За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про затвердження положення про порядок подання органами виконавчої влади, установами і організаціями пропозицій щодо розгляду питань, пов'язаних з видатками з державного бюджету (витяг)
10.03.1999. :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про затвердження положення про порядок подання органами виконавчої влади, установами і організаціями пропозицій щодо розгляду питань, пов'язаних з видатками з державного бюджету (витяг)

1. Це Положення регламентує порядок звернення органів виконавчої влади, установ і організацій - головних розпорядників коштів державного бюджету (далі - головні розпорядники коштів) до Кабінету Міністрів України або до Мінфіну з питань, пов'язаних з видатками з державного бюджету в процесі його формування та виконання, з метою підвищення їх відповідальності за ефективне та економне витрачання бюджетних коштів у межах затверджених обсягів видатків, залучення внутрішніх резервів для належного функціонування органів виконавчої влади, установ і організацій.

2. Під час формування проекту державного бюджету на наступний рік відповідно до Закону України "Про бюджетну систему України" та інших нормативно-правових актів, що регламентують бюджетний процес в Україні, головні розпорядники коштів подають Мінфіну пропозиції щодо розгляду питань, пов'язаних з видатками з державного бюджету.

Пропозиції подаються з дотриманням необхідних вимог, за формою і у термін, встановлені Мінфіном в інструктивних матеріалах щодо підготовки бюджетних пропозицій.

3. Головні розпорядники коштів подають Мінфіну пропозиції з питань, пов'язаних з видатками з державного бюджету поточного року, у разі прийняття рішення про уточнення показників державного бюджету.

4. Пропозиції щодо розгляду питань, пов'язаних з видатками з державного бюджету поточного року, можуть подаватися у разі коли:

зміна обставин вимагає зменшення обсягів затверджених видатків або цільового перегляду бюджетних асигнувань у межах обсягів видатків та їх перерозподілу в межах року не частіше ніж один раз на квартал;

після прийняття закону про Державний бюджет України на відповідний рік здійснено перерозподіл функцій між головними розпорядниками коштів;

виникають надзвичайні ситуації, зумовлені зовнішніми факторами, що не залежать від суб'єктів бюджетних відносин.

5. Мінфін розглядає пропозиції головних розпорядників коштів та дає їм письмові відповіді.

У разі коли звернення головних розпорядників коштів потребують рішення Кабінету Міністрів України, Мінфін після попереднього розгляду звернення подає його у встановленому порядку Кабінетові Міністрів України разом з висновком щодо доцільності прийняття такого рішення.

Запити щодо видатків з державного бюджету, які подаються до Мінфіну у випадках, не зазначених у цьому Положенні, не розглядаються і повертаються заявнику.

6. У разі коли головні розпорядники коштів не згодні з прийнятим Мінфіном рішенням, вони можуть звернутися до Кабінету Міністрів України. До звернення додається висновок (відповідь) Мінфіну із зазначеного питання.

Звернення, внесені до Кабінету Міністрів України без таких висновків (відповідей), до розгляду не приймаються.

7. Головні розпорядники коштів не можуть за власною ініціативою подавати звернення щодо видатків з державного бюджету безпосередньо до Верховної Ради України та її комітетів, оскільки відповідно до статті 116 Конституції України розроблення проекту закону про Державний бюджет України і забезпечення його виконання здійснюється Кабінетом Міністрів України.

8. Підприємства, установи і організації, які не є головними розпорядниками коштів, свої звернення щодо видатків з державного бюджету в усіх випадках, зазначених у цьому Положенні, подають до відповідних центральних чи місцевих органів виконавчої влади, інших органів, які є головними розпорядниками коштів. Їх звернення з цих питань безпосередньо до Кабінету Міністрів України та Мінфіну не розглядаються.

Головні розпорядники коштів розглядають ці звернення і на підставі аналізу ефективності витрачання бюджетних коштів, що здійснюється з урахуванням мобілізації всіх внутрішніх резервів, дають заявникам відповідь та у разі необхідності готують подання до Кабінету Міністрів України або до Мінфіну.

9. Відповідальність за підготовку матеріалів, що подаються з пропозиціями щодо питань, пов'язаних з видатками з державного бюджету, покладається на посадову особу, яка підписала таке звернення.