За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Закон України Про державне мито
Стаття 9. Повернення державного мита
:: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 9. Повернення державного мита

Сплачене державне мито пiдлягає поверненню частково або повнiстю у випадках:
1) внесення мита в бiльшому розмiрi, нiж передбачено чинним законодавством;
2) повернення заяви (скарги) або вiдмови в її прийняттi, а також вiдмови державних нотарiальних контор або виконавчих комiтетiв мiських, селищних i сiльських Рад народних депутатiв у вчиненнi нотарiальних дiй;
3) припинення провадження у справi або залишення позову без розгляду, якщо справа не пiдлягає розглядовi в судi чи в арбiтражному судi, а також коли позивачем не додержано встановленого для даної категорiї справ порядку попереднього вирiшення спору або коли позов подано недiєздатною особою;
4) скасування в установленому порядку рiшення суду або арбiтражного суду, якщо при цьому державне мито було вже стягнуто в доход бюджету;
5) в iнших випадках, передбачених законодавством України.
Повернення державного мита проводиться за умови, якщо заяву подано до вiдповiдного органу, що справляє мито, протягом року з дня зарахування його до бюджету.
 prev Стаття 8. Порядок сплати державного мита
 next Стаття 10. Відповідальність за правильність справляння державного мита