За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про затвердження положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї (витяг)
22.04.1997 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про затвердження положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї (витяг)

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. N 384

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї

Загальна частина

1. Загальний порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, встановлено Положенням про державний експортний контроль в Україні, затвердженим Указом Президента України від 13 лютого 1998 р. N 117. Це Положення визначає особливості державного контролю за міжнародними передачами товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, незалежно від умов поставки, характеру угод, митного режиму та інших особливостей переміщення цих товарів. 2. Для цілей цього Положення терміни "товари", "товари подвійного використання", "міжнародні передачі товарів", "експорт", "реекспорт", "імпорт", "транзит" та інші вживаються у значеннях, наведених у Положенні про державний експортний контроль в Україні, затвердженому Указом Президента України від 13 лютого 1998 р. N 117, із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 26 березня 1999 р. N 283. У цьому Положенні також використовуються такі терміни: (пункт 1 змінено згідно з постановою КМ N 1305 від 17.08.98 р.)

2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: Абзац 2 пункту 2 втратив чинність. постановами КМ: N 1305 від 17.08.98 р., експорт (імпорт) - вивезення (ввезення) через митний кордон України товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї. В цьому Положенні терміни експорт (імпорт) передбачають продаж, купівлю або передачу зазначених товарів як з комерційною, так і з некомерційною метою (в тому числі передачу цих товарів для демонстрації на виставках, ярмарках), а також виконання будь-яких робіт або надання послуг, пов'язаних із зазначеними товарами; Абзац 3 пункту 2 втратив чинність. д 17.08.98 р.) реекспорт - вивезення через митний кордон України як з комерційною, так і некомерційною метою раніше імпортованих в Україну товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї; (згідно з постановою КМ N 1305 від 17.08.98 р.) товари - товари (токсичні хімікати, прекурсори, обладнання та технології), що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, або товари (збудники захворювань, токсини та технології), що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї; товари, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї - хімікати, обладнання та технології мирного призначення та пов'язані з ними послуги, які можуть бути використані у створенні хімічної зброї; хімічна зброя у сукупності чи зокрема означає:

а) токсичні хімікати та їх прекурсори, за винятком, коли вони призначені для цілей, визначених у пункті 6 цього Положення, за умови, що їх види та кількість відповідають таким цілям;

б) боєприпаси та пристрої, спеціально призначені для смертельного ураження або заподіяння іншої шкоди за рахунок токсичних властивостей, зазначених у підпункті "а" токсичних хімікатів, які утворюються внаслідок використання таких боєприпасів та пристроїв;

в) будь-яке обладнання, спеціально призначене для використання безпосередньо у зв'язку із застосуванням боєприпасів та пристроїв, зазначених у підпункті "б"; токсичні хімікати - будь-які хімікати, які внаслідок свого хімічного впливу на життєві процеси можуть призвести до смерті, тимчасової недієздатності або заподіяти довготривалу шкоду людині чи тваринам. До них належать усі подібні хімікати, незалежно від їх походження чи способу виробництва та незалежно від того, вироблені вони на об'єктах або знаходяться у боєприпасах чи десь в іншому місці; прекурсор - будь-який хімічний реагент, що бере участь у будь-якій стадії виробництва токсичного хімікату і будь-яким чином. Сюди входить будь-який ключовий компонент бінарної чи багатокомпонентної хімічної системи; ключовий компонент бінарної чи багатокомпонентної хімічної системи - прекурсор, що має істотне значення у визначенні хімічних властивостей кінцевого продукту і який швидко реагує з іншими хімікатами бінарної чи багатокомпонентної системи; хімічний засіб боротьби з заворушеннями - будь-який не включений до Списків хімікатів, здатний швидко викликати в організмі людини подразнення органів чуття або фізичні розлади, які зникають через короткий відрізок часу після закінчення його дії; товари, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, - збудники захворювань (патогени) людини, тварин та рослин, їх генетично змінені форми, фрагменти генетичного матеріалу, токсини, обладнання, технології та пов'язані з ними послуги, які можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї; збудники захворювань (патогени) - мікроорганізми, небезпечні для людини та тварин; мікроорганізми, небезпечні для тварин; мікроорганізми, небезпечні для рослин, їх генетично змінені форми та фрагменти генетичного матеріалу. (пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою КМ N 1042 від 15.06.99 р.) Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в додатку до цього Положення.

3. Дія цього Положення поширюється на всі суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють експорт, імпорт, транзит та будь-які інші види зовнішньоекономічної діяльності, включаючи виробничі та науково-технічні зв'язки, демонстрацію експонатів на міжнародних виставках та ярмарках, прибережну і прикордонну торгівлю та операції обміну товарами, які можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї.

4. Товари, експорт, імпорт та транзит яких контролюється згідно з цим Положенням, перелічені у Списках хімікатів, обладнання та технологій, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї (додаток N 1 до цього Положення), та у Списку збудників захворювань (патогенів) людини, тварин і рослин, їх генетично змінених форм, фрагментів генетичного матеріалу та обладнання і технологій, які можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї (додаток N 2 до цього Положення).

5. Переговори, пов'язані з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, до держав, щодо яких встановлено обмеження на поставки таких товарів, а також подання Держекспортконтролю звіту про їх підсумки здійснюються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності відповідно до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 125 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 5, ст. 184. N 22, ст. 810). (пункт 5 змінено згідно з постановою КМ N 1042 від 15.06.99 р.)

6. Експорт з України, імпорт в Україну та транзит через територію України зазначених у додатку N 1 товарів допускається лише у випадках, якщо ці товари використовуються у таких цілях:

а) промислові, сільськогосподарські, дослідні, медичні, фармацевтичні або інші мирні цілі;

б) захисні цілі, а саме ті, що безпосередньо пов'язані із захистом від токсичних хімікатів та захистом від хімічної зброї;

в) військові цілі, які не пов'язані із застосуванням хімічної зброї і не залежать від використання токсичних властивостей хімікатів як засобів ведення війни;

г) правоохоронні цілі, в тому числі для боротьби з заворушеннями в країні; інші цілі, ніяк не пов'язані з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням хімічної зброї як засобу ведення війни.

7. Списки хімікатів, наведені у додатку N 1, містять три списки. Список 1 включає токсичні хімікати, які розроблялися, вироблялися, накопичувалися чи використовувалися як хімічна зброя (або можуть бути використані як хімічна зброя), а також прекурсори, що можуть бути використані на кінцевій одиничній стадії виготовлення токсичного хімікату, внесеного до Списку 1. Наявні в цьому Списку токсичні хімікати та прекурсори мало використовуються або не використовуються в цілях, зазначених у пункті 6 цього Положення. Список 2 включає токсичні хімікати, які не можуть бути використані як хімічна зброя, але можуть бути використані як компоненти хімічної зброї, а також прекурсори, що можуть бути використані на кінцевій стадії виготовлення хімікату, який внесено до Списку 2 або до Списку 1. Токсичні хімікати та прекурсори, включені до Списку 2, не виробляються у великих комерційних кількостях для цілей, зазначених у пункті 6 цього Положення. Список 3 включає токсичні хімікати та прекурсори, які використовуються промисловістю у великих комерційних кількостях для цілей, зазначених у пункті 6 цього Положення. Деякі з токсичних хімікатів, включених до цього Списку, вироблялися, накопичувалися чи використовувалися як хімічна зброя (або можуть бути використані як хімічна зброя), а прекурсори, включені до цього Списку, мають важливе значення для виробництва одного або декількох хімікатів, включених до Списку 1, чи токсичних хімікатів, включених до Списку 2.

8. Експорт з України, імпорт в Україну та транзит через територію України товарів, зазначених у додатку N 2 до цього Положення, допускається лише у випадках, коли вони призначені для профілактичних, захисних та інших мирних цілей і ніяк не пов'язані з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням збудників захворювань (патогенів) та токсинів як бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї або складових частин такої зброї.

9. Порядок, передбачений цим Положенням, виконується таким чином, щоб уникнути створення перешкод для економічного та технічного розвитку України і міжнародного співробітництва в цілях, ніяк не пов'язаних з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням товарів, наведених у додатках до цього Положення, як хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї (включаючи міжнародний обмін науково-технічною інформацією та товарами в цілях, не пов'язаних з хімічною, бактеріологічною (біологічною) та токсинною зброєю як засобами ведення війни).

10. Вивезення за митний кордон України товарів, зазначених у додатках, які містять відомості, що становлять державну таємницю, здійснюється з урахуванням вимог діючого порядку захисту відомостей, щодо яких встановлено відповідний режим таємності. (пункт 10 доповнено абзацом 2 згідно з постановою КМ N 1042 від 15.06.99 р.) Під час укладення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення експорту технологій, у тому числі як результатів відповідних науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших видів робіт, до їх змісту в обов'язковому порядку вносяться положення про охорону прав інтелектуальної власності експортера або положення, що визначають обсяги і порядок переходу права цієї власності до іншої особи.

11. Зазначені у додатках товари у разі їх переміщення через митний кордон України підлягають обов'язковому митному оформленню у порядку, встановленому законодавством України. Під час митного оформлення товару експортер (імпортер) зобов'язаний подати до митних органів дозвіл або висновок Державної служби експортного контролю України (далі - Держекспортконтроль), який є підставою для прийняття цих товарів для митного оформлення. (абзац 2 пункту 11 змінено згідно з постановою КМ N 1305 від 17.08.98 р.) У разі тимчасового вивезення за межі України або ввезення на територію України зазначених у додатках товарів як експонатів та експозиційних матеріалів для демонстрації на виставках, ярмарках з метою реклами та з іншою подібною метою підставою для митного оформлення цих товарів є висновок Держекспортконтролю. Дозвіл Держекспортконтролю на право здійснення експорту будь-якого виробу чи обладнання, передбаченого Списком, надає право на передачу тому самому імпортеру (кінцевому споживачеві) комплекту технічної документації (технічних даних), необхідної для налагодження, експлуатації та використання цього виробу за цільовим призначенням в обсягах, визначених цим дозволом. (абзац 4 пункту 11 змінено згідно з постановою КМ N 1042 від 15.06.99 р.)

12. Особи, які порушують встановлений цим Положенням порядок здійснення експорту, імпорту та транзиту, несуть відповідальність згідно з законодавством України.