об отказе в предоставлении политического убежища было удовлетворено. Решение было аннулировано как недостаточно обоснованное и возвращено министру внутренних дел.
1 июня 1992 г, министр внутренних дел еще раз принял решение отказать в предоставлении убежища г-ну Чахалу- Тот снова обратился с прошением о судебном контроле. После того как прошение было отклонено Высоким Судом правосудия 12 февраля 1993 г., он обратился с жалобой в Апелляционный суд, который отказался принять решение по данному вопросу.
22 октября 1993 г. Апелляционный суд пришел к выводу, что министр внутренних дел должен был взвесить угрозу жизни или свободе г-на Чахала в случае его высылки и сопоставить ее с опасностью для государственной безопасности в случае, если ему будет разрешено остаться. Отказывая в предоставлении убежища, министр внутренних дел, по всей вероятности, принял во внимание доказательства, связанные с риском преследования г-на Чахала в Индии, а определить, было ли решение о высылке г-на Чахала необоснованным или неправомерным, суд не имел возможности, т. к. он не имел доступа к доказательствам, связанным с противоположными аргументами — опасностью для государственной безопасности. В марте 1994 г. Палата лордов отказала в разрешении на апелляцию.
После представления доклада Европейской Комиссией по правам человека г-н Чахал обратился с просьбой об освобождении из-под стражи в ожидании решения Европейского Суда. Это прошение было отклонено 10 ноября 1995 г. господином Макферсоном, судьей подразделения Высокого суда правосудия, на том основании, что он не может постановить, что решение о содержании под стражей г-на Чахала является необоснованным или неправомерным, в особенности принимая во внимание, что он не имел доступа к доказательствам, относящимся к угрозе для государственной безопасности, на которых это решение основано.
В. Разбирательство в Комиссии по правая человека
В жалобе, поданной в Комиссию 27 июля 1993 г., заявитель утверждал, что в результате высылки он рискует подвергнуться пыткам, бесчеловечному и унизительному обращению, что является нарушением статьи 3 Конвенции. Процедура, которой он подвергся в Англии, нарушает, по его мнению, статью 5 п, 1, 4. Жалоба была объявлена приемлемой 1 сентября 1994 г.
После безуспешной попытки добиться мирового соглашения Комиссия установила факты и 27 июня 1995 г. в своем докладе единогласно признала, что в случае высылки г-на Чахала в Индию будут нарушены статьи 3 и 8 и что были нарушены статья 3 п, 1 и статья 13 Конвенции, Комиссия также пришла к выводу (шестнадцатью голосами против одного), что нет необходимости рассматривать жалобу на нарушение статьи 5 п. 4.

 2742 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок реєстрації інформації про випуск облігацій місцевих позик, здійснений до 27.12.97 [Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку] [3031] (витяг)
31.07.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2743 Судебная практика  
КЛАСС (KLASS) и другие против ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Заявителями по этому делу являются граждане Германии, Герхард Класс, прокурор, Петер Луббергер, адвокат, Юрген Нусбрух, судья, Ханс-Юрген Поль и Дитер Зелб, адвокаты. Г-н Нусбрух проживает в Гейдель-берге, остальные в Мангейме. Закон от 13 августа 1968 г. (Закон G 10), изданный в развитие статьи 10 п. 2 (в редакции 1968 г.) Основного Закона ФРГ, ограничил право на тайну переписки, почтовых отправлений, телефонных разговоров. Оспаривая этот Закон заявители не отрицали право государства на установление соответствующих законодательных мер, но видели несоответствие этого Закона Конвенции в том, что он не обязал власти уведомить о таких мерах заинтересованных лиц, исключив тем самым возможность оспаривания этих мер в судебном порядке. По этому поводу заявители обратились в Конституционный Суд ФРГ, который признал Закон от 13 августа 1968 г. не соответствующим Основному Закону в части, не допускавшей уведомление лица, за которым устанавливалось наблюдение, даже тогда, когда такое уведомление могло быть сделано, не нанося вреда цели предпринятых мер. Заявители остались неудовлетворены решением Конституционного Суда, считая также несовместимой с гарантиями основных прав и свобод граждан замену судебной защиты прав в данной сфере надзорными функциями двух специальных органов, создаваемых Бундестагом.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе, поданной в Комиссию 18 июня 1971 г., заявители утверждали, что статья 10 п. 2 Основного Закона и Закон от 13 августа 1968 г. противоречат трем статьям Европейской Конвенции о защите прав человека, а именно статье 6 п. 1 (право на беспристрастное судебное разбирательство в гражданском или уголовном суде), статье 8 (право на уважение личной я семейной жизни, неприкосновенности жилища и корреспонденции) и статье 13 (право на эффективные средства правовой защиты перед национальным органом в случаях нарушения прав, изложенных в Конвенции). В своем докладе от 9 марта 1977 г. Комиссия выразила следующее мнение: — не было нарушения статьи 6 п. 1 Конвенции ни в той части, где заявители основываются на понятии "гражданские права" (одиннадцать голосов против одного при двух воздержавшихся), ни в той части, где они основываются на понятии "уголовное обвинение" (единогласно);, — не было нарушения статьи 8 или статьи 13 (двенадцать голосов при одном воздержавшемся). Дело было передано Комиссией в Суд 14 июля 1977 г.

 2744 Нормативный документ  
Про порядок введення в дію закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (витяг)
15.09.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2745 Судебная практика  
ЛИНГЕНС (LINGENS) против АВСТРИИ Судебное решение от 8 июля 1986 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
14 и 21 октября 1975 г. г-н Лингенс опубликовал в венском журнале "Профиль" две статьи с резкой критикой г-на Крайского, который в то время был федеральным канцлером, за его снисходительное отношение к политическому деятелю г-ну Фридриху Петеру, председателю Либеральной партии Австрии, который во время Второй мировой войны служил в бригаде СС, и за нападки, с которыми г-н Крайский обрушился на г-на Виезенталя, публично разоблачившего прошлое председателя либеральной партии. Г-н Крайский обвинил заявителя в диффамации. 26 марта 1976 г. Окружной суд Вены частично признал обвинение и приговорил г-на Лингенса к штрафу в 20 000 шиллингов. По апелляции, поданной обеими сторонами, Апелляционный суд Вены отменил решение и передал дело на новое рассмотрение окружного суда, который 1 апреля 1981 г. подтвердил свое предыдущее решение. Г-н Лингенс вновь обжаловал его, и 29 октября 1981 г. Апелляционный суд уменьшил штраф до 15 000 шиллингов.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе, поданной в Комиссию 19 апреля 1982 г., заявитель утверждал, что стал жертвой нарушения статьи 10 Конвенции, гарантирующей свободу выражения мнений. Жалоба 5 октября 1983 г. объявлена приемлемой. После нескольких безуспешных попыток добиться мирового соглашения Комиссия составила доклад, датированный 11 октября 1984 г., в котором единогласно пришла к выводу, что имело место нарушение статьи 10 13 декабря 1984 г. дело было передано в Суд Комиссией, а 26 января 1985 г. — Правительством.

 2746 Нормативный документ  
Про удосконалення порядку формування цін (витяг)
18.12.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2747 Судебная практика  
БРАННИГАН (BRANNIGAN) и МАКБРАЙД (McBRIDE) против СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА Судебное решение от 26 мая 1993 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Заявители, г-н Питер Бранниган, 1964 г. рождения, и г-н Патрик Макбрайд, 1951 г. рождения, жители Северной Ирландии.
Первый заявитель был арестован 9 января 1989 г. и доставлен в центр допросов в казарме Гау Бараке, Арма. Его арестовали на основании статьи 12 п. 1 (b) Закона о предотвращении терроризма (временные положения) 1984 г., который позволяет производить арест лица без ордера в том случае, когда есть основание подозревать, что он имеет или имел отношение к совершению, подготовке или подстрекательству к террористической деятельности. Продление его задержания на 2 дня было разрешено министром внутренних дел 10 января. Оно было продлено затем на 3 дня. Заявитель был освобожден 15 января, после того как провел в заключении 6 дней 14 часов и 30 минут. Он сорок три раза подвергался допросу, был лишен книг, газет и других средств информации.
Второй заявитель был арестован 5 января 1989 г. в соответствии с тем же самым Законом и был доставлен в центр допросов в Каслри. 6 января министр внутренних дел дал согласие на продление его заключения на 3 дня. Он был освобожден 9 января, проведя в заключении в том же режиме, что и первый заявитель, 4 дня 6 часов и 25 минут. Позже Макбрайд был застрелен в Белфасте 4 февраля 1992 г. полицейским.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобах, поданных 19 января 1989 г. в Комиссию и объединенных 5 октября 1990 г. в одно производство, заявители настаивали на нарушении статьи 5 п. 3 Конвенции, поскольку после задержания они не были доставлены к судье, а также статьи 5 п. 5 и статьи 13. Жалобы были признаны приемлемыми 28 февраля 1991 г.
В своем докладе от 3 декабря 1991 г. Комиссия установила факты и пришла к заключению восемью голосами против пяти, что не было нарушения статьи 5 п. 3 и 5 Конвенции, поскольку Великобритания 23 декабря 1988 г. в соответствии со статьей 15 п. 1 Конвенции сделала оговорку о том, что она временно отступает от своих обязательств по Конвенции в связи с чрезвычайной ситуацией. Комиссия также единогласно решила, что никакие отдельные вопросы не возникли по статье 13.
Комиссия передала дело в Суд 21 февраля 1992 г.

 2748 Нормативный документ  
Про порядок застосування ст.155-2 Кримінального кодексу УРСР (витяг)
24.09.81 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2749 Нормативный документ  
Про прибутковий податок з громадян (витяг)
26.12.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2750 Нормативный документ  
Про затвердження правил рубок головного користування в лісах України (витяг)
27.07.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2751 Бланки и образцы документов  
Справжня форма Доручення затверджена Правлінням Організації Протокол №1 від 31.03.99 р.
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2752 Нормативный документ  
Про затвердження режимів рибальства в 1999 році [Держкомрибгосп] [3275] (витяг)
18.12.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2753 Бланки и образцы документов  
Заявление о просьбе возместить ущерб, нанесенный действиями органа предварительного следствия
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2754 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про хуліганство (витяг)
28.06.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2755 Нормативный документ  
Про державну податкову службу в Україні (витяг)
4.12.90 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2756 Международные нормативные акты  
Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин, 1967 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2757 Нормативный документ  
Про підприємства в Україні (витяг)
27.03.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2758 Международные нормативные акты  
Декларация по борьбе с травматизмом,1990 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2759 Нормативный документ  
Про затвердження інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних
11.01.99 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2760 Международные нормативные акты  
Конвенція про поводження з військовополоненими , 1949 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2761 Нормативный документ  
Про основи містобудування (витяг)
16.11.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2762 Международные нормативные акты  
Конвенция о содействии занятости и защите от безработицы (Конвенция 168),1988 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2763 Нормативный документ  
Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім'ю України (витяг)
12.06.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2764 Международные нормативные акты  
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права , 1989 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2765 Нормативный документ  
Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації по відношенню до жінок (витяг)
18.12.79 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2766 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 8
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2767 Нормативный документ  
Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2768 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 24
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2769 Нормативный документ  
Про охорону праці (витяг)
14.10.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2770 Международные нормативные акты  
Протокол о внесении изменений в Конвенцию о рабстве, подписанную в Женеве, 1926 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2771 Нормативный документ  
Перелік посад посадових осїб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці (витяг)
11.10.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2772 Нормативный документ  
Про видавничу справу (витяг)
5.06.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2773 Нормативный документ  
Про громадянство України
08.10.1991 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2774 Нормативный документ  
Положення про загальноосвітню школу соціальної реабілітації
13.10.1993 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2775 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства про примусове лікування і трудове виховання хронічних алкоголіків
25.12.1981 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2776 Нормативный документ  
Конституція України
28.06.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2777 Нормативный документ  
Конституція України (витяг)
28/06/1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2778 Нормативный документ  
Виправно-трудовий кодекс України (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2779 Нормативный документ  
Конституція України
28.06.1996. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2780 Нормативный документ  
Закон Української РСР
01. 01.1994. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2781 Нормативный документ  
Кодекс законів про працю України
02.06. 1972. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2782 Нормативный документ  
Устав международного военного трибунала от 8 августа 1945 г. (МПД. - М., 1982. - с. 827-828) (извлечение)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2783 Нормативный документ  
Виправно-трудовий кодекс України
01.07. 1971. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2784 Нормативный документ  
Про статус суддів (витяг)
15.12.1992. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2785 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок і механізм формування та опублікування зводу відомостей, що становлять державну таємницю (витяг)
29,04,1994, :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2786 Нормативный документ  
Митний кодекс України (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2787 Нормативный документ  
Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу
27.01.1997 . :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2788 Нормативный документ  
Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України
27.02.1995. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2789 Нормативный документ  
Про приватизаційні папери
06.03.1992. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2790 Нормативный документ  
Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними
18.11.1997. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2791 Нормативный документ  
Про систему валютного регулювання і валютного контролю
19.02.1993. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2792 Нормативный документ  
Про заборону закупівлі закладами і установами охорони здоров'я, що фінансуються з державного бюджету, діагностикумів, вакцин, сироваток та інших медичних імунобіологічних препаратів імпортного виробництва (витяг)
19.011998. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2793 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності
25.12.1992. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2794 Нормативный документ  
Порядок медико-санітарного забезпечення осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах та виправно-трудових установах державного департаменту україни з питань виконання покарань (витяг)
18.01.2000. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2795 Отчеты и статистика  
Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 2000 рік.
III. Забезпечення конституційного права на звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
:: Отчеты и статистика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсами
    Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини "Про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні" за період з 14 квітня 1998 р. по 31 грудня 1999 р. знайомить читача з висновками та рекомендаціями щодо дотримання окремих прав , спрямованих на поліпшення в цілому стану забезпечення прав і свобод людини в Україні, які вміщені в кожному параграфі Доповіді. Зроблений Уповноваженим аналіз дає достатні підстави стверджувати, що в Україні попри наявне демократичне законодавство у сфері прав людини в умовах соціально-економічної кризи, падіння загального рівня культури і моралі відсутні ефективні механізми захисту прав людини, що призводить до масових та систематичних порушень прав та свобод людини, а інколи унеможливлює їх реалізацію.Ситуація ускладнюється через бідність, яка також є порушенням прав людини.

 2796 Отчеты и статистика  
Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 2000 рік.
4. Право на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб
:: Отчеты и статистика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсами
    Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини "Про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні" за період з 14 квітня 1998 р. по 31 грудня 1999 р. знайомить читача з висновками та рекомендаціями щодо дотримання окремих прав , спрямованих на поліпшення в цілому стану забезпечення прав і свобод людини в Україні, які вміщені в кожному параграфі Доповіді. Зроблений Уповноваженим аналіз дає достатні підстави стверджувати, що в Україні попри наявне демократичне законодавство у сфері прав людини в умовах соціально-економічної кризи, падіння загального рівня культури і моралі відсутні ефективні механізми захисту прав людини, що призводить до масових та систематичних порушень прав та свобод людини, а інколи унеможливлює їх реалізацію.Ситуація ускладнюється через бідність, яка також є порушенням прав людини.

 2797 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2798 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2799 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну д
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2800 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 51. Шлюб єрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний