За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про затвердження положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї (витяг)
12.03.1996 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про затвердження положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї (витяг)

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 1996 р. N 302

ПОЛОЖЕННЯ про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї

Загальні положення

1. Це Положення визначає особливості здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї.

Загальний порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів, що підлягають державному експортному контролю, встановлено Положенням про державний експортний контроль в Україні, затвердженим Указом Президента України від 13 лютого 1998 р. N 117, із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 26 березня 1999 р. N 283. [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

2. Для цілей цього Положення терміни "товари", "товари подвійного використання", "міжнародні передачі товарів", "експорт", "реекспорт", "імпорт", "транзит" та інші вживаються у значеннях, наведених у Положенні про державний експортний контроль в Україні, затвердженому Указом Президента України від 13 лютого 1998 р. N 117, із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 26 березня 1999 р. N 283. У цьому Положенні також використовуються такі терміни: [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

(пункт 1 у редакції постанови КМ N 1042 від 15.06.99 р.)

2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

(абзац 1 пункту 2 у редакції постанови КМ N 1042 від 15.06.99 р.)

товари, що стосуються ядерної діяльності, - ядерні матеріали, технології, обладнання, установки, спеціальні неядерні матеріали, радіоактивні джерела іонізуючого випромінювання (включаючи радіоактивні відходи) та ізотопна продукція, а також обладнання, матеріали і технології подвійного призначення, які можуть бути використані в діяльності, пов'язаній із створенням ядерної зброї, ядерних вибухових пристроїв, або в діяльності, пов'язаній з ядерним паливним циклом;

товари (роботи, послуги) подвійного призначення - обладнання, матеріали і технології, що можуть бути використані в ядерній діяльності;

ядерний експорт/імпорт - експорт (вивезення)/імпорт (ввезення) ядерних матеріалів, технологій, обладнання, установок, спеціальних неядерних матеріалів, радіоактивних джерел іонізуючого випромінювання (включаючи радіоактивні відходи) та ізотопної продукції. Експорт (вивезення) включає також передавання (продаж, купівлю) як для комерційних, так і для некомерційних цілей, у тому числі передавання для демонстрації на виставках та ярмарках або проведення спільних робіт;

ядерний матеріал - будь-який вихідний або спеціальний матеріал, що розщеплюється;

вихідний матеріал - уран, який містить ізотопи в тому ж співвідношенні, в якому вони є у природному урані; уран, збіднений ізотопом 235; торій; будь-яка з вищезазначених речовин у формі металу, сплаву, хімічної сполуки або концентрату; будь-який інший матеріал, що містить одну або кілька з вищезазначених речовин;

спеціальний матеріал, що розщеплюється, - плутоній-239, уран-233; уран, збагачений ізотопами 235 або 233, будь-який матеріал, що містить одну або кілька з вищезазначених речовин;

технологія - інформація (за винятком інформації, надрукованої у пресі) у будь-якому вигляді (включаючи зразки матеріалів та обладнання, а також відомості, що передаються під час навчання фахівців), яка може бути використана для розробки, виробництва або використання товарів, що стосуються ядерної діяльності;

обладнання та установки - будь-яке обладнання та установки, спеціально призначені або підготовлені для виробництва, переробки (обробки) чи використання ядерного або спеціального неядерного матеріалу, включаючи технічні засоби, що можуть бути використані для виготовлення такого обладнання чи його окремих компонентів;

діяльність, пов'язана із створенням ядерних вибухових пристроїв, - дослідження, розробка, проектування, виробництво, створення, випробовування або обслуговування будь-якого вибухового пристрою чи його підсистем і компонентів;

діяльність, пов'язана із ядерним паливним циклом, яка не перебуває під гарантіями МАГАТЕ, - дослідження, розробки, проектування, виробництво, створення, експлуатація або обслуговування будь-якого реактора, критичної установки, установки з конверсії, установки для виготовлення палива, установки для переробки, установки для розділення ізотопів вихідних або спеціальних матеріалів, що розщеплюються, чи окремої установки для зберігання, за відсутності зобов'язань прийняти гарантії МАГАТЕ щодо відповідного об'єкта або спорудженої чи запроектованої установки, якщо там міститься будь-який вихідний або спеціальний матеріал, що розщеплюється, чи будь-якої установки для виробництва важкої води за відсутності зобов'язань прийняти гарантії МАГАТЕ щодо будь-якого ядерного матеріалу, що виготовляється чи використовується у зв'язку з виробництвом цією установкою важкої води, або якщо будь-яке таке зобов'язання не дотримується. [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

(пункт 2 доповнено абзацом 12 згідно з постановою КМ N 1042 від 15.06.99 р.) [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у додатку до цього Положення.

3. Дія цього Положення поширюється на всі суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють експорт, імпорт, транзит, та будь-які інші види зовнішньоекономічної діяльності, включаючи виробничі та науково-технічні зв'язки, демонстрацію експонатів на міжнародних виставках та ярмарках, прибережну і прикордонну торгівлю та операції обміну з товарами, що стосуються ядерної діяльності.

4. Товари, здійснення експорту, імпорту і транзиту яких контролюється згідно з цим Положенням, перелічено в Списку ядерних матеріалів, технологій, обладнання, установок, спеціальних неядерних матеріалів, а також обладнання, матеріалів і технологій подвійного використання, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї (далі - Список), який додається.

Список складається з двох частин: у частині першій зазначено ядерні матеріали, технології, обладнання, установки, спеціальні неядерні матеріали, радіоактивні джерела випромінювання (включаючи радіоактивні відходи) та ізотопну продукцію, які мають найбільш важливе значення в ядерній діяльності, у частині другій - обладнання, матеріали і технології подвійного використання, що стосуються ядерної діяльності. [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

Експорт товарів, включених до Списку, а також будь-яких інших товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї (незалежно від того згадані вони у Списку, чи ні), не допускається, якщо за результатами експертизи в галузі експортного контролю встановлено, що вони можуть бути використані у діяльності, пов'язаній з ядерними вибуховими пристроями, або у діяльності ядерного паливного циклу, не поставленій під гарантії МАГАТЕ. [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

Переговори, пов'язані з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї, до держав, щодо яких встановлено обмеження на поставки таких товарів, а також подання Держекспортконтролю звіту про їх підсумки здійснюються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності відповідно до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 125 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 5, ст. 184, N 22, ст. 810). [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

(абзац 3 пункту 4 у редакції постанови КМ N 1042 від 15.06.99 р.) [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

(пункт 4 доповнено абзацом 4 згідно з постановою КМ N 1042 від 15.06.99 р.) [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

(пункт 4 доповнено абзацом 5 згідно зпостановою КМ N 1042 від 15.06.99 р.) [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

Відомості про експорт та імпорт окремих категорій товарів подаються Держекспортконтролем через МЗС міжнародним організаціям, членом яких є Україна, в установленому порядку, терміни і формах.

5. Вивезення за митний кордон України зазначених у Списку матеріалів, обладнання (виробів) і технологій, які містять відомості, що становлять державну таємницю, здійснюється з урахуванням вимог діючого порядку захисту відомостей, щодо яких встановлено відповідний режим таємності.

7. Експорт зазначених у Списку товарів (послуг), що стосуються ядерної діяльності, здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за умови одержання дозволу Держекспортконтролю. 10. Експорт (або будь-яке передавання) зазначених у частині першій Списку ядерних матеріалів, установок для їх переробки та збагачення, дейтерію і важкої води та установок для їх виробництва до країн, що не мають ядерної зброї (як вони визначені в Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї), може здійснюватися тільки за наявності офіційних запевнень уповноваженого на те державного органу країни-імпортера в тому, що одержані предмети, а також вироблені на їх основі або в результаті їх використання ядерні та спеціальні неядерні матеріали, установки та обладнання:

не використовуватимуться для виробництва ядерної зброї чи інших ядерних вибухових пристроїв або для досягнення будь-якої військової мети;

перебуватимуть під контролем (гарантіями) МАГАТЕ протягом усього терміну їх фактичного використання згідно з угодою про гарантії між країною, що одержує товар, та МАГАТЕ, яка охоплює всю мирну ядерну діяльність цієї країни;

забезпечуватимуться засобами фізичного захисту на рівнях, не нижчих ніж це рекомендовано МАГАТЕ;

реекспортуватимуться або передаватимуться з-під юрисдикції країни-імпортера до будь-якої іншої країни тільки за умов, передбачених у цьому пункті, і тільки за наявності письмового дозволу на це експортера та органів експортного контролю України.

Запевнення, передбачені цим пунктом, приймаються до розгляду, якщо вони оформлені уповноваженими на те державними органами країн, що одержують товар, шляхом підтвердження ними зобов'язань у зв'язку з поставками з України або шляхом посилання на їх зобов'язання відповідно до багатосторонніх або двосторонніх договорів, угод чи інших договірно-правових актів, учасниками яких є Україна та країна, що одержує товар.

11. У разі порушення країною, що одержує товар, зобов'язань, передбачених пунктами 8, 9, 10 цього Положення, експорт зазначених у Списку товарів до цієї країни повинен бути призупинений до того часу, поки порушення не буде усунено. [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

12. Організація-експортер зобов'язана сповіщати Мінекобезпеки про укладення договору (контракту) щодо передавання предметів ядерного експорту, підготовку цих матеріалів до відправлення та їх відправлення, а також надавати завірені копії цих документів Держекспортконтролю. Крім того, у якомога коротший термін, але не пізніше ніж через місяць від часу відправлення предметів ядерного експорту організація-експортер зобов'язана надати Держекспортконтролю оформлені компетентним державним органом країни-імпортера документи, які підтверджують одержання зазначених предметів цією країною. [Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України]

(абзац 1 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з постановою КМ N 1042 від 15.06.99 р.)

Відповідальність за відповідне забезпечення предметів ядерного експорту засобами фізичного захисту до передавання одержувачу цієї відповідальності несе організація-експортер.

16. Реекспорт зазначених у Списку товарів здійснюється згідно з порядком, передбаченим цим Положенням для експорту таких товарів. При цьому, крім документів, зазначених у пунктах 7 та 14 цього Положення, експортером подаються документи, які підтверджують відсутність обмежень на реекспорт з боку постачальника цих товарів в Україну.