За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Закон України Про державне мито
Стаття 8. Порядок сплати державного мита
:: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 8. Порядок сплати державного мита

Державне мито сплачується готiвкою, митними марками i шляхом перерахувань з рахунку платника в кредитнiй установi.
За бажанням платника державне мито може сплачуватись в iноземнiй валютi.
При зверненнi до арбiтражного суду з позовом в iноземнiй валютi державне мито сплачується з урахуванням офiцiйного курсу грошової одиницi Нацiонального банку України.
Фiзичнi особи та iноземнi юридичнi особи, що вiдповiдно постiйно проживають або знаходяться за межами України, сплачують вказане в пiдпунктi "х" пункту 6 статтi 4 мито у вiльно конвертованiй валютi з урахуванням офiцiйного курсу грошової одиницi Нацiонального банку України або в iншiй валютi, якщо це передбачено двостороннiми чи багатостороннiми угодами, учасником яких є Україна. (стаття 8 доповнена частиною 4 згiдно iз Законом N 2551 вiд 7.07.92 р.)
Порядок сплати державного мита встановлюється Мiнiстерством фiнансiв України.
 prev Стаття 7. Зарахування державного мита до бюджету
 next Стаття 9. Повернення державного мита