За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про порядок застосування заходів адміністративного стягнення до осіб, що звільнені від кримінальної відповідальності у відповідності із ст.51 Кримінального кодексу Української РСР
23.03. 1977. :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про порядок застосування заходів адміністративного стягнення до осіб, що звільнені від кримінальної відповідальності у відповідності із ст.51 Кримінального кодексу Української РСР

ПРО ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ ДО ОСІБ, ЩО ЗВІЛЬНЕНІ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ВІДПОВІДНОСТІ ІЗ СТ. 51 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 23 березня 1977 р. (ВВР УРСР. - 1977. - № 14. - Ст. 129)

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

    Матеріали про застосування заходів адміністративного стягнення до осіб, звільнених від кримінальної відповідальності з підстав, зазначених у статті 51 Кримінального кодексу Української РСР, і в порядку, передбаченому статтею 72 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР, розглядаються народним суддею одноособо в десятиденний строк з моменту їх надходження до суду або закриття кримінальної справи в розпорядчому засіданні суду. Народний суддя розглядає ці матеріали з участю особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, і в необхідних випадках допитує свідків і досліджує інші докази. В разі ухилення особи від явки за викликом народного судді вона може бути піддана приводу через органи внутрішніх справ.До осіб, зазначених у статті 1 цього Указу, може бути застосовано такі заходи адміністративного стягнення: штраф у розмірі до ста карбованців, а за корисливі правопорушення та порушення законодавства про боротьбу з пияцтвом - до трьохсот карбованців, або виправні роботи за місцем роботи винного на строк від одного до двох місяців з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку, або арешт на строк до п'ятнадцяти діб. (із змінами і доповненнями, внесеними Указами від 22.06.84, 27.06.86, 12.06.87)Встановивши факт вчинення правопорушення особою, відносно якої розглядаються матеріали про застосування заходів адміністративного стягнення, народний суддя виносить мотивовану постанову про застосування одного з заходів, передбачених статтею З цьогоУказу. В разі, коли факт вчинення правопорушення не встановлено, народний суддя виносить постанову про закриття провадження по застосуванню заходів адміністративного стягнення. Якщо народний суддя прийде до висновку про необірунтованість закриття кримінальної справи прокурором, слідчим або органом дізнання, він виносить постанову про відмову в застосуванні заходів адміністративного стягнення і про повернення справи прокуророві.Якщо суд при розгляді кримінальної справи в судовому засіданні прийде до висновку про наявність підстав, зазначених у статті 51 Кримінального кодексу Української РСР, він виносить мотивовану ухвалу про закриття кримінальної справи і застосування одного з заходів адміністративного стягнення,передбачених статтею 3 цього Указу.Зазначені постанови народного судді і ухвала суду можуть бути оскаржені особою, до якої застосовано захід адміністративного стягнення, і опротестовані прокурором у вищестоящий суд протягом семи діб з дня їх винесення.Після набрання постановою народного судді або ухвалою суду законної сили народний суддя чи суд можуть повідомити про застосування адміністративного стягнення адміністрацію і громадську організацію за місцем роботи, навчання або проживання правопорушника.Особа, яку піддано штрафу, зобов'язана сплатити його протягом п'ятнадцяти днів з дня набрання постановою народного судді або ухвалою суду законної сили. В разі відмови сплатити штраф він підлягає стягненню в безспірному порядку.Постанова народного судді або ухвала суду про застосування виправних робіт надсилається для виконання не пізніше наступного дня після набрання нею законної сили інспекції виправних робіт органу внутрішніх справ та адміністрації підприємства, установи, організації за місцем роботи правопорушника.Постанова народного судді або ухвала про застосування арешту надсилається не пізніше наступного дня після набрання нею законної сили органу внутрішніх справ для виконання. Осіб, підданих арешту, тримають під вартою в місцях, що визначаються органами внутрішніх справ. Організація їх трудового використання покладається на виконавчі комітети районних, міських, районних у містах Рад депутатів трудящих. За час перебування під арештом цих осіб заробітна плата їм не виплачується. (із змінами, внесеними Указом від 22. 0684)Особи, до яких застосовано заходи адміністративного стягнення, реєструються в органах внутрішніх справ у порядку, який визначається Міністерством внутрішніх справ Української РСР.Цей Указ набирає чинності з 1 квітня 1977 року.