За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенция об отмывании, выявлении и изъятии доходов от преступной деятельности,1990 год.
Стаття 31 Iнформація
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 31 Iнформація

1. Запитувана Сторона без зволiкань iнформує запитуючу Сторону про:
a. вжиття заходiв щодо прохання згiдно з цiєю главою;
b. кiнцевий результат заходiв, вжитих у зв'язку iз проханням;
c. рiшення про вiдмову вiд будь-якого спiвробiтництва, його вiдкладення або будь-яке умовне спiвробiтництво, повнiстю або частково, згiдно з цiєю главою;
d. будь-якi обставини, що роблять неможливим вжиття заходiв, що вимагаються, або серйозним чином затримують їх; i
e. у разi вжиття прелiмiнарних заходiв на виконання прохання згiдно з роздiлами 2 або 3 цiєї глави, такi положення свого внутрiшнього законодавства, якi автоматично можуть привести до припинення прелiмiнарного заходу.
2. Запитуюча Сторона без зволiкань iнформує запитувану Сторону про:
a. будь-який перегляд справи, рiшення чи будь-який iнший факт, на пiдставi якого дiя постанови про конфiскацiю повнiстю або часткового припиняється; i
b. будь-який розвиток подiй, фактичний або правовий, на пiдставi якого вжиття будь-якого заходу згiдно з цiєю главою бiльше не виправдовується.
3. Якщо Сторона на основi однiєї i тiєї ж постанови про конфiскацiю звертається з клопотаннями до бiльш нiж однiєї Сторони, вона iнформує про це клопотання всi Сторони, якi зачiпаються виконанням цiєї постанови.
 prev Стаття 30 Зобов'язання пояснювати причини
 next Стаття 32 Обмеження використання