За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Ресурсы к разделу знаний :    
     

Количество найденных ресурсов :: 5585
Предыдущая страница 4701 - 4800 Следующая страница
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

 4701 Библиографическое описание  
Права людини в Україні (огляд УЦПЛ)
Щорічник. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Огляд Українського центру прав людини стану дотримання прав людини. Значна увага приділена їх порушенню правоохоронними органами, особливо міліцією. Про проблему зростання злочинності та неспроможність міліції належним чином боротися з нею.

 4702 Библиографическое описание  
Деякі питання щодо захисту прав особи відповідно до нового Кримінального та Кримінально-процесуального кодексу України.
Мацко А. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Автор статтi, науковий спiвробiтник Української академiї внутрiшнiх справ, привертає увагу до необхiдностi вирiшення проблем органiзацiйного забезпечення виконання правової регламентацiї Кримiнально-процесуального кодексу України, яка дозволила б захищати всiх, хто бере участь у кримiнальному процесi, а саме забезпечення вiдповiдною юридичною лiтературою як фахiвцiв, так i широкi верстви населення, практичне отримання адвокатської допомоги особами, якi притягнутi до кримiнальної вiдповiдальностi та iн.

 4703 Библиографическое описание  
Нова Конституція України і питання судової влади та судочинства
Омельяненко Г. 1996 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Втiлення в життя розд.VIII Конституцiї України про судову владу та реалiзацiя прав i свобод людини при вiдправленнi правосуддя - є темою цiєї статтi.

 4704 Библиографическое описание  
Судебная практика по применению Конституции Российской Федерации и международных норм о правах и свободах человека и гражданина
Жуйков В.М. 1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Отдельно также рассмотрена защита гражданских, трудовых, культурных и политических прав.

 4705 Библиографическое описание  
Французька комісія з прав людини - цікавий досвід
Євiнтов В. 1995 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Про Нацiональну консультативну комiсiю з прав людини при Прем'єр-мiнiстрi Францiї, яка готує i передає до уряду, висновки з найактуальнiших питань прав людини.

 4706 Библиографическое описание  
Справа Летелльє проти Франції.
1999 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Дана справа була порушена на пiдставi заяви панi Монiк Летелльє про те, що внаслiдок тривалостi її попереднього ув'язнення (перед засудженням на три роки за спiвучасть у вбивствi її чоловiка) було порушено ст. 5 § 3 Конвенцiї. Суд визнав, що мало мiсце порушення ст. 5 § 3, а також, що Францiя має компенсувати заявнику витрати.
Наводятся неофiцiйний стислий виклад та обставини справи, витяг з рiшення Суду.

 4707 Нормативный документ  
Про державний кордон України
04.11.1991 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4708 Библиографическое описание  
Судовий контроль за діяльністю правоохоронних органів
Мацко А. Щорічник. 1997 :: Библиографическое описание
Библиографическое описание
    Розглядаючи питання судового контролю за діяльністю правоохоронних органів, автор, перш за все, зазначає, що правосуддя в Україні здійснюється, виключно судами, контрольна функція яких полягає у визначенні правових підстав щодо розгляду справ. Автор наводить результати аналізу опитування населення України щодо роботи органів внутрішніх справ, проведеного МВС України. Автор висвітлює проблеми, що заважають або нівелюють додержання законності під час ведення слідства, затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину.

 4709 Нормативный документ  
Про охорону культурної спадщини (витяг)
08.06.2000 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4710 Нормативный документ  
Про хід виконання судами України вимог законодавства, спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму, викоренення самогоноваріння, а також постанов Пленуму Верховного Суду України з цього питання
24.06.1988 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4711 Бланки и образцы документов  
Сведения о членах правления городской общественной организации " За культурно-языковое равноправие"
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4712 Нормативный документ  
Про затвердження правил дорожнього руху (витяг)
31.12.1993 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4713 Нормативный документ  
Про правила поведінки громадян на залізничному транспорті (витяг)
10.11.1995 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4714 Бланки и образцы документов  
Типовий зразок заяви про відвід посадової особи у кримінальному процесі
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4715 Нормативный документ  
Про затвердження інструкції про порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення, носіння і використання вогнепальної зброї, боєприпасів та спеціальних засобів державними інспекторами органів Рибоох (витяг)
15.06.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4716 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 25 февраля 1997года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Суд в мотивировочной части приговора не вправе ссылаться на отягчающие ответственность обстоятельства, не предусмотренные ст. 41 УК Украины.

 4717 Нормативный документ  
Про затвердження положення про державну екологічну інспекцію Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (витяг)
02.03.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4718 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 4 июля 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Отбывание наказания в виде лишения свободы в связи с заменой исправительных работ ввиду злостного уклонения от отбывания исправительных работ не может служить основанием для назначения строгого режима содержания.

 4719 Нормативный документ  
Про комплексну програму поводження з радіоактивними відходами (витяг)
05.04.1999 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4720 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 10 октября 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    К лицам, осужденным к лишению свободы за тяжкие преступления, амнистия не применяется.

 4721 Нормативный документ  
Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів (витяг)
15.02.1995 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4722 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 10 октября 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Действия виновного, совершившего разбойное нападение на потерпевшего, сопряженное с причинением ему тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, по ч.З ст.101 и ч.З ст. 142 УК Украины.

 4723 Нормативный документ  
Інструкція про профілактичний наркологічний огляд та його обов'язкові обсяги (витяг)
11.12.1997 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4724 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 4 июля 1997г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Нарушение районным судом права подсудимого на защиту повлекло отмену приговора и определения судебной коллегии по уголовным делам областного суда.

 4725 Нормативный документ  
Порядок відбору у господарюючих суб'єктів сфери торгівлі, громадського харчування і послуг зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості (витяг)
2.04.94 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4726 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 4 апреля 1997 года
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Рассматривая жалобу на санкцию прокурора на арест, суд обязан руководствоваться требованиями ст.ст. 148,150,155,156 и 157 УПК Украины и не вправе высказывать свое мнение о достоверности факта, точности доказательств, доказанности обвинения, роли и степени участия арестованного в совершении преступления.

 4727 Нормативный документ  
Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням угод недійсними (витяг)
12.03.99 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4728 Судебная практика  
Определение судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного суда от 20 мая 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Судья единолично при предании суду или суд в распорядительном заседании обязан выяснить в отношении каждого из обвиняемых вопросы, перечисленные в ст.242 УПК Украины.

 4729 Нормативный документ  
Про патентування деяких видів підприємницької діяльності (витяг)
23.03.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4730 Судебная практика  
Постановление президиума Харьковского областного суда от 4 апреля 1997 года.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Кассационная инстанция обязана рассмотреть кассационные жалобы, ответить на доводы и сделать по ним выводы, которые должны содержаться в кассационном определении.

 4731 Нормативный документ  
Про аудиторську діяльність (витяг)
22.04.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4732 Судебная практика  
Постановление и.о. председателя Харьковского областного суда от 20 октября 1997 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    Решая вопрос об административном взыскании за правонарушения, ответственность за которые предусмотрена Законом Украины "О борьбе с коррупцией", суд обязан проверить, является ли правонарушитель государственным служащим.

 4733 Нормативный документ  
Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про емісію відкритих акціонерних товариств, створених із державних підприємств у процесі приватизації (витяг)
12.02.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4734 Судебная практика  
АКСОЙ (AKSOY) против ТУРЦИИ Судебное решение от 18 декабря 1996 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Заявитель, г-н Аксой, турецкий гражданин, 1963 г. рождения, был арестован по подозрению в террористической деятельности и содержался под стражей в полиции в Главном управлении по безопасности в Кизилтепе на юго-востоке Турции в конце ноября 1992 г. Его содержали под стражей по меньшей мере 14 дней и освободили 10 декабря 1992 г.
По словам заявителя, в полиции его подвергли такой форме пытки, как "палестинское подвешивание", когда его, подвешенного за руки, обнаженного, пытали электрическим током, били и оскорбляли словесно. Он заявлял, что в результате подвешивания его руки потеряли способность двигаться. Правительство отвергало эти утверждения и настаивало на их необоснованности.
8 декабря 1992 г. заявитель предстал перед прокурором в Мардине, который, допросив его, издал приказ о его освобождении. Имеются разногласия по поводу того, говорилось ли вообще о физическом состоянии г-на Аксоя во время проведения допроса прокурором и жаловался ли он прокурору на то, как с ним обращались во время содержания под стражей. Однако 15 декабря г-на Аксоя положили в больницу с диагнозом двусторонний паралич предплечья, что требовало наложения шин. Он оставался в больнице до 31 декабря, затем выписался оттуда.
21 декабря 1992 г. прокурор не нашел оснований для возбуждения уголовного дела против заявителя. Не было начато ни уголовное, ни гражданское дело по поводу утверждения заявителя о жестоком обращении с ним.
20 апреля 1994 г. Комиссия получила информацию от родственников заявителя, что г-н Аксой был убит 16 апреля. Они утверждали, что 14 апреля по телефону ему угрожали смертью, если он не отзовет свою жалобу, направленную в Комиссию. Правительство отрицало какую-либо причастность к этому и сообщило в Комиссию, что один из членов РПК (Рабочей партии Курдистана) был арестован и обвинен в убийстве.
Отец заявителя решил продолжить разбирательство дела.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
Жалоба была подана в Комиссию 20 мая 1993 г. и признана приемлемой 19 октября 1994 г.
Г-н Аксой утверждал, что во время ареста он подвергся обращению, подпадающему под действие статьи 3 Конвенции, что были также нарушены статья 5, п. 3 и статья 6 п. 1, вследствие чего он был лишен судебной защиты.
Комиссия в докладе от 23 октября 1995 г. пришла к выводу, что были нарушены статья 3 (пятнадцатью голосами против одного), статья 6 п. 1 Конвенции (тринадцатью голосами против трех) и что отсутствует самостоятельное требование по статье 13 (тринадцатью голосами против трех). Комиссия единогласно пришла также к заключению, что нет необходимости прибегать к статье 25 Конвенции.

 4735 Нормативный документ  
Про впорядкування діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (витяг)
26.05.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4736 Судебная практика  
"САНДИ ТАЙМС" (THE SUNDAY TIMES) против СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА Судебное решение от 26 апреля 1979 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
В период между 1959 г. и 1962 г. в Англии, многие дети родились с дефектами, как утверждалось, по причине того, что, их матери принимали во время беременности в качестве успокаивающего или средства от бессонницы талидомид. Родители начали судебный процесс против изготовителя и продавца талидомида в Соединенном Королевстве, компании "Дистиллере" (биохимикаты). В сентябре 1972 г. газета "Санди таймс" опубликовала статью под заголовком "Наши талидомидные дети — причина национального позора" и объявила о своем намерении продолжить публикации, прослеживающие историю трагедии, начиная от изготовления и тестирования лекарства. Компания "Дистиллерс" направила официальные представления Генеральному атторнею, утверждая, что вышеуказанные статьи представляют собой неуважение к суду, поскольку судебное разбирательство по делу еще не завершено. Генеральный атторней принял решение обратиться в Высокий Суд за судебным запретом на эти публикации. Таковой был выдан в ноябре 1972 г. Газета, со своей стороны, утверждала, что нормы о "неуважении к суду", призванные охранять независимость и беспристрастность судебной власти, не могут пониматься как запрет профессиональным журналистам выполнять их обязанности. Вопрос, по их мнению, требует законодательного решения. По апелляции "Таймс ньюспейперс лтд." Апелляционный суд отменил запрет Высокого Суда, но после обращения Генерального атторнея в Палату лордов последняя 18 июля 1973 г. единогласно восстановила действие этого судебного запрета. Палата сочла, что публикация предполагаемой статьи составит неуважение к суду, т. к. она, вероятно, вызовет предубеждение у общественности по поводу спора, являющегося предметом незавершенного судебного разбирательства, включая переговоры о мировом соглашении между истцами и компанией "Дистиллерс". Действие запрета было в конечном итоге прекращено в 1976 г., а 8 1981 г. был принят Закон о неуважении к суду, заменивший прецедентные нормы.
в. разбирательство в Комиссии по правам человека
В своей жалобе, поданной в Комиссию 19 января 1974 г., заявители утверждали, что судебный запрет, изданный Высоким Судом и подтвержденный Палатой лордов, а также принципы, на которых основывалось решение последней, находятся в противоречии со статьей 10 Конвенции. Позднее, по ходу разбирательства, заявители утверждали inter alia, что имела место дискриминация, противоречащая статье 14, поскольку аналогичные публикации в других печатных изданиях не были запрещены,. а также существуют различия в правилах, применяемых в Парламенте, когда затрагиваются судебные дела, и нормах о "неуважении к суду", применяемых к прессе. В своем докладе от 1.8 мая 1977 г. Комиссия выразила мнение inter alia: -восьмью голосами против пяти, что ограничения, наложенные на право заявителей на свободу слова, были нарушением статьи 10 Конвенции; -единогласно, что не имело место нарушение статьи 14 в сочетании со статьей 10.

 4737 Нормативный документ  
Про гербовий збір (витяг)
13.05.99 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4738 Судебная практика  
ЛУТЦ (LUTZ) против ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ Судебное решение от 25 августа 1987 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
За серьезное нарушение Правил дорожного движения г-н Лутц, 1959 г. рождения, гражданин ФРГ, был привлечен к судебной ответственности. Однако 24 августа 1981 г. участковый суд Хейлброна прекратил производство по его делу в связи с истечением срока давности, но отказался возложить на Казначейство оплату понесенных им издержек и расходов на том основании, что, как видно из материалов дела, "обвиняемый, скорее всего, был бы осужден за нарушение Правил дорожного движения". 25 сентября Земельный суд Хейлброна отклонил апелляцию г-на Лутца, указав, что участковый суд был прав, "оставив спорные расходы на заявителе, так как если бы не истек срок давности, обвиняемый почти наверняка был бы осужден". Жалоба г-на Лутца в Федеральный Конституционный Суд также была безуспешной.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
В жалобе, поданной в Комиссию.14 июня 1982 г., заявитель утверждал, что были нарушены статья б п. 2 Конвенции (презумпция невиновности), а также статья 6 п. 1 ("разумный срок" разбирательства). Жалоба была объявлена частично приемлемой 9 июля 1985 г. В своем докладе от 18 октября 1985 г. Комиссия семью голосами против пяти выразила мнение, что имело место нарушение статьи б .п. 2. Комиссия передала данное дело в Суд 28 января 1986 г.

 4739 Нормативный документ  
Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг (витяг)
6.07.95 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4740 Судебная практика  
"ИНФОРМАЦИОНСФЕРАЙН ЛЕНТИА" (INFORMATIONSVEREIN LENTIA) и другие против АВСТРИИ Судебное решение от 24 ноября 1993 г.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний
    КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
А. Основные факты
Предметом настоящего дела явился отказ австрийских властей в лице региональных органов управления почт и телекоммуникаций выдать лицензии на создание радиовещательных и телевизионных предприятий местного значения. Первый заявитель, получивший такой отказ, — "Информационсферайн Лентиа", компания, которая намеревалась создать замкнутую кабельную сеть, призванную объединить многочисленные кабельные службы в городе Линце, После того как отказ регионального управления был подтвержден Национальным управлением почт и телекоммуникаций, компания обратилась в Конституционный Суд. Последний сослался на статью 10 Европейской Конвенции, где оговорено, что эта статья не препятствует государствам осуществлять лицензирование, в т. ч. и такое, о каком идет речь в настоящем деле. Поэтому, по мнению Конституционного Суда, хотя статья 10 направлена на то, чтобы гарантировать свободу мнений и информации, это не означает, что такого рода лицензию может получить каждый, кто пожелает Федеральный конституционный закон Австрии от 23 ноября 1979 г. отнес всю сферу радио и телевещания к ведению государства; этот Закон фактически зарезервировал право на вещание за Национальной радиовещательной корпорацией, и никакого другого правоприменительного акта, кроме Закона, регулирующего деятельность этой организации, нет. Конституционный Суд передал дело в Административный суд, который в свою очередь отказал в удовлетворении заявки на выдачу лицензии 10 сентября 1986 г.; его решение, по существу, повторило логику рассуждений Конституционного Суда
Между 1987м и 1989 г. второй заявитель работал вместе с другими лицами над проектом создания частной радиостанции в Каринтии. В последующем он отказался от своих планов, узнав, что согласно действующему законодательству в том виде, как оно толкуется Конституционным Судом, получить необходимую лицензию невозможно.
Третий заявитель — Австрийская ассоциация, член Европейской федерации свободных радиостанций. В 1988 г она попыталась получить лицензию на создание в Южной Каринтии радиостанции для передачи некоммерческих программ на немецком и словацком языках Она получила отказ сначала Регионального управления почт и телекоммуникаций Клагенфурта, а затем Главного национального управления почт и телекоммуникаций в Вене 19 декабря 1989 г. и 9 августа 1990 г. соответственно. Решение было подтверждено Конституционным Судом 30 сентября 1991 г.
Четвертый заявитель является акционером итальянской компании, которая ведет коммерческое радиовещание на Австрию, хотел бы заниматься аналогичной деятельностью в самой стране. Однако с учетом сложившейся юридической практики он решил к соответствующим властям не обращаться.
Пятый заявитель — частная компания, зарегистрированная как акционерное общество по австрийскому законодательству. 8 ноября 1988 г. она обратилась в Региональное управление почт и телекоммуникаций Линца с просьбой предоставить ей частоту для местной радиостанции, которую предлагала создать в Зальцбурге. 28 апреля 1989 г. ее ходатайство было отклонено, 12 июля 1989 г. решение об отказе было подтверждено Главным управлением, а 18 июня 1990 г. жалоба была отклонена Конституционным Судом.
В. Разбирательство в Комиссии по правам человека
Жалобы поступили в Комиссию в период с 16 апреля 1987 г. по 20 августа 1990 г. Комиссия объединила их в единое производство IS июля 1990 г. и 14 января 1992 г. 13 января 1992 г. она сочла жалобы на нарушение статей 10 и 14 приемлемыми.
В своем докладе от 9 сентября 1992 г. Комиссия установила факты и выразила мнение, что имело место нарушение статьи 10 (единогласно в том, что касается первого заявителя, и четырнадцатью голосами против одного в отношении остальных) и что нет необходимости рассматривать дело в свете статьи 14 (единогласно в отношении первого заявителя и четырнадцатью голосами против одного применительно к остальным).
Комиссия передала дело в Суд 26 октября 1992 г.

 4741 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства, спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму, викорінення самогоноваріння (витяг)
11.10.85 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4742 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності (витяг)
25.12.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4743 Нормативный документ  
Лісовий кодекс України (витяг)
21.01.94 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4744 Бланки и образцы документов  
Відомості про Голову Правління Харківської міської громадської організації "Харківський інстітут підводних досліджень"
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4745 Нормативный документ  
Кодекс України про надра (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4746 Бланки и образцы документов  
Відомості про засновників Організації
:: Бланки и образцы документов
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4747 Нормативный документ  
Про об'єднання громадян (витяг)
16.06.92 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4748 Нормативный документ  
Лісовий кодекс України (витяг)
21.01.94 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4749 Международные нормативные акты  
Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, 1992 год
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4750 Нормативный документ  
Про внесення змін і доповнень до положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та свідоцтво про народження
2.09.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4751 Международные нормативные акты  
Додаткова Конвенція про скасування рабства, работоргівлі та інститутів та звичаїв, що сходні з рабством,1956 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4752 Нормативный документ  
Виправно-трудовий кодекс України (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4753 Международные нормативные акты  
Конвенція про права дитини,1989 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4754 Нормативный документ  
Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення (витяг)
19.01.99 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4755 Международные нормативные акты  
Конвенция о сокращении безгражданства,1961 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4756 Нормативный документ  
Положення про дитячий будинок сімейного (витяг)
17.03.98 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4757 Международные нормативные акты  
Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него,1973 год.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4758 Нормативный документ  
II. Особлива частина. Глава 5. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення (статті з 41 по 46-1) (витяг)
12.12.84 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4759 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 10
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4760 Нормативный документ  
Кодекс кримінально-процесуальний (витяг)
02.04.61 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4761 Международные нормативные акты  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 26
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеСодержаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4762 Нормативный документ  
Про звернення громадян (витяг)
02.10.96 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4763 Международные нормативные акты  
Резолюція 1990-29 Економічної та Соціальної Ради ООН Страта , 1990 рік.
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4764 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства і виконання постанови Пленуму Верховного Суду України у справах, пов'язаних з порушеннями вимог законодавства про охорону праці (витяг)
3.10.93 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4765 Нормативный документ  
Конституція України (витяг)
28.06.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4766 Нормативный документ  
Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1957 рік, додаткового протоколу 1975 року та другого додаткового протоколу 1978 року до конвенції
16.01.1998 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4767 Нормативный документ  
Положення про судових вихователів
14.03.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4768 Нормативный документ  
Конституція України
28.06.1996 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4769 Нормативный документ  
Конвенция о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества
26.11.1968 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4770 Нормативный документ  
Європейська конвенція про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню
26/11/1987 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4771 Нормативный документ  
Про практику призначення судами кримінального покарання (витяг)
22.12.1995 :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4772 Нормативный документ  
Про практику направлення військовослужбовців, які вчинили злочини, в дисциплінарний батальйон
28.12.1996. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4773 Судебная практика  
Постанова Пленуму Верховного Суду України Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя №9 від 01.11.1996 р.
:: Судебная практика
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4774 Нормативный документ  
Положення про порядок і умови виконання в Українській РСР кримінальних покарань, не зв'язаних із заходами виправно-трудового впливу на засуджених (витяг)
:: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4775 Нормативный документ  
Про загальний військовий обов'язок і військову службу
25.03.1992. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4776 Международные нормативные акты  
Принципы медицинской этики, 1982 рік
:: Международные нормативные акты
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4777 Нормативный документ  
Конвенция о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества
28.08.1968. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4778 Нормативный документ  
Про практику застосування судами України законодавства про умовно-дострокове звільнення від покарання і заміну покарання більш м'яким
26.12.1975. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4779 Нормативный документ  
Про прокуратуру (витяг)
11.05.1991. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4780 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я людини (витяг)
01.04.1994. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4781 Нормативный документ  
Кодекс про адміністративні правопорушення (витяг)
22,12,1984, :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4782 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил
26.02.1999. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4783 Нормативный документ  
Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для в'їзду в Україну
20.02.1999. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4784 Нормативный документ  
Про систему валютного регулювання і валютного контролю
19.02.1993. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4785 Нормативный документ  
Про Національний банк України
20.05.1999. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4786 Нормативный документ  
Про затвердження положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на право відкриття юридичними особами - резидентами України рахунків в іноземних банках
05.05.1999. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4787 Нормативный документ  
Про затвердження порядку формування та використання коштів державного інноваційного фонду (витяг)
06.08.1998. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4788 Нормативный документ  
Про судову практику в справах про хуліганство (витяг)
28.06.1991. :: Нормативный документ
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь с ресурсамиСвязь по разделам знаний

 4789 Отчеты и статистика  
Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 2000 рік.
2. Розгляд Уповноваженим звернень народних депутатів України
:: Отчеты и статистика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсами
    Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини "Про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні" за період з 14 квітня 1998 р. по 31 грудня 1999 р. знайомить читача з висновками та рекомендаціями щодо дотримання окремих прав , спрямованих на поліпшення в цілому стану забезпечення прав і свобод людини в Україні, які вміщені в кожному параграфі Доповіді. Зроблений Уповноваженим аналіз дає достатні підстави стверджувати, що в Україні попри наявне демократичне законодавство у сфері прав людини в умовах соціально-економічної кризи, падіння загального рівня культури і моралі відсутні ефективні механізми захисту прав людини, що призводить до масових та систематичних порушень прав та свобод людини, а інколи унеможливлює їх реалізацію.Ситуація ускладнюється через бідність, яка також є порушенням прав людини.

 4790 Отчеты и статистика  
Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 2000 рік.
1. Право на працю
:: Отчеты и статистика
Библиографическое описаниеСодержаниеСвязь с ресурсами
    Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини "Про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні" за період з 14 квітня 1998 р. по 31 грудня 1999 р. знайомить читача з висновками та рекомендаціями щодо дотримання окремих прав , спрямованих на поліпшення в цілому стану забезпечення прав і свобод людини в Україні, які вміщені в кожному параграфі Доповіді. Зроблений Уповноваженим аналіз дає достатні підстави стверджувати, що в Україні попри наявне демократичне законодавство у сфері прав людини в умовах соціально-економічної кризи, падіння загального рівня культури і моралі відсутні ефективні механізми захисту прав людини, що призводить до масових та систематичних порушень прав та свобод людини, а інколи унеможливлює їх реалізацію.Ситуація ускладнюється через бідність, яка також є порушенням прав людини.

 4791 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4792 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4793 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 37. Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4794 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 53. Кожен має право на освіту.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4795 Нормативный акт Украины  
Конституція
Розділ III ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4796 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4797 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4798 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4799 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 127. Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні. Професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представниць
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний

 4800 Нормативный акт Украины  
Конституція
Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України
:: Нормативный акт Украины
Библиографическое описаниеПолный текстСвязь по разделам знаний