За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Ресурсы к разделу знаний :    
     

Количество найденных ресурсов :: 5585
Предыдущая страница 2901 - 3000 Следующая страница
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

 2901 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 224. Недбале зберігання вогнестрільної зброї і боєприпасів
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2902 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 228-9. Самовільне складування чи видалення відходів
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2903 Ресурс Internet  
Європейська конвенція із запобігання стратам та нелюдським і таким, що принижують гідність, видам поводження і покарань
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.unog.ch/russian/pravach/evropytk.htm

 2904 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 229-14. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2905 Ресурс Internet  
Жінки у в'язницях: тематичний огляд, підготований Її Королівської Величності Головним інспектором в'язниць (1997 рік)
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.homeoffice.gov.uk/hmipris/wippref.htm
    На сторінці розміщено повний текст звіту, опублікованого у 1997 році за номером ISBN 1858939011. Звіт містить повну на вказаний час інформацію про чисельність жінок, які перебувають в ув'язненні, а також пропонує огляд умов утримання і поводження з правопорушниками жіночої статі в межах британської системи в'язниць. Наводиться також аналіз потреб жінок у плані санітарно-гігієнічних умов, освіти і відвідування в'язниць та наявні відмінності порівняно з аналогічними вимогами ув'язнених чоловіків. Крім того, до звіту увійшли рекомендації з приводу поліпшення системи управління жіночими в'язницями.

 2906 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 239. Самовільна відлучка
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2907 Ресурс Internet  
Декларація про захист жінок і дітей у надзвичайних ситуаціях та під час збройних конфліктів
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.unhchr.ch/html/menu3/b/24.htm
    Декларацію було проголошено резолюцією 3318(XXIX) Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року.

 2908 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 254. Зловживання військової посадової особи владою чи посадовим становищем
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2909 Ресурс Internet  
Відділ стратегії з питань охорони прав людини Міністерства закордонних справ та у справах Співдружності
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://hrpd.fco.gov.uk/
    Ця сторінка надає змогу користувачам працювати зі створеною нами базою даних проектів, які ми підтримуємо в різних куточках світу, демонструючи нашу постійну увагу до проблеми прав людини. Перший звіт з питань прав людини був опублікований у квітні 1998 року спільно з Відділом міжнародного розвитку. Текст другого (у форматі pdf) ви можете знайти у секції Звіти (Reports) цієї сторінки.

 2910 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 115-1 Розголошення таємниці усиновлення
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2911 Ресурс Internet  
Жертви злочинів і зловживань владою
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеgopher://gopher.un.org:70/00/esc/recs/1990/22
    Резолюція Економічної і Соціальної Ради1990/22.

 2912 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 148-8 Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів. (назва статті 148-8 змінена згідно із законом №79/96-ВР від 6.03.96 р.)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2913 Ресурс Internet  
Декларація прав дитини
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.un.org/russian/documen/declarat/childdec.htm
    Проголошена резолюцією 1386 (ХIV) Генеральної Асамблеї от 20 листопада 1959 року.

 2914 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 156-3 Фіктивне банкрутство
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2915 Ресурс Internet  
Міжнародне товариство прав людини – національне відділення Грузії
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://members.delphi.com/levur
    Головними цілями Національної секції Грузії Міжнародного товариства прав людини є: 1) постійне відстеження ситуації у галузі прав людини у Республіці Грузія і на Кавказі; 2) захист прав ув’язнених (перш за все, політв’язнів),біженців і дітей у Грузії; 3) діяльність у галузі конфліктології; 4) освітня, дослідницька і видавнича діяльність і т.ін.

 2916 Ресурс Internet  
Путівник Американського Товариства міжнародного права по електронних ресурсах у галузі міжнародного права: права людини
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.asil.org/resource/humrts1.htm
    Цей путівник є проектом Американського Товариства міжнародного права. Поділяється на такі розділи:

А. Бібліографічні бази даних а інші каталоги.

Б. Дослідницькі путівники та бібліографії.

В. Вказівники періодики.

Г. Першочергові джерела (інструменти у галузі прав людини; статус цих інструментів)

Д. Юриспруденція, прецедентне право, вироки, звіти

Е. Другорядні джерела (звіти по країнах, періодична література, поштові списки і групи новин).


 2917 Ресурс Internet  
Права людини і соціально-політичні процеси у посткомуністичній Росії
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.hro.org/editions/ing/index.htm
    Видання Російсько-Американської Проектної групи з питань захисту прав людини. Фундаментальний аналіз соціологічних досліджень, присвячених стану й динаміці масової свідомості у посттоталітарній Росії. Публікацію розміщено на веб-сторінці.

 2918 Ресурс Internet  
База даних результатів досліджень та інформації з питання прав дитини
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://childhouse.uio.no/childwatch/cwi/RI-DB/index.html
    Базу даних було розроблено і укладено організацією із захисту прав дитини Чайлдвоч Інтернешнл спільно з ЮНІСЕФ та ЮНЕСКО. База даних створена на підставі вивчення результатів дослідницької діяльності європейських академічних та інших дослідних установ, а також зібраної інформації, яка має відношення до прав дитини.

 2919 Библиографическое описание  
Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью. = Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.
:: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 2920 Библиографическое описание  
Основные принципы, касающиеся роли юристов
1991 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 2921 Библиографическое описание  
Как предотвратить пытки
Баренбойм П. 1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Работа направлена на внедрение в жизнь Конвенции против пыток и других жестоких... наказаний, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, которая признает пыткой не только простое профилактическое избиение, но также и тяжелое психологическое давление. Она позволяет ввести серьезные нормативные ограничения для возможного произвола в отношении личности.

 2922 Библиографическое описание  
Human Rights and The Police. A Workbook for Practice Oriented Teaching.
1 September 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Головна мета видання - забезпечити навчальнi заклади органiв внутрiшнiх справ (полiцiї) навчальним посiбником, в основу якого покладенi конкретнi приклади найбiльш актуальних проблем з питань захисту прав людини виходячи з Європейської конвенцiї з прав людини та iнших стандартiв по захисту прав людини, що можуть бути використанi в навчальному процесi. Структура посiбника, що складається з 12 роздiлiв та декiлькох додаткiв побудована таким чином, що дає змогу детально вивчити основнi права людини викладенi як в Загальнiй декларацiї, так i в Європейськiй конвенцiї з прав людини, розглянути конкретнi приклади застосування цих документiв у конкретних випадках та дiях органiв внутрiшнiх справ (полiцiї). Наведенi в посiбнику рекомендацiї для викладачiв щодо використання законодавчої бази в дiях полiцiї надаютью йому виключно корисного навчально-практичного характеру.

 2923 Библиографическое описание  
Судебная защита прав граждан и юридических лиц
Жуйков В.М. 1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В монографии заместителя Председателя Верховного Суда России раскрывается роль судебной практики в современной правовой системе РФ, ее влияние на реализацию права на судебную защиту. Исследуются правовые критерии разграничения предметной компетенции между судами РФ (общей юрисдикции, арбитражным и Конституционным Судом РФ). Широко использованы материалы практики Верховного Суда РФ.

 2924 Библиографическое описание  
Про адвокатуру
1993 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 2925 Библиографическое описание  
Report to the Government of Cyprus on the visit to Cyprus carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 2 to 9 October 1997 and from 12 to 21 May 1996 = Доповідь У
22 May 1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В опублікованій доповіді Комітету проти катувань (КПК) викладені результати перевірки стану справ на Кіпрі щодо дотримання прав людини, запобігання поводженню, яке принижує людську гідність в установах поліції, тюрмах та місцях ув`язнення чи утримання під вартою. Перевірка проводиться з широкого кола питань, зокрема, із загальної інформації про діяльність поліції, фактів жорстокого поводження з затриманими, доступу затриманих до захисника, медичного огляду затриманих, їх інформування про права, умов поліцейського опитування, реєстрації затриманих, жорстокого поводження з ув`язненими, загальних умов утримання в`язнів, права в`язнів на медичну допомогу та конфіденційність медичного обстеження, запобігання розповсюдженню СНІД серед в`язнів, запобігання самогубству, стосунків в`язнів з оточуючим світом, стосунків з персоналом тюрем та ін. Результати перевірки та висновки комісії наведені в зазначеній доповіді.

 2926 Библиографическое описание  
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме. =
Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment
:: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 2927 Библиографическое описание  
Європейська конвенція з прав людини: Конвенція про захист прав і основних свобод людини (Рим, 4 лист. 1950)
1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 2928 Библиографическое описание  
The European prison rules.
1994 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Рекомендацiї Комiтету мiнiстрiв країнам-членам Ради Європи щодо Європейських правил утримання у тюрмах були затвердженi 12 лютого 1987 року на 40 засiданнi мiнiстрiв - постiйних представникiв країн-членiв. Вони є европейською версiєю Мiнiмальних стандартних правил поводження з в`язнями, прийнятих у 1955 роцi Органiзацiєю Обєднаних Нацiй. Європейські правила утримання в тюрмах були розробленi з метою створити комплекс мiнiмальних стандартiв по всiх аспектах, якими обумовлюються гуманнi умови та позитивне поводження в рамках сучасних прогресивних систем. Вони повиннi стати пiдручним засобом для адмiнiстрацiї тюрем щодо розробки полiтики та практики управлiння, заснованих на сучасних принципах доцiльностi та справедливостi.

У матерiалi не тiльки надана об`ємна iнформацiя про всi аспекти функцiонування тюрем, але й розмiщено вичерпний коментар до кожної статтi правил.

Один з роздiлiв наведеного матерiалу присвячений iсторичним передумовам, фiлософським аспектам та формуванню Європейських правил утримання в тюрмах.

У представленому матерiалi наведена порiвняльна таблиця статей Європейських правил утримання в тюрмах та Мiнiмальних стандартiв правил поводження з в`язнями.


 2929 Библиографическое описание  
Документи боротьби проти катувань
1994 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Наводиться огляд заходiв ООН щодо запобiгання катувань.

 2930 Библиографическое описание  
Про міліцію
1991 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 2931 Библиографическое описание  
Международная подсудность гражданских дел и защита прав человека
Бигун В.А. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    О подсудности судам Украины дел, в которых учавствуют иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные предприятия и организации или когда хотя бы одна из сторон проживает за границей.

 2932 Библиографическое описание  
Функціональний та організаційний підходи до реформування системи правоохоронних органів України на засадах Загальної декларації прав людини
Бубенцова О.В. 1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Автор вважає, що реформована система правоохоронних органів повинна відповідати міжнародним стандартам і діяти на засадах поваги прав людини.

 2933 Библиографическое описание  
Щодо питання прав людини в Україні
Антонюк З., Маринович М. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Подано історичний ракурс проблеми дотримання прав людини та стан справ в цій сфері на сучасному етапі розвитку держави. Велика увага приділяється правоохоронним органам.

 2934 Библиографическое описание  
Судовий захист - соціальним правам громадян
Сташкiв В. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Автор дискутує про потребу створення таких спецiалiзованих судiв, як соцiальнi, якi б захищали права людини на соцiальне забезпечення, соцiальний захист i т.п.

 2935 Библиографическое описание  
Засади формування та реалізації кримінальної політики держави за Конституцією України
1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Подаються висновки круглого столу, що зiбрав провiдних правознавцiв, з питань удосконалення роботи правоохоронних органiв по захисту прав людини та боротьби зi злочиннiстю.

 2936 Библиографическое описание  
Права людини в Кримському регіоні
Пiлунський Л. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про незадовiльний стан дотримання прав людини в Криму веде мову голова Кримського координацiйного центру прав людини. Вказується на велику кiлькiсть порушень прав громадян правоохоронними органами, зокрема, мiлiцiєю, прокуратурою, судами.

 2937 Библиографическое описание  
Рада Європи та захист прав людини
1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про Європейську конвенцiю з прав людини та механiзм захисту прав, що за Конвенцiєю покладений на два спецiальних органи: Європейську комiсiю з прав людини та Європейський Суд з прав людини. Про функцiонування всього механiзму захисту.

 2938 Библиографическое описание  
Справа Йєрсільд проти Данії.
1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Дана справа була порушена на пiдставi заяви журналiста Датського Радiо про порушення його права на свободу самовираження у межах розумiння ст.10 Конвенцiї у зв'язку з його засудженням та винесенням вироку за те, що вiн сприяв поширеннь расистських заяв, взiвши i показавши по телебаченню iнтерв'ю, в якому висловлювалися образливi та принизливi думки щодо емiгрантiв та етнiчних груп у Данiї.
Суд визнав, що було порушення ст 10 Конвенцiї, а також, що Данiя має сплатити заявнику вiдшкодування матерiальної шкоди, а також певну суму витрат.
Наводятся неофiцiйний стислий виклад та обставини справи, витяг з рiшення Суду та окремi думки суддiв.

 2939 Нормативный документ  
Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку (витяг)
17.12.1984 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2940 Нормативный документ  
Про державний реєстр національного культурного надбання (витяг)
12.08.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2941 Бланки и образцы документов  
Позовна заява про поновлення на роботі і оплаті за час вимушеного прогулу
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2942 Нормативный документ  
Про телебачення і радіомовлення (витяг)
21.12.1993 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2943 Бланки и образцы документов  
Заява про згоду балотуватися кандидатом у депутати Харківської міської ради
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2944 Нормативный документ  
Про затвердження порядку і умов організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом [мінтранс] [2697] (витяг)
21.01.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2945 Бланки и образцы документов  
Типовой образец ходатайства в уголовном процессе
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2946 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства і виконання постанови Пленуму Верховного Суду України у справах, пов'язаних з порушеннями вимог законодавства про охорону праці (витяг)
03.10.1986 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2947 Бланки и образцы документов  
Розпорядження міського голови про заходи по забезпеченню правопорядку при проведенні пікетувань та мітингу.
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеСвязь по разделам знаний

 2948 Нормативный документ  
Основи законодавства України про охорону здоров'я (витяг)
19.11.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2949 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 15 апреля 1997года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Дело может быть рассмотрено судом по существу в отношении лица, осужденного с отсрочкой исполнения приговора (ст. 46-1 УК Украины), за совершение нового преступления после окончания отсрочки исполнения приговора, только при наличии данных об освобождении осужденного о наказания, либо направлении его для отбытия лишения свободы, назначенного первым приговором.

 2950 Нормативный документ  
Про поводження з радіоактивними відходами (витяг)
30.06.1995 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2951 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 22 августа 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    В случаях, когда после вынесения приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в ином преступлении, совершенном им до вынесения приговора по первому делу, применяется принцип назначения наказания по совокупности преступлений, а не по совокупности приговоров.

 2952 Нормативный документ  
Про поводження з радіоактивними відходами (витяг)
30.06.1995 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2953 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 11 апреля 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Хищение на сумму 18400000 крб. суд необоснованно квалифицировал как хищение в крупном размере.

 2954 Нормативный документ  
Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 1998 році (витяг)
05.01.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2955 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 12 сентября 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Районный суд обоснованно постановил оправдательный приговор за порубку 17 деревьев в лесополосе.

 2956 Нормативный документ  
Про захист прав споживачів
12.05.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2957 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 20мая 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Отсутствие доказательств об умысле на совершение преступления повлекло вынесение оправдательного приговора.

 2958 Нормативный документ  
Про затвердження правил продажу непродовольчих товарів [Мзезторг] [1323] (витяг)
25.06.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2959 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 4 июля 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    В связи с принятием Конституции Украины, суд не вправе отказать в возбуждении уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.27 УПК, и передать материалы на рассмотрение товарищеского суда.

 2960 Нормативный документ  
Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств (витяг)
31.12.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2961 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 2 декабря 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Направление дела на дополнительное расследование по мотивам неполноты или неправильности предварительного следствия может иметь место только тогда, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.

 2962 Нормативный документ  
Про державну податкову службу в Україні (витяг)
4.12.90 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2963 Судебная практика  
Постановление президиума областного суда от 16 мая 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Направляя лицо на лечение от наркомании, суд обязан исследовать наличие либо отсутствие заболеваний, препятствующих направлению на лечение, проходило ли лицо лечение от наркомании, другие обстоятельства.

 2964 Нормативный документ  
Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці (витяг)
9.08.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2965 Судебная практика  
ЙЕРСИЛД (JERSILD) против ДАНИИ Судебное решение от 23 сентября 1994 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
После возбуждения уголовных дел: против трех молодых людей, членов группы "зеленые куртки", которые во время телевизионного интервью, проводимого заявителем, отпускали оскорбительные и пренебрежительные замечания в адрес эмигрантов и иных этнических групп в Дании, за их расистские заявления на основании статьи 266 (b) Уголовного кодекса, и против заявителя и руководителя отдела новостей Датской радиовещательной корпорации за оказание пособничества и подстрекательство к их распространению на основании статьи 266 (b) в сочетании со статьей 23, а также их осуждения они подали жалобу в Комиссию по правам человека, в которой утверждали, что стали жертвами нарушения статьи 10 Конвенции (права на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений)

 2966 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств [Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку] [3430] (витяг)
30.12.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2967 Судебная практика  
КАЙЯ (KAYA) против ТУРЦИИ Судебное решение от 19 февраля 1998 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты.
Заявитель, г-н Мехмет Кайя, родившийся в 1949 г., гражданин Турции. Во время событий, положивших начало настоящему делу, он проживал в деревне Долунэ в юго-восточной части Турции Его брат, г-н Абдулменаф Кайя, был убит 25 марта 1993 г. в окрестностях Долунэ при обстоятельствах. вызывающих весьма серьезные сомнения и которые положили начало рассмотрению дела в органах Конвенции.
Заявитель и Правительство Турции представили различные объяснения обстоятельств лишения жизни г-на Абдулменафа Кайя. Заявитель утверждает, что г-н Абдулменаф Кайя был безоружен, когда солдаты сил безопасности Турции застрелили его, а затем подложили к его телу автомат системы Калашникова. Правительство заявило, что в тот день солдаты подверглись обстрелу со стороны членов Рабочей партии Курдистана (РПК), начали отстреливаться, и после боя на месте происшествия было обнаружено тело убитого Абдулменафа Кайя, рядом с которым находился автомат.
В тот же день врач и государственный прокурор округа вылетели на место событий на вертолете. После проведения на месте происшествия внешней экспертизы тела убитого Абдулменафа Кайя врач составил заключение, что причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность, которая была вызвана ранами, полученными от огнестрельного оружия. Врач считал, что в проведении судебно-медицинского вскрытия не было необходимости, в этих условиях оно было практически невозможным.
20 июля 1993 г. материалы дела были переданы государственному прокурору Суда государственной безопасности провинции Диярбакыр. Вероятно, дело все еще ожидает рассмотрения в этом суде.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе, поданной в Комиссию 23 сентября 1993 г., заявитель утверждает, что его брат был убит сотрудниками сил безопасности и не было проведено должное расследование обстоятельств его гибели и соответственно были нарушены статьи 2, 3, 6, 13 и 14 Конвенции. Заявление было признано приемлемым 20 февраля 1995 г.
Предприняв безуспешную попытку добиться мирового соглашения, Комиссия представила 24 октября 1996 г. доклад, в котором изложила факты по делу и выразила мнение, что была нарушена статья 2, поскольку расследование обстоятельств смерти, проведенное государственными органами, было недостаточно полным (двадцатью семью голосами против трех), что не имело места нарушение статьи 3 Конвенции (единогласно), что имело место нарушение статьи 6 Конвенции (двадцатью семью голосами против трех), что не возникло отдельного вопроса по статье 13 (двадцатью восьмью голосами против двух); и что не имело места нарушение статьи 14 Конвенции (единогласно).
Комиссия передала дело в Суд 5 декабря 1996 г.

 2968 Нормативный документ  
Про державну комісію з цінних паперів та фондового ринку (витяг)
14.02.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2969 Судебная практика  
АРТИКО (ARTICO) против ИТАЛИИ Судебное решение от 13 мая 1980 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
В 1965 г. и 1970 г. преторский суд Вероны приговорил заявителя, гражданина Италии, 1917 г.,рождения, к тюремному заключению за мошенничество. При апелляции Уголовный суд Вероны подтвердил приговор, а последующие жалобы г-на Артико в Кассационный суд были отклонены в ноябре 1973 г. В августе 1972 г. г-ну Артико для подачи жалобы в Кассационный суд была предоставлена бесплатная юридическая помощь. Однако в сентябре официально назначенный адвокат уведомил заявителя, что он не в состоянии вести его дело по причине других обязательств. После чего г-н Артико многократно обращался в Кассационный суд и к прокурору при данном суде d просьбой назначить взамен другого адвоката, утверждая, что нарушается его право на защиту. Однако другой адвокат не был назначен и не было предпринято никаких шагов, чтобы заставить первоначально назначенного адвоката выполнить свои обязанности. В 1975 г. при рассмотрении новой жалобы заявителя приговоры преторского суда Вероны были частично отменены Кассационным судом в связи с истечением срока давности, на :что заявитель ссылался в своих предыдущих жалобах. Вскоре после этого г-н:Артико был освобожден из тюрьмы; один год и шестнадцать дней, которые, он провел в заключении сверх, положенного срока, были в последующем засчитаны ему при отбывании наказания по другим приговорам.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В своем заявлении в Комиссию от 26 апреля 1974 г. г-н Артико утверждал, что были нарушены: — статья 5 п. 1 Конвенции, по причине незаконности его содержания под стражей; — статья 6 п. 3 (с), по причине того, что он не получил помощи адвоката при рассмотрении его дела в Кассационном суде, которое завершилось 12 ноября 1973 г. В своем докладе от 8 марта 1979 г. Комиссия единогласно пришла к выводу о нарушении статьи 6 п. 3 (с); ранее она объявила неприемлемой жалобу на нарушение статьи 5 п. 1, т. к. заявитель не исчерпал внутренние средства защиты. Европейская Комиссия передала дело в Суд 11 мая 1979 г.

 2970 Нормативный документ  
Глава 12. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності (статті з 155 по 166-5) (витяг)
19.12.84 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2971 Судебная практика  
ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЛАТФОРМА "ВРАЧИ ЗА ЖИЗНЬ" (PLATTFORM "ARTZE FUR DAS LEBEN") против АВСТРИИ Судебное решение от 21 июня 1988 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
В декабре 1980 г. ассоциация врачей, выступающих против легализации абортов, "Платформа "Врачи за жизнь", приняла решение провести демонстрацию в Штадль-Паура. Получив уведомление, предписываемое Законом о собраниях, соответствующие органы власти разрешили демонстрацию и предприняли шаги по размещению полиции вдоль выбранного маршрута.
Опасаясь столкновения со сторонниками свободы абортов и не желая помешать службе в близлежащей церкви, организаторы демонстрации перед самым началом шествия решили изменить первоначально запланированный маршрут. Полицейские власти не возражали, хотя и предупреждали, что охрана нового маршрута представляется сложной. В конечном итоге демонстрация была сорвана ее противниками, которые выкрикивали лозунги, бросали яйца и куски дерна в участников марша. Вмешательство полиции сводилось к тому, что она разделила враждующие группы, когда страсти так накалились, что возникла опасность физического насилия.
Дисциплинарная жалоба, поданная ассоциацией-заявителем на должностных лиц полиции, не привела к применению к этим лицам каких-либо дисциплинарных мер. Ассоциация-заявитель обратилась с жалобой в Конституционный Суд, утверждая, что бездействие властей привело к нарушению свободы собраний и совершения религиозных обрядов, которая гарантируется Конституцией Австрии. Решением от 1 марта 1982 г. суд признал ее неприемлемой на том основании, что в ней не оспаривалось какое-либо "решение" или акт применения мер прямого административного принуждения в смысле статьи 144 Конституции. Впоследствии прокуратура прекратила уголовное разбирательство, официально возбужденное против ряда противников демонстрации-Первого мая 1982 г. на площади перед собором в Зальцбурге "Платформа" провела вторую демонстрацию. Она также была сорвана действиями противников, которых полиция рассеяла лишь в самом конце, и никакого разбирательства после этих инцидентов не последовало.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
17 октября 19 84 г. Комиссия признала жалобу ассоциации, в которой она утверждала, что были нарушены статья 9 Конвенции (свобода мысли, совести и религии), статья 10 (свобода выражения мнений); статья 11 (свобода собраний и ассоциаций) и статья 13 (право на средства правовой защиты), приемлемой на основании статьи 13 Конвенции, но отклонила жалобы на основании статей 9, 10 и 11.
В своем докладе от 12 марта 1987 г. Комиссия единогласно пришла к выводу, что имело место нарушение статьи 13.

 2972 Нормативный документ  
Про ціни і ціноутворення (витяг)
12.05.90 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2973 Судебная практика  
БЕЛЬДЖУДИ (BELDJOUDI) против ФРАНЦИИ Судебное решение от 26: марта 1992 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2974 Нормативный документ  
Положення про контроль за економічною концентрацією (витяг)
25.05.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2975 Нормативный документ  
Про затвердження переліку карантинних захворювань тварин (витяг)
6.04.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2976 Бланки и образцы документов  
Постановление о производстве обыска
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2977 Нормативный документ  
Про затвердження інструкції про порядок видачі ліцензій на добування диких парнокопитих тварин і ведмедя та порядок здійснення полювання на цих тварин [Держкомлісгосп] [2348] (витяг)
30.10.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2978 Бланки и образцы документов  
Протокол №1 Заседания Правления Харьковской городской общественной организации "Харьковский институт подводных исследований"
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2979 Нормативный документ  
Про затвердження переліку корисних копалин України місцевого значення [Держкомгеології] [343] (витяг)
9.06.94 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2980 Бланки и образцы документов  
Постанова про закриття кримінальної справи
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2981 Нормативный документ  
Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону (витяг)
22.06.2000 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2982 Международные нормативные акты  
Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей , 1990 рік
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2983 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про хуліганство (витяг)
28.06.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2984 Международные нормативные акты  
Декларация о расе и расовых предрассудках, 1978 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2985 Нормативный документ  
Про документи про освіту та вчені звання (витяг)
12.11.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2986 Международные нормативные акты  
Європейська конвенція про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню ,1989 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2987 Нормативный документ  
Про затвердження положення про технічний захист інформації в Україні (витяг)
09.09.94 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2988 Международные нормативные акты  
Конвенция о дискриминации в области труда и занятий,1958 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2989 Нормативный документ  
Iнструкція про порядок проведення операції штучного переривання вагітності ранніх строків методом вакуум-аспірації [Міністерство охорони здоров'я] [996] (витяг)
28.06.94 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2990 Международные нормативные акты  
Конвенция об упразднении принудительного труда,1957 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2991 Нормативный документ  
Розділ перший. Загальні положення. Глава 1. Основні положення (статті з 1 по 32-2) (витяг)
2.04.61 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2992 Международные нормативные акты  
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила),1985 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2993 Нормативный документ  
Про об'єднання громадян (витяг)
16.06.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2994 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 15
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2995 Нормативный документ  
Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя (витяг)
01.11.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2996 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 47
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2997 Нормативный документ  
Порядок погодження з Державним агентством з авторських і суміжних прав документи, пов'язаних з імпортом, експортом і оптовою торгівлею аудіовізуальними творами та примірниками фонограм (витяг)
7.09.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 2998 Международные нормативные акты  
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме,1988 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 2999 Нормативный документ  
Про авторське право і суміжні права (витяг)
23.12.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3000 Нормативный документ  
Конституція України (витяг)
28.06.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний