За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про затвердження положення про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативних актів з питань пожежної безпеки [МВС] [1872] (витяг)
04.12.1996 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про затвердження положення про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативних актів з питань пожежної безпеки [МВС] [1872] (витяг)

Про затвердження Положення про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативних актів з питань пожежної безпеки

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04 грудня 1996 р. N 833

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 березня 1997 р. за N 68/1872

[Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок розроблення,] Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства внутрішніх справ України від 6 жовтня 1999 року N 768

(Витяг)

 

1.5. У цьому Положенні прийняті наступні терміни та визначення нормативних актів з питань пожежної безпеки відповідно до класифікації, викладеної у пункті 1.4:

1.5.1. Під поняттям нормативний акт з питань пожежної безпеки (далі - НАПБ) розуміється офіційний документ із зазначених питань, який видано (затверджено) відповідним уповноваженим на те органом і якому надано силу правових норм, обов'язкових для виконання.

[Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок розроблення, ]

1.5.2. Під поняттям загальнодержавний НАПБ розуміється нормативний акт, дія якого поширюється на центральні і місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи і організації незалежно від форм власності і виду їх діяльності, а також на громадян.

(пункт 1.5.2 із змінами, внесеними згідно з наказом МВС від 06.10.99 р. N 768)

 

1.5.3. Під поняттям міжгалузевий НАПБ розуміється нормативний акт, дія якого поширюється на підприємства, установи і організації декількох галузей незалежно від форм власності.

1.5.4. Під поняттям галузевий НАПБ розуміється нормативний акт, дія якого поширюється на підприємства, установи і організації певної галузі незалежно від форм власності.

1.5.5. Під поняттям НАПБ підприємства розуміється документ, що діє в межах конкретного підприємства, установи чи організації, розробляється та затверджується власником або уповноваженим на те органом відповідно до державних нормативних актів з питань пожежної безпеки.

1.6. НАПБ поділяються на такі види: положення, інструкції, правила, стандарти, норми, переліки та інші нормативні акти з питань пожежної безпеки.

[Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок розроблення, ]

1.7. Вимоги розділів 2, 3, 4 цього Положення поширюються на загальнодержавні, державні міжгалузеві та галузеві НАПБ, зазначені в пункті 1.6., окрім нормативних актів, що належать до компетенції відповідних органів виконавчої влади, а також стандартів та будівельних норм.

(абзац 1 пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з наказом МВС від 06.10.99 р. N 768)

 

Вимоги розділу 5 поширюються на НАПБ підприємств незалежно від форм власності.

1.8. Відповідальність за відповідність НАПБ вимогам чинного законодавства, а також за їх науково-технічний рівень несуть розробники, організації та установи, що провели експертизу цих НАПБ, а також органи, підприємства, установи, організації, які їх затвердили.

2. Порядок розроблення державних НАПБ

2.7. Реєстрація НАПБ

2.7.1. Реєстрація НАПБ здійснюється шляхом внесення їх до Державного реєстру НАПБ із встановленням відповідного позначення (шифру).

Державний реєстр НАПБ (далі - Реєстр) - це автоматизований банк даних, який складається і ведеться з метою забезпечення єдиного обліку та формування відповідного інформаційного фонду цих актів.

Включенню до Реєстру підлягають загальнодержавні, міжгалузеві, галузеві НАПБ.

[Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок розроблення, ]

2.7.2. Рішення про включення нормативного акта до Реєстру приймається ГУДПО МВС України після затвердження акта. (абзац 1 пункту 2.7.2 із змінами, внесеними згідно з наказом МВС від 06.10.99 р. N 768)

 

Ведення Реєстру покладається на УкрНДІПБ МВС України.

[Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок розроблення, ]

3. Порядок перевірки і перегляду НАПБ та внесення змін

3.1. Порядок перевірки і перегляду

3.1.1. Діючі НАПБ підлягають перевірці на відповідність їх чинному законодавству України, іншим нормативним актам, що діють у сфері забезпечення пожежної безпеки, рівню розвитку науки і техніки, досягнутому на момент перевірки НАПБ, передовому вітчизняному та зарубіжному досвіду в цій галузі тощо.

Перевірка повинна проводитися по мірі необхідності, у разі розробки нових взаємопов'язаних з діючим документом нормативних актів, але не рідше одного разу на десять років.

Перевірку здійснює, як правило, організація-розробник НАПБ або інша організація, що має відповідних фахівців, за дорученням органу, який затвердив нормативний акт.

3.1.2. За підсумками перевірки НАПБ готуються пропозиції щодо доцільності його подальшого застосування без перегляду та зміни або до органу, що затвердив НАПБ, подаються пропозиції стосовно його перегляду, зміни чи скасування.