За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Стаття  
Про підсумки другого Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання і першого Всеукраїнського щорічного конкурсу на краще професійне досягнення "Юрист року"
:: Стаття
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань
    Стаття вісвітлює підсмки другого Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання, де за чотирма номінаціями в ньому брали участь близько 120 авторів з Донецька, Києва, Львова, Одеси, Харкова, Чернівців та інших регіонів України та першого Всеукраїнського щорічного конкурсу на краще професійне досягнення “Юрист року”, де лауреатам конкурсу були вручені відзнаки у вісімнадцяти номінаціях.

Про підсумки другого Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання і першого Всеукраїнського щорічного конкурсу на краще професійне досягнення "Юрист року"

11 жовтня 1999 р. на засіданні виконкому ради Спілки юристів України затверджені підсумки другого Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання і першого Всеукраїнського щорічного конкурсу на краще професійне досягнення “Юрист року”. В цьому році конкурс на краще юридичне видання проводився за п'ятьма номінаціями: 1) юридичні монографічні видання; 2) юридичні підручники; 3) навчальні посібники; 4) науково-популярні, науково-практичні і довідкові видання у галузі права (збірники нормативних актів, коментарі, довідники та ін.); 5) періодичні юридичні видання, часописи тощо (нова номінація).

За чотирма номінаціями в цьому конкурсі брали участь близько 120 авторів з Донецька, Києва, Львова, Одеси, Харкова, Чернівців та інших регіонів України. Розширилось коло наукових закладів і видавництв, що подали на конкурс свої видання. Крім таких вже досить відомих в Україні юридичних видавництв, як видавничий дім “Ін Юре”, “Юрінком Інтер”, з'явилися й нові імена: “Зелена Буковина” (Чернівці), “Каменяр” (Львів), “Довіра” (Київ), “Одісей” (Харків) та ряд інших.

Паралельно з цим конкурсом влітку цього року розпочався за 18 номінаціями Всеукраїнський щорічний конкурс на краще професійне досягнення “Юрист року”.

Оргкомітетом конкурсу на краще юридичне видання було прийняте рішення визнати переможцями і лауреатами такі видання і присудити:

І. За номінацією “Юридичні монографічні видання” першу премію — за вагомий внесок у розвиток юридичної думки в закладах Національної академії наук України за 80 років її існування — ПІемшученку Юрію Сергійовичу, Цвєткову Віктору Васильовичу, Усенку Ігорю Борисовичу, Семчику Віталію Івановичу, Сіренку Василю Федоровичу (“Академічна юридична думка”. — К.: “Ін Юре”. — 1998); другу премію — за цикл праць, присвячених розробці фундаментальних проблем цивільного, підприємницького та трудового права, висвітлених у монографіях: за розгляд і дослідження найактуальніших проблем трудового права — Шевченко Ярославні Миколаївні, Хуторян Наталії Миколаївні (“Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні”. — Харків: “Консум”. — 1999); за новизну аналізу правових засобів забезпечення конкурентних процесів в економіці, правового регулювання конкурентних відносин в країнах з ринковою економікою і державах перехідного періоду — Саніахметовій Ніні Олексіївні (“Правовая защита конкуренции в предпринимательстве Украины”. — Одеса: АТ “Бахва”. — 1998); за широке висвітлення важливих питань з історії приватного права — Харитонову Євгену Олеговичу (“История частного (гражданского) права Европы”. — Одеса: АТ “Бахва”. — 1998); за актуальність наукового дослідження корпоративних правовідносин акціонерних товариств, нової для України форми господарювання — Спасибо-Фатєєвій Інні Валентинівні (“Акционерные общества: корпоративные правоотношения”. — Харків: “Право”. — 1998); третю премію — за високий теоретичний рівень дослідження актуальних проблем кримінального права — Степанюку Анатолію Хомичу (“Сущность испол-нения наказания”. — Харків: “Фоліо”. — 1999); спеціальну відзнаку — за актуальність дослідження та теоретичне осмислення однієї з фундаментальних категорій правової науки — Зайцю Анатолію Павловичу (“Правова держава в контексті новітнього українського досвіду”. — К.:

“Парламентське видавництво” — 1999), за великий внесок у розвиток міжнародного гуманітарного права як галузі сучасного міжнародного права — Дмитрієву Анатолію Івановичу (цикл праць “Становление международного гуманитарного права (XIX в — начало XX в)”, “Між народне гуманітарне право основи концепції” — К “Логос”, “Фахівець” — 1999)

II За номінацією “Юридичні підручники” першу премію — за фундаментальність видання та його велике теоретичне і практичне значення — Погорілку Віктору Федоровичу, Фріцькому Олегу Федоровичу, Городецькому Олександру Васильовичу, Кузнецовій Валентині Федорівні Шукліній Наталії Георгіївні (“Конституційне право України” — К “Наукова думка” — 1999) другу премію — за ґрунтовність та високе науково-практичне значення дослідження — Комарову В'ячеславу Васильовичу (“Цивільне процесуальне право України” — Харків “Право” — 1999), Матишевському Павлу Семеновичу, Яценку Станіславу Сергійовичу, Андрушку Петру Петровичу, Шапченку Сергію Дмитровичу (“Кримінальне право України Особлива частина” — К , 1999), Шакуну Василю Івановичу, Александрову Юрію Валеріановичу, Антипову Володимиру Івановичу, Клименку Вадиму Арсенійовичу, Коржанському Миколі Йосиповичу (“Кримінальне право Особлива частина” — К “Правові джерела” — 1998), третю премію — за ґрунтовні авторські дослідження в певній галузі права — Прокопенку Володимиру Івановичу (“Трудове право України” — Харків “Консум” — 1998), Колпакову Валерію Костянтиновичу (“Адміністративне право України” — К “Юрінком Інтер” — 1999), спеціальну відзнаку — за новизну і оригінальність видання — Шемшученку Юрію Сергійовичу, Семчику Володимиру Івановичу, Янчуку Василю Зиновійовичу, Погрібному Олексію Олексійовичу, Каракату Іллі Івановичу (“Кооперативне право” — К “Ін Юре” — 1998), за оригінальність видання — ІМихеенку Михайлу МакаровичуІ Нору Василю Тимофіиовичу, Шибни Василю Петровичу (“Кримінальний процес України” — К “Либідь” — 1999)

III За номінацією “Навчальні посібники (практикуми, курси лекцій, хрестоматії та ін ”) першу премію не присуджено, другу премію — за ґрунтовність викладу та високе практичне значення — Кальману Олександру Григоровичу, Христич Інні Олександрівні (навчальний посібник “Правова статистика” — Харків “Право” — 1999), Саніахметовій Ніні Олексіївні (навчальний посібник “Правовий захист підприємництва в Україні” — К “Юрінком Інтер” — 1999), третю премію — за актуальність та високе значення в навчальному процесі — Музиченку Петру Павловичу (“Історія держави і права України” Ч 1 — Одеса, 1997 42— Одеса — 1998), Чанишевій Гали Інсафівні, Болотіній Нінель Борисівні, Додіній Тетяні Михайлівні, Олейнікову Олексію Леонідовичу (практикум “Трудове право України” — К “Юрінком Інтер” — 1999), Молдовану Валеріану Васильовичу, Молдовану Андрію Валеріановичу (“Порівняльне кримінально-процесуальне право” — К “Юрінком Інтер” — 1999), спеціальну відзнаку — за оригінальний авторський підхід до дослідження проблеми — Багрію-Шахматову Леоніду Васильовичу (курс лекцій “Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и форм ее реализации Общая часть” — Одеса АТ “Бахва” — 1998), за оригінальність викладу предмета на загальноосвітньому рівні — Брицьку Федору Федоровичу (навчальний посібник для учнів загальноосвітніх шкіл і гімназій, ліцеїв “Основи держави і права” У двох книгах — Ужгород “Закарпаття” — 1998), за поширення правових знань — Онішуку Миколі Васильовичу Кампо Володимиру Михайловичу (“Правові засади місцевого самоврядування в Україні” — К “Освіта і культура” — 1999).

III. За номінацією “Науково-популярні, науково-практичні і довідкові видання в галузі права (збірники нормативних актів, коментарі, довідники та ін)” першу премію — за перше в Україні видання, в якому системно викладено проблеми правового регулювання і охорони інтелектуальної власності та наведено законодавство у цій сфері — Святоцькому Олександру Дмитровичу (“Интеллектуальная собственность в Украйно правовьіе основи й практика” — К “Ін Юре” — 1999), другу премію — за практичну цінність і високий рівень інкорпорації в окремій сфері правового регулювання — Андрейцеву Володимиру Івановичу (збірник “Екологія і закон екологічне законодавство України” Книги 1 і 2 — К “Юрінком Інтер” — 1998), за першу систематизацію законодавства та судової практики у сфері арбітражного судочинства — Притиці Дмитру Микитовичу, Тітову Миколі Іллічу (“Арбітражний процес законодавство та практика застосування” — Харків “Консум” — 1999), третю премію — за перший коментар Конституції України, спрямований на практичне застосування і впровадження норм нової Конституції — Опришку Віталію Федоровичу, голові редакційної колегії та одному з авторів (“Коментар до Конституції України” Друге видання, виправлене і доповнене — Інститут законодавства Верховної Ради України — К, 1998), за високе науково-практичне значення видання, яке сприяє правильному застосуванню законодавства та розраховане на широке коло читачів, — Сироті Івану Михайловичу (“Все о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины (Научно-практический комментарии й сборник нормативних актов)” — Харків “Одісей” — 1999), спеціальну відзнаку — Харитонову Євгену Олеговичу — за редакцію видання “Гражданский кодекс Украины Научно-практический комментарий” (Харків “Одісей” — 1999)

IV За номінацією “Періодичні юридичні видання, часописи тощо” першу премію — за високий науковий рівень публікацій “Вісника Академії правових наук України” та висвітлення сучасної наукової юридичної думки в Україні — Тацію Василю Яковичу, головному редактору видання “Вісник академії правових наук України”, Цвіку Марку Веніаминовичу, заступнику головного редактора, Кумаці Анатолію Михайловичу, директору видавництва “Право” Академії правових наук України, другу премію — за висвітлення фундаментальних та прикладних проблем правознавства республіканським міжвідомчим науковим збірником “Проблеми законності” Національної юридичної академії України їм Ярослава Мудрого — Панову Миколі Івановичу, заступнику головного редактора збірника, членам редакційної колеги Бажанову Марку Ігоревичу, Грошевому Юрію Михайловичу, Страхову Миколі Миколайовичу, третю премію — за високий рівень публікацій науково-публіцистичної спрямованості журналу “Юридический вестник” — Орзіху Марку Пилиповичу, головному редактору журналу, членам редакційної колегії Ківалову Сергію Васильовичу, Мамутову Валентину Карловичу, Рабіновичу Петру Моисеиовичу, спеціальну відзнаку — Святоцькому Олександру Дмитровичу, головному редактору журналу “Право України” — найстарішому юридичному часопису України, Волкову В'ячеславу Дмитровичу, головному редактору — за видання журналу “Правничий часопис Донецького університету”, Ковіпді Ользі Федірівні, головному редактору — за видання журналу “Весы Фемиды”

Номінацшний комітет Всеукраїнського щорічного конкурсу на краще професійне досягнення “Юрист року” прийняв рішення визнати лауреатами у 1999 р і присудити

1 За номінацією “Суддя” Почесну відзнаку лауреата конкурсу — Шульзі Олександру Федоровичу — судді Вищого арбітражного суду України, лауреат конкурсу — Гоголь Тамарі Григорівні — судді арбітражного суду Чернігівської області, Штофель Тетяні Володимирівні — судді арбітражного суду Полтавської області

2 За номінацією “Слідчий” Почесну відзнаку лауреата конкурсу — Трофимову Віктору Петровичу — старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України, полковнику міліції, лауреат конкурсу — Дєдову Сергію Володимировичу — старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБУ в м Севастополі, підполковнику юстиції, Сухову Юрію Миколайовичу — першому заступнику начальника слідчого управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України, майору міліції.

3 За номінацією “Юрист — державний діяч” Почесну відзнаку лауреата конкурсу — Медведчуку Віктору Володимировичу — народному депутату України, заступнику Голови Верховної Ради України, голові Спілки адвокатів України, доктору юридичних наук, лауреат конкурсу — Ющику Олексію Івановичу — народному депутату України, кандидату юридичних наук, Сіренку Василю Федоровичу — народному депутату України, голові Комітету Верховної Ради України з питань правової реформи, доктору юридичних наук, члену-кореспонденту НАН України

4 За номінацією “Юрист — представник органів державної влади і місцевого самоврядування” Почесну відзнаку лауреата конкурсу — Станік Сюзанні Романівні — міністру юстиції України, лауреат конкурсу — Олещенку В'ячеславу Івановичу — заступнику керівника Головного державно-правового управління Адміністрації Президента України, члену-кореспонденту Української екологічної академії наук, Фроловій Елеонорі Миколаївні — заступнику керівника Головного державно-правового управління Адміністрації Президента України.

5 За номінацією “Військовий юрист” Почесну відзнаку лауреата конкурсу — Кондику Павлу Михайловичу — начальнику цивільно-правового відділу правового управління Міністерства оборони України, підполковнику юстиції, лауреат конкурсу — Фугалевичу Олександру Ростиславовичу — начальнику науково-правового управління внутрішніх військ МВС України, Заслуженому юристу України, полковнику, Чумаку Віктору Васильовичу — начальнику кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Національної академії Прикордонних військ України, кандидату юридичних наук, полковнику юстиції

6 За номінацією “Юрист — працівник органів МВС України” Почесну відзнаку лауреата конкурсу — Зубчуку Віктору Андрійовичу — начальнику Головного штабу МВС України, генерал-лейтенанту міліції, Заслуженому юристу України, лауреат конкурсу — Ковдратьєву Ярославу Юрійовичу — ректору Національної академії внутрішніх справ України, кандидату юридичних наук, професору. Заслуженому юристу України, Філонову Володимиру Петровичу — першому проректору Донецького інституту внутрішніх справ МВС України, кандидату юридичних наук, професору, Заслуженому працівнику МВС, Заслуженому юристу України

7 За номінацією “Юрист — працівник СБУ” Почесну відзнаку лауреата конкурсу — Пристанку Володимиру Іллічу — заступнику Голови Служби безпеки України, генерал-лейтенанту юстиції, Заслуженому юристу України, лауреат конкурсу — Олексенку Володимиру Івановичу — старшому юрисконсульту Управління СБУ в Полтавській області, підполковнику; Кобиляцькому Вадиму Яковичу — старшому юрисконсульту Управління СБУ в Дніпропетровській області, підполковнику.

8 За номінацією “Юрист-податківець” Почесну відзнаку лауреата конкурсу — Піскуну Святославу Михайловичу — заступнику начальника податкової міліції України, начальнику слідчого управління податкової міліції ДПА України, генерал-майору податкової міліції, Заслуженому юристу України, заступнику голови Спілки юристів України, лауреат конкурсу — Городній Олені Михайлівні — начальнику відділу правового забезпечення ДПА у Залізничному районі м Львова, інспектору податкової служби 1 рангу, Владимиренко Світлані В'ячеславівні — начальнику юридичного відділу ДПА в Одеській області.

9 За номінацією “Юрист — працівник митних органів” Почесну відзнаку лауреата конкурсу — Шейку Олександру Петровичу — заступнику Голови Державної митної служби України державному раднику митної служби II рангу, Заслуженому юристу України, лауреат конкурс) — Крету Степану Онуфрійовичу — начальнику Західної регіональної митниці Державної митної служби України, державному раднику митної служби II рангу. Заслуженому юристу України, Ящуку Василю Івановичу — начальнику Центральної енергетичної митниці Державної митної служби України, державному раднику митної служби II рангу, Заслуженому юристу України.

10 За номінацією “Адвокат” Почесну відзнаку лауреата конкурсу — Курдельчуку Данилі Маркевичу — президенту Української іноземної юридичної колегії “Укрінюрколепя”, Заслуженому юристу України, лауреат конкурсу — Каплану Юхиму Ароновичу — адвокату Центральної міської юридичної консультації м Дніпропетровська, члену Дніпропетровської обласної кваліфікаціино-дисциплінарної комісії адвокатури та колеги адвокатів, Конопольському Олегу Миколайовичу — адвокату Київської обласної колегії адвокатів, заступнику керуючого партнера адвокатського об'єднання “Адвокатська фірма “Сергій Козьяков та партнери”.

11 За номінацією “Нотаріус” Почесну відзнаку лауреата конкурсу — Чернишу Володимиру Миколайовичу — президенту Української нотаріальної палати, члену Координаційної ради з питань судово-правової реформи при Президентові України, заступнику голови Спілки юристів України, лауреат конкурсу — Сушик Лідії Андріївні — завідуючій 1-ю Луцькою державною нотаріальною конторою, голові ради Луцького міського відділення Української нотаріальної палати, Гарбузову Володимиру Григоровичу — приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу, заступнику голови ради Київського міського відділення Української нотаріальної палати.

12. За номінацією “Юрисконсульт організації” Почесну відзнаку лауреата конкурсу — Кротюку Володимиру Леонідовичу — директору юридичного департаменту Національного банку України, кандидату юридичних наук, віце-президенту асоціації юристів у галузі фінансового і банківського права України, лауреат конкурсу — Симоненко Олені Олександрівні — начальнику юридичного відділу відкритого акціонерного товариства “Донецький металургійний завод” Півненко Ларисі Василівні — начальнику юридичного відділу регіонального управління КБ “Приватбанк”, голові Полтавської обласної організації Спілки юристів України

13 За номінацією “Практикуючий юрист фірми” Почесну відзнаку лауреата конкурсу — Рижому Володимиру Івановичу — президенту “Юридичного бюро Рижого”, кандидату юридичних наук, доценту, лауреат конкурсу — Нижник Олені Степанівні — адвокату Київської міської колеги адвокатів, генеральному директору правничої фірми “Юріс”, Кисілю Василю Івановичу — старшому партнеру ТОВ “Василь Кісіль та партнери”, кандидату юридичних наук, доценту

14 За номінацією “Юрист — організатор вищої юридичної освіти” Почесну відзнаку лауреата конкурсу — Андрейцеву Володимиру Івановичу — доктору юридичних наук, професору, Заслуженому юристу України, завідувачу кафедри трудового, земельного і екологічного права, декану юридичного факультету Київського національного університету їм Тараса Шевченка, лауреат конкурсу — Додіну Євгену Васильовичу — Заслуженому діячу науки та техніки України, доктору юридичних наук, професору, завідувачу кафедри морського та митного права Одеської державної юридичної академії, Бобровник Світлані Василівні — кандидату юридичних наук доценту, проректору Вищої школи права, в о завідувача відділу Інституту держави і права їм В М Корецького НАН України

15 За номінацією “Юрист — організатор юридичної науки” Почесну відзнаку лауреата конкурсу — Опришку Віталію Федоровичу — доктору юридичних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України, Заслуженому діячу науки і техніки України, директору Інституту законодавства Верховної Ради України, лауреат конкурсу — Грошевому Юрію Михайловичу — доктору юридичних наук, професору, академіку і віце-президенту Академії правових наук України, Заслуженому діячу науки і техніки України, завідувачу кафедри кримінального процесу Національної юридичної академії України їм Ярослава Мудрого, Антипову Володимиру Івановичу — кандидату юридичних наук, доценту, начальнику Науково-дослідного інституту Національної академії внутрішніх справ України

16 За номінацією “Юрист-викладач” Почесну відзнаку лауреата конкурсу — Бандурці Олександру Маркевичу — народному депутату України, Заслуженому юристу України, Заслуженому працівнику МВС України, доктору юридичних наук, професору, генерал-полковнику міліції, ректору Університету внутрішніх справ МВС України, лауреат конкурсу — Картавцеву Валерію Степановичу — кандидату юридичних наук, професору, першому проректору Національної академії Служби безпеки України з навчальної роботи, Заслуженому юристу України, Самохвалову Віктору Панасовичу — юристу, доценту юридичного факультету Академії праці та соціальних відносин

17 За номінацією “Юрист — науковий співробітник” Почесну відзнаку лауреата конкурсу — Кульчицькому Володимиру Семеновичу — доктору юридичних наук, члену-кореспонденту Академії правових наук України, професору кафедри історії та теорії держави і права юридичного факультету Львівського державного університету їм Івана Франка, лауреат конкурсу — Вороновій Лідії Костянтинівні — доктору юридичних наук, професору кафедри конституційного і адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету їм Тараса Шевченка, Євінтову Володимиру Ісаковичу — доктору юридичних наук, провідному науковому співробітнику Інституту держави і права їм В М Корецького НАН України

18 За номінацією “Юрист-журналіст” Почесну відзнаку лауреата конкурсу — Вербенку Юрію Григоровичу — заступнику головного редактора журналу “Право України”, члену Спілки журналістів України, лауреат конкурсу — Демському Сергію Едуардовичу — редактору —завідувачу юридичного відділу редакції газети “Голос України”, Максимовій Світлані Володимирівні — головному редактору газети “Юридическая практика”, лауреату всеукраїнського конкурсу “Ділова людина України”

За особистий внесок у розбудову нових конституційних органів держави Конституційного Суду України, Вищої ради юстиції України і Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини установити спеціальну відзнаку Всеукраїнського щорічного конкурсу на краще професійне досягнення “Юрист року” Нагородити цією відзнакою Тимченка Івана Артемовича — Голову Конституційного Суду України, Євдокимова Валерія Олександровича — Голову Вищої ради юстиції України, Карпачову Ніну Іванівну — Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

За вагомий внесок у розвиток вищої юридичної освіти встановити спеціальну відзнаку лауреата Всеукраїнського щорічного конкурсу на краще професійне досягнення “Юрист року” і нагородити цією відзнакою Страхова Миколу Миколайовича — доктора юридичних наук, професора Національної юридичної академії України їм Ярослава Мудрого, члена-кореспондента Академії правових наук України, Заслуженого працівника народної освіти України

Генеральними спонсорами конкурсу були Міжнародний благодійний фонд юристів України, правнича фірма “Юріс”, адвокатська фірма “Сергій Козьяков та партнери”, видавничий дім “Ін Юре”, головним спонсором — юридична фірма “Еліктконтракт”, офіційним спонсором — юридична фірма “Проксен”, інформаційними спонсорами — газети “Юридичний вісник України” і “Юридическая практика”.