За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
Подробности радиосинхронизатор pixel king для nikon на нашем сайте. . Лечение рака в мюнхене. Лечение рака почки в мюнхене www.munich-medical.ru.
  Методика   

Право громадян на організацію і проведення зборів, мітингів, і демонстрацій  Право громадян на організацію і проведення зборів, мітингів, і демонстрацій

 
Общая часть
Юридичні ознаки права

У відповідності зі ст. 11 Європейської конвенції захисту прав і основних свобод людини це право є невід ємним правом кожної людини, яке поширюється і на іноземців, і на осіб без громадянства. Носіями цього основного права є також суспільні об'єднання. Вони самі не можуть збиратися, але, як правило, організують збори Основне право волі на проведення перерахованих вище заходів поширюється по своїй суті і на них .

Правова природа та зміст зборів з одного боку, та демонстрацій, мітингів, пікетування з іншого, дещо різна. Справа в тому, що збори представляють собою зібрання людей в першу чергу для обговорення та, що особливо важливо, для вирішення питань, які найбільш турбують громадян. Приймають участь у зборах у більшості випадків громадяни, що мешкають на однієї спільної території та об’єднані спільними інтересами. Не випадково компетенція та обов’язки з вирішення питань пов’язаних з проведенням зборів та демонстрацій покладені на місцеві органи влади. Головною ознакою зборів є їх не конфліктний, а скоріше конструктивний характер, що є за природою діалогом, спілкування у якому примушує сторони слухати один одного, та враховувати пропозиції та критику. Результатом зборів є винесення зборами рішення. Причому, наприклад, у відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Положення про рішення винесене зборами громадян за місцем проживання, збори є важливою формою безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення. обов’язкові до розгляду органами місцевого самоврядування. В першу чергу органи місцевого самоврядування.

В той же час мітинги, демонстрації та пікетування, на відміну від зборів, є в першу чергу засобами захисту політичних та економічних прав. Тому ці акції не завжди є мирними. Крім того, мітинги та інші подібні акції не приймають рішень. А якщо і приймають то вони не є обов’язковими до розгляду та виконання органами влади.

Сучасна практика реалізації права на проведення зборів, мітінгів та демонстрацій визначила деякі головні його ознаки:

  • обов’язок держави забезпечити свободу волевиявлення громадян шляхом проведення зборів, мітингів та демонстрації.
  • обов’язок держави не втручатися у хід масових заходів та не примушувати громадян до участі в них;
  • обов’язок держави гарантувати та визначити у законодавстві право громадян на проведення мітингів, зборів та демонстрацій;
  • обов’язок держави чітко визначити випадки та коло громадян при умові яких дане право може бути обмежено;
  • обов’язок держави приймати до уваги, а в деяких випадках виконувати вимоги учасників зборів, мітингів та демонстрації;
  • обов’язок держави забезпечити безпеку особам які приймають участь у масових заходах.

Збори, мітинги, вуличні походи і демонстрації проводити відповідно до цілей, зазначених у заяві, а також у визначені строки і в обумовленому місці.

При цьому учасники зборів мають право:

1) розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, в межах Конституції i законів України, внесення пропозицій відповідним органам i організаціям;

2) обговорення проектів рішень місцевих Рад народних депутатів та їх органів з важливих питань місцевого життя;

3) внесення пропозицій з питань порядку денного сесій Рад народних депутатів та їх органів;

4) заслуховування інформацій голів Рад, керівників їх органів, звітів керівників підприємств, установ i організацій, що належать до комунальної власності відповідних адміністративно-територіальних одиниць, у разі необхідності - порушення перед відповідною Радою народних депутатів питання про притягнення окремих посадових осіб до відповідальності;

5) інформування населення про прийняті Радами та їх виконавчими органами рішення, хід їх виконання, про закони України, укази Президента України, інші акти органів законодавчої i виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси громадян;

6) обрання громадських комітетів i рад самоврядування; затвердження їх статутів (положень), внесення змін i доповнень до них, вирішення питань про дострокове припинення повноважень (розпуск) органів територіальної самоорганізації громадян, а також про відставку окремих їх членів;

7) встановлення структури, штатів, затвердження витрат на утримання створюваних зборами органів та умов оплати праці їх працівників;

8) надання згоди на включення до складу місцевого господарства об’єктів, які створені в результаті трудової участі громадян або придбані на їх добровільні внески, на продаж або безоплатну передачу цих майнових об’єктів іншим суб'єктам власності;

9) внесення пропозицій щодо передачі або продажу в комунальну власність відповідних адміністративно-територіальних одиниць підприємств, організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпечення комунально-побутових i соціально-культурних потреб населення даної території, функціонування місцевого господарства;

10) вирішення питань щодо об'єднання коштів населення, а також за згодою підприємств, організацій і установ, які не входять до складу місцевого господарства, їх коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів на будівництво, розширення, ремонт i утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, благоустрій населених пунктів, на заходи по охороні навколишнього природного середовища; внесення відповідних пропозицій з цих питань місцевим Радам та їх виконавчим органам;

11) розгляд питань про подання допомоги інвалідам, ветеранам війни i праці, одиноким престарілим громадянам, багатодітним сім’ям та іншим категоріям громадян; внесення відповідних пропозицій на розгляд місцевих Рад та їх органів;

12) внесення пропозицій щодо встановлення Радами місцевих податків i зборів, оголошення місцевих добровільних позик;

13) розгляд питань про найменування, перейменування населених пунктів, вулиць, перепідпорядкування сіл, селищ; внесення відповідних пропозицій з цих питань;

14) обговорення питань, пов'язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварій i стихійного лиха, сприянням Радам, державним органам у проведенні робіт по ліквідації наслідків аварій; заслуховування інформацій виконавчих органів місцевих Рад про екологічно небезпечні аварії та ситуації i стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;

15) обговорення поведінки осіб, які порушують громадський порядок, внесення подання до державних i громадських органів про притягнення цих осіб до відповідальності;

16) обговорення інших питань, що зачіпають інтереси населення Збори мають право звертатися з пропозиціями до відповідних Рад, державних органів, інших органів місцевого i регіонального самоврядування, керівників підприємств, організацій i установ, які зобов’язані розглянути ці пропозиції та інформувати у місячний строк про результати розгляду осіб або органи, за рішенням яких було скликано збори. Вимагати реалізацію рішення зборів, прийнятих в межах чинного законодавства, для виконання органами територіальної самоорганізації громадян, усіма громадянами, які проживають на відповідній території.

Заява про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації подати в письмовій формі не пізніш як за десять днів до намічуваної дати їх проведення. В заяві зазначити мету, форму, місце проведення заходу або маршрути руху, час його початку і закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвища, імена, по батькові уповноважених (організаторів), місце їх проживання і роботи (навчання), дата подачі заяви. В заяві зазначити мету, форму, місце проведення заходу або маршрути руху, час його початку і закінчення, передбачувану кількість учасників, прізвища, імена, по батькові уповноважених (організаторів), місце їх проживання і роботи (навчання), дата подачі заяви.

Організатори та учасники зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій повинні їх припинити на вимогу представників органів влади, якщо не було подано заяву або відбулося рішення про заборону, а також при порушенні порядку їх проведення, у випадку:

- порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій (стаття 185-1 КпАП України);

- організації масових безпорядків, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувались як зброя, а так само активну участь у масових безпорядках (стаття 71 КК України);

- організації, а так само активну участь в групових діях, що грубо порушують громадський порядок або зв'язані з явною непокорою законним вимогам представників влади або якщо вони спричинили порушення роботи транспорту, державних або громадських підприємств, установ, організацій (стаття 187-3 КК України);

- порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене організатором зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення за такі ж дії (стаття 187-4 КК України);

- захвату державних або громадських будівель чи споруд з метою незаконного користування ними або перешкода нормальній роботі установ, організацій, підприємств та деякі інші злочини (стаття 187-4 КК України).


Загальні визначення  Загальні визначення
Особливі випадки тлумачення та застосування права  Особливі випадки тлумачення та застосування права