За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Стаття  
Правова характеристика нового закону "Про вибори Президента України"
:: Стаття
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань
    У статті розглядаються суттєві положення Закон України “Про вибори Президента України” від 05.03,99 № 474-ХІУ та порівнюється їх з положеннями старої редакції Закону від 13.07.94 № 100/94-ВР. Наглядно висвітлюється порядок оскарження рішень, прийнятих органами й установами стосовоно виборів Президента України і показані види адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення виборчого законодавства.

Правова характеристика нового закону "Про вибори Президента України"

Слід зазначити, що Закон України “Про вибори Президента України” від 05.03,99 № 474-ХІУ значно відрізняється від попередньої редакції Закону від 13.07.94 № 100/94-ВР.

Розглянемо суттєві положення Закону від 05.03.99 та порівняємо їх з положеннями старої редакції.

По-перше, слід зазначити, що чергові вибори мають відбутися 31 жовтня 1999 року.

Відповідно до ст. 2 Закону України “Про вибори Президента України” від 05.03,99 № 474-ХІУ Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день проведення виборів досяг 35 років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. Президент обирається строком на 5 років, при цьому одна й та ж сама особа не може бути Президентом більш як два строки підряд.

Згідно зі старою редакцією, кандидат у Президенти повинен був проживати в Україні протягом останніх 5 років. У новій — відсутня норма про позбавлення виборчого права для осіб, що відбувають ув'язнення. Для активного виборчого права, тобто права обирати, цим Законом передбачено такі цензи:

право голосу має лише громадянин України;

— на день виборів йому має виповнитися 18 років;

виборцем не може бути громадянин, який визнаний судом недієздатним.

Відповідно до ст. 45 Закону обраним Президентом вважається кандидат, який одержав 50 відсотків голосів та хоча б плюс один голос. При цьому знято норму, яка була в старій редакції Закону про обов'язкову участь у виборах не менше половини виборців, що внесені до списків, тобто відтепер вибори будуть визнані такими, що відбулися, навіть за умови участі в них лише одного виборця.

Відповідно до ст. 11 цього Закону встановлено нову систему проведення виборів.

Так, вибори проводяться по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу, що поділяється на 225 територіальних виборчих округів. Раніше вибори проводилися по 27 виборчих округах (по одному в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі). Право висувати претендента на кандидата у Президенти

мають політичні партії та їх виборчі блоки, а також збори виборців, у тому числі шляхом само-

висунення.

Згідно із Законом, партіям не потрібно реєструватися у Центральній виборчій комісії для набуття права висування претендента, як це було раніше, а лише достатньо їх реєстрації (легалізації) у Міністерстві юстиції. Проте ст. 13 Закону України “Про Центральну виборчу комісію” визначає, що Центральна виборча комісія реєструє партії (блоки), які виявили намір висунути кандидата в Президенти. Напевно, ця норма не є чинною, оскільки була прийнята відповідно до вимог старого Закону про вибори.

Партія (блок) чи збори виборців можуть висунути лише одного претендента. Висування починається за 170 днів і закінчується за 140 днів до дати виборів. Збори виборців мають право висунути претендента, якщо в них беруть участь не менш як 500 громадян і при цьому за кандидатуру проголосувало не менш як 2/3 учасників зборів. Про проведення зборів їх ініціатори зобов'язані заздалегідь повідомити виконком відповідної ради, а не окружну виборчу комісію, як це було раніше.

Слід зазначити, що згідно з Законом окружна комісія перейменована у територіальну виборчу комісію.

Відповідно до нового Закону рішення про призначення чергових виборів приймаються не пізніш як за 180 днів до дня виборів; висування претендентів на кандидатів у Президенти України починається за 170 днів до виборів, а реєстрація кандидатів має бути завершена за 90 днів до виборів.

Для порівняння: у старій редакції такі строки становили, відповідно, 4 місяці, 90 та ЗО днів. Отже, можна зробити висновок про те, що тривалість виборчої кампанії збільшена майже на 60 днів.

Після того, як претендент зареєстрований Центральною виборчою комісією, остання видає уповноваженій особі партії (блоку), ініціативній групі виборців необхідну кількість підписних листів для збирання підписів виборців на підтримку претендента.

В новому Законі відсутня заборона про те, що один виборець має право підтримати своїм підписом лише одного претендента.

Забороняється організовувати збирання підписів на підприємствах, установах і організаціях, а також примушувати виборця підтримати претендента, платити грошима, товарами або послугами за підписи, а також перешкоджати йому в підтримці претендента.

Претендент може бути зареєстрований як кандидат, якщо його кандидатуру підтримали своїми підписами не менш як один мільйон громадян України, які мають право голосу, в тому числі не менш як ЗО тис. громадян у кожному з 2/3 регіонів (Крим, області, міста Київ та Севастополь). Раніше було достатньо підписів лише від 100 тис. громадян.

У разі, якщо претендент подав декларацію про свої майно та доходи за попередній рік з неправдивими відомостями або іншими істотними порушеннями законодавства при підготовці та представленні декларації, то це призводить до відмови його реєстрації як кандидата у Президенти. А якщо ці факти були виявлені після реєстрації претендента як кандидата, то Центральна виборча комісія звертається до Верховного Суду України із заявою про скасування такої реєстрації, і в разі прийняття такого рішення, суд зобов'язаний порушити кримінальну справу з цього питання.

Законом обмежено право кандидата щодо зняття своєї кандидатури, а саме: він може це зробити не пізніш як за три дні до виборів. Напевно, це зумовлено тим, що потрібно буде вчасно замінити або виправити виборчий бюлетень.Відносно виборчих комісій, новий Закон також містить деякі нововведення.

Ст. 14 Закону не передбачає обмеження максимальної кількості складу територіальної та дільничної виборчих комісій, як це було в попередній редакції Закону. Більше того, Закон визначає, що до складу цих комісій обов'язково включаються за наявності відповідних подань по два представники від партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати.

Крім того, введено нові вимоги щодо голови, заступників голови, секретаря та інших членів виборчих комісій.

Так, не можуть бути у складі виборчих комісій кандидати у Президенти, їхні близькі родичі, особи, які перебувають у прямому підпорядкуванні кандидатів по роботі (службі), довірені особи кандидатів, а також громадяни, які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

Досить оригінальне визначено фінансове забезпечення виборів ст. 21 Закону, а саме: витрати на підготовку та проведення виборів Президента здійснюється Центральною виборчою комісією в межах коштів, передбачених на вибори в Державному бюджеті України. У разі несвоєчасного виділення бюджетних коштів Національний банк за зверненням Центральної виборчої комісії надає безвідсотковин кредит, гарантом повернення якого виступає Міністерство фінансів України.

За інформацією Центрвиборчкому. у Держбюджеті на вибори передбачено 75 млн грн.

Передвиборна агітація розпочинається після реєстрації претендента кандидатом у Президенти та закінчується за один день до виборів.

Ст. 33 Закону передбачено заборону на проведення передвиборної агітації, що супроводжується наданням виборцям безплатно або на пільгових умовах відповідно товарів, послуг, цінних паперів, грошей та інших матеріальних цінностей.

Законом визначено, що всім кандидатам гарантуються рівні умови та можливості щодо використання державних засобів масової інформації, фінан-' сового й матеріально-технічного забезпечення їх участі у виборчій кампанії. Навіть передбачено, що агітація в засобах масової інформації обмежується лише можливостями власного виборчого фонду на умовах рівної оплати за ефірний час чи газетну площу. Важко повірити, що така вимога буде реально виконуватися.

Відтепер особистий виборчий фонд кандидата не може перевищувати 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів громадян, а пожертвування однієї юридичної або фізичної особи — 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Слід зазначити, що не можуть вносити пожертвування державні підприємства та установи, органи місцевого самоврядування, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, підприємства з іноземними інвестиціями, благодійні організації та релігійні об'єднання і навіть підприємства, що мають заборгованість перед бюджетами всіх рівнів.

Кандидат може мати у кожному територіальному виборчому окрузі по одній довіреній особі, одного представника до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, а також ще 5 довірених осіб.

Кандидат особисто може бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії.

У разі, якщо до виборчого бюлетеня було включено більше двох кандидатів і жодного з них не було обрано, Центрвиборчком призначає повторне голосування по двох кандидатах, які одержали найбільшу кількість голосів.

Якщо ж на виборах балотувалося не більше двох кандидатів і жодного з них не було обрано, а також якщо всі кандидати до дня виборів зняли свої кандидатури, Центрвиборчком призначає повторні вибори.

Варто зауважити про те, що норми Закону не містять конкретної відповідальності за переважну більшість обмежень і заборон, тобто в більшості випадків ці норми мають суто декларативний характер. Більше того. Законом не передбачено

визнання виборів недійсними, якщо були порушення, які суттєво вплинули на хід виборів, хоча чинний Цивільний процесуальний кодекс містить відповідне положення про визнання виборів недійсними.

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ПРИЙНЯТИХ ОРГАНАМИ Й УСТАНОВАМИ СТОСОВНО ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Орган

або уста

нова,

рішення

або дії

яких

оскар

жуються

Предмет

Оскарження

Хто може

оскаржити

Куди подасться

скарга або заява

Термін подачі

скарги або

заяви

Термін

розгляду

скарги або

заяви

Яким

нормативним

актом регламен

тується порядок

оскарження

1. Викон

Допущені при

Відповідно до Зако

Відповідно до Зако

Відповідно до

Протягом

Сг. 20 част. 11

ком місце

Складанні

ну лише громадянин

ну — або до діль

Закону — про

3 днів з момен

Закону України

вих Рад

Списку вибор

України, щодо яко

ничної комісії, або

тягом трьох днів

ту надходження

оПро вибори Пре

або діль

Ців непра

го були допущені

до територіальної

д моменту вияв

скарги

зидента України”

нична

Вильності, в

неправильності, а

комісії, або до суду.

лення непра

 

 

(далі — Закон) та

виборча

Тому числі

згідно з Цивільним

за місцем розташу

вильності, а

 

 

Глава ЗО Кодексу

КОМІ СІЯ

Невключення,

процесуальним ко

вання відповідної

згідно з Кодек

 

 

 

 

 

 

Неправильне

дексом України

дільниці, а згідно з

сом, при подан

 

 

 

 

 

 

Включення

(далі — Кодекс)

Кодексом -- до

ні скарги до

 

 

 

 

 

 

Або виклю

будь-який громадя

суду лише в тому

суду — не піз

 

 

 

 

 

 

Чення зі спис

нин України, шля

раз, коли заяву

ніш як за п'ять

 

 

 

 

 

 

Ку громадяни

хом подання скарги

розглядала і відхи

днів до виборів

 

 

 

 

 

 

На-виборця

 

 

лила відповідна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дільнична комісія

 

 

 

 

 

 

2. Д'ль-

Рішення, дії

Кандидати у Прези

До територіальної

Протягом 7 днів

Протягом

Ст. 19 Закону

нична

Або бездіяль

денти, їх довірені

виборчої комісії або

з дня прийняття

3 днів з момен

 

 

виборча

Ність комісії

особи, уповноважені

до суду, за місце

рішення, вчи

ту надходження

 

 

комі сія

 

 

особи партій (ви

знаходженням діль

нення дії або

скарги, а в раз

 

 

 

 

 

 

борчих блоків),

ничної комісії

бездіяльності'

оскарження

 

 

 

 

 

 

виборці шляхом

 

 

 

 

менш як за

 

 

 

 

 

 

подання скарги

 

 

 

 

3 дні до виборів

 

 

 

 

 

 

(заяви)

 

 

 

 

чи в день їх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведення —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

негайно

 

 

3. Терито

Рішення, дії

Кандидати у Прези

До Центральної

Протягом 7 днів

Протягом 3 днів

Ст. 19 Закону

ріальна

Або бездіяль

денти, їх довірені

виборчої комісії або

з дня прийняття

з моменту над

 

 

виборча

Ність комісії

особи, уповноважені

до Верховного Суду

рішення, вчи

ходження скар

 

 

комісія

 

 

особи парл'й (ви

АРК, обласного

нення дії або

ги, а в разі

 

 

 

 

 

 

борчих блоків),

суду, міських Київ

бездіяльності

оскарження

 

 

 

 

 

 

виборці шляхом

ського та Севасто

 

 

менш як за

 

 

 

 

 

 

подання скарги

польського судів

 

 

3 дні до виборів

 

 

 

 

 

 

(заяви)

 

 

 

 

чи в день їх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведення —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

негайно

 

 

4. Цент

Рішення Комі

Відповідно до

До Верховного Суду

Відповідно до

Відповідно до

Сг. 28 част. 6

ральна

сії про реєст

Закону — претен

України

Закону — про

Закону та

Закону та Гл. 30-Б

виборча

рацію канди

дентом, щодо

 

 

тягом 5 днів з

Кодексу — у

Кодексу

комісія

дата у Прези

якого прийнято

 

 

моменту прий

7-денний

 

 

 

 

денти

таке рішення, або

 

 

няття ВІДПОВІД

строк, але

 

 

 

 

 

 

уповноваженою

 

 

НОГО рішення,

згідно з Ко

 

 

 

 

 

 

особою партії

 

 

а згідно з Ко

дексом — не

 

 

 

 

 

 

(блоку), Ініціатив

 

 

дексом — про

пізніш як за

 

 

 

 

 

 

ної групи вибор

 

 

тягом 10 днів

день до дня

 

 

 

 

 

 

ців, якими висуну

 

 

 

 

виборів

 

 

 

 

 

 

то даного претен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дента, а відповід

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

но до Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноважені

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особи партії (бло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ку) чи ініціативної

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групи — у зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із скасуванням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рішення про вису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нення даної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

претендентом на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кандидата та

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральна ви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

борча комісія —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у разі порушення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

канди татом у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президенти вимог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виборчого зако

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нодавства

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Цент

Відмова ЦВК

Відповідно до

До Верховного Суду

ВІДПОВІДНО ДО

Відповідно до

Ст. 28 част. 6

ральна

у реєстрації

Закону — претен

України

Закону — про

Закону та

Закону та Глава

виборча

претендента

дентом, щодо

 

 

тягом 5 днів з

Кодексу — у

30-Б Кодексу

комісія

як кандидата

якого прийнято

 

 

моменту при

7-денний

 

 

 

 

у Президенти

таке рішення, або

 

 

йняття ВІДПОВІД

строк, але

 

 

 

 

 

 

уповноваженою

 

 

НОГО рішення, а

згідно із Ко

 

 

 

 

 

 

особою партії

 

 

згідно з Кодек

дексом — не

 

 

 

 

 

 

(блоку), ініціатив

 

 

сом — протягом

пізніш як за

 

 

 

 

 

 

ної групи вибор

 

 

10 днів здня

день до дня

 

 

 

 

 

 

ців. якими висуну

 

 

прийняття від

виборів

 

 

 

 

 

 

то даного претен

 

 

повідного рі

 

 

 

 

 

 

 

 

дента, а відповід

 

 

шення

 

 

 

 

 

 

 

 

но до Кодексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уповноваженим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представником

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

суб'єктів, що

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

висунули претен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дента

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Цент

Рішення ЦВК

Кандидатом у

До Верховного Суду

Протягом 10

Протягом 7

Глава 30-Б

ральна

про визнання

Президенти

України

днів з дня прий

днів

Кодексу

виборча

виборів недій

України, уповно

 

 

няття такого

 

 

 

 

комісія

сними

важеними особа

 

 

рішення

 

 

 

 

 

 

 

 

ми паргії (вибор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чого блоку), які

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

висунули кандида

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

та, та Генераль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ним прокурором

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

України (подання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слід зазначити, що відповідно до ст.32 част. 5 Закону у разі оприлюднення в засобах масової інформації недостовірних, на думку кандидата у Президенти України, матеріалів про нього, ці ЗМЇ протягом 7 днів, але не пізніш як за два дні до дня виборів, зобов'язані надати кандидату, щодо якого поширені недостовірні матеріали, такий же час на радіо або телебаченні чи таку ж друковану газетну площу для спростування недостовірних матеріалів.

Проте згідно з чинним Законом політичні партії та блоки не потрібно реєструвати у ЦВК (ст. 22 Закону), а ініціативні групи виборців мають реєструватися не окружною (відтепер територіальною) виборчою комісією, а ЦВК (ст. 24 Закону).

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Хто може бути притягнутий до відповідальності

Предмет правопорушення

Вид і форма від повідальн ості

Стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, що визначає відповідальність

Будь-яка фізична особа

Публічні заклики або агітація за бойкотування виборів Президента України, опублікування або поширення іншим способом неправдивих відомостей про кандидата в Президенти, а так само агітація за або проти кандидата в день виборів

Накладення штрафу вщ трьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Ст. 186-2 част. .1

Член дільничної виборчої комісії

Видача виборчого бюлетеня для голосування за іншу особу

Накладення штрафу в'щ трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Ст. 186-2 част. 2

Будь-яка фізична особа

Втручання в роботу виборчих комісій, що перешкоджає виконанню ними обов'язків, пов'язаних з реєстрацією кандидатів в Президенти України, підрахунком голосів чи визначенням результатів або підбиттям загальних підсумків виборів

Накладення штрафу в'и трьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Ст. 186-2 част. 3

 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Хто може бути притягнутий до відповідальності

Предмет злочинної дії

Вид І обсяг відповідальності

Стаття Кримінального кодексу України

1

2

3

4

Будь-яка фізична особа

Перешкодження шляхом насильства, обману, погроз, підкупу або іншим шляхом вільному здійсненню громадянином права обирати і бути обраним Президентом України, вести передвиборну агітацію

Позбавлення волі на строк до п'яти років, або виправні роботи на строк до двох років, або штраф до десяти офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати

Ст. 127 част. 1 та ст. 50 Закону України “Про вибори Президента України”

Член виборчої комісії або інша посадова особа

Перешкодження шляхом насильства, обману, погроз, підкупу або іншим шляхом вільному здійсненню громадянином права обирати та бути обраним Президентом України, вести передвиборну агітацію

Позбавлення волі на строк від одного до п'яти років, або виправні роботи на строк до двох років, або штраф від семи до п'ятнадцяти офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати

Ст. 127 част. 2 та ст. 50 Закону України “Про вибори Президента України

Член виборчої комісії або 'інша посадова особа

Підлог виборчих документів, приписка або св'домо неправильний підрахунок голосів

Позбавлення волі на строк від одного до п'яти років, або виправні роботи на строк до двох років, або штраф від семи до п'ятнадцяти офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати

Ст.128 та ст, 50 Закону України “Про вибори Президента України

Член виборчої комісії або інша посадова особа

Порушення таємниці голосування

Позбавлення волі на строк від одною до п'яти років, або виправні роботи на строк до двох років, або штраф від семи до п'ятнадцяти офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати

Ст. 129

та ст. 50 Закону України “Про вибори Президента України”

 

1

2

3

4

Будь-яка фізична особа

Поширення свідомо неправдивих відомостей, що ганьблять кандидата у Президенти

Позбавлення волі на строк до 1 року, або виправні роботи на той же сірок, або штраф від тридцяти до вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної' плати, або громадська догана

Ст. 125 част. 1 та ст.50 Закону України “Про вибори Президента України”

Будь-яка фізична особа

Наклеп у друкованому або іншим способом розмноженому творі, в анонімному листі, а так само вчинений особою, раніше судимою за наклеп

Позбавлення волі на строк до трьох років, або виправні роботи на строк до двох років, або штраф від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати

Ст. 125 част. 2 та ст.50 Закону України “Про вибори Президента України”

Будь-яка фізична особа

Наклеп, поєднаний з обвинуваченням у вчиненні державного або іншого тяжкого злочину кандидата у Президенти

Позбавлення волі на строк до п'яти років

Ст. 125 част. 3

та ст.50 Закону України “Про вибори Президента України”

 

М. Свистельников