За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про основні напрями конкурентної політики на 1999-2000 роки та заходи щодо їх реалізації (витяг)
26.02.99 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про основні напрями конкурентної політики на 1999-2000 роки та заходи щодо їх реалізації (витяг)

ДОДАТОК N 2 до Указу Президента України від 26 лютого 1999 року N 219/99

ЗАХОДИ

щодо реалізації Основних напрямів конкурентної політики на 1999 - 2000 роки

І. Заходи щодо реалізації конкурентної політики

Заходи щодо реалізації Основних напрямів конкурентної політики на 1999 - 2000 роки спрямовано на концентрацію зусиль з розвитку та вдосконалення конкуренції, підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Для цього:

у всіх галузях і сферах економіки

забезпечувати додержання вимог Конституції України щодо захисту конкуренції у підприємницькій діяльності під час реалізації державної політики у відповідних галузях і сферах, зокрема під час прийняття конкретних рішень, розроблення проектів нормативно-правових актів;

систематично розглядати стан додержання антимонопольного законодавства керівниками державних органів та органів місцевого самоврядування у відповідних галузях та регіонах, вживати заходів до недопущення його порушень, усунення існуючих штучних адміністративних бар'єрів вступу господарюючих суб'єктів на ринок, які заважають розвитку конкуренції, та до недопущення прийняття рішень, що можуть негативно вплинути на її стан. За вчинення зазначених порушень передбачити покладення на керівників відповідних органів виконавчої влади персональної відповідальності, в тому числі застосування до них заходів дисциплінарного стягнення, аж до звільнення з займаних посад;

забезпечувати створення умов для розвитку та вдосконалення конкуренції перш за все на монополізованих ринках, не допускати неправомірного обмеження конкуренції;

передбачати заходи щодо створення ефективного конкурентного середовища та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників як одні з пріоритетних під час розроблення державних, галузевих та регіональних програм з питань соціально-економічного розвитку;

посилити контроль за проявами монополізму під час ціноутворення на монополізованих та олігополістичних ринках, у разі потреби застосовувати тимчасове запровадження державного регулювання цін на продукцію монопольних утворень відповідно до законодавства;

припинити самочинне розширення керівниками Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій повноважень у сфері ціноутворення. Вжити заходів до приведення рішень керівників зазначених органів з цього питання у відповідність із законодавством про ціноутворення;

поступово скасовувати регулювання цін (тарифів) на товари (роботи, послуги) монопольних утворень, що діють на загальнодержавних і регіональних товарних ринках, за винятком суб'єктів природних монополій та монопольних утворень, які виконують функції, покладені на них законодавчими актами, а також казенних підприємств;

вжити заходів до припинення неправомірної підтримки утворення та діяльності суб'єктів господарювання, що надають послуги зі страхування, транспортно-експедиційні, банківські тощо з подальшим нав'язуванням цих послуг суб'єктам господарювання відповідних галузей або регіонів;

не допускати необгрунтованого поділу цілісних виробничо-технологічних комплексів, особливо тих, що визначають експортний потенціал України;

надавати державну підтримку підприємствам, що мають важливе значення для національної безпеки, оборони України і суспільних інтересів, та стимулювати нарощування випуску товарів на підприємствах, спроможних ефективно конкурувати на ринках, де домінує продукція іноземного виробництва, не допускаючи при цьому суттєвого негативного впливу на розвиток конкуренції. Державне замовлення, централізовані капітальні вкладення за рахунок бюджету, розподіл квот, закупівлю обладнання, сировини тощо за рахунок бюджетних коштів та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії держави, здійснювати лише на конкурсних засадах;

подавати пропозиції щодо встановлення на певний період квот та інших обмежень на ввезення в Україну іноземних товарів, сировини тощо у разі, коли це загрожує конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку і не призведе до суттєвого обмеження конкуренції;

запровадити порядок, згідно з яким великі державні підприємства, перш за все ті з них, які є суб'єктами природних монополій, здійснюють закупівлі обладнання, сировини тощо вартістю понад 200 тисяч гривень лише на конкурентних засадах;

здійснювати моніторинг виконання заходів щодо реалізації конкурентної політики та оцінку її соціально-економічних наслідків;

ІІ. Удосконалення антимонопольного законодавства

З метою забезпечення реалізації положень Конституції України щодо захисту конкуренції у підприємницькій діяльності, узгодження антимонопольного законодавства України з відповідним законодавством Європейських Співтовариств, вдосконалення механізму попередження та припинення порушень антимонопольного законодавства здійснити такі заходи:

сприяти прискоренню розгляду проекту закону про захист економічної конкуренції;

передбачити відповідальність суб'єктів господарювання за недобросовісну конкуренцію у вигляді поширення недостовірної інформації, підвищення розмірів штрафів за здійснення суб'єктами господарювання недобросовісної конкуренції;

запровадити відповідальність суб'єктів господарювання - фізичних осіб у вигляді штрафу, що накладається органами Антимонопольного комітету України за порушення антимонопольного законодавства;

установити відповідальність фізичних осіб за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, неподання, подання не в повному обсязі, несвоєчасне подання інформації, подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України та його територіальним відділенням, надавши право накладення штрафів за ці порушення органам та посадовим особам Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень;

передбачити право Антимонопольного комітету України звертатися з позовами до суду, арбітражного суду щодо конфіскації товарів з неправомірно використаним позначенням або копій виробів іншого суб'єкта господарювання (підприємця) як у виробника, так і у продавця.