За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Правила роботи підприємств громадського харчування (витяг)
20.07.95 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Правила роботи підприємств громадського харчування (витяг)

§ 6. ПРАВИЛА РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

Затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 3 літня 1995 р. № 129

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 липня 1995 р. за № 230/766 (З наступними змінами та доповненнями) (Витяг) 1. Загальні положення

1.1. Ці Правила регламентують основні вимоги щодо роботи господарюючих суб'єктів - підприємств (їх об'єднань), установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-підприємців, іноземних юридичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність на тери-торії України, у торговельновиробничій сфері (громадському харчуванні).

1.3. Господарюючі суб'єкти здійснюють свою діяльність після їх державної реєстрації в установленому порядку як суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами (Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом МЗЕЗторгу № 402 від 07.07.98)

1.4. У сфері торговельно-виробничої діяльності (громадському харчуванні) господарю-ючі суб'єкти можуть мати фабрики-кухні, фабрикизаготівельні, ресторани, бари, кафе, їдальні, закусочні, буфети, магазини (відділи) кулінарії, відкриті літні майданчики, кіоски та інші об'єкти.

1.6. Підприємства громадського харчування розподіляються на типи (ресторан, бар, кафе, їдальня, закусочна, буфет та інші), а ресторани та бари також на класи (люкс, вищий, перший). (Абзац перший пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з наказом МЗЕЗторгу № 168 від 23.03.99) Вибір типу підприємства здійснюється господарюючим суб'єктом за погодженням з місцевим органом виконавчої влади. Суб'єкт підприємницької діяльності самостійно оби-рає клас ресторану або бару. До затвердження порядку та правил обов'язкової сертифі-кації послуг у сфері громадського харчування підтвердження відповідності ресторану або бару обраному класу проводиться Радою міністрів Автономної Республіки Крим, облас-ними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями або упов-новаженими ними органами, які здійснюють це безплатно, з видачею відповідного доку-мента, рекомендована форма якого додається. Для підприємств громадського харчуван-ня організацій Укоопспілки класи "люкс" та "вищий" підтверджуються правліннями Кримспоживспілки, облспоживспілок, "перший" - правліннями районних споживчих товариств, райспоживспілок. (Абзац другий пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з наказом МЗЕЗторгу №168 від 23.03.99)

1.9. Засоби вимірювання, що використовуються у виробничоторговельній діяльності, повинні бути у справному стані та мати чітке державне повірочне тавро і проходити повірку в установленому порядку. Торгово-технологічне обладнання, інвентар та посуд мають бути виготовлені з матеріалів, дозволених Головним державним санітарним лікарем України.

3. Організація обслуговування споживачів

3.1. Методи обслуговування (самообслуговування, обслуговування офіціантами, ком-бінований), види платних та безплатних послуг і порядок розрахунків із споживачами виз-начаються господарюючим суб'єктом виходячи з вимог до даного типу та класу підприємства громадського харчування. (Абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом МЗЕЗторгу № 168 від 23.03.99) При всіх методах обслуговування здійснюється попереднє сервірування столів по спрощеній чи повній формі в залежності від типу підприємства громадського харчування та класу. (Абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом МЗЕЗторгу № 168 від 23.03.99)

3.2. При самообслуговуванні споживачі самостійно відбирають страви, вироби, напої з лінії роздачі або "шведського" столу, які розміщуються у залі. При обслуговуванні офіціантами всі види послуг надаються на замовлення споживача через офіціанта. При комбінованому обслуговуванні поєднуються методи самообслуговування і обслуговування офіціантами.

3.3. Розрахунки за продукцію і надані послуги в підприємствах громадського харчування здійснюються за готівку та у безготівковому порядку (за кредитними картками, абонементними талонами та ін.) із застосуванням електронних контрольнокасових апаратів або з використанням товарнокасових книг. 3.4. У підприємствах самообслуговування і магазинах (відділах) кулінарії касовий чек видається споживачеві після оплати вартості продукції готівкою. У підприємствах з обслуговуванням офіціантами оплата вартості продукції здійснюється споживачем безпосередньо офіціанту відповідно до рахунка, який виписується на бланку встановленої форми.