За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про рекламу (витяг)
3.07.96 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про рекламу (витяг)

§ 13. Про рекламу

Закон україни від 3 липня 1996 р. Яв 270/96-вр

(ввр україни. — 19%. —№39.— Ст. 181) (з наступними змінами та доповненнями)

(витяг)

Стаття 4. Реклама як предмет авторського права

Використання реклами, яка повністю або частково е предметом авторського права та суміжних прав, здійснюється відповідно до вимог законодавства україни.

Стаття 8. Загальні обмеження щодо реклама

1. У рекламі забороняється:

Поширювати інформацію щодо продукції, виробництво або реалізацію якої заборонено законодавством україни;

Вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, за інших обставин або такі, що дискредитують продукцію інших осіб;

Подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров'ю або життю людей та навколишньому природному середовищу, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;

Використовувати засоби і технології, які безпосередньо діють на підсвідомість споживача;

Наводити твердження, що дискримінують осіб, які не користуються продукцією, що рекламується;

Використовувати або імітувати зображення державного герба україни, державного прапора україни та звучання державного гімну україни, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви державних органів україни, крім випадків, передбачених законодавством;

- рекламувати продукцію, яка підлягає обов'язковій сертифікації або виробництво чи реалізація якої вимагає наявності спеціального дозволу (ліцензії), у разі відсутності відповідного сертифіката, ліцензії;

Вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без згоди останньої;

Імітувати (копіювати або наслідувати) загальне вирішення, текст, зображення, музичні чи звукові ефекти, що застосовуються в рекламі іншої продукції, якщо інше не передбачено законодавством україни про авторське право та суміжні права.

2. Рекламодавець зобов'язаний на вимогу виробника або розповсюджувача реклами надати документальні підтвердження достовірності інформації, необхідної для виробництва та розповсюдження реклами.

Стаття 10. Недобросовісна реклама

1. Недобросовісною рекламою вважається реклама, яка внаслідок неточності,

Недостовірності, двозначності, перебільшення, умовчання, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження та інших вимог, передбачених законодавством україни, вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам та державі.

Недобросовісна реклама заборонена. Прийоми та спеціальні ефекти, мета яких — привернути увагу або викликати сміх чи інші позитивні емоції і які при цьому не створюють неправильного розуміння споживачем таких прийомів, не вважаються недобросовісною рекламою.

2. Рішення щодо визнання реклами недобросовісною приймають державні органи, у компетенцію яких входять такі повноваження.

Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу

1. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу несуть особи, винні в:

Розповсюдженні реклами щодо продукції", виробництво або реалізацію якої заборонено законодавством україни;

Розповсюдженні реклами, забороненої чинним законодавством;

Порушенні порядку виготовлення та розповсюдження реклами;

Недотриманні вимог законодавства щодо змісту та достовірності реклами.