За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про оподаткування прибутку підприємств (попередня редакція закону, діяла до 01.07.97 р.) (витяг)
28.12.94 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про оподаткування прибутку підприємств (попередня редакція закону, діяла до 01.07.97 р.) (витяг)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про оподаткування прибутку підприємств від 28 грудня 1994 року N 334/94ВР, ВВР 1995 р., N 4, ст. 28 (Вводиться в дію Постановою ВР N 335/94ВР від 28.12.94 ) (Витяг)

Стаття 2. Платники податку

2.1 Платниками податку на прибуток є:

- суб'єкти підприємницької діяльності, бюджетні організації в частині здійснення госпрозрахункової діяльності, банки (крім Національного банку України і його установ, за винятком госпрозрахункових, а також підприємств пенітенціарних закладів), які є юридичними особами згідно з законодавством України, міжнародні організації, що не мають імунітету та дипломатичних привілеїв і здійснюють підприємницьку діяльність в Україні;

- філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, зазначені в абзаці першому цього пункту, що складають окремий баланс та мають розрахунковий (поточний) рахунок;

- нерезиденти, які здійснюють підприємницьку діяльність через постійні представництва, розташовані на території України;

- нерезиденти, які здійснюють репатріацію прибутків, отриманих з джерел на території України.

Платники податку на прибуток, зазначені в цьому пункті, далі іменуються підприємствами.

2.2 Національний банк України і його установи (за винятком госпрозрахункових) сплачують до державного бюджету суму перевищення валових доходів над видатками згідно з кошторисом витрат, затвердженим Верховною Радою України.

2.3 Підприємства, що мають відокремлені підрозділи без статусу юридичних осіб, можуть сплачувати консолідований податок на прибуток у порядку, встановленому Головною державною податковою інспекцією України.

2.4 Постійне представництво нерезидента протягом місяця з дня його державної реєстрації стає на облік у державній податковій інспекції за своїм місцезнаходженням у порядку, встановленому Головною державною податковою інспекцією України. Постійне представництво, яке не стало на облік у державній податковій інспекції, розглядається як таке, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки - як приховані від оподаткування.

Стаття 3. Об'єкт оподаткування і порядок обчислення оподатковуваного прибутку

3.1 Об'єкт оподаткування

3.1.1 Об'єктом оподаткування є балансовий прибуток платника податку, збільшений на:

суму валових витрат платника податку, визначених статтею 5 цього Закону;

суму амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно із статтями 8 і 9 цього Закону

Стаття 20. Контроль за справлянням податку на прибуток підприємств

Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати податку на прибуток підприємств здійснюється державними податковими інспекціями відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 50912 ).