За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенция об отмывании, выявлении и изъятии доходов от преступной деятельности,1990 год.
Стаття 14 Здійснення конфіскації
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 14 Здійснення конфіскації

1. Процедури домагання i застосування конфiскацiї згiдно зi статтею 13 регулюються законодавством запитуваної Сторони.
2. Запитувана Сторона повинна враховувати висновки щодо фактiв, якi викладенi в обвинувальному вироку чи судовому рiшеннi запитуючої Сторони або на яких побiчно грунтується такий обвинувальний вирок чи судове рiшення.
3. Кожна Сторона пiд час пiдписання або здачi на зберiгання своєї ратифiкацiйної грамоти або свого документа про прийняття, затвердження чи приєднання, може заявити шляхом перепровадження заяви на iм'я Генерального секретаря Ради Європи про те, що пункт 2 цiєї статтi застосовується тiльки за умови дотримання її конституцiйних принципiв i фундаментальних засад її правової системи.
4. Якщо конфiскацiя полягає у вимозi сплати грошової суми, компетентний орган запитуваної Сторони конвертує цю валюту цiєї Сторони за обмiнним курсом, який дiє на час прийняття рiшення про застосування конфiскацiї.
5. У випадках, що пiдпадають пiд дiю пункту 1.a статтi 13, право приймати рiшення стосовно будь-якого клопотання про перегляд постанови про конфiскацiю має тiльки запитуюча Сторона.
 prev Стаття 13 Зобов'язання Здійснювати конфіскацію
 next Стаття 15 Конфіскована власність