За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенція про захист прав і основних свобод,1950 рік.
Стаття 10
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 10

Генеральний секретар Ради Європи повiдомляє всi держави-члени Ради Європи про:
a) будь-яке пiдписання;
b) здачу на зберiгання будь-якої ратифiкацiйної грамоти або будь-якого документа про прийняття чи затвердження;
c) будь-яку дату набрання чинностi цим Протоколом згiдно зi статтями 6 i 9;
d) будь-яку iншу дiю, будь-яке повiдомлення або будь-яку заяву, якi стосуються цього Протоколу.
На посвiдчення чого нижчепiдписанi належним чином на те уповноваженi представники пiдписали цей Протокол.
Вчинено у Страсбурзi двадцять другого дня листопада мiсяця 1984 року англiйською i французькою мовами, причому обидва тексти є однаково автентичними, в одному примiрнику, який зберiгатиметься в архiвi Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвiдченi копiї цього Протоколу кожнiй державi - члену Ради Європи.
ПРОТОКОЛ N 11, який передбачає перебудову контрольного механiзму, створеного Конвенцiєю про захист прав i основних свобод людини
Держави - члени Ради Європи, якi пiдписали цей Протокол до Конвенцiї про захист прав i основних свобод людини, пiдписаної в Римi 4 листопада 1950 року (далi - "Конвенцiя"),
враховуючи нагальну необхiднiсть перебудови контрольного механiзму, створеного Конвенцiєю для забезпечення та пiдвищення ефективностi захисту прав i основних свобод людини, головним чином у зв'язку iз збiльшенням кiлькостi заяв та членiв Ради Європи,
вважаючи за доцiльне з цiєю метою внести поправки у деякi положення Конвенцiї для того, щоб, зокрема, замiнити iснуючi Європейську комiсiю та Європейський суд з прав людини новим постiйним Судом,
враховуючи резолюцiю N 1, ухвалену Європейською конференцiєю з прав людини на рiвнi мiнiстрiв, що вiдбулася у Вiднi 19 та 20 березня 1985 року,
враховуючи рекомендацiю 1194 (1992), прийняту Парламентською асамблеєю Ради Європи 6 жовтня 1992 року,
враховуючи рiшення про перебудову контрольного механiзму Конвенцiї, ухвалене главами держав та урядiв держав - членiв Ради Європи у Вiденськiй декларацiї 9 жовтня 1993 року,
погодились про таке:
 prev Стаття 9