За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенція про примусову чи обов'язкову працю,1930 рік.
Стаття 15
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 15

1. Будь-якi узаконення, що стосуються вiдшкодування за нещасливi випадки на виробництвi та за професiйнi захворювання, i будь-якi узаконення, що передбачають виплату допомоги особам, якi перебували на утриманнi померлих або тих, хто втратив працездатнiсть, трудiвникiв, котрi дiють чи дiятимуть на данiй територiї, застосовуються до осiб, залучених до примусової чи обов'язкової працi, на таких самих пiдставах, що й до працiвникiв за вiльним наймом.
2. В усякому разi на кожну владу, що залучає трудiвника до примусової чи обов'язкової працi, покладається обов'язок забезпечити iснування трудiвника, якщо внаслiдок нещасливого випадку на виробництвi або професiйного захворювання вiн буде позбавлений зовсiм або частково здатностi заробляти собi на життя. На цю владу також покладається обов'язок вживати заходiв для забезпечення утримання кожної особи, яка справдi перебуває на утриманнi цього трудiвника, у разi останнього або втрати ним працездатностi, що стала наслiдком його роботи.
 prev Стаття 14
 next Стаття 16