За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенція про примусову чи обов'язкову працю,1930 рік.
Стаття 17
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 17

Перш нiж дозволити залучення працiвникiв до примусової чи обов'язкової працi для виконання будiвельних або ремонтних робiт, внаслiдок яких трудiвникам доведеться залишатися на мiсцi робiт протягом тривалого перiоду часу, компетентна влада зобов'язана впевнитись у тому:
1) що було вжито всiх потрiбних заходiв для забезпечення належних гiгiєнiчних умов i неодмiнної медичної допомоги трудiвникам i що, зокрема:
а) цих трудiвникiв пiддають медичному оглядовi до початку робiт i медичним оглядам через певнi промiжки часу протягом усього строку їхньої занятостi на роботах,
b) було передбачено забезпечення достатнiм медичним персоналом, а також створення неодмiнних для будь-яких потреб диспансерiв, лiкарень, госпiталiв та забезпечення всiм потрiбним обладнанням,
c) були забезпеченi задовiльним чином добрi гiгiєнiчнi умови в мiсцi роботи, постачання трудiвникам питної води, продуктiв харчування й палива, а також кухонного приладдя та було передбачено у разi потреби надання задовiльного одягу i житла;
2) що було вжито вiдповiдних заходiв для забезпечення iснування сiм'ї трудiвника, зокрема шляхом полегшення надсилання сiм'ї надiйним способом частини зарплати трудiвника за згодою чи проханням останнього;
3) що поїздки трудiвникiв до мiсця роботи й назад будуть забезпеченi адмiнiстрацiєю пiд її вiдповiдальнiсть та її коштом i що адмiнiстрацiя полегшить цi поїздки, використовуючи якомога ширшою мiрою всi доступнi види транспорту;
4) що у разi хвороби або нещасного випадку, внаслiдок чого трудiвник тимчасово втратить працездатнiсть, повернення трудiвника до мiсця його звичайного проживання буде здiйснено коштом адмiнiстрацiї;
5) що будь-який трудiвник, котрий по закiнченнi строку його примусової чи обов'язкової працi побажає лишитися на тому самому мiсцi як робiтник за вiльним наймом, матиме право це зробити, не позбуваючись права на безплатне повернення до свого звичайного мiсця проживання протягом дворiчного перiоду.
 prev Стаття 16
 next Стаття 18