За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенція про примусову чи обов'язкову працю,1930 рік.
Стаття 11
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 11

1. Тiльки дорослi працездатнi особи чоловiчої статi, очевидний вiк яких не нижчий нiж вiсiмнадцять рокiв i не вищий нiж сорок п'ять рокiв, можуть бути залученi до примусової чи обов'язкової працi. За винятком категорiй робiт, передбачених у статтi 10 цiєї конвенцiї, дотримуються таких обмежень та умов:
a) в усiх випадках, коли це буде можливо, попереднє пересвiдчення лiкарем, призначеним адмiнiстрацiєю, в тому, що данi особи не хворiють на якусь iнфекцiйну хворобу i що вони приданi до запропонованої роботи й до умов, в яких вона проводитиметься;
b) звiльнення шкiльних вчителiв i учнiв, а також всього адмiнiстративного персоналу;
c) залишення в кожному колективi потрiбної для сiмейного та громадського життя кiлькостi дорослих i працездатних чоловiкiв;
d) поважання сiмейних i подружнiх зв'язкiв.
2. З метою, зазначеною в пiдпунктi c пунктi 1, регламентацiя, передбачена у статтi 23 цiєї Конвенцiї, визначає частку осiб зi складу постiйного чоловiчого працездатного населення, яку може бути одночасно залучено до примусової працi за умови, однак, що ця частка в жодному разi не перевищуватиме 25 вiдсоткiв такого населення. Визначаючи цю частку, компетентна влада враховує густоту населення, суспiльний i фiзичний розвиток цього населення, час року i вид робiт, що мають бути виконанi даними особами за їхнiм мiсцем проживання та їхнiми власними засобами, i взагалi поважає економiчнi й громадськi потреби нормального життя даного колективу.
 prev Стаття 10
 next Стаття 12