За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Ресурсы к разделу знаний :    
     

Количество найденных ресурсов :: 5585
Предыдущая страница 4101 - 4200 Следующая страница
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

 4101 Библиографическое описание  
Декларация о защите всех лиц от насильственных исчезновений. = Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.
:: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 4102 Библиографическое описание  
Україна. Закон. Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції.
1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 4103 Библиографическое описание  
Уголовно-исполнительное право России
1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    О правовом положении лиц, отбывающих наказание, см.: с.397- 401. Международным стандартам обращения с осужденными и их влиянию на реформирование уголовно-исполнительного законодательства России посвящен отдельный раздел, см.: с.543- 590. Дается общая характеристика и классификация международных стандартов, определяются основные направления и проблемы их реализации в российском законодательстве.

 4104 Библиографическое описание  
Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні:
1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Збірник включає виклад доповідей та повідомлень, виголошених на організованій юридичним факультетом Львівського університету, конференції. Серед них - присвячені питанням юридичної захищеності прав людини, уніфікації юридичної термінології з прав людини, формуванню моделі сучасного юриста у зв'язку з новими вимогами щодо дотримання прав людини тощо.

 4105 Библиографическое описание  
Общая теория прав человека
1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Это первое в России крупное, систематизированное исследование о теории прав человека. Особое место в монографии занимают вопросы обеспечения прав человека. Раскрываются конституционные, судебные, административно-правовые способы защиты прав человека. Опыт России сопоставляется с практикой защиты прав человека в современном мире.

 4106 Библиографическое описание  
Prison and criminological aspects of the control of transmissible diseases including Aids and related health problem in prison = Тюрма та кримінологічні аспекти контролю інфекційних захворювань, у тім числі СНІД, та відповідні проблеми охорон
1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Реагуючи на проблему, що постала перед тюрмами у зв`язку з поширенням епідемії СНІД, країни Ради Європи розробили та запровадили, у відповідності до національних, Європейської та загальносвітової стратегії, заходи із запобігання СНІД у тюрмах, адресовані як усім в`язням, так і персоналові тюрем. Загальна спрямованість рекомендацій базується на дотриманні права людини на захист здоров`я як одного з основних. Виходячи з цього в рекомендації закладено принципи, що передбачають заходи із профілактики та охорони здоров`я, вільного та рівного права на отримання медичної допомоги, створюють умови для реалізації цих прав в`язнями.

 4107 Библиографическое описание  
Report to the Turkish Government on the visit to Turkey carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 5 to 17 October 1997 = Доповідь Урядові Туреччини про візит д
23 February 1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В опублікованій доповіді Комітету проти катувань (КПК) викладені результати перевірки стану справ у Туреччини щодо дотримання прав людини, запобігання поводженню, яке принижує людську гідність в установах поліції, тюрмах та місцях ув`язнення чи утримання під вартою. Перевірка проводиться з широкого кола питань, зокрема, із загальної інформації про діяльність поліції, фактів жорстокого поводження з затриманими, доступу затриманих до захисника, медичного огляду затриманих, їх інформування про права, умов поліцейського опитування, реєстрації затриманих, жорстокого поводження з ув`язненими, загальних умов утримання в`язнів, права в`язнів на медичну допомогу та конфіденційність медичного обстеження, запобігання розповсюдженню СНІД серед в`язнів, запобігання самогубству, стосунків в`язнів з оточуючим світом, стосунків з персоналом тюрем та ін.

Результати перевірки та висновки комісії наведені в зазначеній доповіді.


 4108 Библиографическое описание  
Кримінальне переслідування. Досудова стадія.
1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Досудове провадження є важливим елементом кримінального переслідування. Результат судового розгляду справи залежить від результатів досудового провадження, адже тут збираються докази і відбудовується картина злочину чи його відсутності. Видання не є рецептом від неправомірного засудження особи. Автори намагалися прояснити деякі найбільш важливі елементи, які варто знати кожному, аби хоч мати можливість у певній ситуації розуміти свої права і права органів, які проводять слідчі дії чи дізнання.

 4109 Библиографическое описание  
Нужна ли Украине смертная казнь?
Шевченко О.Т. 1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В специальном выпуске информационно-аналитического бюллетеня Харьковской правозащитной группы Права людини № 28 подробно излагаются различные аспекты проблемы смертной казни и убедительно доказывается необходимость ее отмены.

Ольга Шевченко - доцент Национальной академии внутренних дел, автор единственной в Украине кандидатской диссертации, посвященной смертной казни.

Книга будет полезна как специалистам-юристам, так и всем, кто интересуется проблематикой прав человека.


 4110 Библиографическое описание  
Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи
1992 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    До збiрника включено тексти ратифiкованих Україною мiжнародних договорiв, що регламентують дiї та спiвробiтництво держав по забезпеченню i захисту основних прав i свобод людини.

 4111 Библиографическое описание  
Національні установи, які займаються захистом і заохоченням прав людини
1994 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Iсторiя створення названих установ та розгляд їх основних категорiй: комiсiй з прав людини, омбудсменiв, спецiалiзованих.

 4112 Библиографическое описание  
Тора
Рабiнович С.П. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 4113 Библиографическое описание  
Уголовная ответственность за сговор на совершение преступления и права человека
Киричко В.Н. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Критика ст. 21 проекта Уголовного кодекса Украины, по которой сговор на совершение преступления влечет уголовную ответственность. О возможном произволе судов при ведении соответствующих дел и нарушении прав обвиняемых.

 4114 Библиографическое описание  
Розробка карного кодексу: основні права людини
Глушков В. Щорічник. 1994 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Йдеться про проект карного кодексу України, що його розробила робоча група Кабінету Міністрів. На думку автора закон, що буде прийнятий на основі даного проекту, зможе забезпечити стабільну кримінально-правову політику держави, в центрі якої стояла б охорона прав і свобод людини.

 4115 Библиографическое описание  
Current Topic: The Right to Scilence.
Michael J., Emmerson B. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Обговорюються ст. 34 - 36 Закону Великої Британії про кримінальне судочинство та громадський порядок від 1994 року, у яких йдеться про права особи, затриманою поліцією, не давати будь-яких свідчень.

 4116 Библиографическое описание  
Практика судово-психіатричної експертизи і КПК України
Мельник В., Арсенюк Т. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Розглядається проблема недосконалого законодавчого регулювання процесу проведення судово-психiатричної експертизи в Українi, через що правоохоронними органами нерiдко порушуються права обвинувачених i пiдозрюваних.

 4117 Библиографическое описание  
Право на свободу и личную неприкосновенность
Алексеева Л.Б. 1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Проблема рассматривается в свете требований международных актов о правах человека. Особое внимание уделяется процедурным гарантиям лишения свободы, правилам обращения с лицами, находящимися под арестом или ожидающими суда.

 4118 Библиографическое описание  
Американське конституційне право і міжнародні стандарти з прав людини
Мережко О. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Розглядається американська конституцiйна концепцiя прав людини, а також спiввiдношення Конституцiї США та мiжнародних стандартiв з прав людини, в основному Пактiв 1966 р.

 4119 Библиографическое описание  
Справа Губер проти Швейцарії.
1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Дана справа була порушена на пiдставi заяви про те, що районним прокурором був порушений принцип незалежностi, оскiльки вiн наказав повернути звiльнену з-пiд арешту заявницю пiд варту, потiм обвинуватив її за обвинувальним актом i зрештоє взяв на себе повноваження обвинувача у судi першої iнстанцiї. Суд постановив, що було порушено ст. 5, § 3 Конвенцiї, а також, що Країна-вiдповiдач має компенсувати заявниковi витрати та видатки.
Наводятся неофiцiйний стислий виклад та обставини справи, витяг з рiшення Суду та окремi думки суддiв.

 4120 Нормативный документ  
Постанова від 8 червня 1998 р. №814 (витяг)
08.06.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4121 Библиографическое описание  
Справа “Кастельз проти Іспанії”
1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    

Одна з 23 найбільш показових справ Європейського Суду з прав людини, надрукованих в Українському часописі. Дана справа була порушена на підставі заяви сенатора пана Кастелза, в якій він стверджував, що звинувачення його Верховним Судом в образі Уряду внаслідок публікації статті, в якій він привертав увагу громадської думки до вбивств і нападів, вчинених озброєними угрупуваннями проти баскських громадян, обмежувало його свободу вираження поглядів, особливо тому, що йому не було дозволено доводити справедливість вміщених в його статті тверджень.

Суд постановив, що наявне порушення ст. 10 Конвенції, а також, що Королівство Іспанія повинно сплатити заявникові відшкодування витрат та видатків.

Наводятся неофіційний стислий виклад та обставини справи, витяг з рішення Суду та окремі думки суддів.


 4122 Нормативный документ  
Про охорону і використання пам'яток історії та культури (витяг), 1978 рік
13.07.1978 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4123 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства, спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму, викоренення самогоноваріння
11 10 1985 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4124 Бланки и образцы документов  
Перелік документів, які необхідно здати у міську виборчу комісію для реєстрації кандидатом у депутати і на посаду міського голови
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4125 Нормативный документ  
Про дорожній рух (витяг)
30.06.1993 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4126 Бланки и образцы документов  
Протокол зборів виборців трудового колективу середньої школи № 1 м. Харкова
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4127 Нормативный документ  
Про залізничний транспорт (витяг)
04.07.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4128 Бланки и образцы документов  
Протокол роз'яснення свідку змісту ч. 1 ст. 63 Конституції України
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4129 Нормативный документ  
Про затвердження інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для від (витяг)
21.08.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4130 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 24 июня 1997года
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Неоконченное преступление органами предварительного следствия и судом неправильно квалифицировано как оконченное.

 4131 Нормативный документ  
Про затвердження правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами (витяг)
25.03.1999 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4132 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 21 октября 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Особо опасным рецидивистом лицо может быть признано только приговором суда. Закон не требует, чтобы в обвинительном заключении органы предварительного следствия указывали о возможности признания обвиняемого особо опасным рецидивистом.

 4133 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї (витяг)
22.04.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4134 Судебная практика  
Постановление президиума областного суда от 24 января 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Нарушение судом требований ст.51 УК Украины повлекло отмену постановления об освобождении лица от уголовной ответственности с применением мер административного взыскания.

 4135 Нормативный документ  
Пояснювальна записка до переліку лікарських препаратів, дозволених до застосування в Україні, які містять сильнодіючі речовини (витяг)
25.07.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4136 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 12 августа 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
     По ч.1 ст.125 УК Украины лицо может быть привлечено лишь тогда, когда оно распространяет в какой-либо форме заведомо ложные сведения, которые унижают другое лицо.

 4137 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок надання державною акціонерною компанією "Ліки України" погодження на закупівлю (зокрема, імпортування за зовнішньо-економічними договорами купівлі-продажу) (витяг)
19.08.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4138 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 26 июня 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд не вправе рассматривать уголовное дело единолично, если имеется ходатайство обвиняемых о рассмотрении его в коллегиальном составе.

 4139 Нормативный документ  
Про подальше вдосконалення контролю за якістю лікеро-горілчаних виробів, що імпортуються в Україну (витяг)
30.07.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4140 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 21 ноября 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд не вправе рассматривать жалобу на отказ следователя в возбуждении уголовного дела до результатов рассмотрения такой жалобы прокурором.

 4141 Нормативный документ  
Про затвердження правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (витяг)
25.03.99 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4142 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 19 декабря 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Судья, принявший заявление о совершенном преступлении по делу, не подлежащему его ведению, должен направить это заявление по принадлежности.

 4143 Нормативный документ  
Про податок на додану вартість (витяг)
03.04.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4144 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 26 августа 1997 года
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Восстановление срока на кассационное обжалование может иметь место только при уважительности причин пропуска срока.

 4145 Нормативный документ  
Про службу безпеки України (витяг)
25.03.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4146 Судебная практика  
Постановление председателя Харьковского областного суда от 12 мая 1997 года
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Врач-серолог и ветсанэксперт не являются субъектами правонарушений, предусмотренных Законом Украины "О борьбе с коррупцией".

 4147 Нормативный документ  
Про внесення змін та доповнень до тимчасового положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх випуск (07-01/96) (витяг)
12.02.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4148 Судебная практика  
ЧАХАЛ (CHAHAL) против СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА Судебное решение от 15 ноября 1996 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Заявители — Карамджит Сингх Чахал и его жена Даршан Каур Чахал, граждане Индии, и двое их детей, Киранприит Каур Чахал и Бикарамджит Сингх Чахал, британские подданные. Все заявители по национальности сикхи.
Первый заявитель незаконно прибыл в Соединенное Королевство в 1971 г. В 1974 г., в соответствии с условиями амнистии по отношению к лицам, незаконно въехавшим в страну, он получил разрешение Министерства внутренних дел проживать в Соединенном Королевстве в течение неограниченного срока. Второй заявитель поселилась в Соединенном Королевстве в 1975 г., где родились их дети.
В 1984 г., незадолго до штурма Золотого храма в Амритсаре индийской армией, г-н Чахал посетил Пенджаб. Во время пребывания там он стал приверженцем учения ортодоксального сикхизма и принял участие в организации пассивного сопротивления в поддержку создания независимого сикхского государства Халистан, примерно в границах нынешнего индийского штата Пенджаб. Он был арестован полицией Пенджаба, в течение 21 дня содержался иод стражей и подвергался пыткам.
По возвращении в Соединенное Королевство он стал заметной фигурой в движении британских сикхов. Дважды ему предъявлялось обвинение в нападении и драке в общественном месте, возникавших в связи с беспорядками в храмах, но в первом случае Апелляционный суд отменил обвинительный приговор, а во втором — Чахал был оправдан- Сведений о выдвижении против него каких-либо других уголовных обвинений ни в Соединенном Королевстве, ни в Индии, ни где бы то ни было еще не имеется.
14 августа 1990 г. министр внутренних дел принял решение о высылке г-на Чахала из Соединенного Королевства в интересах национальной безопасности и международной борьбы с терроризмом. Утверждалось inter alia, что он участвовал в финансировании и организации поставок боевой техники террористам в Пенджабе, планировании терактов и руководстве ими в Индии, Соединенном Королевстве и других странах, а также в проведении кампаний запугивания против сикхов умеренного толка в Соединенном Королевстве. Г-н Чахал категорически отрицал эти обвинения.
16 августа 1990 г. он был доставлен в тюрьму Бедфорд, где с тех пор и содержится.
Он обратился с просьбой о политическом убежище, утверждая, что, если его вышлют в Индию, он станет жертвой пыток и преследований. 27 марта 1991 г, министр внутренних дел отклонил его просьбу.
Г-н Чахал не имел права обжаловать это решение в независимом суде, поскольку дело связано с вопросами национальной безопасности. Однако 10 июля 1991 г. дело было рассмотрено Консультативным комитетом в составе члена Апелляционного суда, судьи Ллойда, и бывшего председателя Апелляционной комиссии по вопросам иммиграции. Г-на Чахала не информировали относительно доказательств, на которых основаны обвинения против него, адвокату г-на Чахала не было разрешено представлять его интересы в ходе этого разбирательства, и г-на Чахала не информировали о заключении, представленном Консультативным комитетом министру внутренних дел, который в любом случае не был обязан следовать ему.
Министр внутренних дел в конце концов подписал приказ о высылке 25 июля 1991 г- Прошение г-на Чахала о судебном пересмотре решения об отказе в предоставлении политического убежища было удовлетворено. Решение было аннулировано как недостаточно обоснованное и возвращено министру внутренних дел.
1 июня 1992 г, министр внутренних дел еще раз принял решение отказать в предоставлении убежища г-ну Чахалу- Тот снова обратился с прошением о судебном контроле. После того как прошение было отклонено Высоким Судом правосудия 12 февраля 1993 г., он обратился с жалобой в Апелляционный суд, который отказался принять решение по данному вопросу.
22 октября 1993 г. Апелляционный суд пришел к выводу, что министр внутренних дел должен был взвесить угрозу жизни или свободе г-на Чахала в случае его высылки и сопоставить ее с опасностью для государственной безопасности в случае, если ему будет разрешено остаться. Отказывая в предоставлении убежища, министр внутренних дел, по всей вероятности, принял во внимание доказательства, связанные с риском преследования г-на Чахала в Индии, а определить, было ли решение о высылке г-на Чахала необоснованным или неправомерным, суд не имел возможности, т. к. он не имел доступа к доказательствам, связанным с противоположными аргументами — опасностью для государственной безопасности. В марте 1994 г. Палата лордов отказала в разрешении на апелляцию.
После представления доклада Европейской Комиссией по правам человека г-н Чахал обратился с просьбой об освобождении из-под стражи в ожидании решения Европейского Суда. Это прошение было отклонено 10 ноября 1995 г. господином Макферсоном, судьей подразделения Высокого суда правосудия, на том основании, что он не может постановить, что решение о содержании под стражей г-на Чахала является необоснованным или неправомерным, в особенности принимая во внимание, что он не имел доступа к доказательствам, относящимся к угрозе для государственной безопасности, на которых это решение основано.
В. Разбирательство в Комиссии по правая человека
В жалобе, поданной в Комиссию 27 июля 1993 г., заявитель утверждал, что в результате высылки он рискует подвергнуться пыткам, бесчеловечному и унизительному обращению, что является нарушением статьи 3 Конвенции. Процедура, которой он подвергся в Англии, нарушает, по его мнению, статью 5 п, 1, 4. Жалоба была объявлена приемлемой 1 сентября 1994 г.
После безуспешной попытки добиться мирового соглашения Комиссия установила факты и 27 июня 1995 г. в своем докладе единогласно признала, что в случае высылки г-на Чахала в Индию будут нарушены статьи 3 и 8 и что были нарушены статья 3 п, 1 и статья 13 Конвенции, Комиссия также пришла к выводу (шестнадцатью голосами против одного), что нет необходимости рассматривать жалобу на нарушение статьи 5 п. 4.

 4149 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок реєстрації інформації про випуск облігацій місцевих позик, здійснений до 27.12.97 [Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку] [3031] (витяг)
31.07.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4150 Судебная практика  
КЛАСС (KLASS) и другие против ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Заявителями по этому делу являются граждане Германии, Герхард Класс, прокурор, Петер Луббергер, адвокат, Юрген Нусбрух, судья, Ханс-Юрген Поль и Дитер Зелб, адвокаты. Г-н Нусбрух проживает в Гейдель-берге, остальные в Мангейме. Закон от 13 августа 1968 г. (Закон G 10), изданный в развитие статьи 10 п. 2 (в редакции 1968 г.) Основного Закона ФРГ, ограничил право на тайну переписки, почтовых отправлений, телефонных разговоров. Оспаривая этот Закон заявители не отрицали право государства на установление соответствующих законодательных мер, но видели несоответствие этого Закона Конвенции в том, что он не обязал власти уведомить о таких мерах заинтересованных лиц, исключив тем самым возможность оспаривания этих мер в судебном порядке. По этому поводу заявители обратились в Конституционный Суд ФРГ, который признал Закон от 13 августа 1968 г. не соответствующим Основному Закону в части, не допускавшей уведомление лица, за которым устанавливалось наблюдение, даже тогда, когда такое уведомление могло быть сделано, не нанося вреда цели предпринятых мер. Заявители остались неудовлетворены решением Конституционного Суда, считая также несовместимой с гарантиями основных прав и свобод граждан замену судебной защиты прав в данной сфере надзорными функциями двух специальных органов, создаваемых Бундестагом.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе, поданной в Комиссию 18 июня 1971 г., заявители утверждали, что статья 10 п. 2 Основного Закона и Закон от 13 августа 1968 г. противоречат трем статьям Европейской Конвенции о защите прав человека, а именно статье 6 п. 1 (право на беспристрастное судебное разбирательство в гражданском или уголовном суде), статье 8 (право на уважение личной я семейной жизни, неприкосновенности жилища и корреспонденции) и статье 13 (право на эффективные средства правовой защиты перед национальным органом в случаях нарушения прав, изложенных в Конвенции). В своем докладе от 9 марта 1977 г. Комиссия выразила следующее мнение: — не было нарушения статьи 6 п. 1 Конвенции ни в той части, где заявители основываются на понятии "гражданские права" (одиннадцать голосов против одного при двух воздержавшихся), ни в той части, где они основываются на понятии "уголовное обвинение" (единогласно);, — не было нарушения статьи 8 или статьи 13 (двенадцать голосов при одном воздержавшемся). Дело было передано Комиссией в Суд 14 июля 1977 г.

 4151 Нормативный документ  
Про порядок введення в дію закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (витяг)
15.09.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4152 Судебная практика  
ЛИНГЕНС (LINGENS) против АВСТРИИ Судебное решение от 8 июля 1986 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
14 и 21 октября 1975 г. г-н Лингенс опубликовал в венском журнале "Профиль" две статьи с резкой критикой г-на Крайского, который в то время был федеральным канцлером, за его снисходительное отношение к политическому деятелю г-ну Фридриху Петеру, председателю Либеральной партии Австрии, который во время Второй мировой войны служил в бригаде СС, и за нападки, с которыми г-н Крайский обрушился на г-на Виезенталя, публично разоблачившего прошлое председателя либеральной партии. Г-н Крайский обвинил заявителя в диффамации. 26 марта 1976 г. Окружной суд Вены частично признал обвинение и приговорил г-на Лингенса к штрафу в 20 000 шиллингов. По апелляции, поданной обеими сторонами, Апелляционный суд Вены отменил решение и передал дело на новое рассмотрение окружного суда, который 1 апреля 1981 г. подтвердил свое предыдущее решение. Г-н Лингенс вновь обжаловал его, и 29 октября 1981 г. Апелляционный суд уменьшил штраф до 15 000 шиллингов.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе, поданной в Комиссию 19 апреля 1982 г., заявитель утверждал, что стал жертвой нарушения статьи 10 Конвенции, гарантирующей свободу выражения мнений. Жалоба 5 октября 1983 г. объявлена приемлемой. После нескольких безуспешных попыток добиться мирового соглашения Комиссия составила доклад, датированный 11 октября 1984 г., в котором единогласно пришла к выводу, что имело место нарушение статьи 10 13 декабря 1984 г. дело было передано в Суд Комиссией, а 26 января 1985 г. — Правительством.

 4153 Нормативный документ  
Про удосконалення порядку формування цін (витяг)
18.12.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4154 Судебная практика  
БРАННИГАН (BRANNIGAN) и МАКБРАЙД (McBRIDE) против СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА Судебное решение от 26 мая 1993 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Заявители, г-н Питер Бранниган, 1964 г. рождения, и г-н Патрик Макбрайд, 1951 г. рождения, жители Северной Ирландии.
Первый заявитель был арестован 9 января 1989 г. и доставлен в центр допросов в казарме Гау Бараке, Арма. Его арестовали на основании статьи 12 п. 1 (b) Закона о предотвращении терроризма (временные положения) 1984 г., который позволяет производить арест лица без ордера в том случае, когда есть основание подозревать, что он имеет или имел отношение к совершению, подготовке или подстрекательству к террористической деятельности. Продление его задержания на 2 дня было разрешено министром внутренних дел 10 января. Оно было продлено затем на 3 дня. Заявитель был освобожден 15 января, после того как провел в заключении 6 дней 14 часов и 30 минут. Он сорок три раза подвергался допросу, был лишен книг, газет и других средств информации.
Второй заявитель был арестован 5 января 1989 г. в соответствии с тем же самым Законом и был доставлен в центр допросов в Каслри. 6 января министр внутренних дел дал согласие на продление его заключения на 3 дня. Он был освобожден 9 января, проведя в заключении в том же режиме, что и первый заявитель, 4 дня 6 часов и 25 минут. Позже Макбрайд был застрелен в Белфасте 4 февраля 1992 г. полицейским.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобах, поданных 19 января 1989 г. в Комиссию и объединенных 5 октября 1990 г. в одно производство, заявители настаивали на нарушении статьи 5 п. 3 Конвенции, поскольку после задержания они не были доставлены к судье, а также статьи 5 п. 5 и статьи 13. Жалобы были признаны приемлемыми 28 февраля 1991 г.
В своем докладе от 3 декабря 1991 г. Комиссия установила факты и пришла к заключению восемью голосами против пяти, что не было нарушения статьи 5 п. 3 и 5 Конвенции, поскольку Великобритания 23 декабря 1988 г. в соответствии со статьей 15 п. 1 Конвенции сделала оговорку о том, что она временно отступает от своих обязательств по Конвенции в связи с чрезвычайной ситуацией. Комиссия также единогласно решила, что никакие отдельные вопросы не возникли по статье 13.
Комиссия передала дело в Суд 21 февраля 1992 г.

 4155 Нормативный документ  
Про порядок застосування ст.155-2 Кримінального кодексу УРСР (витяг)
24.09.81 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4156 Нормативный документ  
Про прибутковий податок з громадян (витяг)
26.12.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4157 Нормативный документ  
Про затвердження правил рубок головного користування в лісах України (витяг)
27.07.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4158 Бланки и образцы документов  
Справжня форма Доручення затверджена Правлінням Організації Протокол №1 від 31.03.99 р.
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4159 Нормативный документ  
Про затвердження режимів рибальства в 1999 році [Держкомрибгосп] [3275] (витяг)
18.12.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4160 Бланки и образцы документов  
Заявление о просьбе возместить ущерб, нанесенный действиями органа предварительного следствия
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4161 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про хуліганство (витяг)
28.06.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4162 Нормативный документ  
Про державну податкову службу в Україні (витяг)
4.12.90 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4163 Международные нормативные акты  
Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин, 1967 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4164 Нормативный документ  
Про підприємства в Україні (витяг)
27.03.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4165 Международные нормативные акты  
Декларация по борьбе с травматизмом,1990 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4166 Нормативный документ  
Про затвердження інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних
11.01.99 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4167 Международные нормативные акты  
Конвенція про поводження з військовополоненими , 1949 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4168 Нормативный документ  
Про основи містобудування (витяг)
16.11.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4169 Международные нормативные акты  
Конвенция о содействии занятости и защите от безработицы (Конвенция 168),1988 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4170 Нормативный документ  
Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім'ю України (витяг)
12.06.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4171 Международные нормативные акты  
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права , 1989 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4172 Нормативный документ  
Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації по відношенню до жінок (витяг)
18.12.79 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4173 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 8
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4174 Нормативный документ  
Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4175 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 24
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4176 Нормативный документ  
Про охорону праці (витяг)
14.10.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4177 Международные нормативные акты  
Протокол о внесении изменений в Конвенцию о рабстве, подписанную в Женеве, 1926 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4178 Нормативный документ  
Перелік посад посадових осїб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці (витяг)
11.10.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4179 Нормативный документ  
Про видавничу справу (витяг)
5.06.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4180 Нормативный документ  
Про громадянство України
08.10.1991 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4181 Нормативный документ  
Положення про загальноосвітню школу соціальної реабілітації
13.10.1993 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4182 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства про примусове лікування і трудове виховання хронічних алкоголіків
25.12.1981 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4183 Нормативный документ  
Конституція України
28.06.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4184 Нормативный документ  
Конституція України (витяг)
28/06/1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4185 Нормативный документ  
Виправно-трудовий кодекс України (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4186 Нормативный документ  
Конституція України
28.06.1996. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4187 Нормативный документ  
Закон Української РСР
01. 01.1994. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4188 Нормативный документ  
Кодекс законів про працю України
02.06. 1972. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4189 Нормативный документ  
Устав международного военного трибунала от 8 августа 1945 г. (МПД. - М., 1982. - с. 827-828) (извлечение)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4190 Нормативный документ  
Виправно-трудовий кодекс України
01.07. 1971. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4191 Нормативный документ  
Про статус суддів (витяг)
15.12.1992. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4192 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок і механізм формування та опублікування зводу відомостей, що становлять державну таємницю (витяг)
29,04,1994, :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4193 Нормативный документ  
Митний кодекс України (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4194 Нормативный документ  
Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу
27.01.1997 . :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4195 Нормативный документ  
Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України
27.02.1995. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4196 Нормативный документ  
Про приватизаційні папери
06.03.1992. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4197 Нормативный документ  
Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними
18.11.1997. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4198 Нормативный документ  
Про систему валютного регулювання і валютного контролю
19.02.1993. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4199 Нормативный документ  
Про заборону закупівлі закладами і установами охорони здоров'я, що фінансуються з державного бюджету, діагностикумів, вакцин, сироваток та інших медичних імунобіологічних препаратів імпортного виробництва (витяг)
19.011998. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4200 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності
25.12.1992. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний