За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГлавнаяПоискПомощьМетодики   Учебный практикум   Путеводитель   Документы   Судебная практикаУкраинский Русский
 
Присылайте ваши замечания и пожеланияБиблиотека   Словарь   Ресурсы интернет
Комплекс исп я и утилизации ПНГ www.grasys.ru. . индиголетта роза плетистая
  Методика   

Право громадян на організацію і проведення зборів, мітингів, і демонстрацій  Право громадян на організацію і проведення зборів, мітингів, і демонстрацій

 
Практикумы
Право на організацію та проведення зборів, мітингів та демонстрацій.
Процедури реагування на порушення права

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про звернення громадян” громадяни мають право звернутись до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднання громадян, установ, організацій незалежно від форм власності, підприємств, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів, а також скаргою про їх порушення.

Звертатись можна як у письмовій, так і в усній формі. Головне, щоб таке звернення містило всі визначені законом вимоги. Так, воно повинно бути адресоване органу за належністю, тобто посадовій або уповноваженій особі, до компетенції якої відноситься вирішення питання.

Згідно зі ст. 8 зазначеного Закону, письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство (анонімне),— розгляду не підлягає.

Не розглядаються й повторні звернення з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті, термін подання яких порушено, та звернення осіб, визначених судом недієздатними.

За захистом своїх порушених прав і свобод громадяни можуть звертатися безпосередньо до суду, що передбачено ст. 55 Конституції України. Також підлягають оскарженню в суді рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових та службових осіб.

Згідно зі ст. 12 Закону України “Про прокуратуру”, прокурор також розглядає заяви та скарги про порушення прав громадян , але виключно ті, розгляд яких не віднесено до компетенції суду.

З прийняттям Конституції були визначені принципово нові функції прокуратури. Тому вона не вправі вирішувати будь-які спори, оскільки це компетенція суду, чи надавати правові консультації та роз'яснення, що має здійснювати адвокат.

Прокуратура приймає скарги на рішення або на вироки суду, що вступили у законну силу, а також скарги на порушення кримінально-процесуального законодавства, при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства, при порушенні виконання судових рішень чи застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, що відповідає закріпленим за прокуратурою функціям (ст. 121 Конституції України).

Але у визначених законом випадках. Згідно зі ст. 13 ЦПК, прокурор представляє інтереси тих осіб, що не можуть відстоювати свої інтереси в суді самостійно: це неповнолітні, інваліди тощо.

Скарги на неправомірні рішення чи дії розглядаються у порядку підлеглості. Органи прокуратури розглядають скарги за принципом територіального нагляду. Так, наприклад, до міської прокуратури належить розгляд звернень, у яких оскаржуються вироки та рішення суду, а також неправомірні дії чи бездіяльність правоохоронних органів міста. Районними прокуратурами теж проводиться прийом громадян, ними здійснюються й перевірки викладеної у зверненнях інформації, але принести протест може лише заступник прокурора міста. Отже, повноваження кожного органу чітко розмежовані, і необхідно звертатися саме за належністю, спочатку до районної ланки, а потім вище. Строки звернень теж обумовлені законодавством — один місяць, розгляд судових справ — один місяць з моменту надходження справи.

Таким чином ні в якому разі громадян не позбавляють права звертатись до суду, навіть у разі незгоди з прийнятим за скаргою рішенням.


Типові ситуації порушення права  Типові ситуації порушення права
Судова практика  Судова практика