За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Положення про авторське право в картографії (витяг)
26.08.97 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Положення про авторське право в картографії (витяг)

§ 18. Положення про авторське право в картографії

Затверджене спільним наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України та Державного агентства України з авторських і суміжних прав при Кабінеті Міністрів України від 26 серпня 1997 р. № 85/41 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 вересня 1997 р. за № 422/2226 (ОВУ.<І> — 1997. — 39. — С. 299)

(Витяг) І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок регулювання правовідносин, пов'язаних зі встановленням авторського права на всі види картографічних творів та Їх використанням.

1.2. Положення розроблено на основі Закону України "Про авторське право і суміжні права.

1.3. Дія Положення поширюється на фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності, які мають відношення до створення, поширення та використання картографічних творів.

Картографічні твори, що охороняються

2.1. Основним об'єктом захисту авторським правом у картографи' е картографічні твори. які відповідно до законодавства України про авторське право входять до переліку творів, що охороняються.

До картографічних творів належать твори в будь-якій матеріальній формі, основою яких є картографічне зображення.

2.2. Авторське право поширюється на картографічні твори незалежно від їх призначення, тематики, змісту, достоїнства, обсягу, а також способу їх відтворення в графічній, цифровій чи будь-якій іншій формі.

2.3. Об'єктом авторського права є як весь картографічний твір, так і його частина, що розглядається як окрема складова незалежно від форми цієї складової (художній дизайн, переклад, фотографія тощо).

2.4. Підлягають захисту авторським правом як первинні, оригінальні картографічні твори, так і ті, що були одержані в результаті творчої переробки твору, яка призвела до суттєвих змін його змісту чи форми.

2-5. Картографічними творами, що охороняються, є;

— всі види атласів, карт, планів, картосхем незалежно від їх форми та виду носія інформації;

—аерокосмофотокарти аерокосмофотоплани, аерокосмофотосхеми, їх похідна продукція;

— цифрові карти І плани (цифрові моделі місцевості), інша картографічна інформація на машинних носіях, їх програмне забезпечення;

— картографічний зміст глобусів, рельєфні карти і плани, похідні пластичні твори;

— рекламна картографічна продукція;

— схеми, ескізи, ілюстрації, що стосуються географії, топографії, картографії, архітектури тощо.

2.6. Підлягають захисту також літературні, наукові, художні та інші твори картогра фічної тематики (нормативно-технічна література, наукові публікації, періодичні видання, монографії, каталоги, довідники, газети картографічного змісту тощо).

Встановлення авторського права на ці твори здійснюється за аналогією з літературними, науковими, художніми та іншими видами творів у відповідності з чинним законодавством