За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Методика   

ПРАВО НА ФІЗИЧНУ НЕДОТОРКАНІСТЬ  (ЗАБОРОНА КАТУВАНЬ, НЕЛЮДСЬКОГО АБО ТАКОГО, ЩО ПРИНИЖУЄ  ПОВОДЖЕННЯ ТА ПОКАРАННЯ)  ПРАВО НА ФІЗИЧНУ НЕДОТОРКАНІСТЬ (ЗАБОРОНА КАТУВАНЬ, НЕЛЮДСЬКОГО АБО ТАКОГО, ЩО ПРИНИЖУЄ ПОВОДЖЕННЯ ТА ПОКАРАННЯ)

 
Практикумы
Застосування засобів фізичного та психологічного впливу відносно особи, що затримана або заарештована.
Загальні визначення

Частина 2 ст.28 Конституції України:

“Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському, або такому, що принижує його гідність поводженню чи покаранню”.

Ст.5 Загальної декларації прав людини:

“Ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського або такого, що принижує його гідність поводження і покарання”.

Ст.7 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права:

“Нікого не може бути піддано катуванню чи жорстокому, нелюдському принижуючому гідність поводженню чи покаранню. Зокрема жодну особу не може бути без її вільної згоди піддано медичним чи науковим дослідам”.

Ст.3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод:

“Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню”

Ст.1 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання:

“Для цілей цієї Конвенції термін “катування” означає будь-яку дію, якою будь-якій особі навмисне спричиняються сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї або від третьої особи відомості чи визнання, покарати її за дії, які вчинила вона, або третя особа чи у вчиненні яких вона запідозрюється, а також залякати чи примусити її або третю особу, чи з будь-якої причини, що ґрунтується на дискримінації будь-якого характеру, коли такий біль або страждання спричиняються державними посадовими особами чи іншими особами, які виступають в офіційній якості, чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи з їх мовчазної згоди. В цей термін не включається біль або страждання, що виникли внаслідок лише законних санкцій, не віддільні від цих санкцій чи викликаються ними випадково”.

Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покарання:

(Конвенція не містить окремого визначення катувань. На практиці робочі органи, створені на підставі Конвенції, застосовують визначення Конвенції ООН проти катувань)

Кримінальний Кодекс України (ст.22):

“Покарання не має на меті завдавати фізичних страждань або принижувати людську гідність”.

Кримінальний Кодекс України (ст.178):

заборонено примушувати давати показання “з застосуванням насильства або із знущанням з особи, яку допитують”.

Кримінальний Кодекс України (ст. 165) "Зловживання владою":

Зловживання владою або службовки станом, тобто умисне, з корисливих мотивів або іншої особистої заінтересованості , використання службовою особою свого службового стану всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам, або охороняємим законом правам та інтересам окремих громадян...”

Кримінальний Кодекс України (ст. 166"Перевищення влади або службових повноважень"):

Перевищення влади або службових повноважень, тобто вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй законом прав і повноважень, якщо воно завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам, або охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян... "

Кримінальний Кодекс України (ст. 175"Примушення давати показання"):

Примушення давати показання при допиті шляхом незаконних дій з боку особи, яка провадить дізнання або попереднє слідство... Те саме діяння, поєднане з застосуванням насильства або із знущанням з особи, яку допитують...

Кримінальний Кодекс України (ст. 180):

"Перешкоджання явці свідка, потерпілого ,експерту, примушування їх то відмови від дачі показань чи висновку, підкуп цих осіб або погроза помстою за раніше дані показання чи висновок.


Перелік нормативно-правових актів  Перелік нормативно-правових актів
Процедури та умови застосування права  Процедури та умови застосування права