За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Закон України Про племінну справу у тваринництві
Стаття 10. Вимоги до племінних (генетичних) ресурсів
:: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 10. Вимоги до племінних (генетичних) ресурсів

До племiнних (генетичних) ресурсiв встановлюються такi вимоги:
племiннi тварини мають бути iдентифiкованi, зареєстрованi у документах з племiнної справи, данi про них внесенi згiдно з установленими вимогами до документiв офiцiйного облiку продуктивностi та офiцiйної класифiкацiї (оцiнки) за типом, походити вiд батькiв, зареєстрованих у документах з племiнної справи;
сперма має бути одержана вiд племiнних атестованих плiдникiв, допущених до використання для вiдтворення, iдентифiкована, заготовлена та оброблена в умовах, передбачених технологiчними вимогами, встановленими для цiєї продукцiї, вiдповiдати ветеринарно-санiтарним вимогам i правилам, а данi про неї повиннi бути внесенi до документiв з племiнної справи;
ембрiони, яйцеклiтини повиннi бути одержанi вiд племiнних тварин, iдентифiкованi, заготовленi та обробленi в умовах, передбачених технологiчними вимогами, встановленими для цiєї продукцiї, вiдповiдати ветеринарно-санiтарним вимогам i правилам, а данi про них повиннi бути внесенi до документiв з племiнної справи;
плiдники мають походити вiд племiнних тварин вищої племiнної (генетичної) цiнностi, оцiнюватися за походженням, власною продуктивнiстю та якiстю отриманого вiд них потомства;
бугаї-плiдники, жеребцi-плiдники та плiдники iнших видiв тварин атестуються та допускаються до вiдтворення у встановленому порядку.
Вiдповiднiсть племiнних (генетичних) ресурсiв установленим вимогам контролює Головна державна племiнна iнспекцiя спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до вiдання якого вiднесенi питання сiльського господарства та державнi племiннi iнспекцiї Автономної Республiки Крим, областей та районiв.
 prev Стаття 9. Організація племінної справи у тваринництві
 next Стаття 11. Державна реєстрація племінних тварин і племінних стад