За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенция об отмывании, выявлении и изъятии доходов от преступной деятельности,1990 год.
Стаття 1 Використання термінів
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 1 Використання термінів

Для цiлей цiєї Конвенцiї:
a. "доходи" означає будь-яку економiчну вигоду, набуту злочинним шляхом. Вона може складатися з будь-якої власностi, зазначеної в пiдпунктi b цiєї статтi;
b. "власнiсть" включає власнiсть будь-якого виду, матерiальну власнiсть чи власнiсть, виражену в правах, рухоме чи нерухоме майно i правовi документи або документи, якi пiдтверджують право на таку власнiсть чи частку в нiй;
c. "засоби" означає будь-яку власнiсть, яка використовується або може використовуватися будь-яким чином, повнiстю або частково, для вчинення кримiнального злочину чи кримiнальних злочинiв;
d. "конфiскацiя" означає покарання або захiд, призначенi судом пiсля розгляду справи стосовно кримiнального злочину чи кримiнальних злочинiв, результатом якого є остаточне позбавлення власностi;
e. "предикатний злочин" означає будь-який кримiнальний злочин, в результатi якого виникли доходи, що можуть стати предметом злочину, зазначеного в статтi 6 цiєї Конвенцiї.
 prev ГЛАВА I ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМIНIВ
 next ГЛАВА II ЗАХОДИ, ЯКI ПОВИННI ВЖИВАТИСЯ НА НАЦIОНАЛЬНОМУ РIВНI