За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Положення про порядок випуску та обігу облігацій місцевих позик
13.12.1997. :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Положення про порядок випуску та обігу облігацій місцевих позик

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИПУСКУ ТА ОБІГУ ОБЛІГАЦІЙ МІСЦЕВИХ ПОЗИК

<І>

Затверджене рішенням

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 жовтня 1997р. №48 (Правове регулювання на фондовому ринку України. — К., 1998. — С. 492—500) (Витяг)

1.2. Облігація місцевої позики — цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений умовами випуску строк з виплатою фіксованого проценту, якщо інше не передбачено умовами випуску).

1.3. Рішення про випуск облігацій місцевої позики приймається сільською, селищною, міською, районною, обласною, міст Києва та Севастополя Радами.

Емітентом облігацій місцевої позики виступає відповідна Рада.

Рада може уповноважити інші органи місцевого самоврядування або виконавчі органи відповідного рівня здійснити необхідні організаційні заходи, пов'язані з емісією облігацій місцевої позики.

Випуск та обіг облігацій місцевої позики Автономної Республіки Крим здійснюється відповідно до вимог цього Положення.

1.5. Власниками облігацій місцевої позики можуть бути юридичні та фізичні особі, резиденти та нерезиденти України.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може встановлювати особливості придбання облігацій місцевої позики нерезидентами України.

1.6. Облігації місцевої позики випускаються в документарній формі на пред'явника або у бездокументарній формі з урахуванням законодавства про депозитарну діяльність.

1.7. Мінімальна номінальна вартість облігації місцевої позики не може бути менше копійки.

Номінальна вартість облігації місцевої позики, що перевищує 1 копійку, повинна бути кратною мінімальній номінальній вартості, яка встановлена в частині 1 цього пункту Положення.

1.12. Емітент має право на опублікування інформації про випуск облігацій місцевої позики тільки після її реєстрації у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1.13. Емітент може реалізувати своє право на випуск облігацій місцевої позики з моменту реєстрації інформації про випуск і випуску облігацій місцевої позики в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1.15. Загальний реєстр випуску облігацій місцевої позики ведеться Державною комісій з цінних паперів та фондового ринку.

2.11. Емітент до початку розміщення облігацій місцевої позики повинен придбати або надрукувати бланки цінних паперів (при документарній формі випуску) відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій місцевої позики є підставою для придбання або друкування бланків облігацій місцевої позики.

3.4. При документарній формі випуску бланки облігацій місцевої позики повинні мати відповідний ступінь захисту та містити такі реквізити:

найменування цінного папера — "облігація місцевої позики";

найменування емітента та його місцезнаходження;

номінальну вартість облігації місцевої позики;

термін погашення;

розмір і строки виплати процентів (для процентних облігацій місцевої позики), строки продажу відповідних товарів або надання послуг (для цільових облігацій місцевої позики

дату та номер свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій місцевої позики;

серію та номер облігації місцевої позики;

підпис уповноваженої особи емітента;

печатку емітента.

3.5. При документарній формі випуску облігації місцевої позики, за якими передбачена неодноразова виплата доходу (крім безпроцентних облігацій місцевої позики), повинні містити купонний лист. Купон на виплату процентів повинен містити такі основні дані: порядковий номер купона на виплату процентів, номер облігації місцевої позики, по якій виплачуються проценти, найменування емітента та термін виплати.