За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про затвердження порядку поділу лісів на групи, віднесення їх до категорій захисності та виділення особливо захисних земельних ділянок лісового фонду (витяг)
27.07.95 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про затвердження порядку поділу лісів на групи, віднесення їх до категорій захисності та виділення особливо захисних земельних ділянок лісового фонду (витяг)

ПОСТАНОВА

від 27 липня 1995 р. N 557

(Витяг)

Про затвердження Порядку поділу лісів на групи, віднесення їх до категорій захисності та виділення особливо захисних земельних ділянок лісового фонду

2. Ліси України за екологічним і господарським значенням поділяються на першу і другу групи.

До першої групи належать ліси, що виконують переважно природоохоронні функції, а також ліси на територіях природнозаповідного фонду, ліси, що мають наукове або історичне значення (включаючи генетичні резервати), лісоплодові насадження, субальпійські деревні та чагарникові угруповання.

До другої групи належать ліси, не віднесені до лісів першої групи, що поряд з екологічним мають експлуатаційне значення. Для збереження захисних функцій, безперервності та невиснажливості використання в лісах цієї групи встановлено режим обмеженого лісокористування.

3. Ліси на територіях природно-заповідного фонду, ліси, що мають наукове або історичне значення (включаючи генетичні резервати), ліси населених пунктів, лісопаркові частини лісів зелених зон, державні захисні лісові смуги, полезахисні лісові смуги, а також захисні лісові насадження на смугах відводу каналів, залізниць і автомобільних доріг в іншу категорію захисності не виділяються.

4. Якщо ліси, що зростають на одній території, одночасно відповідають умовам і відмітним ознакам віднесення лісів до різних категорій захисності, їх відносять до тієї з них, для якої встановлено суворіший режим ведення лісового господарства і користування лісом, а за аналогічного режиму - до тієї категорії захисності, яка має більше значення, тобто менший порядковий номер у наведеному нижче переліку:

1) ліси першого і другого поясів зон санітарної охорони джерел водопостачання;

2) ліси першої і другої зон округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій;

3) особливо цінні лісові масиви;

4) субальпійські деревні і чагарникові угруповання;

5) ліси приполонинні;

6) ліси протиерозійні;

7) лісоплодові насадження;

8) смуги лісів, що захищають нерестовища цінних промислових риб;

9) захисні смуги лісів вздовж залізниць;

10) захисні смуги лісів вздовж автомобільних доріг державного значення;

11) ліси третьої зони округів санітарної охорони лікувальнооздоровчих територій;

12) ліси зелених зон навколо населених пунктів і промислових підприємств;

13) степові переліски;

14) байрачні ліси;

15) інші ліси степових, лісостепових, гірських районів, які мають важливе значення для захисту навколишнього природного середовища;

16) смуги лісів вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів.

5. Межі ділянок лісу або лісових масивів, намічених для віднесення до однієї з категорій захисності, включаючи вкриті і не вкриті лісовою рослинністю землі лісового фонду, повинні відповідати, як правило, природним межам, квартальним просікам, лініям зв'язку та електропередач або іншим чітко визначеним на місцевості розмежувальним лініям.

15. До лісів протиерозійних відносяться природні та штучно створені ліси на ярах, легкорозвіюваних пісках, рекультивованих землях, кам'янистих розсипах, малопотужних кам'янистих грунтах, ліси, розташовані у високогірних зонах, на крутих гірських схилах, в селенебезпечних басейнах та на схилах лавинонебезпечних басейнів за нормативами (додаток N 8), крім випадків, передбачених пунктом 34 цього Порядку.

16. До лісів приполонинних (прияйлових) відносяться смуги лісу завширшки 200-500 метрів у горах уздовж верхньої його межі з безлісною місцевістю (полонинами, яйлами).

Ширина приполонинних (прияйлових) лісів визначається в кожному конкретному випадку з урахуванням місцевих геологічних, гідрологічних, грунтових та інших природних умов на основі матеріалів лісовпорядкування і спеціальних наукових обстежень.

17. До захисних смуг лісів вздовж залізниць відносяться ліси, що прилягають до діючих та тих, що будуються, залізниць, завширшки 500 метрів з кожного боку. Ширину смуг встановлюють від межі смуги відводу дороги, але не менш як 15 метрів від полотна залізниці. В гірських районах ширина захисних смуг лісів у разі потреби може бути збільшена на основі спеціальних обстежень до розмірів, що забезпечують надійне збереження доріг і безпеку руху.

18. До захисних смуг лісів вздовж автомобільних доріг державного значення відносяться ліси, що прилягають до діючих та тих, що будуються, автомобільних доріг, завширшки 250 метрів з кожного боку дороги. Ширину смуг визначають від межі смуги відводу дороги, але не менш як 15 метрів від полотна автомобільної дороги.

У гірських районах на дорогах державного значення ширина захисних смуг лісів у разі потреби може бути збільшена на основі спеціальних вишукувань до розмірів, що забезпечують надійне збереження доріг і безпеку руху.

19. До особливо цінних лісових масивів на основі спеціальних вишукувань і обгрунтувань відносять унікальні за породним складом, продуктивністю і генетичними властивостями ліси з наявністю реліктових та ендемічних видів дерев.

20. До державних захисних лісових смуг належать спеціально створені насадження лінійного типу для виконання кліматорегулюючих, грунтозахисних і водоохоронних функцій.

21. До байрачних лісів відносяться приурочені до балок природні та штучно створені ліси степової зони, які мають захисне значення.

22. До степових перелісків відносяться роз'єднані ділянки лісу в степовій зоні в блюдцеподібних зниженнях, що виконують переважно важливі захисні функції.

23. До інших лісів степових, лісостепових, гірських районів, які мають важливе значення для захисту навколишнього природного середовища, належать ліси, які за ознаками і умовами, передбаченими цим Порядком, не належать до інших категорій захисності, але виконують переважно важливі функції захисту навколишнього природного средовища, грунтів та сільськогосподарських угідь.

24. До полезахисних лісових смуг належать штучно створені насадження лінійного типу для захисту сільськогосподарських угідь.

25. До захисних лісових насаджень на смугах відводу залізниць та автомобільних доріг належать усі ліси, розташовані в смугах їх відводу.

В. Ліси, що виконують переважно санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції

26. До лісів населених пунктів належать ліси, що знаходяться у межах міст, селищ та інших населених пунктів.

27. До лісів зелених зон навколо населених пунктів і промислових підприємств відносяться ліси, розташовані за міською (селищною) межею навколо населених пунктів і промислових підприємств або поблизу них, виконують важливі захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі функції і є місцем відпочинку населення. Ліси зелених зон поділяються на лісопаркову і лісогосподарську (санітарно-захисні) частини. До лісопаркової частини лісів зелених зон відносяться ділянки лісу, сприятливі для масового відпочинку.

Виділення зелених зон проводиться з урахуванням конкретних природних умов, розміщення промислових об'єктів, а також місць масового відпочинку населення і приміських лікувальнопрофілактичних та оздоровчих закладів (будинків відпочинку, пансіонатів, таборів тощо).

Частина лісів, що примикають до населених пунктів і промислових підприємств або розташовані поблизу них і належать до інших категорій захисності із суворішим режимом ведення лісового господарства та користування лісом (відповідно до пункту 4 цього Порядку), до складу зеленої зони не включається, але враховується під час визначення її розмірів.

Розміри зелених зон і лісопаркових частин у них визначаються за нормативами згідно з додатком N 9.

28. До лісів першого і другого поясів зон санітарної охорони джерел водопостачання належать ліси, що знаходяться в межах першого і другого поясів зон санітарної охорони джерел водопостачання, затверджених у встановленому порядку.

У межах третього поясу зон санітарної охорони джерел водопостачання ліси відносяться до відповідних груп і категорій захисності, виділених відповідно до цього Порядку.

29. До лісів зон округів санітарної охорони лікувальнооздоровчих територій належать ліси, що знаходяться в межах округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій, виділених у встановленому порядку.

Згідно з вимогами до режиму ведення лісового господарства і користування лісом ліси округів санітарної охорони лікувальнооздоровчих територій поділяються на:

ліси першої і другої зон округів санітарної охорони лікувальнооздоровчих територій;

ліси третьої зони санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій.

До зазначених категорій захисності належать ліси, що знаходяться в межах відповідних зон округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій.

Г. Ліси спеціального цільового призначення

30. До лісів природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, пам'яток природи, заповідних урочищ, регіональних ландшафтних парків належать ліси територій природно-заповідного фонду, створені або оголошені в порядку, встановленому Законом України "Про природно-заповідний фонд України".

31. До лісів, що мають наукове або історичне значення, відносяться ліси, які знаходяться на території історикокультурних заповідників, меморіальних комплексів у місцях, пов'язаних з важливими історичними подіями, у межах зон охорони пам'яток історії, археології, містобудування і архітектури, монументального мистецтва, а також ліси, які є зразками визначних досягнень науки і практики або об'єктами досліджень на довгочасну перспективу.

До лісів генетичних резерватів відносяться ліси, виділені в установленому порядку за своїми типовими фітоценотичними, лісівничими та лісорослинними показниками для даного природнокліматичного (лісонасіннєвого) району з метою збереження цінних у генетико-селекційному відношенні частин популяції виду, підвиду, екотипу лісової породи.

32. До лісоплодових насаджень відносяться природні або штучно створені плодово-ягідні і горіхоплідні ліси, що мають спеціальне господарське значення.

33. До субальпійських деревних та чагарникових угруповань відносяться розташовані в межах відкритої гірської місцевості (полонин, яйл) угруповання субальпійського поясу.

ІV. Особливо захисні земельні ділянки лісового фонду

34. Виділення особливо захисних земельних ділянок лісового фонду проводиться за ознаками відповідно до нормативів (додаток N 10), які можуть бути деталізовані і диференційовані з урахуванням місцевих природних умов.

Ліси, що виконують переважно протиерозійні функції, але мають незначну площу і сильну роззосередженість, відносяться до особливо захисних земельних ділянок лісового фонду, виділення яких проводиться за ознаками відповідно до встановлених нормативів (додаток N 8).