За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про затвердження інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних
11.01.99 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про затвердження інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних

Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, та затвердження Умов і правил провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11 січня 1999 року N 17

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1999 р. за N 264/3557

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України від 23 грудня 1997 р. N 762/97-ВР "Про внесення змін до Закону України "Про підприємництво", постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 740 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності" та від 12 жовтня 1992 р. N 576 "Про затвердження Положення про дозвільну систему".

1.2. Інструкція визначає порядок видачі, продовження й припинення дії та анулювання дозволів на відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів.

1.3. Справи про видачу, продовження, припинення дії та анулювання дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів провадять: Головне управління адміністративної служби міліції МВС України, Головне управління Міністерства внутрішніх справ України (далі - ГУМВС) в Криму, м. Києві та Київській області, Управління Міністерства внутрішніх справ (далі - УМВС) України в областях та м. Севастополі.

1.4. Матеріали про видачу дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів розглядає Головне управління адміністративної служби міліції МВС України (далі - ГУАСМ).

1.5. Провадження справ про видачу дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів здійснюють: Головне управління адміністративної служби міліції МВС України, ГУМВС України в Криму, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях та м. Севастополі, міськрайоргани внутрішніх справ України.

1.6. За видачу та переоформлення дозволів справляється плата, розмір та порядок використання якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ НА ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕЧАТОК І ШТАМПІВ

3.1. ВИДАЧА ДОЗВОЛІВ

3.1.1. Бланки дозволів (додаток 5) на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів до їх заповнення повинні бути зібрані в книгу, яка прошивається і скріплюється печаткою канцелярії чи секретаріату органу внутрішніх справ та печаткою з відбитком "Дозвільна система". Бланки зберігаються в підрозділах дозвільної системи органів внутрішніх справ.

3.1.2. Дозволи видаються:

1) Головним управлінням адміністративної служби міліції МВС України на виготовлення печаток і штампів - міністерствам та іншим центральним органам державної влади, міжнародним організаціям (товариствам) тощо, які зареєстровані й перебувають на території України; представництвам іноземних підприємств, установ, організацій, зареєстрованих в Україні, українським посольствам, консульствам, представництвам за кордоном.

ГУАСМ МВС України, здійснюючи в повному обсязі функції дозвільної системи, може видавати всі, передбачені зазначеною Інструкцією, види дозволів та квитанцій;

2) управліннями, відділами адміністративної служби міліції ГУМВС України в Криму, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях і м. Севастополі на виготовлення печаток і штампів - за територіально-адміністративною підпорядкованістю - обласним, міським державним адміністраціям, місцевим органам державної влади, об'єднанням громадян, а також спільним з іноземними фірмами підприємствам;

3) міськрайорганами внутрішніх справ на виготовлення печаток і штампів - за територіально-адміністративною підпорядкованістю - місцевим державним адміністраціям, органам державної влади, підприємствам, установам, організаціям, суб'єктам підприємницької діяльності, релігійним та господарським об'єднанням, підприємцям-громадянам, об'єднанням громадян, а також всім іншим організаційним формам підприємництва та об'єднанням громадян, передбаченим законодавством України;

3.1.5. Для одержання дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів для філій (відділень), представництв, інших відокремлених підрозділів суб'єктів підприємницької діяльності, які не потребують державної реєстрації, вони мають звертатися в органи внутрішніх справ за місцем реєстрації суб'єкта підприємництва тощо і надавати документи, передбачені абзацом 2) пункту 3.1.4 частини 3 цієї Інструкції.

Також такі підрозділи до органів внутрішніх справ надають:

а) рішення про створення, відкриття відокремленого підрозділу;

б) довідку про внесення додаткової інформації щодо створення відокремлених підрозділів до реєстраційної картки суб'єкта;

3.1.6. В усіх випадках, у зв'язку з перейменуванням підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань, суб'єктів підприємництва, а також спрацюванням печаток, штампів, оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів здійснюється на загальних підставах, передбачених цією Інструкцією.

3.1.8. У всіх випадках до органів внутрішніх справ надаються доручення, що відповідають вимогам законодавства України, на осіб, відповідальних за одержання дозволу на оформлення замовлення на виготовлення печаток і штампів.

3.1.9. Органи внутрішніх справ на зворотному боці оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію, який надається до органів внутрішніх справ при отриманні дозволу, ставлять штамп про видачу дозволу на право виготовлення певної кількості печаток і штампів (додаток 6), який засвідчується підписом працівника служби дозвільної системи і скріплюється печаткою з відбитком "Дозвільна система", та повертають свідоцтво його власнику.

3.1.10. На кожному примірнику зразків печаток і штампів ставлять штамп для засвідчення зразків (ескізів) печаток і штампів (додаток 7), який засвідчується підписом працівника дозвільної системи і скріплюється печаткою з відбитком "Дозвільна система".

3.1.11. Якщо печатки і штампи виготовляються вперше, то орган внутрішніх справ на дозволі та на кожному примірнику зразків (ескізів) печаток і штампів проставляє штамп про виготовлення печаток та штампів уперше (додаток 8).

Якщо печатки і штампи виготовляються у зв'язку із заміною старих або у зв'язку зі змінами, доповненнями в написах на печатках і штампах, то орган внутрішніх справ на дозволі та на кожному примірнику зразків (ескізів) печаток і штампів проставляє штамп про виготовлення печаток, штампів замість наявних (додаток 9).

3.1.12. Старі печатки здаються на знищення в органи внутрішніх справ, які видають про це квитанцію про знищення печаток і штампів (додаток 10), і знищують їх у порядку, передбаченому пунктом 3.4.2 цієї Інструкції.

3.1.13. У разі крадіжки, втрати печаток чи штампів керівники підприємств, установ і організацій, господарських об'єднань або громадяни зобов'язані вжити заходів задля їх розшуку, а також негайно повідомити про це органи внутрішніх справ.

Дозвіл на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів замість викрадених, загублених видається на загальних підставах після подання заяви про крадіжку, втрату, а також після опублікування в пресі повідомлення про недійсність викрадених, загублених печаток і штампів.

Печатки і штампи, виготовлені замість викрадених, втрачених, повинні мати у відбитку літеру "Д" (дублікат).

3.1.14. Залежно від типу дозволів, що видаються, вони підписуються, відповідно, одним з керівників ГУАСМ МВС, начальником відділу дозвільної системи ГУАСМ МВС, керівництвом управління (відділу) адміністративної служби міліції ГУМВС України в Криму, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях і м. Севастополі, начальником або його заступником - начальником міліції громадської безпеки міськрайорганів внутрішніх справ та скріплюються гербовою печаткою органу внутрішніх справ, що видав дозвіл.

3.1.15. Оформлений дозвіл видається керівникам підприємств, установ, організацій, господарських чи інших об'єднань, а також громадянам або уповноваженим ними особам під розписку, після пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу. Облік виданих дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів здійснюється в книзі обліку дозволів на виготовлення печаток і штампів (додаток 11). Книга до її заповнення повинна бути пронумерована, прошита, скріплена печаткою, взята на облік за Журналом обліку журналів; її слід зберігати в службі дозвільної системи органу внутрішніх справ, а після її закінчення - здати до секретаріату, канцелярії.

3.2. КОРИСТУВАННЯ ПЕЧАТКАМИ І ШТАМПАМИ

3.2.1. Зображення Державного Герба України на печатках здійснюється відповідно до законодавства України. Зображення Державного Герба України поміщується на печатках органів державної влади і державного управління відповідно до вимог Постанови Верховної Ради України від 19 лютого 1992 р. N 2137-XІІ.

3.2.2. Органи державної влади можуть мати тільки по одному примірнику гербової каучукової або металевої печатки.

У деяких випадках є припустимим, за дозволом, наказом чи розпорядженням міністра або керівника іншого центрального органу виконавчої влади, виготовлення додаткових гербових печаток з цифрами "1", "2" і т. д.

3.2.3. Управління (відділи) кадрів органів державної влади можуть замовляти малу гербову печатку для засвідчення посвідчень і спеціальних перепусток.

3.2.4. Металеві гербові печатки виготовляються також для установ Національного банку України і відділень зв'язку.

3.2.5. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, незалежно від наявності в них печаток з Державним Гербом України, можуть виготовляти прості круглі печатки, а також різні штампи для:

секретаріатів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

секретних відділів (спецчастин);

канцелярій (загальних відділів);

управлінь справами;

адміністративно-господарських управлінь (відділів);

управлінь (відділів) кадрів;

а також інших, які передбачені статутом, положенням або наказом по цих підприємствах.

Управління справами і канцелярії, секретаріати, секретні відділи, спецчастини мають право замовляти круглу печатку для пакетів.

3.2.6. Підприємства, установи, організації, господарські об'єднання, суб'єкти підприємницької діяльності, об'єднання громадян, суб'єкти господарювання однієї з інших організаційних форм підприємництва можуть мати тільки по одному примірнику основної каучукової або металевої печатки.

Якщо в діяльності зазначених організацій недостатньо використання однієї печатки, то є припустимим - у відповідності з наказом, розпорядженням або рішенням по них - виготовлення додаткових печаток з цифрами "1", "2" і т. д., а також простих круглих печаток та різних штампів для:

секретаріатів;

секретних відділів (спецчастини);

канцелярії (загального відділу);

управлінь справами;

адміністративно-господарських управлінь (відділів);

управлінь (відділів) кадрів;

а також інших, які передбачені статутом, положенням або наказом по цих підприємствах.

Управління справами і канцелярії, секретаріати мають право замовляти круглу печатку для пакетів.

3.2.7. Філіям, іншим відокремленим підрозділам підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань, суб'єктів підприємництва, об'єднань громадян, зареєстрованих в Україні, інших організаційних форм підприємництва дозволяється виготовлення каучукових і металевих печаток, якщо це передбачено статутом, положенням або наказом про ці філії. У цьому разі в текст печаток вміщується слово "Філія".

3.2.8. Простою печаткою (особистою) можуть користуватися лікарі та ветлікарі, які працюють у лікувальних (ветеринарних) закладах чи займаються медичною (ветеринарною) практикою.

3.2.9. Трикутні печатки виготовляються для організацій, які не мають рахунків в установах Національного і комерційних банків України.

3.3. ОПИС ПЕЧАТОК І ШТАМПІВ

3.3.1. Печатки з Державним Гербом України виготовляються круглої форми. У середині кола зображується Державний Герб України, а по колу печатки - назва органу державної влади чи державного управління, потім назва підприємства, установи і організації, якщо наявність зображення передбачена діючим законодавством України.

3.3.2. Печатки з емблемами, товарними знаками тощо з відповідним описом можуть бути виготовлені тільки в тому разі, якщо вони зареєстровані у встановленому законодавством України порядку або передбачені в статуті чи положенні підприємства, установи, організації, суб'єкта підприємницької діяльності, затвердженому відповідним міністерством чи іншим центральним органом виконавчої влади або місцевою державною адміністрацією чи органом місцевого і регіонального самоврядування.

3.3.3. Проста печатка виготовляється круглою або трикутною. Напис на печатках і штампах повинен відповідати назві, яка зазначена в свідоцтві про державну реєстрацію.

3.3.4. На печатках і штампах кожний реквізит зазначається українською або одночасно українською і російською мовами.

3.3.5. На кутових штампах, залежно від підпорядкованості, у верхній частині розміщується напис "Україна", під ним - назва міністерства чи іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи і організації.

На кутових штампах Державний Герб України не зображується.

3.3.6. Текст, зображений на кутовому штампі міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи чи організації повинен відповідати тексту, зображеному на печатці.

3.3.7. На всіх печатках підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань, суб'єктів підприємництва, об'єднань громадян, зареєстрованих в Україні, інших організаційних форм підприємництва зазначається їх ідентифікаційний код, а на печатках громадян-підприємців - ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків.

3.3.8. Усі види печаток і штампів слід виготовляти за прийнятими розмірами: печатка круглої форми з текстом , однією мовою , діаметр 38 - 40 мм , печатка круглої форми з текстом, двома мовами, діаметр 40 - 45 мм, трикутна печатка, розмір сторони 45 х 45 мм, кутовий штамп, розмір сторони не менше 40х 60 мм , мала кругла печатка, діаметр 20 - 25 мм

3.4. ЗБЕРІГАННЯ ПЕЧАТОК І ШТАМПІВ, ЇХ ЗНИЩЕННЯ

3.4.1. Відповідальність і контроль за дотриманням порядку зберігання печаток і штампів, а також - законністю користування ними покладається на керівників підприємств, установ і організацій, господарських об'єднань, суб'єктів підприємницької діяльності, інших організаційних форм підприємництва, діяльність яких передбачена чинним законодавством України, громадян-підприємців.

При зміні керівника печатки і штампи передаються новопризначеному за актом.

Керівники підприємств, установ і організацій, господарських об'єднань, суб'єктів підприємницької діяльності, інших організаційних форм підприємництва, діяльність яких передбачена чинним законодавством України, у разі потреби можуть своїм наказом покласти відповідальність за зберігання і користування печатками і штампами на одного із безпосередньо підлеглих їм працівників.

3.4.2. У разі ліквідації підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань, суб'єктів підприємницької діяльності, інших організаційних форм підприємництва, діяльність яких передбачена чинним законодавством України (або при спрацюванні печаток і штампів) їх керівники (а також підприємці-громадяни) печатки і штампи зобов'язані здати для знищення в органи внутрішніх справ.

Для одержання квитанції про знищення печаток і штампів, які видаються у відповідності до п. 3.1.2 цієї Інструкції, до органів внутрішніх справ подається письмове клопотання, де вказуються:

- кількість печаток та штампів, які передбачається знищити;

- підстава для знищення;

- особа, відповідальна за знищення печаток і штампів, прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані;

- прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані керівника або уповноваженої ним особи, що подає клопотання до органу внутрішніх справ.

До клопотань додаються печатки і штампи, їхні відбитки у двох примірниках, а також платіжні доручення чи квитанції про оплату послуг, пов'язаних з видачею квитанцій про знищення печаток і штампів.

За видачу квитанцій справляється плата, розмір та порядок використання якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Платіжні доручення або квитанції про оплату послуг, пов'язаних з видачею квитанції про знищення печаток і штампів, надаються в усіх випадках.

Про знищення печаток і штампів видається квитанція, на звороті якої робляться відбитки знищених печаток і штампів, після чого вони знищуються: металеві вироби - обпилюванням двома перехресними лініями, гумові, каучукові деталі - розрізанням на малі нез'єднувані, невідновлювані частини в присутності заявника. Бланки квитанцій про знищення печаток і штампів до їх заповнення потрібно зібрати в книгу, яка прошивається і скріплюється печаткою канцелярії, секретаріату органу внутрішніх справ та печаткою з відбитком "Дозвільна система". Бланки зберігаються в підрозділах дозвільної системи органів внутрішніх справ.

Корінець квитанції долучається до матеріалів, які стали підставою для їх знищення.

 

Перший заступник начальника ГУАСМ МВС України В. О. Жук