За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про проведення експерименту з утворення прийомних сімей в Запорізькій області та затвердження положення про прийомну сім'ю (витяг)
2.03.98 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про проведення експерименту з утворення прийомних сімей в Запорізькій області та затвердження положення про прийомну сім'ю (витяг)

ПОЛОЖЕННЯ

про прийомну сім'ю

Загальна частина

1. Прийомна сім'я є формою родинного виховання дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Метою утворення прийомної сім'ї є влаштування дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ї для формування у родинному колі повноцінних особистостей.

2. Прийомна сім'я - це сім'я, яка добровільно взяла із закладів для дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання.

Загальна кількість дітей у такій сім'ї, враховуючи рідних і прийомних, як правило, не повинна перевищувати 5 осіб.

Прийомна сім'я бере дітей на власну житлову площу за наявності відповідних житловопобутових умов (виходячи із санітарних норм у даній місцевості).

Діти виховуються в прийомній сім'ї до 18 років, а у разі навчання у вищому навчальному закладі - до його закінчення.

3. Для дітей, взятих на виховання та спільне проживання у прийомну сім'ю, зберігаються пільги, встановлені державою для дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Порядок утворення і діяльності прийомної сім'ї

4. Рішення про утворення прийомної сім'ї приймається виконавчим комітетом міської, районної у місті (у разі її створення) ради або районною, районною у містах Києві та Севастополі державною адміністрацією за поданням письмового висновку відповідних місцевих органів у справах сім'ї та молоді на підставі заяв подружжя (далі - прийомні батьки), яке виявило бажання взяти в сім'ю дітей (далі - прийомні діти).

5. На підставі рішення про утворення прийомної сім'ї між прийомними батьками та органом, який прийняв рішення про її утворення, укладається Угода про передачу дитини (дітей) на виховання та спільне проживання у прийомну сім'ю, яка визначає права та обов'язки обох сторін (додається).

Дія Угоди припиняється органом, який прийняв рішення про утворення прийомної сім'ї, на його вимогу або на вимогу прийомних батьків.

На вимогу органу, який прийняв рішення про утворення прийомної сім'ї, дія Угоди за наявності згоди прийомних батьків припиняється у разі виникнення в прийомній сім'ї несприятливих умов для утримання та виховання дитини, повернення дитини (дітей) батькам (опікунам) чи їх усиновлення та з інших поважних причин.

На вимогу прийомних батьків дія Угоди припиняється у разі виникнення обставин, за яких утримання дітей та виконання виховних функцій стало неможливим (важка хвороба, зміна сімейного стану, відсутність взаєморозуміння з дитиною, конфліктні відносини між дітьми) та з інших поважних причин.

У разі порушення і невиконання умов Угоди кожна із сторін має право звернутися до суду.

У разі припинення дії Угоди прийомні батьки за поданням місцевих органів у справах сім'ї та молоді відсторонюються органами опіки і піклування від виховання дітей, а діти влаштовуються до іншої прийомної сім'ї або до закладів для дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

9. Рішення про направлення дитини до прийомної сім'ї приймається виконавчим комітетом міської, районної у місті (у разі її створення) ради або районною, районною у містах Києві та Севастополі державною адміністрацією.

16. Підбір прийомних батьків здійснюється місцевими органами у справах сім'ї та молоді.

Прийомними батьками можуть бути повнолітні дієздатні особи, за винятком осіб, позбавлених батьківських прав, інвалідів І і ІІ групи, а також осіб пенсійного віку на час прийняття рішення про створення прийомної сім'ї.

Кандидатури прийомних батьків розглядаються експертною комісією, створеною при органі опіки і піклування, і затверджуються рішенням виконавчого комітету міської, районної у місті (у разі її створення) ради або районної, районної у містах Києві та Севастополі міської державної адміністрації.

Кандидати в прийомні батьки подають такі документи:

довідку про стан здоров'я;

довідку з місця проживання про житловопобутові умови;

характеристику з місця роботи (за її наявності);

довідку про доходи;

згоду повнолітніх членів сім'ї у письмовій формі.

17. Прийомні батьки мають право на підбір дітей у закладах для дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за погодженням з адміністрацією цих закладів.

18. Прийомні батьки зобов'язані виховувати дітей, піклуватися про їх здоров'я, духовний, моральний та фізичний розвиток, створювати необхідні умови для одержання ними освіти, готувати їх до самостійного життя.

Прийомні батьки несуть перед суспільством відповідальність за дітей, яких вони взяли на виховання, відповідно до законодавства.

19. Прийомні батьки є законними представниками своїх вихованців і захищають їхні інтереси в усіх установах та організаціях, у тому числі судових, без спеціальних на те повноважень і не можуть використовувати надані їм права всупереч інтересам дітей.

20. Прийомні батьки не вправі перешкоджати спілкуванню дитини з її рідними батьками та поверненню дитини до батьків у разі поновлення їх у батьківських правах, звільнення з місць позбавлення волі та в інших випадках, якщо це не суперечить інтересам дитини.