За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про зв'язок (витяг)
16.05.1995 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про зв'язок (витяг)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про зв'язок (Витяг)

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

електричний зв'язок - передача, випромінювання або прийом знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах;

поштовий зв'язок - приймання, обробка, перевезення та доставка письмових відправлень, матеріальних цінностей, виконання доручень фізичних та юридичних осіб щодо грошових переказів, банківських операцій;

розподіл смуг радіочастот - визначення в Національній таблиці розподілу радіочастот смуг радіочастот з метою їх застосування однією чи кількома службами радіозв'язку, радіонавігації або радіоастрономії;

виділення радіочастоти або радіочастотного каналу - запис певного частотного каналу в узгодженому плані, прийнятому відповідним органом;

присвоєння радіочастоти або радіочастотного каналу - дозвіл на використання конкретної радіочастоти або смуги;

засоби зв'язку - технічне обладнання, що використовується для організації зв'язку;

споруди зв'язку - будівлі, вежі, антени, повітряні і кабельні лінії, проміжні та кінцеві пристрої ліній зв'язку, поштові шафи та інші пристрої, що використовуються для організації поштового або електричного зв'язку;

мережа зв'язку - сукупність засобів та споруд зв'язку, поєднаних в єдиному технологічному процесі для забезпечення інформаційного обміну;

мережа зв'язку загального користування - мережа зв'язку, що експлуатується підприємствами та об'єднаннями зв'язку для забезпечення потреб в послугах зв'язку усіх споживачів;

відомча мережа зв'язку - мережа зв'язку, що експлуатується юридичною або фізичною особою для задоволення власних потреб;

мережа технологічного зв'язку - відомча мережа зв'язку для обміну інформацією з метою забезпечення технологічних процесів у виробничій діяльності;

мережа зв'язку подвійного призначення - мережа зв'язку, що експлуатується юридичною або фізичною особою для задоволення власних потреб та надання на умовах ліцензування послуг усім споживачам послуг зв'язку;

єдина національна система зв'язку - сукупність мереж зв'язку загального користування, відомчих та подвійного призначення, які забезпечують задоволення потреб споживачів (підприємств, установ, організацій, населення та інших) у послугах зв'язку;

первинна мережа зв'язку - сукупність лінійних та станційних споруд, які утворюють мережу типових каналів передачі та типових трактів;

місцева первинна мережа зв'язку - частина первинної мережі зв'язку, обмежена територією міста та його приміською зоною або адміністративного району;

державна система урядового зв'язку - система спеціального зв'язку, яка забезпечує передачу інформації, що містить державну таємницю, і функціонує в інтересах управління державою в мирний та воєнний час;

підприємство (оператор) зв'язку - підприємство, що здійснює свою господарську діяльність для забезпечення функціонування засобів, споруд та мереж зв'язку з метою надання послуг зв'язку;

об'єднання зв'язку - об'єднання державних підприємств зв'язку для реалізації єдиного технологічного процесу на території України;

власник засобів, споруд або мереж зв'язку - юридична або фізична особа, яка є суб'єктом права власності відповідно на засоби, споруди або мережі зв'язку;

поштова марка - державний знак, який є засобом оплати послуг поштового зв'язку, виготовлений друкарським способом, з художнім зображенням та зазначенням його номінальної вартості;

послуга зв'язку - продукт (результат) діяльності оператора зв'язку, спрямований на задоволення потреб споживачів.

Стаття 2. Зв'язок в Україні

Зв'язок є однією з пріоритетних і найважливіших галузей в Україні і покликаний задовольняти потреби споживачів, органів державної влади, місцевого самоврядування, оборони та безпеки держави у засобах і послугах поштового та електричного зв'язку.

Розвиток і вдосконалення зв'язку здійснюється відповідно до Комплексної програми створення єдиної національної системи зв'язку з урахуванням його пріоритету та на основі сучасних досягнень науково-технічного прогресу.

Стаття 3. Законодавство про зв'язок

Відносини у галузі зв'язку регулюються Конституцією України, цим Законом, іншими актами законодавства України та нормативними актами міністерств і відомств України.

Правовий статус, повноваження і обов'язки операторів зв'язку, а також використання радіочастотного ресурсу визначаються окремими законодавчими актами України.

Стаття 6. Землі зв'язку

До земель зв'язку належать землі, які надаються підприємствам, установам і організаціям зв'язку відповідно до земельного законодавства України для будівництва і експлуатації підземних кабельних, повітряних ліній зв'язку та проводового мовлення, морських кабельних ліній зв'язку, під кабелі зв'язку при переходах через судноплавні та сплавні річки, озера, водосховища і канали, під надземні та підземні підсилювальні (регенераційні) пункти, під споруди радіорелейних, тропосферних, супутникових ліній зв'язку, телевізійних, радіомовних і приймально-передавальних радіостанцій і центрів з антенними системами, під будинки, споруди та інші об'єкти, необхідні для експлуатації, технічного переозброєння та реконструкції систем електрозв'язку і підприємств поштового зв'язку тощо.

Для тимчасового користування в період будівництва або для користування в період експлуатації підземних кабельних і повітряних ліній зв'язку та проводового мовлення, морських кабельних ліній зв'язку, під кабелі зв'язку при переходах через судноплавні та сплавні річки, озера, водосховища і канали, під надземні та підземні підсилювальні (регенераційні) пункти землі надаються власникам засобів, споруд або мереж зв'язку відповідно до земельного законодавства України.

Уздовж повітряних, підземних і підводних ліній електрозв'язку та навколо випромінюючих споруд електрозв'язку встановлюються охоронні зони, а в разі необхідності створюються просіки. Охорона ліній і споруд зв'язку на землях і водах здійснюється відповідно до Правил охорони ліній зв'язку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Підприємствам зв'язку на наданих їм відповідно до земельного законодавства України земельних ділянках дозволяється у встановленому порядку прокладати кабельні та повітряні лінії зв'язку і встановлювати пристрої, що забезпечують їх надійне функціонування, а також прокладати кабельні та повітряні лінії зв'язку через мости, тунелі, вулиці, шляхи, ліси і води, в будівлях, колекторах, на лініях електропередачі та встановлювати в/на цих об'єктах пристрої, що забезпечують їх надійне функціонування. Порядок і умови проведення зазначених робіт встановлюються підприємствами і об'єднаннями зв'язку за погодженням з власниками і користувачами земель та об'єктів. Використання об'єктів, які були збудовані за рахунок державних коштів, для організації ліній зв'язку і проводового мовлення здійснюється безоплатно.

Під час спорудження або реконструкції будівель, шляхів, мостів, ліній енергопостачання із спільним використанням опор для підвіски проводів радіомовлення та інших об'єктів роботи, пов'язані з упорядкуванням і перенесенням мереж зв'язку, виконуються замовниками будівництва та реконструкції відповідно до технічних умов і під контролем власників засобів, споруд або мереж зв'язку.

Стаття 7. Проектування, будівництво і реконструкція засобів та споруд зв'язку

Розвиток засобів та споруд зв'язку загального користування, що входять до єдиної національної системи зв'язку, координується Адміністрацією зв'язку у взаємодії з Кабінетом Міністрів України і здійснюється за рахунок коштів підприємств зв'язку, загального фонду розвитку об'єднань, бюджетних асигнувань, залучених коштів юридичних та фізичних осіб на договірних засадах.

Підприємства зв'язку мають право випускати і реалізовувати цінні папери на розвиток мереж зв'язку відповідно до чинного законодавства.

При проектуванні та розвитку міст, інших населених пунктів місцеві Ради народних депутатів здійснюють за рахунок коштів інвесторів виготовлення проектної документації та будівництво спеціальних приміщень для відділень зв'язку, автоматичних телефонних станцій та станцій радіотрансляційних вузлів, а також переобладнання приміщень, що не відповідають технологічним нормам галузі.

Зазначені приміщення передаються у користування державним підприємствам і об'єднанням зв'язку безкоштовно.

Проектна документація на будівництво і реконструкцію (розширення, технічне переозброєння) мереж та споруд зв'язку підлягає експертизі та узгодженню відповідними органами державного контролю та нагляду в порядку, встановленому чинним законодавством.

Нові об'єкти житлово-цивільного призначення повинні бути обладнані мережами і пристроями для організації зв'язку, телевізійного та проводового мовлення.

У разі, коли житлові масиви будуються при промислових та інших підприємствах і будовах, замовник повинен проектувати і будувати мережі, засоби та споруди електричного і поштового зв'язку одночасно з основним промисловим об'єктом за рахунок власних коштів відповідно до норм і технічних умов, виданих підприємствами та об'єднаннями зв'язку.

Під час проектування, будівництва і реконструкції ліній електропередачі енергопідприємства повинні передбачати сумісну підвіску проводів електропостачання та проводового мовлення відповідно до норм і технічних умов, виданих підприємствами і об'єднаннями зв'язку.

Стаття 19. Право власності на мережі, засоби і споруди зв'язку

Мережі, а також окремі засоби і споруди зв'язку, крім визначених у частині першій статті 11 цього Закону, можуть перебувати у будь-якій формі власності.

Мережі зв'язку загального користування, а також окремі споруди і засоби зв'язку, створені за рахунок державних капіталовкладень і коштів державних підприємств, об'єднань, установ та організацій зв'язку, є загальнодержавною власністю, яка може змінити свою форму тільки за рішенням Верховної Ради України.

До загальнодержавної власності належать також мережі, засоби і споруди зв'язку, закріплені за підприємствами, об'єднаннями, установами та організаціями інших міністерств і відомств.

Стаття 20. Регулювання використання радіочастот і радіоелектронних засобів

Регулювання використання радіочастотного спектра в Україні і позицій радіоелектронних засобів на геостаціонарній орбіті в Україні є виключним правом держави і покладається на Кабінет Міністрів України.

Національна таблиця розподілу радіочастот затверджується Кабінетом Міністрів України.

Діяльність щодо використання радіочастотного спектра і радіоелектронних засобів та забезпечення їх електромагнітної сумісності здійснюються на принципах:

державного регулювання використання радіочастотного спектра і радіоелектронних засобів на дозвільній основі;

беззаперечного додержання норм і правил використання радіочастотного спектра і радіоелектронних засобів та забезпечення їх електромагнітної сумісності з урахуванням вимог Міжнародної конвенції електрозв'язку, Регламенту радіозв'язку та інших документів Міжнародного союзу електрозв'язку;

відповідальності юридичних та фізичних осіб за невиконання вимог цього Закону і виданих відповідно до нього правил, норм та інструкцій.

Розподіл радіочастот в межах Національної таблиці розподілу радіочастот і частотно-орбітального ресурсу геостаціонарної орбіти проводить Головне управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України.

Присвоєння радіочастот, позивних сигналів, оформлення відповідних дозволів (ліцензій) на виготовлення, реалізацію (продаж), використання радіоелектронних засобів на території України, а також ввезення їх з-за кордону та державний нагляд за їх роботою здійснюють спеціальні органи, уповноважені Кабінетом Міністрів України. Координацію та контроль за роботою цих органів здійснює Головне управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України.

Державна комісія з питань зв'язку і радіочастот та Головне управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України через спеціальні органи при відповідних міністерствах і відомствах та при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення (щодо частот для телебачення та радіомовлення) здійснюють нагляд за додержанням встановленого порядку використання радіочастотного спектра, радіоелектронних засобів і систем кабельного телебачення, норм радіовипромінювання і допустимих індустріальних перешкод радіоприйому.

Стаття 28. Охорона об'єктів зв'язку

Підприємства, об'єднання, установи, організації та об'єкти зв'язку охороняються відомчою воєнізованою охороною.

В окремих підрозділах підприємств, об'єднань, установ та організацій зв'язку може встановлюватись особливий режим допуску.

Об'єкти та споруди зв'язку в межах відповідних зон охороняються згідно з чинним законодавством. Особи, винні в пошкодженні ліній зв'язку, притягаються до дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про зв'язок

Особи, винні в порушенні законодавства про зв'язок, притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Використання засобів зв'язку з метою, що суперечить інтересам безпеки держави, порушує громадський порядок та посягає на честь і гідність громадян, забороняється. В разі порушення цих умов підприємства і об'єднання зв'язку мають право у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку призупинити або зупинити користування засобами зв'язку.

Юридичні та фізичні особи несуть встановлену законодавством України відповідальність за порушення порядку використання радіочастот, радіоелектронних засобів, систем кабельного телебачення, норм радіовипромінювання і допустимих індустріальних перешкод радіоприйому.

Спеціальні органи по нагляду за додержанням встановленого порядку використання радіочастотного спектра, радіоелектронних засобів і систем кабельного телебачення, норм радіовипромінювання і допустимих індустріальних перешкод радіоприйому при відповідних міністерствах і відомствах в межах своєї компетенції дають приписи про усунення виявлених порушень, притягають у встановленому порядку до адміністративної відповідальності громадян та посадових осіб, винних в порушенні норм, правил та інструкцій, розроблених відповідно до законодавства про зв'язок.

Органи Міністерства внутрішніх справ України мають право вилучати радіоелектронні засоби, які експлуатуються без спеціального дозволу (ліцензії). Питання щодо їх подальшого використання вирішується згідно з чинним законодавством України.