За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Ресурсы к разделу знаний :    
     

Количество найденных ресурсов :: 5585
Предыдущая страница 3501 - 3600 Следующая страница
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

 3501 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 254-2. Перевищення військовою посадовою особою влади чи посадових повноважень
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3502 Ресурс Internet  
Бібліотека прав людини Університету Міннесоти: бібліографії
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www1.umn.edu/humanrts/bibliog/biblios.htm

 3503 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 123-1 Захоплення заложників
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3504 Ресурс Internet  
Базові принципи поводження з ув’язненими
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеgopher://gopher.un.org:70/00/ga/recs/45/111
    Документ прийнято Генеральною Асамблеєю у резолюції 45/111 від 14 грудня 1990 року

 3505 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 153-2 Незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3506 Ресурс Internet  
Загальна декларація прав людини
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm
    Прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 року.

 3507 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 176-2 Погроза щодо судді
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3508 Ресурс Internet  
Юридичний інформаційний центр із прав людини
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.lichr.ee

 3509 Ресурс Internet  
Путівник із досліджень у галузі прав людини
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.law.harvard.edu/Programs/HRP/AboutHRPRG.html
    Цей путівник доступний для всіх, хто хоче більше дізнатися про те, де можна знайти матеріали, котрі стосуються міжнародних прав людини. Через дедалі більшу доступність інформаційних ресурсів, зокрема на Інтернеті, частини путівника можуть виявитися застарілими.

Оригінальний путівник має понад 200 сторінок. Інтернет-версія розділена на частини та розділи, аби дослідник міг вибірково завантажувати лише ті частини, котрі найбільше стосуються його дослідження. Хоча це і збільшує час, необхідний для завантаження всього путівника, цей путівник все ж таки найліпше пристосований до потреб користувачів.


 3510 Ресурс Internet  
Бази даних IVW: запобігання віктимізації
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.victimology.nl/ivwdb/2data.htm
    Дослідницька база даних із віктимології містить стислі описання дослідницьких проектів у галузі віктимології, котрі діють зараз, і послуги, які надаються жертвам. База даних містить описову та оцінкову інформацію про послуги/ програми для жертв злочинів та зловживання владою. Визначення жертв у Декларації ООН базових принципів правосуддя для жертв злочинності і зловживання владою окреслює рамки цієї бази даних.

 3511 Ресурс Internet  
Національна довідкова служба з питань кримінальної юстиції (NCJRS)
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.ncjrs.org/
    Національну довідкову службу з питань кримінальної юстиції (NCJRS) було створено у 1972 році як міжнародну інформаційну мережу з питань кримінальної юстиції, призначену для підтримки розробників стратегій та фахівців у галузі кримінальної юстиції. Структура розміщення інформації на NCJRS сервері дозволяє отримувати відомості про спеціальні послуги, що пропонуються в рамках програм Міністерства юстиції, про публікації та іншу продукцію, а також надається прямий доступ до дошки оголошень NCJRS. Більш того, мережа дає змогу отримувати безпосередній доступ до інших ресурсів з питань кримінальної юстиції в Інтернеті.

 3512 Библиографическое описание  
Преподавание и изучение прав человека
1992 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Дается обзор всех основных международных документов по правам человека в т. ч., касающихся задержания и обращения с правонарушителями.

 3513 Библиографическое описание  
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. = Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
:: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Вступила в силу, в т.ч. и для Украины 26 июня 1987 г. В Конвенции дается определение понятия «пытка». Государства обязаны предпринимать законодательные, административные и др. меры для предупреждения пыток. Созданный в соответствии с Конвенцией Комитет против пыток, правомочен рассматривать доклады государств, межгосударственные и индивидуальные жалобы.

 3514 Библиографическое описание  
Международное уголовное право
Блищенко И.П., Каламкарян Р.А., Карпец И.И. и др. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Как один из источников международного уголовного права рассматриваются резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, касающиеся прав человека, см.: с. 28-30.

 3515 Библиографическое описание  
Human Rights and the Police. A Reference Brochure on Human Rights for Good Police Practice.
1 September 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Це видання є складовою частиною вищезгаданного посiбника з прав людини та дiй полiцiї. Воно присвячене детальному розгляду того чи iншого конкретного випадку правопорушення та вiдповiдних дiй полiцiї (як рядового так i керiвного складу), їх аналiзу з точки зору дотримання прав людини, що регламентованi стандартами Ради Європи, Європейською конвенцiєю з прав людини, Декларацiєю Ради Європи щодо дiй полiцiї, та iншими документами. Структура видання повнiстю вiдповiдає вищезгаданому робочому матерiалу посiбника i є його корисним практичним доповненням.

 3516 Библиографическое описание  
Международные гарантии прав человека: практика Совета Европы
Энтин М.Л. 1992 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Анализируется процессуальное и прецедентное право созданных Советом Европы наднациональных правозащитных органов - Европейского Суда и Комисси по правам человека. Показывается, как и при каких условиях отдельные граждане могут с их помощью добиваться защиты и правосудия, в которым им было отказано национальными властями. Анализируется, в чем конкретно состоят права человека, гарантируемые Советом Европы.

 3517 Библиографическое описание  
Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів
1993 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 3518 Библиографическое описание  
Report to the Polish Government on the visit to Poland carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 30 June to 12 July 1996 = Доповідь Урядові Польщі про візит до
24 September 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В опублікованій доповіді Комітету проти катувань (КПК) викладені результати перевірки стану справ у Польщі щодо дотримання прав людини, запобігання поводженню, яке принижує людську гідність в установах поліції, тюрмах та місцях ув`язнення чи утримання під вартою. Перевірка проводиться з широкого кола питань, зокрема, із загальної інформації про діяльність поліції, фактів жорстокого поводження з затриманими, доступу затриманих до захисника, медичного огляду затриманих, їх інформування про права, умов поліцейського опитування, реєстрації затриманих, жорстокого поводження з ув`язненими, загальних умов утримання в`язнів, права в`язнів на медичну допомогу та конфіденційність медичного обстеження, запобігання розповсюдженню СНІД серед в`язнів, запобігання самогубству, стосунків в`язнів з оточуючим світом, стосунків з персоналом тюрем та ін. Результати перевірки та висновки комісії наведені в зазначеній доповіді.

 3519 Библиографическое описание  
Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. =
Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or De
:: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 3520 Библиографическое описание  
Європейський суд з прав людини: Організація і діяльність Суду
1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Рiшення Суду, що мають значення прецеденту, мають значний вплив на формування i розвиток доктрини європейського права. Ними у повсякденнiй практицi керуються судовi органи держав-учасниць. Контролюючи на основi скарг вiдповiднiсть нацiональних законiв i судової практики нормам Конвенцiї, Європейський Суд спонукає держави вносити змiни до дiючого законодавства i практики його застосування.

 3521 Библиографическое описание  
Права людини і професійні стандарти для працівників міліції та пенітенціарних установ в документах міжнародних організацій
1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Збiрник мiстить правовi документи ООН, Ради Європи та Всесвiтньої медичної асоцiацiї стосовно прав людини та правоохоронної дiяльностi.

 3522 Библиографическое описание  
Процедури подання і розгляду скарг
1994 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про процедуру подання скарг та їх розгляд Комiтетом ООН з прав людини.

 3523 Библиографическое описание  
Про службу безпеки України
1992. :: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 3524 Библиографическое описание  
Соблюдение прав человека как принцип деятельности органов и учреждений исполнения наказания
Степанюк А.Ф. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    О необходимости соблюдения международных стандартов по правам человека, возможности ограничения в рамках закона прав человека органами исполнения наказаний.

 3525 Библиографическое описание  
Накладення арешту на кореспонденцію та її виїмка в аспекті судово-правової реформи
Козловський С. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Піднімається питання невідповідності статей Кримінально-процесуального кодексу, що стосуються арешту кореспонденції та її виїмки, Конституції України. Це призводить до порушень прав громадян.

 3526 Библиографическое описание  
Застосування судами України законів, що забезпечують підозрюваному, обвинуваченому, підсудному право на захист
Бірюченський О., Панєвін О. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    На матеріалах судової практики аналізується стан захисту особи у кримінальному процесі: на стадії роботи органів дізнання, попереднього слідства, суду. Увагу приділено всім складовим права на захист, подано багато прикладів з практики, внесено пропозиції щодо повнішого захисту особи в ході кримінального процесу.

 3527 Библиографическое описание  
Поняття реабілітації у кримінальному процесі
Каплiна О. 1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Наводиться кiлька точок зору вчених-правознавцiв на поняття реабiлiтацiя, наголошується на недостатньому роз'ясненнi змiсту цього юридичного термiна, як у законодавствi , так i у правовiй лiтературi

 3528 Библиографическое описание  
Співвідношення норм Конституції України з нормами міжнародних актів, які гарантують забезпечення прав людини в кримінальному судочинстві
Репешко П.I. 1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Йдеться про вiдповiднiсть конституцiйних засад кримiнального судочинства мiжнародним документам, якi були ратифiкованi Україною.

 3529 Библиографическое описание  
Моніторинг додержання прав людини в Західному регіоні України
1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Звiт фахiвцiв зi Львова, що характеризує основнi процеси i тенденцiї в галузi дотримання прав людини у 1997 р.

 3530 Библиографическое описание  
Уроки однієї судової справи
I. Усенко. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    У статтi аналiзуються нескiнченнi порушення прав Р.Т.Карнук, яка на протязi чвертi вiку пiсля винесення незаконного рiшення суду, пройшовши скрiз жеврiння по психiатричних лiкарнях i боротьбу за свої права, офiцiйно реабiлiтована i визнана жертвою зловживання психiатрiєю, та фактично залишилася без даху над головою та засобiв до iснування. На дiлi права цiєї людини виявилися незахищеними.

 3531 Библиографическое описание  
Справа Касадо проти Іспанії
1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    

Одна з 23 найбільш показових справ Європейського Суду з прав людини, надрукованих в Українському часописі. Дана справа була порушена на підставі заяви пана Касадо Кока, в якій він оскаржував рішення Ради адвокатів Барселони про вжиття щодо нього дисциплінарних санкцій за опублікування ним у кількох числах місцевого інформаційного бюлетеня оголошення про надання юридичних послуг, посилаючись на ст.10 Конвенції, згідно якої кожний має право на свободу вираження поглядів.

Суд постановив, що в даному випадку ст. 10 Конвенції не була порушена.

Наводятся неофіційний стислий виклад та обставини справи, витяг з рішення Суду та окремі думки суддів.


 3532 Нормативный документ  
Статут міжнародного союзу електрозв'язку (витяг)
22.12.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3533 Нормативный документ  
Постанова №1 від 26.01.90 (витяг)
26.01.1990 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3534 Бланки и образцы документов  
Позовна заява про стягнення заробітної плати
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3535 Нормативный документ  
Про інформацію (витяг)
02.10.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3536 Бланки и образцы документов  
Заява про прохання в реєстрації кандидатом у депутати міської ради
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3537 Нормативный документ  
Про затвердження правил користування трамваєм і тролейбусом у містах України [Держкоммістобудування] [2375] (витяг)
18.11.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3538 Бланки и образцы документов  
Схема возражение на нарушение закона
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3539 Нормативный документ  
Про введення в дію правил пожежної безпеки в Україні [МВС] [755] (витяг)
22.06.1995 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3540 Нормативный документ  
Про охорону навколишнього природного середовища (витяг)
19.11.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3541 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 20мая 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Отсрочка исполнения приговора применена судом без учета тяжких последствий от совершенного преступления и характера допущенных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.

 3542 Нормативный документ  
Про затвердження порядку звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю [Мінекобезпеки, Міністерство охорони здоров'я] [2387] (витяг)
17.11.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3543 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 16 мая 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд не вправе присоединять к наказанию, назначенному осужденному, неотбытую часть наказания после условно-досрочного освобождения, если истек срок неотбытого наказания.

 3544 Нормативный документ  
Про затвердження порядку ведення реєстру місць видалення відходів (витяг)
03.08.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3545 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 21 января 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Действия виновного, причинившего тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего, ошибочно квалифицированы судом как умышленное убийство.

 3546 Нормативный документ  
Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України [Комітет з контролю за наркотиками] (витяг)
23.03.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3547 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 4 апреля 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Устанавливая административный надзор за осужденными к лишению свободы за тяжкие преступления или осужденных два и более раз к лишению свободы за умышленные преступления, освобожденным из мест лишения свободы, суд обязан проверить данные о совершени

 3548 Нормативный документ  
Про метрологію та метрологічну діяльність (витяг)
11.02.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3549 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 22 июля 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Расследование уголовного дела без предоставления переводчика, когда обвиняемый не владеет языком, на котором ведется судопроизводство, - безусловное основание для направления дела на дополнительное расследование.

 3550 Нормативный документ  
Перелік харчових добавок, дозволених для використання у харчових продуктах (витяг)
4.01.99 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3551 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 23 мая 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Отказ в возбуждении уголовного дела по делам, возбуждаемым не иначе как по жалобе потерпевшего, может иметь место лишь при наличии оснований, указанных в Законе, а не в связи с неявкой потерпевшего на беседу.

 3552 Нормативный документ  
Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності (витяг)
25.05.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3553 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 27 мая 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Судом в нарушение закона без приведения мотивов постановлен оправдательный приговор.

 3554 Нормативный документ  
Про поставки продукції для державних потреб (витяг)
22.12.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3555 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 28 января 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Рассматривая уголовное дело и постанавливая приговор, суд в числе других вопросов должен решить, подлежат ли возмещению средства, затраченные учреждением здравоохранения на стационарное лечение в том случае, когда гражданский иск не был заявлен.

 3556 Нормативный документ  
Про банки і банківську діяльність (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3557 Судебная практика  
ГРЕЧЕСКИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ "СТРЭН" и СТРАТИС АНДРЕАДИС (STRAN GREEK REFINERIES AND STRATIS ANDREADIS) против ГРЕЦИИ Судебное решение от 9 декабря 1994 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
В жалобе, поданной в Комиссию 20 ноября 1987 г., заявитель г-н Андреадис, который взял на себя обязательство построить и через компанию, которая будет создана впоследствии, управлять нефтеперерабатывающим заводом в Мегаре, утверждал, что нарушены статья 6 п. 1(право на справедливое судебное разбирательство и право доступу к суду) и статья 1 Протокола № 1 ( права беспрепятственно пользоваться своим имуществом), поскольку государство обязалось приобрести землю для строительства завода и ратифицировало контракт декретом, опубликованным в "Официальной газете"; тем не менее не выполнило своего обязательства.

 3558 Нормативный документ  
Про затвердження положень про порядки реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної компанії та інформації про їх випуск (витяг)
15.01.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3559 Судебная практика  
КУРТ (KURT) против ТУРЦИИ Судебное решение от 25 мая 1998 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Заявительница, г-жа Кочери Курт, гражданка Турции, родилась в 1927 году. В настоящее время проживает в Бизмиле в юго-восточной части Турции Ее сын Юзейир Курт был арестован представителями сил безопасности, проводившими военную операцию в ее родной деревне. После этого она больше не видела своего сына.
Для установления местонахождения сына г-жа Курт сразу же после его исчезновения обратилась к турецким властям Полиция района проинформировала ее о том, что Юзейир не был арестован Суд государственной безопасности также не располагал сведениями об аресте ее сына. 21 марта 1994 г. прокурор Бизмила заявил, что дело о похищении Юзейира выходит за рамки его компетенции, поскольку преступление совершено бойцами КРП. По утверждению турецких властей, имеются серьезные основания полагать, что Юзейир Курт либо покинул деревню во время операции, чтобы присоединиться к КРП, либо был похищен бойцами этой организации
Заявительница утверждала, что с момента подачи жалобы в Комиссию она сама и ее адвокат подвергались целенаправленному давлению со стороны властей, чтобы вынудить ее отозвать свою жалобу. Правительство отрицает, что на заявительницу оказывалось давление Власти стремились лишь выяснить, действительно ли г-жа Курт имела намерение подать жалобу на Турцию в Комиссию по правам человека Одновременно Правительство заявило, что г-жа Курт была использована в политических целях враждебными государству элементами.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе, поданной в Комиссию 11 мая 1994 г., г-жа Курт со ссылкой на статьи 2, 3, 5, 13, 14 и 18 Конвенции возложила ответственность за исчезновение сына на турецкие власти Заявительница утверждала также, что власти нарушили ее право на подачу индивидуальной жалобы, предусмотренное статьей 25 Одновременно она потребовала справедливого возмещения ущерба на основании статьи 50 Конвенции. Жалоба была объявлена приемлемой 22 мая 1995 г.
В целях установления фактов, по которым стороны не пришли к единому мнению, Комиссия направила трех своих представителей для опроса свидетелей, участвовавших в судебном разбирательстве в Анкаре 8—9 февраля 1996 г.
После безуспешной попытки добиться мирового соглашения Комиссия в докладе от 5 декабря 1996 г. установила факты и выразила мнение, что имело место нарушение статьи 5 Конвенции в отношении сына заявительницы (единогласно), статьи 3 Конвенции в отношении заявительницы (девятнадцатью голосами против пяти), что нет необходимости рассматривать в отдельности жалобы по статьям 2 и 3 Конвенции в отношении сына заявительницы (единогласно), что имело место нарушение статьи 13 Конвенции в отношении заявительницы (единогласно), что отсутствует нарушение статей 14 и 18 Конвенции (единогласно), а также что Турция не выполнила своих обязательств по статье 25 п. 1 Конвенции (единогласно).
Комиссия передала дело в Суд 22 января 1997 г.

 3560 Нормативный документ  
Порядок проведення банками операцій з векселями (витяг)
25.03.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3561 Судебная практика  
ЛЕ КОНТ (LE СОМРТЕ), ВАН ЛЕВЕН (VAN LEUVEN) и ДЕ МЕЙЕР (DE MEYERE) против БЕЛЬГИИ Судебное решение от 23 июня 1981 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
(a) В июне 1971 г. Совет Ордена врачей провинции Западная Фландрия лишил д-ра Ле Конта, 1929 г. рождения, права заниматься медицинской практикой в течение трех месяцев; основанием для такого решения послужило то, что последний опубликовал в прессе сообщение о санкциях, которые ранее были на него наложены дисциплинарными органами Ордена, и высказывал критические замечания, оскорбительные для Ордена. Решение Совета было подтверждено в октябре 1972 г. Апелляционным советом Ордена, который, однако, не подтвердил обвинения в оскорблении. В мае 1974 г. Кассационный суд отклонил жалобу заявителя на решение апелляционного совета. С этого момента был проведен ряд дисциплинарных разбирательств за разглашение в прессе спора заявителя с Орденом, а также и уголовных за его отказ выполнить решения советов Ордена. (b) В январе 1973 г. д-ру Ван Левену и д-ру Дё Мейеру, соответственно 1931-го и 1940 г. рождения, были предъявлены обвинения их коллегами в нарушении норм профессиональной этики: в частности, утверждалось, что они систематически занижали свои гонорары (даже при дежурствах) до сумм, компенсируемых страховыми кассами социального обеспечения, и бесплатно раздавали в частных домах журнал, выходивший два раза в месяц, в котором насмехались над врачами по общим заболеваниям. Совет Ордена провинции Восточная Фландрия принял решение о лишении их права заниматься врачебной практикой в течение одного месяца. Рассмотрев их жалобу, Апелляционный совет Ордена сократил срок отстранения от медицинской практики до пятнадцати дней. В апреле 1975 г. Кассационный суд отклонил их жалобу.
В. Разбирательство в Комиссий по правам человека
В своих жалобах, переданных в Комиссию 28 октября 1974 г. и 21 октября 1975 г. соответственно, все три заявителя утверждали, что обязательное нахождение в составе Ордена и соответственно обязанность подчиняться его правилам противоречат статье 11 Конвенции и что в ходе их дисциплинарного преследования они были лишены гарантий, установленных стать ей 6 Конвенции. Жалобы были признаны частично приемлемыми к рассмотрению — 6 октября 1976 г. (Ле Конт) и 10 марта 1977 г. (Ван Левен). Тогда же Комиссия приняла решение об объединении этих дел; после безуспешной попытки добиться мирового соглашения сторон Комиссия подготовила доклад, в котором установила факты и пришла к выводу .о том, что: не было нарушения статьи 11 п. 1 Конвенции, ибо Орден врачей не является ассоциацией (единогласно); статья 6 п. 1 применима к спорам, повлекшим дисциплинарные меры против заявителей (восемь голосов против трех); имело место нарушение статьи 6 п. 1, поскольку дело заявителей не разбиралось "публично" (восемь голосов против трех) "беспристрастным судом" (семь голосов против четырех). Европейская Комиссия передала дело в Суд 14 марта 1980 г., Правительство Бельгии — 23 апреля 1980 г.

 3562 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства, спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму, викоренення самогоноваріння (витяг)
11.10.85 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3563 Судебная практика  
БРОУГАН (BROGAN) и другие против СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА Судебное решение от 29 ноября 1988 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Заявители — Теренс Броуган, 1961 г. рождения, Дермот Койл, 1933 г. рождения, Уильям Макфадден, 1959 г. рождения, и Майкл Трейси, 1962 г. рождения, граждане Великобритании, постоянно проживающие в Северной Ирландии.
Они были арестованы осенью 1984 г. в соответствии со статьей 12 Закона о предотвращении терроризма (временные меры) 1984 г. по обоснованному подозрению в их причастности к совершению террористических актов, их подготовке и подстрекательству к ним в Северной Ирландии. В Законе 1984 г. "терроризм" определен как "применение насилия в политических целях", в том числе "применение насилия в целях устрашения населения или какой-то его части". Первоначальный, юридически допустимый 48-часовой срок задержания каждого из упомянутых лиц был продлен до пяти дней решением. Государственного секретаря по делам Северной Ирландии. Заявители подверглись задержанию на следующие сроки: пять дней и одиннадцать часов, шесть дней и шестнадцать с половиной часов, четыре дня и шесть часов, четыре дня и одиннадцать часов соответственно. Все четверо были допрошены в отношении конкретных террористических действий, но обвинение никому не было предъявлено и никто не предстал перед судебным органом до освобождения из-под стражи.
Чрезвычайная ситуация, сложившаяся в Северной Ирландии в 70-е годы, и активность террористов стали причиной принятия в 1974 г. первых законодательных актов, предоставляющих исключительные антитеррористические полномочия, на основании которых и были арестованы и заключены под стражу заявители. С момента введения в действие этих актов Парламент Соединенного Королевства постоянно подтверждал необходимость продления срока их действия. Предложение о том, чтобы решение о продлении сроков задержания принималось судами, было отклонено, в частности по той причине, что информация, обосновывающая принятие таких мер, строго конфиденциальна и не может раскрываться задержанным лицам или их адвокатам.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В четырех, жалобах, поданных в Комиссию в период с октября 1984 г. по февраль 1985 г., заявители утверждали, что их арест и задержание явились нарушением статьи 5 п. I Конвенции, что были также нарушены статья 5 п. 3, 4, 5 и статья 13. Комиссия объединила жалобы в одно производство 10 июля 1986 г. и на следующий день объявила о принятии их к рассмотрению.
В своем докладе от 14 мая 1987 г. Комиссия пришла к выводу, что нарушение статьи 5 п. 3 и 5 имело место в отношении г-на Броугана и г-на Койла (десятью голосами против двух по п. 3 и девятью против трех по п. о) и что нарушения не было в отношении г-на Макфаддена и г-на Трейси (восемью голосами против четырех по обоим пунктам), что не было нарушения статьи 5 п. 1, 4. (единогласно по п. 1 и десятью голосами против двух по п. 4) и что не существует самостоятельного вопроса по статье 13 (единогласно).
Дело передано в Суд Комиссией 15 июля 1987 г; и Правительством Соединенного Королевства — 3 августа 1987 г.

 3564 Нормативный документ  
Про встановленяя повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів) (витяг)
25.12.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3565 Судебная практика  
НИМИТЦ (NIEMIETZ) против ГЕРМАНИИ Судебное решение от 16 декабря 1992 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3566 Нормативный документ  
Про затвердження тимчасових правил розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України [Антимонопольний комітет] [299] (витяг)
19.04.94 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3567 Нормативный документ  
Про ветеринарну медицину (витяг)
25.06.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3568 Бланки и образцы документов  
Дозвіл на виготовлення однієї печатки та одного кутового штампу
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3569 Нормативный документ  
Про тваринний світ (витяг)
3.03.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3570 Бланки и образцы документов  
Відомості про засновників Харківської міської громадської організації "Харківський інстітут підводних досліджень"
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3571 Нормативный документ  
Про затвердження тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства (витяг)
28.09.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3572 Бланки и образцы документов  
Статут Харківського об`єднання "Ліга Молоді"
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3573 Нормативный документ  
Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей (витяг)
20.12.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3574 Международные нормативные акты  
Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, 1992 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3575 Нормативный документ  
Про боротьбу з корупцією (витяг)
10.05.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3576 Международные нормативные акты  
Декларация о территориальном убежище, 1977 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3577 Нормативный документ  
Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни (витяг)
12.05.94 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3578 Международные нормативные акты  
Загальна декларація прав людини,1948 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3579 Нормативный документ  
Цивільний кодекс України (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3580 Международные нормативные акты  
Конвенция о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества,1968 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3581 Нормативный документ  
Положення про організацію роботи цілителя, який здійснює медичну діяльність в галузі народної та нетрадиційної медицини (витяг)
11.02.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3582 Международные нормативные акты  
Конвенция, регулирующая некоторые вопросы,связанные с коллизией законов о гражданстве,1930 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3583 Нормативный документ  
Про психіатричну допомогу (витяг)
22.02.00 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3584 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 1
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3585 Нормативный документ  
Про затвердження статуту про дисципліну працівників зв'язку (витяг)
30.07.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3586 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 17
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3587 Нормативный документ  
Кодекс законів про працю (витяг)
03.06.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3588 Международные нормативные акты  
Основні принципи застосування сили та вогнепальної зброї посодовими особами з підтримання правопорядку,1985 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3589 Нормативный документ  
Про свободу совісті та релігійні організації (витяг)
23.04.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3590 Международные нормативные акты  
Типовой договор о передаче уголовного судопроизводства,1990 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3591 Нормативный документ  
Про охорону прав на промислові зразки (витяг)
15.12.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3592 Нормативный документ  
Про дію міжнародних договорів на території України
10.12.1991 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3593 Нормативный документ  
Про практику застосування судами законодавства, яке забезпечує право на необхідну оборону від суспільно небезпечних посягань
28.06.1991 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3594 Нормативный документ  
Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу
28.09.1973 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3595 Нормативный документ  
Загальна декларація прав людини
10.12.1948 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3596 Нормативный документ  
Закон України Про племінну справу у тваринництві
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3597 Нормативный документ  
Конституція України (витяг)
28.06.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3598 Нормативный документ  
Кодекс кримінально-процесуальний (витяг)
02,04,1961, :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3599 Нормативный документ  
Мінімальні розміри заробітної плати, що встановлювались в Україні з 01.10.1991 року
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3600 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності
25.12.1992. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний