За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
  Методика   

Право громадян на відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, попереднього слідства та суду  Право громадян на відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, попереднього слідства та суду

 
Практикумы
Відшкодування шкоди завданої незаконними діями органів дізнання, слідства, прокуратури та суду.
Загальні визначення

ст.56 Конституції України

“Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди заподіяної незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень”.

ст.62 Конституції України

“У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням”.

ст. 531 Кримінально-процесуального кодексу України

"У разі закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, відсутністю в діянні складу злочину або за недоведеністю участі особи у вчиненні злочину, а також уразі винесення виправдувального вироку органом дізнання, слідчий, прокурор і суд зобов'язані роз'яснити особі порядок поновлення її порушених прав і вжити необхідних заходів до відшкодування шкоди, завданої особі внаслідок притягнення як обвинуваченого, затримання, застосування запобіжного заходу та у разі незаконного продовження покарання у випадках, коли кримінальний закон, який скасовує винність діяння, набрав чинності. Підстави і порядок відшкодування шкоди визначаються законодавством України”.

ст. 8 Загальної декларації прав людини,1948 рік.

“Кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією”.

ст.14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, 1966 рік.

“Коли будь-яку особу остаточним рішенням було засуджено за кримінальний злочин і коли винесений їй вирок був потім скасований або їй було даровано помилування на тій підставі, що якась нова чи нововиявлена обставина незаперечне доводить наявність судової помилки, то ця особа, котра зазнала покарання в результаті такого засудження, одержує компенсацію згідно з законом, коли не буде доведено, що зазначена невідома обставина не була свого часу виявлена виключно або частково з вини цієї особи”.

ст.3 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, 1958рік.

“Якщо, винесений їй вирок був потім скасований або вона була помі тій підставі, що якась нова чи нововиявлена обставина незаперечне наявність судової помилки, то ця особа зазнала покарання внаслідок засудження, одержує відшкодування згідно з законодавчою практикою відповідної держави, — якщо тільки не буде доведено, що зазначена невідома свого часу виявлена повністю або частково з вини цієї особи”.

ст.5 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, 1958рік.

“ Кожна людина, яка стала жертвою арешту або затримання у порушення положень цієї статті, має право вимагати та отримати компенсацію. Незалежно від вини посадових осіб органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду”.

.

ст.37 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” від 16.11.1992р.

“Громадяни, юридичні особи і державні органи, а також їх законні представники мають право вимагати від редакції друкованого засобу масової інформації публікувати спростування поширених про них відомостей, що не відповідають дійсності, принижують їх честь та гідність.

Якщо редакція не має доказів того, що опубліковані нею відомості відповідають дійсності, вона зобов'язана на вимогу заявника опублікувати спростування їх у найближчому випуску друкованого засобу масової інформації публікувати його за власною ініціативою.

Спростування повинно бути набрано тим же шрифтом і поміщено під заголовком "Спростування" на тому ж місці шпальти, де містилося повідомлення, яке спростовується.

Обсяг спростування не може більше ніж удвічі перевищувати обсяг спростованого фрагменту опублікованого повідомлення або матеріалу. Забороняється вимагати щоб спростування було меншим, ніж половина стандартної сторінки машинописного тексту

Спростування може бути підготовленим у формі відповіді, обсяг якої не перевищує спростовуваного матеріалу.

Скорочення чи інші зміни в тексті спростування заявника без його зі допускаються.

Редакція відмовляє в публікації спростування, якщо спростування:

1) порушує положення ст. 3 цього Закону України “Про відшкодування шкоди”;

2) суперечить рішенню або вироку суду, які набрали чинності;

3) є анонімним.

Редакція відмовляє від публікації спростування, якщо спростування:

1) стосується відомостей, які нею вже спростовано;

2) надійшло з вимогою заявника опублікувати його пізніше, ніж через рік публікації відомостей, що спростовуються.

Редакція зобов'язана в строк, що не перевищує одного місяця з дня надходження вимоги; опублікувати спростування і письмово повідомити заявника про строк публікації спростування у разі затримки або про відмову в його публікації…

Заявник має право оскаржити відмову в публікації спростування або порушення його публікації до суду, який приймає скаргу до розгляду протягом року з (публікації спростовуваних відомостей”.

ст. 443 Цивільного кодексу Української РСР від 20.05.85

“Шкода, заподіяна громадянинові внаслідок незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування взяття під варту, як запобіжного заходу, незаконного накладення адміністративного арешту або виправних робіт, відшкодовується державою в повному обсязі” незалежно від вини службових осіб органів дізнання, попереднього слідства прокуратури і суду в встановленому законом порядку”.

ст.1 Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянам незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду” від 01.12.94.

“Відповідно до положень цього закону підлягає відшкодуванню шкода, зі громад внаслідок:

1) незаконного засудження, незаконного притягнення як обвинуваченого, незаконного

взяття і тримання під вартою, незаконного проведення в ході розслідування чи розгляду кримінальної справи обшуку, виїмки, незаконного арешту, незаконного відсторонення від роботи (посади) та інших процесуальних дій, що обмежують права громадян;

2) незаконне застосування адміністративного арешту чи виправних робіт, незаконної конфіскації незаконного накладення штрафу;

3) незаконного проведення оперативно-розшукових заходів, передбачених Законом України “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” та іншими актами законодавства.

У випадках, зазначених у частині першій цієї статті, завдана шкода відшкодовується в повному обсязі незалежно від посадових осіб органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду”.

ст.33 Закону України “Про інформаційні агентства” від 28.02.95.р.

“Громадяни, юридичні особи, державні органи і органи місцевого самоврядування, а також їх уповноважені представники мають право вимагати від інформаційного агентства спростування розповсюджених про них відомостей, що не відповідають дійсності, принижують їх честь та гідність.

Спростування здійснюється інформаційним агентством, яке розповсюдило цю інформацію. Інформація, що не відповідає дійсності, має бути спростована інформаційним агентством, так і розповсюджувачем цієї інформації. Відшкодування матеріальної і моральної шкоди за розповсюдження інформації, що спростовується, здійснюється у порядку, передбаченому законодавством”.


Перелік нормативно-правових актів  Перелік нормативно-правових актів
Процедури застосування та реагування на порушення права  Процедури застосування та реагування на порушення права