За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Закон України Про насіння
Стаття 24. Права головних державних інспекторів та державних інспекторів з насінництва
:: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 24. Права головних державних інспекторів та державних інспекторів з насінництва

1. Здiйснюючи контроль за додержанням вимог цього Закону, iнших нормативних актiв з насiнництва i сортовипробування, Головний державний iнспектор України, головнi державнi iнспектори Республiки Крим, областей, районiв, мiст та державнi iнспектори з насiнництва мають право:
контролювати додержання суб'єктами насiнництва незалежно вiд форм власностi методичних i технологiчних вимог;
давати обов'язковi для виконання суб'єктами насiнництва вказiвки щодо усунення порушень у порядку ведення насiнництва;
доступу в будь-яке мiсце вирощування, обробки i зберiгання насiння;
знайомитися з документацiєю з насiнництва, вiдкривати будь-яку упаковку насiння для вiдбирання контрольних зразкiв;
накладати на винних осiб адмiнiстративнi стягнення за порушення вимог цього Закону та iнших нормативних актiв;
забороняти реалiзацiю будь-якого насiння, якщо пiд час перевiрки встановлено невiдповiднiсть його якiсних показникiв державним стандартам.
2. Головний державний iнспектор України з насiнництва, головнi державнi iнспектори з насiнництва Республiки Крим, областей, районiв та державнi iнспектори з насiнництва здiйснюють контроль у взаємодiї з органами мiсцевої державної влади, Державним комiтетом України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї, його територiальними органами.
3. Суб'єкти насiнництва, посадовi особи пiдприємств i органiзацiй насiнництва у перiод проведення контрольних заходiв зобов'язанi допомагати iнспекторам у виконаннi їх функцiй.
 prev Стаття 23. Посадові особи, які здійснюють державний контроль у насінництві
 next Розділ V ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ