За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про судову практику в справах, пов'язаних із порушеннями вимог законодавства про охорону праці (витяг)
10.10.1982 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про судову практику в справах, пов'язаних із порушеннями вимог законодавства про охорону праці (витяг)

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА N 6 від 10 жовтня 1982 р.

Про судову практику в справах, пов'язаних із порушеннями вимог законодавства про охорону праці від 03.03.2000 р. N 4)

(назву змінено згідно з постановами Пленуму Верховного Суду: від 03.12.1997 р. N 12,

Виходячи з того, що для встановлення в діянні складу злочину диспозиції статей 135, 218-220 КК відсилають до законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, спеціальних правил, які регулюють безпеку праці, суди з метою конкретизації обвинувачення у справах цієї категорії мають посилатися у вироку на відповідні статті Закону України "Про охорону праці", статті, пункти (параграфи) законодавчих та інших нормативних актів, які порушено, і розкривати суть допущених порушень. [Про внесення змін і доповнень у деякі постанови Пленуму Верховного С]

(абзац 2 пункту 6 змінено згідно з постановою Пленуму Верховного Суду від 03.12.97 р. N 12)

7. Звернути увагу судів на недопустимість кваліфікації за ст. 135 КК України порушень спеціальних правил, що забезпечують безпеку гірничих, будівельних робіт або робіт на вибухонебезпечних підприємствах (у цехах), оскільки відповідальність за них передбачена статтями 218-220 КК України.

[Про внесення змін і доповнень у деякі постанови Пленуму Верховного С]

Посадові особи, які зобов'язані забезпечувати додержання вимоги законодавства про охорону праці на гірничих, будівельних роботах і роботах на вибухонебезпечних підприємствах (у цехах), можуть нести відповідальність за ст. 135 КК України лише у тому разі, коли ними порушені загальні правила техніки безпеки, промислової санітарії чи інші вимоги законодавства про охорону праці, які не є спеціальними для гірничого, будівельного або вибухонебезпечного виробництва. [Про внесення змін і доповнень у деякі постанови Пленуму Верховного С]

(абзац 2 пункту 7 змінено згідно з постановою Пленуму Верховного Суду від 03.12.97 р. N 12)

 

11. Поняття "шкода здоров'ю людей", передбачене ч. 1 ст. 218 і ч. 1 ст. 219 КК України, охоплює заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження одній особі чи легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або короткочасну втрату працездатності одній чи кільком особам.

12. Під "іншими тяжкими наслідками", передбаченими статтями 218-220 КК України, треба розуміти заподіяння тяжких тілесних ушкоджень одній чи кільком особам, середньої тяжкості тілесних ушкоджень двом чи більше особам, значних матеріальних збитків державній, громадській організації або громадянам, а так само тривалий простій підприємств, цехів або їх виробничих дільниць.

13. Звернути увагу судів на те, що відповідальність за ст. 219 КК України за порушення будівельних і санітарних правил, а також правил експлуатації будівельних механізмів настає при проведенні будівельних робіт у будь-якій галузі народного господарства.

До будівельних робіт належить комплекс робіт по спорудженню, ремонту та реконструкції будинків і будівель, а також розібранню і пересуванню раніше побудованих об'єктів, зокрема: загальнобудівельні (земляні, кам'яні, споруджувальні, монтаж будівельних конструкцій та ін.), спеціальні (монтаж систем водопостачання, технологічного устаткування тощо) і допоміжні (навантажувально-розвантажувальні, заготівельні й транспортні, які пов'язані з будівництвом об'єктів і виконуються в його межах).

14. Роз'яснити судам, що за ст. 219 КК України відповідальність за порушення правил експлуатації будівельних механізмів може наставати лише за умови, що їх допущено при будівельних, а не інших роботах.

[Про внесення змін і доповнень у деякі постанови Пленуму Верховного С]

У випадку порушення правил експлуатації будівельних механізмів не при виконанні будівельних робіт, винні особи несуть відповідальність залежно від обставин за статтями про злочини проти особи або транспортні злочини, а посадові особи - і за ст. 135 КК України, або за статтями про службові злочини. [Про внесення змін і доповнень у деякі постанови Пленуму Верховного С]

(абзац 2 пункту 14 змінено згідно з постановою Пленуму Верховного Суду від 03.12.97 р. N 12)

 

Випуск в експлуатацію завідомо технічно несправних будівельних або сільськогосподарських машин, що використовуються як транспортні засоби, або інше грубе порушення правил їх експлуатації, які забезпечують безпеку руху, вчинене особою, відповідальною за технічний стан або експлуатацію цих засобів, за наявності підстав судам слід кваліфікувати за ст. 215-2 КК України, а не за статтями 135, 219 КК України.

15. Відповідальність за ст. 220 КК України може настати при вибухах речовин, що зумовили визнання підприємства (цеху) вибухонебезпечним. Належність підприємства (цеху) до вибухонебезпечних визначається не характером наслідків, що настали, а категорією і класом виробництва за вибухонебезпечністю, встановленими технологічним регламентом. Судам необхідно вимагати від слідчих органів приєднання до справ про злочини, передбачені ст. 220 КК України, копій нормативних актів (наказів, положень, регламентів та ін.) про віднесення підприємства (цеху) до певної категорії (класу) вибухонебезпечності.

16. За ч. 1 ст. 220 КК України мають кваліфікуватися порушення виробничо-технічної дисципліни або правил, що забезпечують безпеку виробництва на вибухонебезпечних підприємствах (у цехах), які призвели до вибуху, що мав наслідки, не передбачені ч. 2 ст. 220 КК України, або не призвели до вибуху, але створювали його загрозу чи можливість настання при цьому тяжких наслідків.

17. Судам необхідно мати на увазі, що порушення виробничо-технічної дисципліни або правил, що забезпечують безпеку гірничих робіт на вибухонебезпечній шахті, внаслідок чого стався вибух або створювалася реальна загроза його виникнення, належить кваліфікувати за ст. 220, а не за ст. 218 КК України.

17-1. Порушення на вибуховонебезпечному підприємстві (у цеху) встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке внаслідок умов виробництва могло викликати вибух чи пожежу або викликало вибух, за відсутності людських жертв, інших тяжких наслідків підлягає кваліфікації за ч. 1 ст. 220 КК.

Те саме діяння, якщо воно викликало вибух і (або) пожежу з наслідками, які не є тяжкими, кваліфікується за сукупністю ч. 1 ст. 220 і ч. 1 ст. 220-1 КК.

Порушення на вибуховонебезпечному підприємстві (у цеху) встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке викликало вибух, що спричинив людські жертви, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки, має кваліфікуватися за сукупністю ч. 2 ст. 220 і ч. 2 ст. 220-1 КК.

Те саме діяння, якщо воно викликало пожежу з такими ж наслідками, належить кваліфікувати за сукупністю ч. 1 ст. 220 і ч. 2 ст. 220-1 КК.

Якщо ж це діяння викликало і вибух, і пожежу, що спричинили зазначені наслідки, воно кваліфікується за сукупністю ч. 2 ст. 220 і ч. 2 ст. 220-1 КК.

(пункт 17-1 у редакції постанов Пленуму Верховного Суду: від 03.10.1986 р. N 9, від 03.03.2000 р. N 4)