За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Ресурсы к разделу знаний :    
     

Количество найденных ресурсов :: 5585
Предыдущая страница 3801 - 3900 Следующая страница
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

 3801 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 147-3 Злочинно-недбале зберігання зерна та насіння олійних культур
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3802 Ресурс Internet  
Забезпечує охорону прав тих, кому загрожує смертна кара
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеgopher://gopher.un.org:70/00/esc/recs/1984/50
    Резолюція Економічної і Соціальної Ради1984/50.

 3803 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 155-4 (стаття виключена згідно з законом №2547-12 від 07.07.92)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3804 Ресурс Internet  
Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.unog.ch/russian/pravach/evroprav.htm
    Набув чинності 11 березня 1994 року

 3805 Ресурс Internet  
Європейський Суд із прав людини: база даних HUDOC
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.dhcour.coe.fr/hudoc
    База даних HUDOC, це частина Інтернет-сайту Європейського суду із прав людини. База даних містить повні тексти усіх вироків Суду, рішення і доповіді Комісії, а також резолюції Ради Міністрів від 1959 року до сьогоднішнього моменту. Є також інформація щодо відповідного національного законодавства та прецедентного права.

 3806 Ресурс Internet  
Смертна кара для жінок-злочинців
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.law.onu.edu/faculty/streib/femdeath.htm
    Надання і регулярне оновлення інформації здійснюється Віктором Страйбом, професором університету Нортерн, штат Огайо, США.

 3807 Ресурс Internet  
Центр дітей Європи
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://eurochild.gla.ac.uk/Default.htm
    Центр дітей Європи є центром документації та інформації, створений в рамках започаткованої Радою Європи спільно з фондом ЮНІСЕФ Дитячої Програми, якою передбачається пропаганда Конвенції ООН з прав дитини. Завданням робочої стратегії Програми є стимулювання і надання практичного керівництва вищим посадовим особам, відповідальним за формування стратегії, а також усім, хто бере активну участь у проведенні благодійних заходів по відношенню до дітей. Метою діяльності Центру є пропаганда в Європі прав дитини шляхом створення інформаційної бази, підтримка позитивного практичного і стратегічного досвіду; стимулювання досліджень і аналізу; формування і розвиток робочої мережі з обміну ідеями та інформацією за участю розробників стратегій та усіх зацікавлених сторін.

 3808 Библиографическое описание  
Проти катувань
1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Випуск присвячено проблемi запобiгання катувань та жорстокого поводження. Друкуються тексти Конвенцiї ООН проти катувань та iнших жорстоких, нелюдських або принижуючих гiднiсть видiв поводження й покарання та Європейської Конвенцiї з аналогiчною назвою, тексти другої та та третьої перiодичної доповiдi України Комiтету ООН проти катувань, матерiали обговорення цих доповiдей експертами Комiтету, коментарi Мiжнародної Амнiстiї та чотирьох українських правозахисних органiзацiй до третьої перiодичної доповiдi України.

Книга включає пояснення щодо порядку подання скарги до Європейської комiсiї з прав людини, звiт Спецiально доповiдача Комiтету ООН з прав людини про умови утримання в'язнiв у Росiйськiй Федерацiї тощо.


 3809 Библиографическое описание  
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме. = Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment.
:: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 3810 Библиографическое описание  
Європейська конвенція з прав людини.
1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Набрала чинності 3 вересня 1953 р. Конвенція є основою, на якій базується вся європейська система по захисту основних прав і свобод людини. Ці права постійно розвиваються, уточняються і конкретизуються як прийняттям нових протоколів до Конвенції, так і в результаті рішень Європейського Суду з прав людини, які мають силу прецеденту.

 3811 Библиографическое описание  
Основи управління в органах внутрішніх справ України:
Бандурка О.М. 1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про мiжнародне спiвробiтництво органiв внутрiшнiх справ у сферi боротьби зi злочиннiстю та захисту прав i свобод людини, див.: с.332-364.

 3812 Библиографическое описание  
Права человека в международном и внутригосударственном праве
Карташкин В.А. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В монографии исследуются проблемы соотношения международного и внутригосударственного права в области прав человека, развития межгосударственного сотрудничества по правам человека, а также статус личности в международном праве и внутригосударственные юридические механизмы его защиты. Рассмотрены международные универсальные органы по контролю за соблюдением государствами прав человека (Комиссия ООН по правам человека, Верховный комиссар ООН по правам человека и др.), полномочия региональных органов, в частности, Европейской комиссии и Европейского суда по правам человека.

 3813 Библиографическое описание  
Права людини та їх юридичне забезпечення
Рабінович П.М. 1992 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Дається загальнотеоретична характеристика юридичного забезпечення прав людини. Розроблено практикум для студентів з цього питання. Правова держава розглядається як гарантія здійснення та захисту прав людини.

 3814 Библиографическое описание  
The management of criminal justice = Управління кримінальним правосуддям
1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В наведеній публікації Ради Європи викладені рекомендації щодо організаційних та управлінських проблем кримінального права, що стоять перед країнами членами Ради Європи. Рекомендації стосуються принципів, загальної стратегії та методів, що безпосередньо стосуються до означеної проблеми, приділяючи особливу увагу дотриманню вимог, закладених у Європейській конвенції з прав людини щодо прав обвинувачуваного, законних гарантій сторін, незалежності судової системи.

 3815 Библиографическое описание  
Report to the Government of the Czech Republic on the visit to Czech Republic carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 16 to 26 February 1997 = Доповідь Урядо
15 April 1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В опублікованій доповіді Комітету проти катувань (КПК) викладені результати перевірки стану справ у Чеській Республиці щодо дотримання прав людини, запобігання поводженню, яке принижує людську гідність в установах поліції, тюрмах та місцях ув`язнення чи утримання під вартою. Перевірка проводиться з широкого кола питань, зокрема, із загальної інформації про діяльність поліції, фактів жорстокого поводження з затриманими, доступу затриманих до захисника, медичного огляду затриманих, їх інформування про права, умов поліцейського опитування, реєстрації затриманих, жорстокого поводження з ув`язненими, загальних умов утримання в`язнів, права в`язнів на медичну допомогу та конфіденційність медичного обстеження, запобігання розповсюдженню СНІД серед в`язнів, запобігання самогубству, стосунків в`язнів з оточуючим світом, стосунків з персоналом тюрем та ін.

Результати перевірки та висновки комісії наведені в зазначеній доповіді.


 3816 Библиографическое описание  
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила). =
United Nations Standard Minimum Rules for Non- custodial Measures ( The Tokyo Rules)
:: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 3817 Библиографическое описание  
Смертная казнь: за и против.
1989 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В полемическом сборнике публицистического характера помещены статьи русских и советских авторов - юристов, философов, социологов, историков, писателей, представи-телей духовенства, государственных и общественных деятелей - противников и сторонни-ков смертной казни. Публикуется материал об истории смертной казни в бывшем СССР и обзор по западным странам. Книга снабжена обширным библиографическим материалом по данному вопросу.
Для широкого круга читателей.

 3818 Библиографическое описание  
Права человека:
1990 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В сборник включены основные международные документы в области прав человека. Среди них: Хартия прав человека, принятая 10 дек. 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН, Американская конвенция о правах человека, принятая 22 ноября 1969 г. (вступила в силу в 1978 г.), Африканская хартия прав человека и народов, принятая в июне 1981 г. (вступила в силу в янв. 1988 г.) и др.

 3819 Библиографическое описание  
Комітет проти катувань
1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Комiтет проти катувань - контролюючий орган ООН, головним завданням якого є забезпечення дотримання i застосування Конвенцiї проти катувань та iнших жорстоких, нелюдських або принижуючих людську гiднiсть видiв поводження i покарання. Подається iнформацiя про дiяльнiсть та повноваження Комiтету, наводиться текст згаданої Конвенцiї та перелiк держав, що пiдписали чи ратифiкували Конвенцiю.

 3820 Библиографическое описание  
The judiciary and Constitutionalism in a Democratic Society.
Mahomed I. 1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Розглядаються вимоги до судової влади у демократичному суспільстві.

 3821 Библиографическое описание  
Історичні джерела Загальної декларації прав людини
Мироненко О.М. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Розглядається Декларація прав людини і громадянина, ухвалена Національними зборами Франції у 1789 р., та інші документи Великої французької революції.

 3822 Библиографическое описание  
Проблеми юридичного забезпечення прав людини
Рабінович П. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про впровадження міжнародно-правових норм охорони та захисту прав людини в сучасне українське суспільство та державно-юридичний механізм цього впровадження. Розглядається, що саме слід узаконювати для забезпечення прав людини; як це узаконення зробити дієвим за допомогою юридичних інструментів тощо.

 3823 Библиографическое описание  
Смертная казнь в США.
Квашис В.Е. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Задачей статьи, по словам автора, являлось ознакомление с материалом, практически неизвестным отечественным исследователям, поэтому автор стремился к максимальной информативности. В статье приведены данные, характеризующие уровень и динамику преступности, вынесения смертных приговоров и их исполнения. Приведена информация, характеризующая экономические, политические, моральные и психологические аспекты применения высшей меры наказания в США.

 3824 Библиографическое описание  
Права людини в Україні. Проблеми і перспективи
Андрусяк Т. 1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В центрi уваги автора - аналiз позитивних та негативних тенденцiй, якi впливають на процес формування демократичних основ правового статусу особи в сучаснiй Українi. Особлива увага придiляється правовим i моральним аспектам дiяльностi правоохоронних органiв.

 3825 Библиографическое описание  
The Development of Offending.
Loeber R., Stouthamer-Loeber M. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Розглядаються деякі історичні напрямки розвитку обвинувачувального процесу та чинники, що можуть впливати на початок, розвиток, згортання та припинення обвинувачення особи.

 3826 Библиографическое описание  
Зарубіжний досвід: французький посередник з прав людини
Євiнтов В. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Досвiд правового регулювання статусу та дiяльностi Посередника Республiки (так зветься омбудсмен Францiї).

 3827 Библиографическое описание  
Справа Пакеллі проти Німеччини.
1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Справа була порушена на пiдставi заяви, в якiй заявник скаржився, що федеральний суд вiдмовив у призначеннi йому офiцiйного адвоката, чим було порушено його право на справедливий суд i особливо засаду рiвностi обвинувачення i захисту, а також його право на безкоштовну юридичну допомогу. Суд постановив, що було порушення § 3 (в) статтi 6 Конвенцiї, а також Держава-вiдповiдач має сплатити заявниковi компенсацi. Судових витрат.
Наводятся неофiцiйний стислий виклад та обставини справи, витяг з рiшення Суду.

 3828 Нормативный документ  
Постанова від 26 вересня 1997 р. №1069 (витяг)
29.09.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3829 Библиографическое описание  
Справа “Лінгенс проти Австрії”
1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    

Одна з 23 найбільш показових справ Європейського Суду з прав людини, надрукованих в Українському часописі. Дана справа була порушена на підставі заяви журналіста пана Лінгенса, який оскаржує своє засудження до штрафу за дифамацію Федерального канцлера Б.Крайського в пресі, вбачаючи в ньому неприпустиме посягання на свободу слова, що її гарантує ст. 10 Європейської конвенції з прав людини.

Суд постановив, що було порушення ст. 10 Конвенції, а також, що Австрія повинна виплатити заявникові “справедливу сатисфакцію”. Водночас Суд висловив цілц низку міркувань, які мають загальний характер і набули сили правового прецеденту для подальшої діяльності самого Суду.

Наводятся неофіційний стислий виклад та обставини справи, витяг з рішення Суду та коментар доктора юридичних наук Євінтова В.І.


 3830 Нормативный документ  
Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури (витяг)
14.12.1984 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3831 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства в справах про злочини неповнолітніх і про втягнення їх у злочинну та іншу антигромадську діяльність (витяг)
26 06 81 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3832 Бланки и образцы документов  
Зразок автобіографії
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3833 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про хуліганство (витяг)
28.06.1991 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3834 Бланки и образцы документов  
Протокол наради узгоджувальної групи міськвиконкому щодо проведення зборів, мітингів, демонстрацій
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3835 Нормативный документ  
Про дорожній рух (витяг)
30.06.1993 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3836 Нормативный документ  
Про затвердження положення про дозвільну систему (витяг)
12.10.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3837 Судебная практика  
Постановление судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 2 сентября 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Действия лица, покушавшегося совершить кражу, ошибочно квалифицированы судом, как оконченное преступление.

 3838 Нормативный документ  
Про охорону атмосферного повітря (витяг)
16.10.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3839 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 2 декабря 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Действия лица, признанного ранее особо опасным рецидивистом и совершившего новое умышленное преступление, правильно квалифицированы как совершенные особо опасным рецидивистом, по ч. 4 ст. 140 УК Украины.

 3840 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї (витяг)
12.03.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3841 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 4 июля 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    При осуждении к лишению свободы условно с испытательным сроком дополнительная мера наказания в виде конфискации имущества не применяется.

 3842 Нормативный документ  
Пояснювальна записка до переліку лікарських препаратів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек, аптечних пунктів та аптечних кіосків (витяг)
24.09.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3843 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 4 июля 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Ответственность за неуплату алиментов на содержание детей наступает лишь при установлении злостности уклонения от уплаты алиментов.

 3844 Нормативный документ  
Про затвердження порядку розпорядження медикаментами, наркотичними засобами, прекурсорами, психотропними речовинами та іншими хімічними сполуками, що переходять у власність держави (витяг)
26.01.1999 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3845 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 24 октября 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Уголовное дело не может быть прекращено в связи со смертью подсудимого, если производство по делу необходимо для реабилитации умершего или возобновления дела в отношении других лиц по вновь открывшимся обстоятельствам.

 3846 Нормативный документ  
Про порядок вилучення неякісних товарів, документів та інших предметів, що свідчать про порушення прав споживачів (витяг)
25.01.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3847 Судебная практика  
Определение судебной коллегии Харьковского областного суда от 17 июня 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Отсутствие в деле постановления о возбуждении уголовного дела является существенным нарушением требований уголовно-процессуального Закона и влечет отмену приговора.

 3848 Нормативный документ  
Про правила торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді (витяг)
04.06.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3849 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 14 марта 1997 года
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд необоснованно возбудил уголовное дело по признакам ч.З ст. 125 УК Украины и направил прокурору для производства предварительного следствия.

 3850 Нормативный документ  
Про оподаткування прибутку підприємств (попередня редакція закону, діяла до 01.07.97 р.) (витяг)
28.12.94 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3851 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 16 мая 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд первой инстанции обязан своевременно уведомить участников судебного процесса о дне рассмотрения дела в кассационной инстанции. Невыполнение этого требования - безусловное основание к отмене судебного решения.

 3852 Нормативный документ  
Про оперативно-розшукову діяльність (витяг)
18.02.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3853 Судебная практика  
Постановление председателя Харьковского областного суда от 4 апреля 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Судья без должной проверки и оценки материалов об административном правонарушении необоснованно признал наличие административного правонарушения в действиях государственного служащего.

 3854 Нормативный документ  
Про цінні папери і фондову біржу (витяг)
18.06.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3855 Судебная практика  
АКДИВАР (AKDIVAR) и другие против ТУРЦИИ Судебное решение от 16 сентября 1996 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    В жалобе, поданной в Комиссию по правам человека 3 мая 1993 г., заявители утверждали, что в результате действий турецких властей были нарушены их права, гарантированные статьями 3, 5, 6, 8, 13, 14, 18 Конвенции и статьей 1 Протокола № 1. Жалоба была объявлена приемлемой 19 октября 1994 г.
В докладе от 26 октября 1995 г. Комиссия установила факты и выразила мнение, что были нарушены статья 8 Конвенции (каждый человек имеет право на уважение его личной и симейной жизни, жилища и тайны переписки), статья 1 Протокола № 1 (восемнадцатью голосами против одного), статья 3 (ни один человек не может поддаваться пыткам или нечеловеческому или такому, которое унижает его честь, поведению или наказанию. Конвенции (четырнадцатью голосами против пяти), что не было нарушения статьи 5 п. 1 (единогласно), что были нарушены статья 6 п. 1 (право на справедливое и открытое рассмотрение независимым и безсторонним судом и статья 13 (каждый человек имеет эффективный способ защиты в соответствующем национальном органе, независимо от того, что нарушение было совершено лицами, которые действовали в официальном качестве) (двенадцатью голосами против семи), что не были нарушены статья 14 и статья 18 (единогласно), а также, что Турция нарушила свои обязательства, предусмотренные статьей 25 п. 1 (двенадцатью голосами против семи).

 3856 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок випуску та обігу облігацій місцевої позики (витяг)
13.10.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3857 Судебная практика  
КЁНИГ (KONIG) против ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ Судебное решение от 28 июня 1978 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Заявитель, гражданин Германии, по профессии врач-отоларинголог, открыл в 1960 г. в Бад-Хомбурге, земля Гессен (ФРГ), собственную клинику; он был единственным практикующим врачом, работающим в клинике, которой сам же руководил и где занимался, в частности, пластической хирургией. 16 октября 1962 г. Региональное медицинское общество обратилось в Медицинский суд при Административном суде Франкфурта с иском о нарушении заявителем профессиональной этики. 9 июля 1964 г. он был признан недостойным заниматься медицинской практикой. Земельный суд по медицинским профессиям при Высшем земельном административном суде отклонил апелляционную жалобу заявителя. Последнему, в частности, вменялось: производство операций, не связанных с его профессиональной подготовкой; неоправданные обещания в успехе лечения, если клиент соглашается на оплату услуг, не предусмотренных страхованием на случай болезни; выплата денежных вознаграждений тем, кто посылал к нему клиентов; нарушение профессиональных правил в рекламе своей клиники и др. В 1967 г. у заявителя отозвали разрешение держать клинику, а затем, в 1971 г., и разрешение на занятие медицинской практикой. В 1972 г. против него было возбуждено уголовное преследование за inter alia незаконное занятие медицинской практикой.
Поданные заявителем жалобы об отмене решений об отзыве разрешений рассматривались в компетентных административных судах с ноября 1967 г. и с октября 1971 г. соответственно.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
Жалоба была подана в Комиссию 3 июля 1973 г. и имела своим предметом длительность разбирательства в судах жалоб заявителя, оспаривавшето отзыв разрешений. Комиссия посчитала жалобу приемлемой и, установив обстоятельства дела, в докладе от 14 декабря 1976 г. пришла к выводу десятью голосами против шести, что статья 6 п. 1 Конвенции подлежит применению в отношении прав, за защитой которых заявитель обратился в административные суды; девятью голосами против шести, при одном воздержавшемся, что в данном случае имело место нарушение статьи 6 п. 1 Конвенции. Доклад Комиссии содержал особые мнения. Дело было передано в Суд 28 февраля 1978 г Правительством Федеративной Республики Германии, а 14 марта 1977 г Европейской Комиссией по правам человека.

 3858 Нормативный документ  
Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби (витяг)
15.09.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3859 Судебная практика  
ДОЙМЕЛАНД (DEUMELAND) против ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ Судебное решение от 29 мая 1986 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Заявитель г-н Клаус Дитер Доймеланд родился в 1940 г. в Берлине. В качестве правопреемника своей матери (которая умерла в декабре 1976 г.) он продолжил судебное дело, начатое ею. Г-жа Доймеланд добивалась предоставления ей дополнительной пенсии в связи со смертью мужа, утверждая, что ее муж, бывший земельный служащий, умер в марте 1970 г. в результате несчастного случая на производстве: в январе 1970 г., возвращаясь после консультации у врача, он поскользнулся на покрытом снегом тротуаре и сломал шейку бедра левой ноги. 25 октября 1972 г. Социальный суд Берлина по первой инстанции отклонил иск г-жи Доймеланд, посчитав, что этот несчастный случай нельзя рассматривать как происшедший на производстве или по пути на работу или с работы домой. Берлинский апелляционный социальный суд от 14 августа 1973 г. оставил это решение в силе. 13 марта 1975 г- Федеральный социальный суд отменил последнее решение и направил дело на новое рассмотрение в Апелляционный социальный суд Берлина, который 16 января 1979 г. вновь отказал в иске и в разрешении на жалобу по вопросам права. Г-н Доймеланд безуспешно оспаривал это решение в Федеральном социальном суде и в Федеральном Конституционном Суде. Он просил Берлинский апелляционный суд вновь вернуться к делу, но его просьба была отклонена 6 августа 1981 г. 23 ноября 1981 г. Федеральный социальный суд отклонил жалобу заявителя по вопросам права на это решение.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе, поданной в Комиссию 15 апреля 1981 г., заявитель утверждал, что было нарушено его право на справедливое судебное разбирательство и разумный срок в смысле статьи б п. 1 Конвенции- Жалоба была объявлена приемлемой 15 ноября 1983 г. В своем докладе Комиссия установила факты и пришла к выводу, что статья 6 п. 1 не подлежит применению к обстоятельствам настоящего дела и соответственно нарушения статьи 6 п. 1 не было (восемь голосов против шести). Комиссия передала дело в Суд 12 октября 1984 г.

 3860 Нормативный документ  
Положення про державну інспекцію України по контролю за цінами (витяг)
9.12.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3861 Судебная практика  
ФУНКЕ (FUNKE) против ФРАНЦИИ Судебное решение от 25 февраля 1993 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Г-н Функе, гражданин Германии, работал торговым представителем и проживал во Франции.
В связи с расследованием возможных нарушений законодательства о зарубежных финансовых операциях службы таможни вместе с представителем судебной полиции провели 14 января 1980 г. обыск по месту жительства г-на и г-жи Функе, изъяв ряд документов и предметов. Они также потребовали от г-на Функе представить выписки некоторых заграничных банковских счетов. В апреле 1982 г таможенная администрация получила от Суда малой инстанции Страсбурга распоряжение об аресте имущества г-на Функе на сумму 100 200 французских франков для обеспечения оплаты таможенных штрафов. Банковские счета заявителя в августе 1982 г. были блокированы, а на его недвижимое имущество наложен залоговый арест; эти меры были сняты в июле 1990 г. по заявлению г-жи Функе.
Поскольку г-н Функе не представил требуемые банковские документы, таможенная администрация обратилась в полицейский суд города Страсбурга, который 27 сентября 1982 г. наложил на него штраф в 1200 франков и потребовал представить испрашиваемые документы под угрозой штрафа по 20 франков за каждый день просрочки. 14 марта 1983 г. Апелляционный суд поддержал данное решение и увеличил штраф до 50 франков в день. Кассационный суд 21 ноября 1983 г, отклонил жалобу г-на Функе по вопросам права. В январе 1985 г. таможенные органы направили в банк г-на Функе уведомление с требованием об уплате штрафа за непредставление документов. В марте 1985 г. действительность этого уведомления была подтверждена Судом малой инстанции Страсбурга, но Апелляционный суд отменил это решение в феврале 1989 г., что было обжаловано таможенными органами в Кассационном суде, хотя и безрезультатно. К моменту его смерти, 22 июля 1987 г., дело г-на Функе еще не было передано в суд по главному пункту обвинения. Он умер в 1987 г., и судебный процесс вела его жена.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе, поданной 13 февраля 1984 г., г-н Функе утверждал, что была нарушена статья б п. 1 (не было справедливого судебного разбирательства) и п. 2 (презумпция невиновности), а также статья 8 (неприкосновенность жилища) Конвенции. Жалоба была признана Комиссией приемлемой 6 октября 1988 г. В своем докладе от 8 октября 1991 г. Комиссия установила факты и выразила мнение, что не было нарушения статьи б п. 1 как в отношении справедливого разбирательства (семь голосов против пяти), так и по срокам разбирательства (восемь голосов против четырех), а также статьи 6 п. 2 (девять голосов против трех) и статьи 8 (шесть голосов против шести с решающим голосом Председателя);
Комиссия передала, данное дело в Суд 13 декабря 1991 г.

 3862 Нормативный документ  
Про затвердження правил побутового обслуговування населення (витяг)
16.05.94 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3863 Нормативный документ  
Про державну податкову службу в Україні (витяг)
4.12.90 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3864 Нормативный документ  
Про затвердження правил рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок (витяг)
16.05.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3865 Бланки и образцы документов  
Приказ о принятии на должность главного бухгалтера
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3866 Нормативный документ  
Про затвердження правил любительського і спортивного рибальства та інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського (витяг)
15.02.99. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3867 Бланки и образцы документов  
Скарга на ім'я Голови Верховного суду про перегляд рішення районного та обласного суду в порядку нагляду
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3868 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про хуліганство (витяг)
28.06.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3869 Нормативный документ  
Про державний кордон України (витяг)
4.11.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3870 Международные нормативные акты  
Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости, 1981 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3871 Нормативный документ  
Про інформацію (витяг)
2.10.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3872 Международные нормативные акты  
Декларация относительно эвтаназии,1987 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3873 Нормативный документ  
Про внесення змін до положення про постачання, зберігання, облік та звітність витрачання бланків нотаріальних документів (витяг)
22.01.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3874 Международные нормативные акты  
Конвенція про міжнародне визнання прав на повітряні судна ,1948 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3875 Нормативный документ  
Кодекс про адміністративні правопорушення (витяг)
14.12.84 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3876 Международные нормативные акты  
Конвенция о свободе ассоциации и защите права на организацию,1948 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3877 Нормативный документ  
Про види заробітку (доходу), що підлягають облікові при відрахуванні аліментів (витяг)
26.02.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3878 Международные нормативные акты  
Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників ,1979 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3879 Нормативный документ  
Резолюція 47/33 Генеральної асамблеї ООН від 18 грудня 1992 року "Декларація про захист усіх осіб від насильницького зникнення" (витяг)
18.12.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3880 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 7
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3881 Нормативный документ  
Про зв'язок (витяг)
16.05.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3882 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 23
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3883 Нормативный документ  
Кодекс законів про працю (витяг)
02.06.72 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3884 Международные нормативные акты  
Принципы эффективного предупреждения и расследования внезаконных, произвольных и суммарных казней,1989 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 3885 Нормативный документ  
Перелік робіт з підвищеною небезпекою (витяг)
30.11.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3886 Нормативный документ  
Про рекламу (витяг)
3.07.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3887 Нормативный документ  
Про положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні
10.06.1993 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3888 Нормативный документ  
Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх
24.01.1995 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3889 Нормативный документ  
Кодекс про шлюб та сім'ю
17.01.1970 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3890 Нормативный документ  
Про судову практику у справах про згвалтування та інші статеві злочини
27.03.1992 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3891 Нормативный документ  
Про ратифікацію протоколу №6 до конвенції про захист прав і основних свобод людини, який стосується скасування смертної кари, 1983 року
22/02/2000 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3892 Нормативный документ  
Конституція України
28.06.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3893 Нормативный документ  
Положення про порядок і умови виконання кримінальних покарань, не зв'язаних із заходами виправно-трудового впливу на засуджених
29.06.1984. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3894 Нормативный документ  
Конституція України
28.06.1996. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3895 Нормативный документ  
Кримінально-процесуальний кодекс України
02.04.1961. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3896 Нормативный документ  
Конституція України
28.06.1996. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3897 Нормативный документ  
Розділ перший. Загальні положення. Глава 1. Основні положення (статті з 1 по 32-2)
02.04.1961. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3898 Нормативный документ  
Розділ п'ятий. Виконання вироку, ухвали і постанови суду. Глава 33. Виконання вироку, ухвали і постанови суду (стаття 414)
06.05.1961. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3899 Нормативный документ  
Положення про порядок надання , скасування та переоформлення допуску громадян України до державної таемниці
03,08,1995, :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 3900 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про злочини, пов'язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі (витяг)
26.03.1993. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний