За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Тимчасова інструкція про порядок виконання кримінального покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю [Державний департамент з питань виконання покарань]
17.06.1999. :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Тимчасова інструкція про порядок виконання кримінального покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю [Державний департамент з питань виконання покарань]

1. Інструкцію розроблено відповідно до статей 31, КК України, статті 407 КПК України, а також Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань, затвердженого Указом Президента України від 31.07.98 N 827/98. Підставою для притягнення засудженого до відбування ним кримінального покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю є відповідне судове рішення (вирок, постанова або ухвала), що набрало законної сили.

2. Облік засуджених до цього виду покарання та контроль за його виконанням здійснюється відділеннями (групами) виконання покарань, що не пов'язані з позбавленням волі, Державного департаменту України з питань виконання покарань (далі - органи виконання покарань).

3. Контроль за виконанням судового рішення стосовно засуджених, яким заборонено керувати автомототранспортом, здійснюється органами виконання покарань спільно із працівниками Державної автомобільної інспекції, а стосовно засуджених, яким заборонено займати посади, що пов'язані з матеріальною відповідальністю або виконанням організаційнорозпорядчих функцій - спільно із працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю.

4. Строки позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю обчислюються таким чином:

4.1. Якщо це покарання призначене як основний захід впливу, то його строки обчислюються з дня набрання вироком законної сили.

4.2. Якщо ж це покарання призначене як додаткове, то його строки обчислюються так:

1) якщо основним є покарання у вигляді позбавлення волі умовно, з іспитовим строком або з відстрочкою виконання вироку, то строк позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю обчислюється зі дня набрання законної сили відповідним вироком (постановою, ухвалою) суду.

2) якщо основним є покарання у вигляді позбавлення волі, то строк позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю обчислюється з дня, коли такого засудженого було звільнено від відбування основного покарання.

Встановлена судом заборона займати певні посади або займатися певною діяльністю поширюється на таку особу і в період її перебування в установі виконання покарань.

5. У випадку, передбаченому п. 4.2.2 Інструкції, адміністрація установи виконання покарання направляє, не менше ніж за 20 днів до звільнення такого засудженого, до органу виконання покарань за місцем його проживання копію вироку стосовно нього.

Якщо дана особа звільняється від відбування покарання у вигляді позбавлення волі умовнодостроково, у зв'язку із заміною не відбутого нею строку позбавлення волі більш м'яким покаранням, за амністією або згідно з актом помилування, то разом із вироком до органу виконання покарань направляється і копія відповідної постанови (ухвали) суду або розпорядження про виконання Указу Президента України про помилування. Зазначені документи направляються до органу виконання покарань у день звільнення даного засудженого з установи виконання покарань.

6. Наявність додаткового покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю обов'язково зазначається у довідці про звільнення такої особи з місць позбалення волі.

Якщо така особа звертається до паспортної служби органу внутрішніх справ з питанням своєї прописки за обраним місцем проживання, то працівник останнього у письмовій формі повідомляє про це відповідний орган виконання покарань.

7. Після їх отримання працівник органу виконання покарань вносить до журналу обліку засуджених до позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю (додаток 1) дані про таких осіб, після чого на кожну з них заводиться особова справа. Номер особової справи повинен збігатися з номером, за яким цього засудженого зареєстровано в журналі обліку. Надалі в ній зберігаються всі ті документи, на підставі яких дану особу було поставлено на облік цього органу виконання покарань, а також усі матеріали, що стосуються відбування нею даного покарання.

8. Не пізніше трьох днів після взяття такого засудженого на облік орган виконання покарань повідомляє про це суд, яким було винесено даний вирок, або установу виконання покарань, з якої було звільнено дану особу.

9. Після поставлення засудженого на облік орган виконання покарань надсилає до органу внутрішніх справ за місцем його проживання повідомлення про потребу встановлення контролю з боку працівників міліції задля того, щоб дана особа не займалася забороненою їй діяльністю за місцем свого проживання.

10. У подальшому працівники відповідних служб органів внутрішніх справ періодично здійснюють перевірки дотримання засудженими встановлених судом заборон. Про результати цього контролю вони щоквартально відповідною довідкою інформують орган виконання покарань, на обліку якого перебувають дані особи.

11. При встановленні порушень засудженими до покарання у вигляді заборони займати певні посади або займатися певною діяльністю працівники зазначених служб повинні негайно повідомити про це той орган виконання покарань, на обліку якого перебувають ці особи. Це повідомлення оформляється письмовою довідкою, текст якої спочатку доповідається начальнику органу внутрішніх справ, а потім, з резолюцією останнього, передається до відповідного органу виконання покарань.

12. Після того, як засудженого було взято на облік, його викликають до органу виконання покарань, де з ним проводиться бесіда, в перебігу якої засудженому роз'яснюються суть призначеного йому покарання, порядок його відбування, а також правові наслідки, які може спричинити його порушення. При цьому від засудженого відбирається відповідне пояснення, яке потім долучається до його особової справи.

13. Не пізніше трьох днів після взяття засудженого на облік орган виконання покарань направляє адміністрації підприємства, установи чи організації де він працює, копію вироку стосовно нього, а також повідомлення (додаток 2) про потребу внесення до його трудової книжки запису про те, які посади, на який строк і на якій підставі йому заборонено займати.

14. Після отримання зазначених документів адміністрація підприємства зобов'язана не пізніше наступного дня на підставі п. 7 ст. 36 Кодексу Законів про працю України припинити дію трудового договору з таким засудженим і перевести його на іншу роботу, виконання якої не суперечить вироку. Копію відповідного наказу або виписку з нього адміністрація підприємства повинна направити до органу виконання покарань, на обліку якого перебуває даний засуджений.

15. Працівник органу виконання покарань не менше ніж раз на півріччя відвідує підприємство установу чи організацію, на якому працює особа, засуджена до позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, де перевіряє правильність виконання даного покарання. За результатами таких перевірок складається акт перевірки правильності виконання вироку про позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю (додаток 3), який потім долучається до особової справи засудженого.

16. Якщо адміністрація підприємства, установи чи організації не виконує вироку суду щодо заборони засудженому займати певні посади або займатися певною діяльністю, то працівник органу виконання покарань направляє подання (додаток 4) про негайне звільнення такої особи з посади, яку їй заборонено займати, або про її усунення від забороненої їй діяльності.

17. Якщо адміністрація підприємства, установи чи організації, де працює засуджений, не задовольнила такого подання, то працівник органу виконання покарань доповідає про це прокурору для вирішення ним питання про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності згідно із ст. 1764 Кримінального кодексу України.

18. Якщо засуджений продовжує працювати на забороненій посаді або займатися забороненою діяльністю, то працівник органу виконання покарань пропонує йому негайно припинити дане порушення вимог вироку суду та попереджує його, що подальше невиконання тягне за собою кримінальну відповідальність, про що відбирає у засудженого підписку (додаток 5).

19. Якщо після того, як засудженому було зроблене відповідне попередження, але він продовжує займати певні посади або займатися певною діяльністю, що були заборонені йому судом, працівник органу виконання покарань доповідає про це прокурору для вирішення ним питання притягнення даної особи до кримінальної відповідальності згідно із ст. 1832 Кримінального кодексу України.

20. Виконання покарання у вигляді заборони займати певні посади або займатися певною діяльністю припиняється та засуджений знімається з обліку у зв'язку із (зі): відбуттям ним строку покарання або при відміні вироку з припиненням провадження по справі; заміною вироку більш м'яким покаранням; амністією чи помилуванням; засудженням до позбавлення волі; смертю засудженого; зміною ним постійного місця проживання; іншими підставами, передбаченими законодавством.

21. Про дату та підстави зняття засудженого з обліку робиться відповідна помітка в журналі обліку осіб, позбавлених права займати певні посади або займатися певною діяльністю.

22. Закінчені журнали обліку засуджених та особові справи засуджених, знятих з обліку, зберігаються в порядку, встановленому для зберігання відповідних документів на осіб, засуджених до виправних робіт без позбавлення волі.