За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Ресурсы к разделу знаний :    
     

Количество найденных ресурсов :: 5585
Предыдущая страница 4701 - 4800 Следующая страница
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

 4701 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 229. Виготовлення, придбання, зберігання або збут отруйних і сильнодіючих речовин
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4702 Ресурс Internet  
Мережа Міжнародної Ради з реабілітації жертв катувань
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.irct.org/network.htm
    Серед основних рубрик: діти, смертна кара, судова медицина, права людини, інтеграція, міжнародні організації, інформаційні засоби, медичні спілки, міграція, психіатрія, стандартна документація з питань запобігання катувань, біженці, рабство, тортури, насильство, жертви війни.

 4703 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 229-16. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4704 Ресурс Internet  
Жінки-правопорушники: безпечніший шлях. Огляд географічного місцезнаходження громад і застосування тюремного ув'язнення до жінок-правопорушників у Шотландії (1998 рік)
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.official-documents.co.uk/document/scotoff/women/women.htm
    На сторінці розміщено повний текст звіту (за номером ISBN 0114958815) Служб соціальних проблем та Інспекції з нагляду за в'язницями Шотландії. У звіті наводиться базова інформація щодо чисельності жінок-правопорушників у регіоні, видів скоєних ними злочинів, а також відомості про створення різнотипних умов для жінок у в'язницях та інших пенітенціарних установах Шотландії.

 4705 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 241. Дезертирство
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4706 Ресурс Internet  
Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.unhcr.ch
    Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, установа ООН у справах біженців, має мандат ООН на спрямування і координацію міжнародної дії задля захисту біженців у світовому масштабі і розв'язання проблем біженців. Головною метою Управління є захист прав і добробуту біженців. Управління намагається гарантувати, що кожен може реалізувати право на отримання притулку в іншій державі і повернутися додому з власної волі.

 4707 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 254-2. Перевищення військовою посадовою особою влади чи посадових повноважень
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4708 Ресурс Internet  
Бібліотека прав людини Університету Міннесоти: бібліографії
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www1.umn.edu/humanrts/bibliog/biblios.htm

 4709 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 123-1 Захоплення заложників
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4710 Ресурс Internet  
Базові принципи поводження з ув’язненими
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеgopher://gopher.un.org:70/00/ga/recs/45/111
    Документ прийнято Генеральною Асамблеєю у резолюції 45/111 від 14 грудня 1990 року

 4711 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 153-2 Незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4712 Ресурс Internet  
Загальна декларація прав людини
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm
    Прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 року.

 4713 Нормативный документ  
Кримінальний кодекс
Стаття 176-2 Погроза щодо судді
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4714 Ресурс Internet  
Юридичний інформаційний центр із прав людини
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.lichr.ee

 4715 Ресурс Internet  
Путівник із досліджень у галузі прав людини
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.law.harvard.edu/Programs/HRP/AboutHRPRG.html
    Цей путівник доступний для всіх, хто хоче більше дізнатися про те, де можна знайти матеріали, котрі стосуються міжнародних прав людини. Через дедалі більшу доступність інформаційних ресурсів, зокрема на Інтернеті, частини путівника можуть виявитися застарілими.

Оригінальний путівник має понад 200 сторінок. Інтернет-версія розділена на частини та розділи, аби дослідник міг вибірково завантажувати лише ті частини, котрі найбільше стосуються його дослідження. Хоча це і збільшує час, необхідний для завантаження всього путівника, цей путівник все ж таки найліпше пристосований до потреб користувачів.


 4716 Ресурс Internet  
Бази даних IVW: запобігання віктимізації
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.victimology.nl/ivwdb/2data.htm
    Дослідницька база даних із віктимології містить стислі описання дослідницьких проектів у галузі віктимології, котрі діють зараз, і послуги, які надаються жертвам. База даних містить описову та оцінкову інформацію про послуги/ програми для жертв злочинів та зловживання владою. Визначення жертв у Декларації ООН базових принципів правосуддя для жертв злочинності і зловживання владою окреслює рамки цієї бази даних.

 4717 Ресурс Internet  
Національна довідкова служба з питань кримінальної юстиції (NCJRS)
:: Ресурс Internet
Библиографическое описаниеhttp://www.ncjrs.org/
    Національну довідкову службу з питань кримінальної юстиції (NCJRS) було створено у 1972 році як міжнародну інформаційну мережу з питань кримінальної юстиції, призначену для підтримки розробників стратегій та фахівців у галузі кримінальної юстиції. Структура розміщення інформації на NCJRS сервері дозволяє отримувати відомості про спеціальні послуги, що пропонуються в рамках програм Міністерства юстиції, про публікації та іншу продукцію, а також надається прямий доступ до дошки оголошень NCJRS. Більш того, мережа дає змогу отримувати безпосередній доступ до інших ресурсів з питань кримінальної юстиції в Інтернеті.

 4718 Библиографическое описание  
Преподавание и изучение прав человека
1992 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Дается обзор всех основных международных документов по правам человека в т. ч., касающихся задержания и обращения с правонарушителями.

 4719 Библиографическое описание  
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. = Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
:: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Вступила в силу, в т.ч. и для Украины 26 июня 1987 г. В Конвенции дается определение понятия «пытка». Государства обязаны предпринимать законодательные, административные и др. меры для предупреждения пыток. Созданный в соответствии с Конвенцией Комитет против пыток, правомочен рассматривать доклады государств, межгосударственные и индивидуальные жалобы.

 4720 Библиографическое описание  
Международное уголовное право
Блищенко И.П., Каламкарян Р.А., Карпец И.И. и др. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Как один из источников международного уголовного права рассматриваются резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, касающиеся прав человека, см.: с. 28-30.

 4721 Библиографическое описание  
Human Rights and the Police. A Reference Brochure on Human Rights for Good Police Practice.
1 September 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Це видання є складовою частиною вищезгаданного посiбника з прав людини та дiй полiцiї. Воно присвячене детальному розгляду того чи iншого конкретного випадку правопорушення та вiдповiдних дiй полiцiї (як рядового так i керiвного складу), їх аналiзу з точки зору дотримання прав людини, що регламентованi стандартами Ради Європи, Європейською конвенцiєю з прав людини, Декларацiєю Ради Європи щодо дiй полiцiї, та iншими документами. Структура видання повнiстю вiдповiдає вищезгаданому робочому матерiалу посiбника i є його корисним практичним доповненням.

 4722 Библиографическое описание  
Международные гарантии прав человека: практика Совета Европы
Энтин М.Л. 1992 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Анализируется процессуальное и прецедентное право созданных Советом Европы наднациональных правозащитных органов - Европейского Суда и Комисси по правам человека. Показывается, как и при каких условиях отдельные граждане могут с их помощью добиваться защиты и правосудия, в которым им было отказано национальными властями. Анализируется, в чем конкретно состоят права человека, гарантируемые Советом Европы.

 4723 Библиографическое описание  
Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів
1993 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 4724 Библиографическое описание  
Report to the Polish Government on the visit to Poland carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 30 June to 12 July 1996 = Доповідь Урядові Польщі про візит до
24 September 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    В опублікованій доповіді Комітету проти катувань (КПК) викладені результати перевірки стану справ у Польщі щодо дотримання прав людини, запобігання поводженню, яке принижує людську гідність в установах поліції, тюрмах та місцях ув`язнення чи утримання під вартою. Перевірка проводиться з широкого кола питань, зокрема, із загальної інформації про діяльність поліції, фактів жорстокого поводження з затриманими, доступу затриманих до захисника, медичного огляду затриманих, їх інформування про права, умов поліцейського опитування, реєстрації затриманих, жорстокого поводження з ув`язненими, загальних умов утримання в`язнів, права в`язнів на медичну допомогу та конфіденційність медичного обстеження, запобігання розповсюдженню СНІД серед в`язнів, запобігання самогубству, стосунків в`язнів з оточуючим світом, стосунків з персоналом тюрем та ін. Результати перевірки та висновки комісії наведені в зазначеній доповіді.

 4725 Библиографическое описание  
Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. =
Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or De
:: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 4726 Библиографическое описание  
Європейський суд з прав людини: Організація і діяльність Суду
1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Рiшення Суду, що мають значення прецеденту, мають значний вплив на формування i розвиток доктрини європейського права. Ними у повсякденнiй практицi керуються судовi органи держав-учасниць. Контролюючи на основi скарг вiдповiднiсть нацiональних законiв i судової практики нормам Конвенцiї, Європейський Суд спонукає держави вносити змiни до дiючого законодавства i практики його застосування.

 4727 Библиографическое описание  
Human Rights and the Police.
6-8 December 1995. :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    У книзi викладенi матеали семiнару, присвяченого темi прав людини та дiй полiцiї. Роль полiйiї в демократичному суспiльствi є ключовою якщо в суспiльствi забезпечується верховенство закону i права людини забезпечуються кожному, навiть тому, хто пiдозрю-ється в скоєннi злочину. Полiцiя являє собою основного захисника дотримання прав людини в демократичному суспiльствi, але в процесi своєї дiяльностi вона iнодi сама може порушувати права людини.

Оскiльки семiнар ставив перед собою завдання всебiчно сприяти пiдвищеню обiзнаностi полiцiї з питань прав людини у всiх аспектах цього поняття - громадянських, економiчних, полiтичних, соцiальних i т.i. опублiкованi у книзi матерiали семiнару стануть майже вичерпним посiбником для органiв внутрiшнiх справ iз зазначених питань як для досвiдченого дiючого складу, так i для новобранцiв.

Слiд пiдкреслити багате iнформацiйне значення книги, враховуючи що в нiй висвiтлено досвiд дотримання прав людини полiцiєю країн-членiв Ради Європи, наданi для розмiщення в матерiалах семiнару грунтовнi документи ряду основних мiжнародних органiзацiй з питань прав людини та дiй полiцiї, а також представлена бiблiографiя з зазначених питань.


 4728 Библиографическое описание  
Насильницьке або недобровільне зникнення осіб
1994 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про дiяльнiсть Робочої групи з питань насильницького або недобровiльного зникнення осiб.

 4729 Библиографическое описание  
Про прокуратуру
1991 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 4730 Библиографическое описание  
Права людини і позбавлення волі
Трубников В.М. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про початкове утримання вперше засуджених ув'язнених в карантинних відділеннях, відокремлених від місць утримання решти ув'язнених, для адаптації до умов неволі.

 4731 Библиографическое описание  
Правова допомога України зарубіжним державам - ефективний гарант захисту особистих та політичних прав людини та громадянина
Максименко В.М. 1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Роль міжнародних договорів про взаємодопомогу, міжнародно- правових актів у правовій допомозі зарубіжним державам у кримінальних справах та забезпеченні прав і свобод людини.

 4732 Библиографическое описание  
Права людини в площині правозахисної діяльності
Музика А. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про недосконалість законодавчо-нормативної бази та перевищення посадовими особами правоохоронних органів своїх службових повноважень, що призводить до порушення права особи на захист у кримінальному процесі, до неможливості оскарження в суді санкції на арешт та незаконне затримання, до порушення адвокатської таємниці.

 4733 Библиографическое описание  
Напрями сучасної правової реформи в Україні і проблема смертної кари
Анiсiмов В.I. 1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Йдеться про можливi шляхи поступової вiдмови вiд смертної кари, розглядаються моральнi, правовi та мiжнароднi аспекти цiєї проблеми.

 4734 Библиографическое описание  
Конституційні принципи кримінального процесу в Україні
Репешко П.I. 1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Розглядаються основнi вихiднi положення та iдеї кримiнального процесу, якi забезпечують високоефекитвну дiяльнiсть правоохоронних органiв та сприяють дотриманню прав людини i громадянина.

 4735 Библиографическое описание  
Реформа системи контролю виконання Європейської конвенції прав людини
Новiцкi М.А. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про реформацiю механiзму контролю виконання, гарантованих Конвенцiєю, прав та свобод; про створення Європейського Суду прав людини, його структуру, повноваження, порядок та умови звернення до нього.

 4736 Библиографическое описание  
Права людини і смертна кара
О. Свєтлов 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Автор орзглядає проблему смертної кари в Росiї, СРСР, Українi в iсторичному аспектi, починаючи з 17 ст. по наш час, наводить деяку статистику за останнi роки. Коротко розглядає питання про застосування смертної кари в деяких зарубiжних країнах, а також наводить перелiк доводiв прихильникiв збереження смертної кари в Українi.

 4737 Библиографическое описание  
Справа Iнституту Отто-Премінгера проти Австрії
1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Дана справа була порушена на пiдставi заяви об'єднання-заявника, який оскаржував накладання арешту регiональним судом Iнсбрука на фiльм та конфiскацiю фiльму Вернера Шрьотера Рада на небесах, запланована демонстрацiя якого розглядалася єпархiєю римської католицької церкви Iнсбрука як спроба вчинення злочину, що полягає у паплюженнi релiгiйних заповiдей.
Суд постановив, що стосовно накладення арешту та конфiскацiї фiльму вiдсутнє порушення ст. 10 Конвенцiї.
Наводятся неофiцiйний стислий виклад та обставини справи, витяг з рiшення Суду та окремi думки суддiв.

 4738 Нормативный документ  
Про ратифікацію статуту і конвенції міжнародного союзу електрозв'язку (витяг)
15.07.1994 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4739 Нормативный документ  
Про порядок визначення наукових об'єктів, що становлять національне надбання (витяг)
18.02.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4740 Бланки и образцы документов  
Позовна заява про зняття дисциплінарного стягнення
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4741 Нормативный документ  
Про кінематографію (витяг)
13.01.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4742 Бланки и образцы документов  
Заява про згоду бути довіреною особою
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4743 Нормативный документ  
Про затвердження правил експлуатації трамвая та тролейбуса [Держжитлокомунгосп] [1870] (витяг)
10.12.1994 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4744 Бланки и образцы документов  
Заперечення на порушення норм Конституції України, кримінально-процесуального законодавства України та керівних постанов Пленуму Верховного Суду України під час судового засідання
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4745 Нормативный документ  
Про пожежну безпеку (витяг)
17.12.1993 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4746 Бланки и образцы документов  
Розпорядження міського голови про реєстрацію дитячого і молодіжного клубу бойових мистецтв "Янтарний тигр"
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеСвязь по разделам знаний

 4747 Нормативный документ  
Про затвердження положення про організацію роботи цілителя, який здійснює медичну діяльність в галузі народної та нетрадиційної медицини [Міністерство охорони здоров'я] [3297] (витяг)
11.02.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4748 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 2 сентября 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Отсрочка исполнения приговора не применяется к осужденным иностранным гражданам и лицам без гражданства.

 4749 Нормативный документ  
Про затвердження положення про основні засади організації перевезення радіоактивних матеріалів територією України (витяг)
29.11.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4750 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 15 августа 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Наказание по совокупности приговоров не может быть назначено, если лицо в соответствии с Указом об амнистии освобождено от наказания.

 4751 Нормативный документ  
Про затвердження порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (витяг)
31.08.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4752 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 23 сентября 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Действия виновного, совершившего умышленное убийство в состоянии сильного душевного волнения, которое возникло вследствие противозаконного насилия или тяжкого оскорбления со стороны потерпевшего, правильно квалифицированы судом по ст.95 УК Украины.

 4753 Нормативный документ  
Про дозвіл на закупівлю і реалізацію наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів аптечним закладам, заснованим на державній та комунальній формі власності (витяг)
03.08.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4754 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 4 июля 1997года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Одностороннее исследование и оценка доказательств, имеющихся в деле, повлекла необоснованную переквалификацию судом действий виновного на статью с менее тяжкой санкцией и назначение несправедливого наказания вследствие его мягкости.

 4755 Нормативный документ  
Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення (витяг)
8.04.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4756 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 13 мая 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Органы предварительного следствия необоснованно возбудили уголовное дело, привлекли лицо к уголовной ответственности, а суд признал его виновным.

 4757 Нормативный документ  
Про введення обов'язкової сертифікації продукції в Україні [Держстандарт] [112] (витяг)
30.06.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4758 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 14 октября 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Закон предусматривает обязательное участие прокурора при рассмотрении судом уголовных дел о применении амнистии.

 4759 Нормативный документ  
Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності (витяг)
03.02.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4760 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 16 мая 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд не вправе истребовать уголовное дело от органов предварительного расследования, направленное им же на дополнительное расследование и рассматривать его по существу без отмены в установленном Законом порядке, постановления о дополнительном расследовании.

 4761 Нормативный документ  
Про бюджетну систему України (витяг)
5.12.90 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4762 Судебная практика  
Определение судебной коллегии Харьковского областного суда от 13 мая 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Отказ суда во взыскании с осужденного морального ущерба в пользу потерпевшего не основан на законе.

 4763 Нормативный документ  
Про захист від недобросовісної конкуренції (витяг)
1.01.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4764 Судебная практика  
МЮРРЕЙ (MURRAY) против СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА Судебное решение от 28 октября 1994 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
1. В жалобе, поданной в Комиссию 28 сентября 1988 г., г-жа Мюррей, котороя была арестована у себя дома в Белфасте военнослужащими Сухопутных войск Великобритании в 7.00 утра 26 июля 1982 г. на основании статьи 14 Закона о Северной Ирландии (чрезвычайные полномочия) 1978 г, заявила, что ее арест и задержание для допроса нарушили статью о п. 1 и 2; что сохранение сделанной фотографии, а также данных о заявительнице явилось нарушением ее права на уважение личной жизни согласно статье 8. Остальные пять заявителей, которым в то время было предложено собраться в гостиной, где военные вносили в протокол данные о заявителях и их доме утверждали, что произошло нарушение статьи о п. 1, 2 в результате того, что от них потребовали находиться в течение получаса в комнате их дома, пока первый заявитель собиралась, чтобы покинуть дом вместе с военными. Они также утверждали, что запись и хранение определенных данных об их личностях, например, имен и степени родства с первым заявителем, нарушили их право на уважение личной жизни по статье 8. Все шестеро заявили, что вторжение военных в дом и его обыск не совместимы с их правом на уважение их личной и семейной жизни, неприкосновенности жилища согласно статье 8 Конвенции и что, в нарушение статьи 13, в национальном законодательстве не существует эффективных средств правовой защиты в отношении вышеперечисленных жалоб на нарушение прав, признанных Конвенцией.

 4765 Нормативный документ  
Про затвердження положень про порядки реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної компанії та інформації про їх випуск (витяг)
15.01.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4766 Судебная практика  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ и другие против ТУРЦИИ Судебное решение от 25 мая 1998 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Социалистическая партия (СП), первый заявитель, была основана 1 февраля 1988 г и распущена в октябре 1992 г решением Конституционного Суда Г-н Илхан Кирит и г-н Догу Перинчек, второй и третий заявители, были соответственно председателем и бывшим председателем партии Они проживают в Стамбуле
15 февраля 1988 г, через две недели после основания партии Генеральный прокурор обратился в Конституционный Суд с требованием о ее роспуске, утверждая со ссылками на программу партии, что она стремится установить в стране диктатуру пролетариата
8 декабря того же года Конституционный Суд отклонил запрос как необоснованный по его мнению, политические цели партии, сформулированные в программе, не противоречили Конституции
14 ноября 1991 г Генеральный прокурор вторично обратился в Конституционный Суд Ссылаясь на публикации СП и заявления ее руководителей, в том числе во время избирательной кампании по выборам в Парламент, он утверждал, что деятельность партии направлена на подрыв территориальной целостности государства и единства нации, что является нарушением пяти статей Конституции и трех статей Закона № 2820 (О политических партиях)
В своем решении от 10 июля 1992 г, опубликованном 25 октября 1992 г, Конституционный Суд объявил о роспуске СП Это повлекло за собой ipso Jure конфискацию и передачу имущества СП в Казначейство и запрещение ее руководителям занимать любой подобный пост в будущем.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе заявителя в Комиссию, поданной 31 декабря 1992 г, утверждалось, что были нарушены несколько статей Конвенции — 6, 9, 10, 11, взятые отдельно и в сочетании со статьей 14, а также статьи 1 и 3 Протокола № 1 Жалоба была признана частично приемлемой
В своем докладе от 26 ноября 1996 г Комиссия установила факты и единогласно пришла к выводу, что
(a) имело место нарушение статьи 11 Конвенции,
(b) не было нарушения статьи 6 п 1 Конвенции,
(c) нет отдельного вопроса по статьям 9 и 10 Конвенции;
(d) нет необходимости рассматривать отдельно, имело ли место нарушение статей 14 и 18 Конвенции и статей 1 и 3 Протокола № 1.
Комиссия передала дело в суд 27 января 1997.

 4767 Нормативный документ  
Про затвердження правил виготовлення і використання вексельних бланків (витяг)
10.09.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4768 Судебная практика  
"САНДИ ТАИМС" (SUNDAY TIMES) против СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА Судебное решение от 6 ноября 1980 г. (статья 50)
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
Европейский Суд в решении по делу "Санди таймс" против Соединенного Королевства от 26 апреля 1979 г. признал нарушением статьи 10 Конвенции (свобода выражения мнений) судебный запрет газете публиковать материалы, освещающие скандал об оказавшемся вредоносным лекарственном препарате "талидомид". В постановляющей части решения Суд указал, что вопрос о справедливом возмещении не готов для рассмотрения, и отложил его, указав на возможность урегулирования этого вопроса самими сторонами по делу. Однако в установленный срок газета и государственные власти к соглашению не пришли, и вопрос пришлось решать судебным путем.

 4769 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства про відповідальність за спекуляцію та виконання постанови Пленуму Верховного Суду України з цього питання (витяг)
3.02.89 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4770 Судебная практика  
Шенк (SCHENK против ШВЕЙЦАРИИ) Судебное решение от 12 июля 1988 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Г-н Пьер Шенк, 1912 г. рождения, директор компании, начиная с 1974 г. вел бракоразводный процесс, который завершился разводом в декабре 1981 г. по соглашению сторон. Ранее, весной того же года, заявитель через рекламное агентство вступил в контакт с неким г-ном Поти, который выполнил несколько его поручений. В июне 1981 г., когда заявитель находился в больнице, г-н Поти встретился с мадам Шенк и сообщил, что имеет поручение мужа убить ее, после чего она обратилась по этому поводу к судебному следователю кантона Во. Поскольку Поти проживал во Франции, о начавшемся следствии было сообщено французским властям. Допрошенный во Франции в присутствии полицейских кантона Во г-н Поти подтвердил свое свидетельство, и г-ну Шенку было предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству; он был предан суду 13 августа 1982 г. и на основании inter alia оспариваемой магнитофонной записи приговорен по первой инстанции к десяти годам тюремного заключения. Среди доказательств важное место занимала магнитофонная запись разговора обвиняемого с г-ном Поти.
Г-н Шенк безуспешно оспаривал приговор в Кассационной палате по уголовным делам суда кантона Во, а затем в Федеральном суде. В декабре 1984 г. он был частично оправдан и вышел на свободу.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе, поданной 6 марта 1984 г., заявитель утверждал, что было нарушено его право на уважение личной жизни, а также право на справедливое судебное разбирательство. Жалоба была объявлена Комиссией частично приемлемой 6 марта 1986 г. В своем докладе от 14 мая 1987 г. Комиссия установила факты и выразила мнение одиннадцатью голосами против двух, что нарушение статьи 6 п. 1 не имело места.
Дело было передано в Суд Европейской Комиссией 15 июля 1987 г. и Правительством Швейцарской Конфедерации 12 июля 1987 г.

 4771 Нормативный документ  
Про внесення змін і доповнень до закону Української РСР "Про захист прав споживачів" (витяг)
15.12.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4772 Судебная практика  
ТОМАЗИ (TOMASI) против ФРАНЦИИ Судебное решение от 27 августа 1992 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4773 Нормативный документ  
Положення про особливості контролю за дотриманням антимонопольного законодавства інвестиційними компаніями (витяг)
9.12.94 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4774 Нормативный документ  
Питання Державного департаменту ветеринарної медицини (витяг)
17.11.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4775 Бланки и образцы документов  
Статут Чугуївського міського благодійного фонду "Відродження Чугуєва"
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4776 Нормативный документ  
Про затвердження інструкції про порядок видачі ліцензій на добування диких парнокопитих тварин і ведмедя та порядок здійснення полювання на цих тварин [Держкомлісгосп] [2348] (витяг)
30.10.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4777 Бланки и образцы документов  
Відомості про членів Ревізійної Комісії Харківської міської громадської організації "Харківський інстітут соціальних досліджень"
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4778 Нормативный документ  
Водний кодекс України (витяг)
6.06.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4779 Бланки и образцы документов  
Скарга в порядку нагляду на рішення Харківського обласного суду
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4780 Нормативный документ  
Про загальний військовий обов'язок і військову службу (витяг)
25.03.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4781 Международные нормативные акты  
Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, 1989 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4782 Нормативный документ  
Про державну службу (витяг)
16.12.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4783 Международные нормативные акты  
Декларация о социальных и правовых принципах,касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание в их усыновлении на национальном и международном уровнях, 1982 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4784 Нормативный документ  
Про затвердження порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту в Україні [Міносвіти] [2765] (витяг)
23.03.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4785 Международные нормативные акты  
Європейська конвенція про допомогу у кримінальних справах,1959 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4786 Нормативный документ  
Про затвердження положення про АС "Диплом"
06.08.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4787 Международные нормативные акты  
Конвенция о международном праве опровержения,1952 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4788 Нормативный документ  
Інструкція про визначення критеріїв живонародженості, мертвонародженості та перинатального періоду (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4789 Международные нормативные акты  
Конвенция, определяющая государство, ответственное за рассмотрение заявлений о предоставлении убежища, поданных в одном из государств-членов,1990 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4790 Нормативный документ  
Конвенція про права дитини (витяг)
20.11.89 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4791 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4792 Нормативный документ  
Про затвердження правил користування телеграфним зв'язком (витяг)
4.03.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4793 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 16
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4794 Нормативный документ  
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4795 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 48
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4796 Нормативный документ  
Положення про авторське право в картографії (витяг)
26.08.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4797 Международные нормативные акты  
Статут Організації Об'єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду , 1945 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4798 Нормативный документ  
Про охорону прав на винаходи і корисні моделі (витяг)
15.12.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4799 Нормативный документ  
Про державний кордон України
04.11.1991 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4800 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства у справах про транспортні злочини
24.12.1982 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний