За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 2
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 2

(1) Кожна Держава, яка бере участь у цьому Пактi, зобов'язується поважати i забезпечувати всiм перебуваючим у межах її територiї та пiд її юрисдикцiєю особам права, визнанi в цьому Пактi, без будь-якої рiзницi як-от щодо раси, кольору шкiри, статi, мови, релiгiї, полiтичних та iнших переконань, нацiонального чи соцiального походження, майнового стану, народження чи iншої обставини.
(2) Якщо це ще не передбачено iснуючим законодавством чи iншими заходами, кожна Держава, яка бере участь у цьому Пактi, зобов'язується вжити необхiдних заходiв вiдповiдно до своїх конституцiйних процедур i положень цього Пакту для вжиття таких законодавчих або iнших заходiв, якi можуть виявитися необхiдними для здiйснення прав, що визнаються у цьому Пактi.
(3) Кожна Держава, яка бере участь у цьому Пактi, зобов'язується:
a) забезпечити будь-якiй особi, права та свободи якої, визнанi в цьому Пактi, порушено, ефективний засiб правового захисту, навiть коли це порушення було вчинене особами, що дiяли як особи офiцiйнi;
b) забезпечити, щоб право на правовий захист для будь-якої особи, яка потребує такого захисту, встановлювалось компетентними судовими, адмiнiстративними чи законодавчими властями або будь-яким iншим компетентним органом, передбаченим правовою системою держави, i розвивати можливостi судового захисту;
c) забезпечити застосування компетентними властями засобiв правового захисту, коли вони надаються.
 prev Частина II
 next Стаття 3