За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про затвердження положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення (витяг)
08.12.1997 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про затвердження положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення (витяг)

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1997 р. N 1358

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення

Загальна частина

1. Це Положення визначає особливості здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення.

Загальний порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів, що підлягають державному експортному контролю, встановлено Положенням про державний експортний контроль в Україні, затвердженим Указом Президента України від 13 лютого 1998 р. N 117, із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 26 березня 1999 р. N 283. [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

(пункт 1 у редакції постанови КМ N 1042 від 15.06.99 р.)

[Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

2. Для цілей цього Положення терміни "товари", "товари подвійного використання", "міжнародні передачі товарів", "експорт", "реекспорт", "імпорт", "транзит" та інші вживаються у значеннях, наведених у Положенні про державний експортний контроль в Україні, затвердженому Указом Президента України від 13 лютого 1998 р. N 117, із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 26 березня 1999 р. N 283. У цьому Положенні також використовуються такі терміни: [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

(абзац 1 пункту 2 у редакції постанови КМ N 1042 від 15.06.99 р.)

товари військового призначення (далі - товари) у сукупності чи окремо означають:

а) вироби військового призначення - озброєння, боєприпаси, військова і спеціальна техніка, спеціальні комплектуючі вироби для їх виробництва, вибухові речовини, а також матеріали та обладнання, спеціально призначені для розроблення, виробництва або використання зазначених виробів;

б) послуги військового призначення (далі - послуги) - надання іноземним юридичним або фізичним особам в Україні або за її межами послуг у сфері проектування, розроблення, конструювання, виготовлення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, експлуатації, демілітаризації, знищення, збуту, придбання або використання виробів чи технологій військового призначення, а також надання іноземним особам відповідних посередницьких послуг, технічних даних та технічної допомоги;

в) технології військового призначення (далі - технології) - спеціальна інформація в будь-якій формі (за винятком інформації, опублікованої у відкритій пресі), необхідна для розроблення, виробництва або використання виробів військового призначення. Ця інформація може надаватись у формі технічних даних або технічної допомоги:

технічні дані - проекти, плани, креслення та їх копії, схеми, діаграми, моделі, формули, специфікації, програмне забезпечення, посібники та інструкції, викладені на папері або інших матеріальних носіях інформації;

[Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

технічна допомога - проведення інструктажів, здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації, навчання, практичне освоєння методів роботи, надання консультацій.

[Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в загальних примітках додатка до цього Положення. [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

(абзац 8 пункту 2 у редакції постанови КМ N 1042 від 15.06.99 р.)

[Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

Абзац 9 пункту 2 втратив чинність. [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

(згідно з постановою КМ N 1042 від 15.06.99 р.)

[Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

Абзац 10 пункту 2 втратив чинність. [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

(згідно з постановою КМ N 1042 від 15.06.99 р.)

[Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

Абзац 11 пункту 2 втратив чинність. [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

(згідно з постановою КМ N 1042 від 15.06.99 р.)

[Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

Абзац 12 пункту 2 втратив чинність. [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

(згідно з постановою КМ N 1042 від 15.06.99 р.)

[Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

Абзац 13 пункту 2 втратив чинність. [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

(згідно з постановою КМ N 1042 від 15.06.99 р.)

[Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

Абзац 14 пункту 2 втратив чинність. [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

(згідно з постановою КМ N 1042 від 15.06.99 р.)

[Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

Абзац 15 пункту 2 втратив чинність. [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

(згідно з постановою КМ N 1042 від 15.06.99 р.)

Абзац 16 пункту 2 втратив чинність. [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

(згідно з постановою КМ N 1042 від 15.06.99 р.)

Абзац 17 пункту 2 втратив чинність. [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

(згідно з постановою КМ N 1042 від 15.06.99 р.)

3. Дія цього Положення поширюється на експорт, імпорт, транзит та будь-які інші види зовнішньоекономічної діяльності, пов'язані з міжнародними передачами товарів, включаючи надання посередницьких послуг, виробничу, науково-технічну та іншу кооперацію, демонстрацію експонатів на міжнародних виставках та ярмарках з метою рекламування, проведення випробувань, прибережну і прикордонну торгівлю та операції обміну товарами, що здійснюються в установленому порядку суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні (далі - суб'єкти підприємницької діяльності).

4. Дія цього Положення не поширюється:

на переміщення товарів у зв'язку з заходами, що проводяться Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України за межами її території або військовими формуваннями іноземних держав на території України в рамках міжнародних договорів; на експорт, імпорт, транзит, тимчасове вивезення або ввезення газової, спортивної та мисливської зброї, її складових частин, патронів до газової зброї, боєприпасів до спортивної та мисливської зброї, а також на вивезення, ввезення табельної і службово-штатної зброї військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та іншими особами, які відповідно до законодавства мають право носіння зброї. Експорт, імпорт і транзит, а також тимчасове вивезення або ввезення зброї, її складових частин, патронів та боєприпасів, зазначених у цьому пункті, здійснюється без дозволу Держекспортконтролю в порядку, передбаченому законодавством.

5. Експорт та імпорт товарів можуть провадити суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали на це відповідні повноваження.

6. Товари, міжнародні передачі яких контролюються згідно з цим Положенням, перелічено у Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю (далі - Список), що додається.

[Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

Відомості про експорт та імпорт окремих категорій товарів подаються Держекспортконтролем через МЗС міжнародним організаціям, членом яких є Україна, в установленому порядку, терміни і формах. [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

(абзац 2 пункту 6 у редакції постанови КМ N 1042 від 15.06.99 р.)

7. Експорт товарів, які є матеріальними носіями інформації, що віднесена до державної таємниці, здійснюється відповідно до законодавства з питань охорони державної таємниці.

8. Експорт товарів, які в установленому порядку допущені для цивільного використання, здійснюється за дозволами Держекспортконтролю в порядку, встановленому для товарів подвійного використання. Імпорт та транзит товарів, зазначених у цьому пункті, здійснюється без дозволу Держекспортконтролю в порядку, встановленому законодавством.

9. Зазначені у Списку товари, в разі їх переміщення через митний кордон України, підлягають обов'язковому митному контролю і митному оформленню у порядку, встановленому законодавством.

Під час митного оформлення товару суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний подати до митних органів дозвіл Держекспортконтролю на його експорт або імпорт, який є підставою для прийняття цього товару до митного оформлення. У разі тимчасового вивезення або тимчасового ввезення товарів для демонстрації на виставках, ярмарках, з метою реклами, проведення випробувань та з іншою подібною метою, якщо це не передбачає переходу права власності на товар, а також транзиту товарів через територію України підставою для прийняття товарів до митного оформлення є позитивний висновок Держекспортконтролю. [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

(пункт 9 доповнено абзацом 3 згідно з постановою КМ N 1042 від 15.06.99 р.) [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

Дозвіл Держекспортконтролю на право здійснення експорту будь-якого виробу чи обладнання, передбаченого Списком, надає право на передачу тому самому імпортеру (кінцевому споживачеві) комплекту технічної документації (технічних даних), необхідної для налагодження, експлуатації та використання цього виробу за цільовим призначенням в обсягах, визначених цим дозволом.

15. Експорт товарів провадиться суб'єктами підприємницької діяльності (далі - експортери) за умови одержання відповідного дозволу Держекспортконтролю.

18. Не допускається експорт окремих категорій товарів до держав, щодо яких існує заборона ООН на поставки таких товарів.

[Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

Дозвіл Держекспортконтролю на експорт окремих категорій товарів до держав, щодо яких існують часткові обмеження міжнародних організацій, членом яких є Україна або щодо яких проводиться відповідна національна політика, надається в установленому порядку за погодженням з МЗС і Комісією з політики експортного контролю та військово-технічного співробітництва з іноземними державами. [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

(абзац 2 пункту 18 у редакції постанови КМ N 1042 від 15.06.99 р.)

23. Імпорт товарів провадиться суб'єктами підприємницької діяльності (далі - імпортери) за умови одержання відповідного дозволу Держекспортконтролю.

29. Транзит товарів через територію України здійснюється за умови одержання суб'єктом підприємницької діяльності або іноземним суб'єктом господарської діяльності позитивного висновку Держекспортконтролю.

Загальні примітки

1. Визначення поданих у лапках термінів (використані у цьому Списку терміни стосуються тільки цього Списку, є суто рекомендаційними і не впливають на вживання інших термінів у цьому Списку):

Біокаталізатори - ферменти чи інші біологічні сполуки, які зв'язуються і прискорюють деградацію хімічних отруйних речовин.

Примітка. Під ферментами розуміються біокаталізатори для специфічних хімічних чи біохімічних реакцій.

Біополімери - це біологічні макромолекули, зокрема такі, як:

а) ферменти;

б) антитіла, моноклональні, поліклональні чи антиідіотипові;

в) спеціально створені чи спеціально оброблені рецептори.

Примітка 1. Під ферментами розуміються біокаталізатори для специфічних хімічних чи біохімічних реакцій.

Примітка 2. Під антиідіотиповими антитілами розуміються антитіла, які зв'язуються з специфічними клітинними рецепторами антигенів інших антитіл.

Примітка 3. Під моноклональними антитілами розуміються білки, які зв'язуються із імунодомінантним сайтом і виробляються одиничним клоном клітин.

Примітка 4. Під поліклональними антитілами розуміється А суміш білків, які зв'язуються із специфічним антигеном і виробляються більше ніж одним клоном клітин.

Примітка 5. Під рецепторами розуміється біологічна макромолекулярна структура, здатна з'єднувати лиганди, які впливають на фізіологічні функції.

Військова піротехніка - це суміші твердого чи рідкого палива і окислювачів, які з підпалюванням вступають в бурхливу хімічну реакцію з керованою швидкістю, яка створює конкретні часові затримання чи кількості тепла, шуму, диму, видимого світла чи інфрачервоного випромінювання.

Пірофори - це підклас піротехнічних засобів, які не містять окислювачів, але самозапалюються, вступаючи в контакт з киснем.

Військові вибухові речовини - це тверді, рідкі чи газоподібні речовини або суміші речовин, що як запалювальні, бустерні чи основні заряди в боєголовках є необхідними для детонації під час проведення підривних робіт та для інших військових цілей.

Використання - це експлуатація, інсталяція, монтаж (включно з установленням на місці), технічне обслуговування (перевірка), ремонт, капітальний ремонт та відновлення будь-якого виробу, обладнання тощо.

Виробництво - усі виробничі стадії, зокрема такі, як розроблення, проектування та конструювання виробу, виготовлення, комплектування, складання (установка), перевірка, випробування, забезпечення якості.

У цивільній сфері - технології чи програмне забезпечення, доступні без обмежень при їх розповсюдженні.

Примітка. Обмеження, які випливають з авторського права, не виключають технологію чи програмне забезпечення з цивільної сфери.

Добавки - речовини, що застосовуються у складі вибухових речовин для поліпшення їх властивостей.

Експресувальні вектори - носії (наприклад плазміда чи вірус), що використовуються для введення генетичного матеріалу в клітину хазяїна.

Електронно-оптичний перетворювач (ЕОП) для підсилення яскравості зображення першого покоління - електростатично фокусовані лампи з використанням вхідної чи вихідної волоконної оптики чи покритих склом пластинок, мультілужних фотокатодів (S-20 чи S-25), а не підсилювачів з мікроканальним анодом.

Лазер - скомпонований блок елементів, які створюють як у просторовому, так і в часовому відношенні когерентне світло, що підсилюється стимульованою емісією випромінювання.

Літальний апарат - пілотований апарат з фіксованою або змінною геометрією крила, обертовим крилом (вертоліт), поворотним несучим гвинтом чи крилом.

Надпровідний - характеристика, що стосується матеріалів (металів, сплавів чи композитів), які можуть повністю втрачати електричний опір (тобто можуть стати нескінченно електропровідними і пропускати дуже великі електричні струми без нагрівання джоулевою теплотою).

Примітка. Надпровідний стан матеріалу індивідуально характеризується критичною температурою, критичним магнітним полем, що є функцією температури, та критичною густиною струму, яка є функцією як магнітного поля, так і температури.

Необхідна - та частина технології, яка дає змогу досягати чи перевищити контрольовані рівні експлуатаційних якостей, характеристик чи функцій. Така необхідна технологія може використовуватися в технології виробництва різних виробів.

Прекурсори (початкові продукти бінарних хімічних боєприпасів) - хімічні речовини спеціального асортименту, що використовуються для виготовлення військових вибухових речовин.

Придатний для космосу - розроблені, виготовлені і випробувані на відповідність спеціальним електричним, механічним чи екологічним вимогам вироби для застосування у запусках і розгортанні супутників чи висотних літальних систем, що діють на висотах 100 км і більше.

Програмне забезпечення - збірник однієї чи більше програм чи мікропрограм, зафіксованих на будь-якому матеріальному носієві.

Пристосований для військового використання - такий, що зазнав будь-якої модифікації чи відбору (такої, як зміна чистоти, сталості під час зберігання, вірулентності, характеристик розповсюдження чи захищеності від ультрафіолетового випромінювання) для збільшення ефективності враження людей чи тварин, погіршення характеристик обладнання, зниження врожайності чи ушкодження навколишнього середовища.

Робот - маніпуляційний механізм, який може рухатися безперервно чи від точки до точки, має сенсори і такі характеристики:

а) багатофункціональність;

б) здатність установлювати або орієнтувати матеріал, деталі, інструменти чи спеціальні пристрої з допомогою рухів у тривимірному просторі;

в) здатний керувати трьома чи більше сервомеханізмами із замкнутим чи розімкнутим контуром, які можуть мати крокові електродвигуни; та

г) має доступну для користувача можливість програмування за допомогою методу "навчи/відтвори" чи за допомогою електронного комп'ютера, що може бути програмованим логічним контролером, тобто без механічного втручання.

Примітка. Під наведеним вище визначенням не маються на увазі такі пристрої:

1) маніпулятори лише з ручним керуванням або керуванням через телеоператора;

2) маніпулятори з фіксованою послідовністю операцій, до яких належать автоматизовані рухливі пристрої, що діють відповідно до механічних фіксованих запрограмованих рухів. Програма механічно обмежена фіксаторами, такими як штифти чи кулачки. Послідовність рухів і вибір траєкторій чи кутів не може змінюватися за допомогою механічних, електронних чи електричних засобів;

3) механічно керовані маніпулятори зі змінною послідовністю операцій, до яких належать автоматизовані рухливі пристрої, які діють відповідно до механічно зафіксованих запрограмованих рухів. Програма механічно обмежена фіксованими, але регульованими стопорами, такими, як штифти чи кулачки. Послідовність рухів та вибір траєкторій чи кутів змінюються в межах зафіксованого програмного шаблону. Варіації чи модифікації програмного шаблону (наприклад зміна штифтів або заміна кулачків) в одній чи більше координатах досягаються лише шляхом механічних операцій;

4) несервокеровані маніпулятори із змінною послідовністю дій, що належать до автоматично рухливих пристроїв, які діють залежно від механічно зафіксованих запрограмованих рухів. Програма змінна, але послідовність виконується лише за двійковим сигналом від механічно зафіксованих електричних приладів або регульованих фіксаторів;

5) крани-штабелери, визначені як маніпулятори із застосуванням декартових (прямокутних) координат, виготовлені як невід'ємна частина бункерів для зберігання і призначені для завантаження чи розвантаження цих бункерів.

Робочі органи - схвати, робочі пристрої оснащення та будь-яке інше оснащення, що кріпиться на базовій плиті на кінці маніпулятора робота.

Технічна примітка. Робочі пристрої оснащення - це пристрої для прикладання рушійної сили, енергії процесу чи чутливості до оброблюваної деталі.

Розроблення - усі стадії робіт аж до серійного виробництва, такі, як проектування, проектне дослідження, аналіз проектів, проектні концепції, складання та випробування прототипів, схеми дослідного виробництва, технічні дані, процес передавання технічних даних у виробництво, конструктивне виконання конфігурації, конструктивне виконання складання, макетування.

Сльозоточиві гази - це гази, які викликають тимчасове роздратування чи виведення з ладу, що зникають протягом кількох хвилин після припинення їх дії.

Технологія - спеціальна інформація в будь-якій формі (за винятком інформації, опублікованої у відкритій пресі), необхідна для розроблення, виробництва або використання виробів військового призначення. Ця інформація може надаватись у формі технічних даних або технічної допомоги:

технічні дані - проекти, плани, креслення та їх копії, схеми, діаграми, моделі, формули, специфікації, програмне забезпечення, посібники та інструкції, викладені на папері або інших матеріальних носіях інформації;

технічна допомога - проведення інструктажів, здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації, навчання, практичне освоєння методів роботи, надання консультацій.

Фундаментальне наукове дослідження - експериментальна чи теоретична робота, що проводиться головним чином з метою одержання знань про основні принципи чи спостережувані факти, яка здебільшого не має якоїсь конкретної практичної мети чи конкретного практичного застосування.

Цивільні літальні апарати - літальні апарати, перелічені органами цивільної авіації в опублікованих сертифікаційних списках льотної придатності, для польотів на комерційних цивільних внутрішніх і зовнішніх авіалініях чи для узаконеного цивільного, приватного або ділового використання.

Ядерний реактор - включає предмети, що знаходяться в корпусі ядерного реактора чи кріпляться безпосередньо до нього, обладнання для керуванням рівнем потужності в активній зоні реактора та компоненти, які звичайно вміщують чи знаходяться у безпосередньому контакті, чи контролюють теплоносій першого контуру активної зони ядерного реактора.

2. Коди товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності зазначених у Списку товарів військового призначення наводяться довідково. Головною підставою для прийняття рішення щодо видачі дозволів Держекспортконтролю є відповідність товарів військового призначення найменуванню та опису, наведеному у Списку.