За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Ресурсы к разделу знаний :    
     

Количество найденных ресурсов :: 5585
Предыдущая страница 4701 - 4800 Следующая страница
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

 4701 Библиографическое описание  
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. =
Code of Conduct for Law Enforcement Officials
:: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 4702 Библиографическое описание  
Судова система України.
1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Видання присвячене структурі та повноваженням судів України (обласних судів, Верховного Суду України, Пленуму Верховного Суду України, Конституційного Суду України), статусу судів, правил та вимог щодо порущення цивільної справи, роз’яснень щодо судових рішень. Охарактеризовано механізми опротестування у порядку судового нагляду рішень, ухвал і постанов суду, що набрали законної сили, а також виконання судових рішень. Наведені зразки найбільш типових цивільних позовів, заяв, скарг.

 4703 Библиографическое описание  
Human Rights: A Compilation of International Instruments
1994 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Compilation includes special chapter Human Rights in the Administration of Justice: Protection of Persons subjected to Detention or Imprisonment with the main United Nations documents in this field.

 4704 Библиографическое описание  
Громадські і політичні права: Комітет прав людини
1994 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про роботу Комiтету. Наводиться зразок повiдомлення (скарги) на адресу Комiтету.

 4705 Библиографическое описание  
Про затвердження положення про порядок застосування вогнепальної зброї
1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание

 4706 Библиографическое описание  
Забезпечення основних прав і свобод людини в кримінальному процесі
Погорецький М. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про основні, закріплені у Конституції України та Загальній декларації прав людини, права і свободи громадян при відправленні правосуддя: особиста недоторканність, презумпція невинуватості, повага до гідності особи та невтручання в особисте життя, право на захист тощо.

 4707 Библиографическое описание  
Про строки розгляду кримінальних справ судами першої інстанції
Чопко О., Юзефович В. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Піднімається проблема порушення строків утримання особи підозрюваного під вартою та подаються пропозиції щодо удосконалення законодавства, що встановлює строки утримання під вартою.

 4708 Библиографическое описание  
Зарубіжний досвід судового контролю щодо заходів спеціальних служб
Шишкін В.І. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    На основі опису законодавства Канади і Франції наводиться приклад збалансування обов`язків держави щодо забезпечення права людини на таємницю особистого життя і обов`язків держави щодо захисту громадян від злочинних проявів.

 4709 Библиографическое описание  
Допит як спосіб одержання показань свідка
Стахiвський С. 1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Стаття є рекомендацiєю для слiдчого про те, як правильно провести допит i при цьому не порушити прав свiдка.

 4710 Библиографическое описание  
Проблемы продления судом срока содержания под стражей подсудимого
Клочков В.Г. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    О нарушенни судами сроков содержания подозреваемого под стражей, о причинах этого явления и путях его устранения.

 4711 Библиографическое описание  
Актуальні проблеми поняття джерел та шляхів реалізації міжнародно-правових стандартів у сфері кримінально-процесуальної діяльності
Мiрошниченко Т.М., Семенов В.С., Хотенець В.М. 1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про необхiднiсть врахування мiжнародних стандартiв та їх спiввiдношення з нормами нацiонального законодавства.

 4712 Библиографическое описание  
Справа Аксой проти Туреччини
1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Дана справа була порушена на пiдставi заяви про тортюри у формi палестинського пiдвiшування та в iнших формах з боку полiцiї до заявника. Суд постановив, що було порушення ст. 3, ст. 5 § 3, ст. 13 Європейської конвенцiї з прав людини. Суд визнав, що Держава-вiдповiдач має сплатити заявнику компенсацiю матерiальних i нематерiальних збиткiв та судовi витрати.
Наводятся неофiцiйний стислий виклад та обставини справи, витяг з рiшення Суду та окремi думки суддiв.

 4713 Нормативный документ  
Кодекс торговельного мореплавства України (витяг)
23.05.1995 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4714 Библиографическое описание  
Справа “Вінтерверп проти Нідерландів”
1998 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    

Одна з 23 найбільш показових справ Європейського Суду з прав людини, надрукованих в Українському часописі. Дана справа була порушена на підставі заяви, в якій пан Вінтерверп стверджує, що позбавлення його волі не відповідає вимогам “законного утримання психічно хворих осіб”.

Суд постановив, що наявне порушення ст. 5 п. 4, ст. 6 п. 1 Конвенції.

Наводятся неофіційний стислий виклад та обставини справи, витяг з рішення Суду.


 4715 Нормативный документ  
Постанова №3 від 28.06.91 про судову практику в справах про хуліганство із змінами і доповненнями, внесеними постановами Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 1993 року №3, [про внесення змін і доповнень у деякі постанови Пленуму Верховного Суду
28.06.1991 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4716 Нормативный документ  
Про тваринний світ (витяг)
03 03 93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4717 Бланки и образцы документов  
Договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4718 Нормативный документ  
Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян (витяг)
27.04.1999 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4719 Бланки и образцы документов  
Кассационная жалоба на решение Чугуевского городского суда от 29.03.2000 г.
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4720 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я людини (витяг)
01.04.1994 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4721 Бланки и образцы документов  
Жалоба на действия сотрудника (ов) милиции при проведении обыска
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4722 Нормативный документ  
Про затвердження інструкції про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектів державних і галузевих стандартів, норм, правил, технічних умов та інших нормативних документів, що стосуються забезпечення пожежної безпеки, а також про
28.05.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4723 Судебная практика  
Постановление Президиума Харьковского областного суда от 1 августа 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд ошибочно применил Закон, не подлежащий применению, и освободил осужденного от наказания.

 4724 Нормативный документ  
II. особлива частина. Глава 5. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення ( статті з 41 по 46-1 ) (витяг)
12.12.1984 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4725 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 28января 1997 года
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    К осужденной, к которой ранее применялась амнистия, суд ошибочно вновь применил амнистию и освободил от наказания.

 4726 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю (витяг)
08.06.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4727 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 12 сентября 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Применение судом уголовного наказания в виде штрафа, ниже размера, предусмотренного законом, без приведения мотивов и ссылки на Закон, как и безмотивное назначение наказания при альтернативной санкции явилось основанием к отмене приговора.

 4728 Нормативный документ  
Про затвердження порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу (витяг)
27.04.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4729 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делай Харьковского областного суда от 14 октября 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Один лишь факт причинения тяжких телесных повреждений при изнасиловании не может служить основанием для применения ч.4 ст. 117 УК Украины по признаку наступления особо тяжких последствий.

 4730 Нормативный документ  
Про затвердження порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров'я України [Міністерство охорони здоров'я] [2507] (витяг)
18.12.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4731 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 11 февраля 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Утверждение о том, что огнестрельное оружие и боеприпасы к нему добровольно сданы органам милиции, обоснованно признано судом необоснованным.

 4732 Нормативный документ  
Про затвердження положень щодо захисту прав споживачів (витяг)
25.01.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4733 Судебная практика  
Определение судебной коллегии Харьковского областного суда от 11 февраля 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Непринятие органами предварительного следствия мер к установлению мотива преступления повлекло направление дела на дополнительное расследование.

 4734 Нормативный документ  
Про насіння (витяг)
15.12.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4735 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 28 октября 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Невыполнение судом требований ст.22 УПК Украины повлекло за собой необоснованное направление дела на дополнительное расследование

 4736 Нормативный документ  
Про внесення змін і доповнень до кримінального і кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за ухилення від сплати податків (витяг)
05.02.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4737 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 16 мая 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Указания суда, который рассматривает дело в порядке надзора, являются обязательными при дополнительном расследовании и при повторном рассмотрении дела судом.

 4738 Нормативный документ  
Положення Національного банку України "Про кредитування" (витяг)
28.09.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4739 Судебная практика  
Постановление председателя Харьковского областного суда от 1 сентября 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Рассматривая дело об административном правонарушении, суд обязан выяснить и проверить все обстоятельства, имеющие значение для правильного его разрешения по существу.

 4740 Нормативный документ  
Про цінні папери і фондову біржу (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4741 Судебная практика  
РИБИЧ (RIBITSCH) против АВСТРИИ Судебное решение от 4 декабря 1995 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    В жалобе, поданной в Комиссию 5 августа 1991 г., заявитель, Г-н Рибич, 1958 г. рождения, гражданин Австрии, утверждал, что происшедшее с ним в полиции подпадает под действие статьи 3 Конвенции (ни один человек не может поддаваться пыткам или нечеловеческого или такого, которое унижает его честь, поведения или наказания) и положений других ее статей. 20 октября 1993 г. Комиссия признала приемлемой жалобу о нарушении статьи 3 Конвенции, остальную часть жалобы она отклонила. Предприняв безуспешную попытку добиться мирового соглашения Комиссия представила 4 июля 1994 г. доклад, в котором изложила факты по делу и выразила мнение, что статья 3 Конвенции была нарушена (десятью голосами против шести).

 4742 Нормативный документ  
Про затвердження положення про депозитний сертифікат Національного банку України [Національний банк] [4027] (витяг)
7.10.99 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4743 Судебная практика  
ЭНГЕЛЬ (ENGEL) и другие против НИДЕРЛАНДОВ Судебное решение от 8 июня 1976 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Пятью заявителями по данному делу являются Корнелиус И. М. Энгель, Петер Ван дер Виел, Геррит Ян Де Вит, Йоханнес С. Дона и Виллєм А. С. Шул, все — граждане Нидерландов, проходившие в 1970—1971 гг. срочную службу в различных сержантских званиях в вооруженных силах Нидерландов. По разным поводам соответствующими командирами на них были наложены различные наказания за нарушения воинской дисциплины. Г-н Энгель и г-н Ван дер Виел обвинялись в самовольной отлучке, г-н Де Вит в нарушении правил управления автомобилем и неисполнении приказов. Г-н Дона и г-н Шул были редакторами газеты "Аларм" ("Тревога") Ассоциации военнослужащих; они подверглись наказанию за появление в газете материалов, направленных на подрыв воинской дисциплины. Наказанием, наложенным первоначально на г-на Де Вита, г-на Дона и г-на Шула, было направление в дисциплинарное подразделение. Наказаниями для г-на Энгеля и г-на Де Вита были несколько дней ареста с "мягким", "усиленным" и "строгим" режимом содержания. Поскольку г-н Энгель проигнорировал свое первое взыскание, он был временно подвергнут аресту со строгим режимом содержания до определения ему дальнейшего наказания. Каждый из заявителей обратился к офицеру, занимающемуся разбором жалоб, а затем в Высший военный суд, который по существу подтвердил оспариваемые решения. Высший военный суд тем не менее снизил наказание для г-на Де Вита до 12 дней ареста с усиленным режимом содержания и срок заключения для г-на Шула с четырех до трех месяцев. Пока рассматривались апелляции г-на Дона и г-на Шула, они временно находились под стражей в виде ареста с усиленным режимом содержания чуть меньше их наказание было осуществлено вскоре после того, как Высший военный суд принял решение по этому делу. ... Рядовой военнослужащий или сержант, отбывающий, арест с мягким режимом содержания, как правило, находится в казарме, но может свободно передвигаться в расположении части во внеслужебное время. Содержание под стражей с усиленным режимом изоляции означает заключение, но только во внеслужебное время, в специально предназначенное для этого, не запирающееся помещение. Рядовые и сержантский состав, находящиеся под строгим арестом, запираются в камере как в служебное, так и внеслужебное время. Направление в дисциплинарное подразделение, которое применялось только к рядовому составу, означало более строгие, чем обычно, дисциплинарные меры в виде направления правонарушителя в специальное учреждение на период от трех до шести месяцев. Последние два вида наказания были отменены в 1974 г.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
Общим для жалоб, поданных заявителями в Европейскую Комиссию по правам человека в разное время в течение 1971 г., было то, что наложенные на них наказания представляли собой лишение свободы, противоречащее тербованиям , разбирательства в военных органах и Высшем военном суде не отвечали требованиям статьи 6 и что обращение с ними носило дискриминационный характер, чем нарушалась статья 14 сочетании со статьей 6 п. 1. Г-н Энгель утверждал, что отдельные нарушения статьи имели место в связи с его предварительным заключением, а г-н Дона и г-н Шул — в отношении их временного содержания под стражей, Два последних заявителя далее утверждали, что в их делах имели место нарушения статей 10,11, 14, 17 и 18. Комиссия в своем докладе выразила мнение, что, за исключением вопроса об аресте с мягким режимом содержания, по жалобам заявителей были обнаружены нарушения статьи 5 п. 1 и 4, что предварительное заключение г-на Энгеля также явилось нарушением статьи 5 п. 1, но в том, что касается остальных жалоб, нарушений Конвенции обнаружено не было. Дело было передано Комиссией в Суд 8 октября 1974 г. и Правительством Нидерланд ов — 17 декабря 1974 г.

 4744 Нормативный документ  
Про затвердження положення про поштові марки, блоки, марковані конверти і картки [Мінзв'язку] [1787] (витяг)
16.12.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4745 Судебная практика  
КОЛОЦЦА (COLOZZA) против ИТАЛИИ Судебное решение от 12 февраля 1985 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Г-н Колоцца, гражданин Италии, в 1972 г. был подвергнут судебному преследованию за мошенничество. Так как он не проживал по адресу, указанному в адресной книге, окружной суд в Риме посчитал его лицом, скрывающимся от правосудия, и судил его заочно. 17 декабря 1976 г., назначив для представительства заявителя официального адвоката, этот суд приговорил его к шести годам тюремного заключения и штрафу. Так как адвокат апелляционную жалобу не подал, решение вступило в силу 16 января 1977 г. 29 сентября г-н Колоцца был арестован и тут же направил процессуальное возражение, которое было отклонено окружным судом 29 апреля 1978 г. Он обратился также в Апелляционный суд, а позднее в Кассационный суд, но безуспешно. Заявитель умер в тюрьме 2 декабря 1983 г. Его вдова пожелала продолжить разбирательство дела в Суде и принять в нем участие.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
Г-н Колоцца обратился в Комиссию 5 мая 1980 г. В его жалобе он утверждал, что нарушено требование статьи 6 п. 1 о справедливом судебном разбирательстве. 9 июля 1982 г. Комиссия объявила жалобу приемлемой. В своем докладе от 5 мая 1983 г. она единогласно решила, что нарушение статьи б п. 1 Конвенции имело место. Комиссия передала дело в Суд 18 июля 1983 г.

 4746 Нормативный документ  
Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів) (витяг)
25.12.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4747 Судебная практика  
ГУБЕР (HUBER) против ШВЕЙЦАРИИ Судебное решение от 23 октября 1990 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Г-жа Ютта Губер, гражданка Швейцарии, проживавшая в Цюрихе, 11 августа 1983 г. была допрошена окружным прокурором в качестве свидетеля по делу о преступной группе "Ангелы ада", занимавшейся вербовкой женщин для занятия проституцией на территории Германии, Поскольку г-жа Губер дала, по мнению прокурора, ложные показания и подозревалась в, соучастии, сразу же после допроса был подписан ордер на ее арест. Она была освобождена из-под стражи 19 августа.12 октября 1984 г. дело по обвинению г-жи Губер в даче ложных показаний и возможном соучастии было передано в окружной суд. Дело слушал в январе 1985 г. единоличный судья. без участия прокурора, хотя последний имел право выступить в качестве обвинителя.
Суд оправдал обвиняемую, но Апелляционный суд кантона Цюрих признал ее виновной в даче ложных показаний и. приговорил к штрафу в 4000 швейцарских франков. Г-жа Губер подала кассационную жалобу соответственно в Верховный суд кантона Цюрих и Федеральный суд, но обе апелляции были отклонены.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе, поданной в Комиссию 27 февраля 1987 г., заявительница утверждала, что один и тот же прокурор дал санкцию на ее задержание и затем выступил обвинителем в суде по ее делу, чем, по ее мнению, нарушена статья 5 п. 3. Жалоба была признана приемлемой 9 июля 1988 г. В докладе от 10 апреля 1989 г. Комиссия, установив факты, пришла к выводу, что имело место нарушение статьи 5 п. 3 (двенадцать голосов против двух).
Дело было передано Комиссией в Суд 13 июля 1989 г. и Правительством Швейцарии — 28 июля 1989 г.

 4748 Нормативный документ  
Про внесення змін і доповнень до переліку окремих форм діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, специфіка яких дозволяє здійснювати розрахунки зі споживачами без застосування (витяг)
7.10.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4749 Нормативный документ  
Про патентування деяких видів підприємницької діяльності (витяг)
23.03.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4750 Нормативный документ  
Про затвердження положення про Зелену книгу України [Мінекобезпеки] [1905] (витяг)
19.02.97 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4751 Бланки и образцы документов  
Письмо Председателю Государственной налоговой инспекции ЧП "РА Сузір'я"
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4752 Нормативный документ  
Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів риб та інших об'єктів водного промислу
19.01.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4753 Бланки и образцы документов  
Касаційна скарга на рішення районного (міського) суду
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4754 Нормативный документ  
Про державний прапор України (витяг)
28.01.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4755 Бланки и образцы документов  
Статут Харківської обласної федерації таїландського боксу Муей-Тай
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4756 Нормативный документ  
Митний кодекс України (витяг)
12.12.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4757 Международные нормативные акты  
Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 1975 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4758 Нормативный документ  
Про альтернативну (невійськову) службу (витяг)
12.12.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4759 Международные нормативные акты  
Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблени властью, 1985 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4760 Нормативный документ  
Про затвердження типових форм первинного обліку та інструкції про порядок їх виготовлення, зберігання і застосування [Держкомстат] [2948]
27.07.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4761 Международные нормативные акты  
Конвенція про захист культурних цінностей на випадок збройного конфлікту ,1954 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4762 Нормативный документ  
Про власність (витяг)
07.02.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4763 Международные нормативные акты  
Конвенция о представителях трудящихся на предприятии и предоставляемых им возможностях,1971 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4764 Нормативный документ  
Основи законодавства України про охорону здоров'я (витяг)
19.11.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4765 Международные нормативные акты  
Конвенція про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних та кримінальних справ,1993 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4766 Нормативный документ  
Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників (витяг)
17.12.79 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4767 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 5
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4768 Нормативный документ  
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (витяг)
16.12.66 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4769 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 21
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4770 Нормативный документ  
Про охорону праці (витяг)
14.10.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4771 Международные нормативные акты  
Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы,1990 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4772 Нормативный документ  
Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров'я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів (витяг)
26.06.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4773 Нормативный документ  
Закон України Про державне мито
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4774 Нормативный документ  
Про наукову і науково-технічну діяльність (витяг)
13.12.91 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4775 Нормативный документ  
Конвенція про привілеї та імунітети об'єднаних націй
13.02.1946 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4776 Нормативный документ  
Конституція України
28.06.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4777 Нормативный документ  
Кодекс виправно-трудовий
11.06.1971 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4778 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про бандитизм
07.07.1995 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4779 Нормативный документ  
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (витяг)
16/12/1966 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4780 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності
25,12,1992, :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4781 Нормативный документ  
Перелік майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4782 Нормативный документ  
Положення про порядок і умови виконання кримінальних покарань, не зв'язаних із заходами виправно-трудового впливу на засуджених
29.06.1984. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4783 Нормативный документ  
Про застосування судами України законодавства, що регламентує перегляд у порядку нагляду судових рішень в кримінальних справах
22.12. 1989. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4784 Судебная практика  
Рішення Конституційного Суду України № 5-рп/99 від 03.06.1999 р. у справі за конституційними поданнями Служби безпеки України, Міністерства фінансів України (справа про офіційне тлумачення терміна "член сім'ї")
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4785 Нормативный документ  
Про попереднє ув'язнення
30.06.1993. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4786 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про хабарництво
07.10.1994. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4787 Нормативный документ  
Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу
28.09.1973. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4788 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства у справах про порушення правил адміністративного нагляду (витяг)
28.03.1986 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4789 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я людини (витяг)
01.04.1994. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4790 Нормативный документ  
Увезених на митну територію України, пид митним контролем
05.01.1999. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4791 Нормативный документ  
Про правовий статус іноземців
04.02.1994. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4792 Нормативный документ  
Про національний банк України
20.05.1999. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4793 Нормативный документ  
Про затвердження правил визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України
31.03.1999. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4794 Нормативный документ  
Тимчасове положення про порядок відкриття, функціонування та контролю за діяльністю магазинів безмитної торгівлі
18.07.1996. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4795 Нормативный документ  
Про вдосконалення касового виконання державного бюджету України (витяг)
21.01.1998. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4796 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна (витяг)
25.09.1981. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4797 Нормативный документ  
Розділ I. Загальні положення. Глава 1. Загальні положення (статті з 1 по 8) (витяг)
08.12.1984. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4798 Отчеты и статистика  
Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 2000 рік.
II. Парламентський контроль уповноваженого за приведенням у відповідність до міжнародних стандартів прав людини національного законодавства україни
:: Отчеты и статистика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсами
    Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини "Про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні" за період з 14 квітня 1998 р. по 31 грудня 1999 р. знайомить читача з висновками та рекомендаціями щодо дотримання окремих прав , спрямованих на поліпшення в цілому стану забезпечення прав і свобод людини в Україні, які вміщені в кожному параграфі Доповіді. Зроблений Уповноваженим аналіз дає достатні підстави стверджувати, що в Україні попри наявне демократичне законодавство у сфері прав людини в умовах соціально-економічної кризи, падіння загального рівня культури і моралі відсутні ефективні механізми захисту прав людини, що призводить до масових та систематичних порушень прав та свобод людини, а інколи унеможливлює їх реалізацію.Ситуація ускладнюється через бідність, яка також є порушенням прав людини.

 4799 Отчеты и статистика  
Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 2000 рік.
1. Конституційні виборчі права громадян України
:: Отчеты и статистика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсами
    Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини "Про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні" за період з 14 квітня 1998 р. по 31 грудня 1999 р. знайомить читача з висновками та рекомендаціями щодо дотримання окремих прав , спрямованих на поліпшення в цілому стану забезпечення прав і свобод людини в Україні, які вміщені в кожному параграфі Доповіді. Зроблений Уповноваженим аналіз дає достатні підстави стверджувати, що в Україні попри наявне демократичне законодавство у сфері прав людини в умовах соціально-економічної кризи, падіння загального рівня культури і моралі відсутні ефективні механізми захисту прав людини, що призводить до масових та систематичних порушень прав та свобод людини, а інколи унеможливлює їх реалізацію.Ситуація ускладнюється через бідність, яка також є порушенням прав людини.

 4800 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний