За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Закон України Про насіння
Стаття 9. Права і обов'язки виробників насіння
:: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 9. Права і обов'язки виробників насіння

1. Юридичнi i фiзичнi особи, що одержали дозвiл на виробництво i використання насiння, мають право:
на договiрних умовах купувати у iнших виробникiв вiдповiднi категорiї насiння та батькiвськi форми гiбридiв для наступного розмноження i реалiзацiї;
вимагати вiдшкодування завданих збиткiв вiд перехресного запилення посiвiв вирощуваного сорту iншим сортом внаслiдок невиконання сусiднiм виробником умов укладеного з ним договору щодо розмiщення посiвiв перехреснозапильникiв;
встановлювати договiрнi цiни на вирощене насiння, що пiдлягає реалiзацiї;
звертатись до органiв державного управлiння i контролю в насiнництвi та до судових органiв у разi порушення прав, наданих їм цим Законом.
2. Виробники насiння зобов'язанi:
укладати угоди на використання сортiв з власниками патентiв на сорти, установами - оригiнаторами сортiв, на якi не видаються патенти, або з авторами сортiв;
вирощувати насiння згiдно з обсягом, обумовленим державним контрактом, створювати його страховi фонди в обсягах, визначених статтями 6, 7 цього Закону;
додержувати технологiчних i методичних вимог насiнництва щодо збереження сортової чистоти, бiологiчних i урожайних властивостей сорту та посiвних якостей насiння;
гарантувати вiдповiднiсть насiння, що пiдлягає реалiзацiї, сортовiй чистотi i посiвним якостям, зазначеним у документi на насiння;
своєчасно здавати зразки насiння для контролю якостi до лабораторiй Української державної насiннєвої iнспекцiї;
зберiгати дублiкати зразкiв насiння протягом термiну, визначеного державним стандартом;
вести по кожному сорту насiнницьку документацiю за встановленими формами i зберiгати її протягом трьох рокiв;
додержувати встановленого порядку маркування i затарювання насiння, що пiдлягає реалiзацiї.
3. Виробники насiння мають й iншi права та обов'язки, передбаченi цим Законом та нормативними актами з питань насiнництва.
 prev Стаття 8. Право на виробництво і використання насіння
 next Стаття 10. Термін поновлення насіння